OPERACJA, ZORGANIZOWANE DZIAŁANIA SŁUŻB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCJA to:

operacja, zorganizowane działania służb (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKCJA

AKCJA to:

papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego (na 5 lit.)AKCJA to:

zorganizowane działanie zwykle podporządkowane jakiemuś celowi (na 5 lit.)AKCJA to:

chronologiczny ciąg wydarzeń przedstawionych w filmie lub utworze literackim (na 5 lit.)AKCJA to:

atakowanie w czasie rozgrywek sportowych; element gry ofensywnej (na 5 lit.)AKCJA to:

heca, śmieszne lub dziwne zdarzenie (na 5 lit.)AKCJA to:

wysokość, jaka dzieli strunę od gryfu, która jest zależna od budowy samego instrumentu strunowego i ustawień mostka oraz gryfu (na 5 lit.)AKCJA to:

w grach fabularnych: pojedyncza czynność, którą można wykonać postacią (na 5 lit.)AKCJA to:

uprawnia do dywidendy (na 5 lit.)AKCJA to:

ofensywna (na 5 lit.)AKCJA to:

kontratak piłkarzy (na 5 lit.)AKCJA to:

toczy się wartko w filmie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPERACJA, ZORGANIZOWANE DZIAŁANIA SŁUŻB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 657

PROSCENIUM, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, POCHODNA FORMALNA, UDERZENIE, REFLEKSYWNOŚĆ, WĘGLARSTWO, KADET, FALKA, OPARZENIE, MNOŻENIE MACIERZY, FUNKCJA, NIEMOŻEBNOŚĆ, INSPEKCJA, POSZKODOWANY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, LOG, CZIRLIDERKA, KIOSK, ORGANIZACJA, STERYLIZATOR, NONSENS, JACOB, GALAS, INHIBICJA, GROMBELARD, NEWIRAPINA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, PATOLA, KOMITET, WRZÓD HUNTERA, NIESKWAPLIWOŚĆ, OBSŁUGA, RESPONSYWNOŚĆ, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, DOBROWOLNOŚĆ, ZABIEG LECZNICZY, RATOWNICTWO GÓRSKIE, ODRODZICIEL, CZOŁG POŚCIGOWY, AKCJA, TRIUMWIRAT, FILOZOFIA, EKSTREMIZM PRAWICOWY, CEL, POTENCJA, APEL, MASZYNA PROSTA, SŁUŻBY SPECJALNE, NIEMOŻNOŚĆ, AKCJA GOTÓWKOWA, ŁUBIANKA, GWIAZDA PRZEWODNIA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KRYTYCZNOŚĆ, SUPERWAJZOR, WEZWANIE, AKCJA APORTOWA, STEREOTYPIA RUCHOWA, HALLOTRON, CHLOREK HEMATYNY, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, ANALIZA LITERACKA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, SPÓŁKA PUBLICZNA, MOSTEK H, EWALUACJA EX-POST, WEKTOR SWOBODNY, BEZCZUCIE, GEOIDA, GRZYB, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, OTWARTOŚĆ, AKCJA, SPOSÓB, NAPÓR, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KARBONARYZM, METYCYLINA, SIWERT, ENERGIA, OBRÓT, PARTNER, PRAWO BUDOWLANE, AKCJA, SKRAJNA PRAWICA, ŁĄCZNOŚĆ, AKCJA IMIENNA, AKTYWNOŚĆ, ROZWIĄZALNOŚĆ, ZŁOTA AKCJA, ŚCISŁOŚĆ, LINKOMYCYNA, NIEZRĘCZNOŚĆ, ŚMIERĆ KLINICZNA, GESTIA, GRUSZKA MIŁOSNA, STANDARDZIK, STABILIZACJA, SYF, ALGEBRA, MISJA DYPLOMATYCZNA, POZIOM, LOGIKA, DESEREK, REFERENDUM GMINNE, EGOCENTRYCZNOŚĆ, REZONATOR KWARCOWY, DUCH, ŁYŻECZKOWANIE, ORGAN, PENITENCJA, LETARG, KONSEKWENCJA, OSTROGA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, AKCEPTACJA, RANA OPARZENIOWA, BEZIDEOWOŚĆ, LENIWOŚĆ, MYLONITYZACJA, HENCH, SERCE, DRĘTWOTA, EWAKUACJA, DZIAŁANIE, KURS, KOMISJA NADZWYCZAJNA, HALOTRON, SULFAMETOKSAZOL, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, AKCJA, SPRĘŻYSTOŚĆ, DEZAKTYWACJA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, TEREN, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ZAWADA, PRZECIWSOBNOŚĆ, FUNKCJA AGREGUJĄCA, ANTIFA, GRUPA PERMUTACJI, LOT BALISTYCZNY, MARTWOTA, HONORARIUM, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, EROZJA ŚNIEŻNA, PŁASZCZYZNA, SZANKIER TWARDY, KOMEDIA, PASTWA, TRYB, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, CEFADROKSYL, NIEZDOLNOŚĆ, PODGLĄD, HOMEOPATIA, WESTERN, BEZWŁAD, LECZENIE