GAZOWA POWŁOKA OTACZAJĄCA CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE WYSTARCZAJĄCEJ DO UTRZYMYWANIA WARSTWY GAZÓW W WYNIKU DZIAŁANIA GRAWITACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATMOSFERA to:

gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATMOSFERA

ATMOSFERA to:

nastrój panujący w danym środowisku, towarzyszący określonemu zdarzeniu, miejscu, zjawisku itp (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powietrze, które wypełnia pomieszczenie (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mmHg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim; odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powłoka gazowa planety, Księżyca lub zewnętrzna warstwa gwiazdy (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

jednostka ciśnienia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAZOWA POWŁOKA OTACZAJĄCA CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE WYSTARCZAJĄCEJ DO UTRZYMYWANIA WARSTWY GAZÓW W WYNIKU DZIAŁANIA GRAWITACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.819

TRYB, WIATROMIERZ, NARECZNICA, KRYSTALIT, CIAŁO, WIĄZANIE ESTROWE, IMINA, PASTELOWA NORKA, SKLEPIENIE NIEBIESKIE, ODPAD, TAJNE SŁUŻBY, OFIARA ŚMIERTELNA, ASTROKOMPAS, NIEAKTYWNOŚĆ, ŁABUŃ DŁUGONOGI, ŁUSKA, TOTEM, KWAS KAMFOROWY, TORKRETNICA, NIBYNÓŻKA, RUCH SAMORZĄDOWY, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, POLICHLOREK, ODSŁONIĘCIE, KIERUNEK, ZDOBINA, POLIKONDENSAT, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, OCET SPIRYTUSOWY, PROCH BEZPŁOMIENNY, POWŁOKA WYPUKŁA, DZIUPLA, LAWA PODUSZKOWA, PRZYKRYWKA, SPIRITUS MOVENS, BĄBELEK, SZYLD, ZASUWA, NASKÓREK, KOMPOSTOWNIK, KOLEJ OBWODOWA, JAMA CIAŁA, CZĘŚĆ, STROP, KISZONKA, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, STEROWNIK LOGICZNY, FUNDATOR, KOMUNIA, PRZECIWSOBNOŚĆ, WYCHODNIA, CHROMOSOM POLITENICZNY, CZWARTY ŚWIAT, PLEBISCYT, MUTACJA GENOWA, PASYWNOŚĆ, MĄDROŚĆ, GRAWITON, SALDO DEBETOWE, EKSPERT SĄDOWY, CIAŁO, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, EPICYKL, CYKLON, KOLONIA, FILTR, CROSSING-OVER, FORMA PÓŁTORALINIOWA, BIEG, PLECHOWIEC, RAMSEY, INDUKCYJNOŚĆ, OSTROGA, ATMOSFERA, KONWEKTOR, AMOKSYCYLINA, KONWOLUCJA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, DZIAŁANIA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, GOTOWOŚĆ CYWILNA, PIWO, GLOBULA, BOLOMETR, TAMPONADA, KLIMAKONWEKTOR, USKOK, MISJA WERYFIKACYJNA, KURZAJKA, DYNAMIKA, PROMOCJA, GEN HIPOSTATYCZNY, JEZIORO TEKTONICZNE, STONÓG SZORSTKI, KRZEPNIĘCIE KRWI, GNUŚNOŚĆ, PIERWSZA KOMUNIA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, ALBINIZM, PRECYPITACJA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ODPYLACZ CYKLONOWY, FATALIZM, SKAN, MARTWIAK, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, HONORARIUM, GRAMATYCZNOŚĆ, DREN, SPIĘTRZENIE, ATMOSFERA, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, APATIA, MOTOR, AKCJA, LANCETNIK, INKORPORACJA, SZTUKA ZIEMI, REKOMBINACJA GENETYCZNA, ZNIKNIĘCIE, BEZWŁAD, PIASKOWIEC KWARCOWY, ISTOTA ZBITA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ZGRUPOWANIE, CIELESNOŚĆ, ORBITA, HALLOTRON, ROZRUSZNIK, KOLONIA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, GRUPA, SPRAWNOŚĆ, DZIEŃ OTWARTY, WODA NA MŁYN, WOLICJONALNOŚĆ, MAKROOTOCZENIE, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, SKAŁA METAMORFICZNA, KOMUNIA ŚWIĘTA, PŁYTA STOLARSKA, ABORCJA, BIPAK, REZULTAT, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, ŁUK WYSPOWY, STRATEGICZNOŚĆ, PALIWO KOPALNE, POLIMER WINYLOWY, HALOTRON, CHOROBA FORBESA, ZGROMADZENIE NARODOWE, POZYTRON, GÓRY ZRĘBOWE, DEFERENT, NIEMOŻEBNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, OWRZODZENIE PIERWOTNE, LAWINA PIROKLASTYCZNA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, KUMYS, MECHANIZM, WCISTEK, GWIAZDA PRZEWODNIA, ROZRUSZNIK SERCA, ZŁOTY BLOK, METR NA SEKUNDĘ, NEWIRAPINA, PUNKT MECZOWY, ENTUZJAZM, DAMAST SKUWANY, ERYTROZUCH, MORFOGENEZA, ROGAL, ODDZIAŁ WYDZIELONY, BROŃ PALNA, CEREMONIA, POPARZENIE, KRAKERULA, TERMOREGULACJA, BUTLA, WISKOZA, KRYTYCZNOŚĆ, RODZINA PATCHWORKOWA, FIRMAMENT, BŁĄD POMIARU, REGOTYCYZACJA, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, SĄCZEK, ZALEWKA, GWIZD, KAMIEŃ, KOŁONICE, WIZG, ELASTIL, KOCIOŁ EWORSYJNY, SERCE, PLANETKA, ŚLUZICOWATE, ATMOSFERA, BEZINWAZYJNOŚĆ, ROZBIEŻNOŚĆ, PCV, PODATEK EKOLOGICZNY, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, SYF, UWŁOSIENIE, TRIUMWIRAT, LAMPA RTĘCIOWA, ZAKŁAD HANDICAP, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, CIAŁO SKOŃCZONE, ELASTIK, LENIWOŚĆ, DREWNO PIERWOTNE, GWIAZDA, IDIOFON, MLECZ, BEZCZASZKOWCE, REHABILITACJA, ŚCIĘCIE, BRUZDKOWANIE, PIERŚCIEŃ ZEROWY, OTĘPIENIE, UKORONOWANIE, PULPIT, OKLUZJA, WYDMUCH, CHOROBA CORIEGO, GRZYB, GLAZURA, ŻARLIWOŚĆ, ATRYBUCJA, MAKROMOLEKUŁA, POWŁOKA, CIŚNIENIE, DIPLOPIA, TRUP, RZAZ, WAHADŁO, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, KORPUS, ADHEZJA, KOMASA, PIZOID, WŁÓKNO WĘGLOWE, ELEKTRODA WODOROWA, BOLOGRAM, RADA SOŁECKA, GETER, ODMA OPŁUCNOWA, PIERD, ZAMEK NA PIASKU, NIEPOKORNOŚĆ, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, OBWÓD, DOKŁADNOŚĆ, DYGESTORIUM, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, HOMEOPATIA, POKRZYWDZONA, WOLNOŚĆ, ENDODERMA, SIŁA PŁYWOWA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, SKRUBER, BRUK, CHLOREK HEMATYNY, GRUPA PERMUTACJI, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, DESER, ZBROJA PEŁNA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, OGNISKO MAGMOWE, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, ŁUSKOSKÓRNE, TRYUMF, ZAWÓR, AKTYWA, ZASADA D'ALEMBERTA, MIESZANKA BETONOWA, CIELENIE, KORPUS, RADON, CHLEBEK PSZCZELI, NIESKWAPLIWOŚĆ, SPLOT, TRUCIZNA, GALAS, OPERATOR ARYTMETYCZNY, TOŃ WODNA, OKOSTNA, OWCA OLKUSKA, ?KĄPIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.819 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAZOWA POWŁOKA OTACZAJĄCA CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE WYSTARCZAJĄCEJ DO UTRZYMYWANIA WARSTWY GAZÓW W WYNIKU DZIAŁANIA GRAWITACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAZOWA POWŁOKA OTACZAJĄCA CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE WYSTARCZAJĄCEJ DO UTRZYMYWANIA WARSTWY GAZÓW W WYNIKU DZIAŁANIA GRAWITACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATMOSFERA gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATMOSFERA
gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji (na 9 lit.).

Oprócz GAZOWA POWŁOKA OTACZAJĄCA CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE WYSTARCZAJĄCEJ DO UTRZYMYWANIA WARSTWY GAZÓW W WYNIKU DZIAŁANIA GRAWITACJI sprawdź również:

Cameron, zagrała w filmie 'Maska' ,
pies - symbol nudy ,
urządzenie do rozdziału mocy napędowej pobieranej z silnika, za pośrednictwem przekładni pasowych ,
każda komórka żywego organizmu, która nie jest komórką płciową ,
starożytny rynek grecki ,
obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny ,
ogólna nazwa chrzęstnoszkieletowej ryby morskiej o płaskim, dyskowatym kształcie ciała ,
porcja śmietany, która ma 18%; określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek lub plastikowe opakowanie ,
słynie z ruchomych wydm ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
lwica z powieści Joy Adamson ,
robi uprząż ,
miasto w Czadzie ,
dawny instrument muzyczny, w którym zastosowano mechanizm klawiszowo-młoteczkowy do cymbałów; pierwowzór fortepianu ,
psychoterapia nastawiona na zmianę myślenia i zachowania ,
grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) ,
nakrycie głowy profesora ,
jazda na przystosowanej do tego desce, unoszonej przez czoło fali morskiej ,
członek związku łowieckiego, który zasiada w zarządzie i jest osobą decyzyjną ,
maszyna do wyrobu cegieł ,
odmiana borowika ceglastoporego o żółtym kolorze ,
idea, myśl, przekonanie stanowiące rodzaj założenia w rozumowaniu lub istotny element wiedzy czy światopoglądu ,
opel z modelu Vectra ,
sklep spożywczy, w którym można zakupić gotowe lub prawie gotowe potrawy ,
pracownik firmy kurierskiej, dostarczający przesyłki ,
miasto w Kanadzie, stolica prowincji Ontario, port nad jeziorem Ontario, jedno z największych miast kraju ,
suwnica pomostowa przeznaczona do pracy w odlewniach stali ,
wskaźnik, pokazujący temperaturę ,
system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji ,
osiedle administracyjne w Łodzi

Komentarze - GAZOWA POWŁOKA OTACZAJĄCA CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE WYSTARCZAJĄCEJ DO UTRZYMYWANIA WARSTWY GAZÓW W WYNIKU DZIAŁANIA GRAWITACJI. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast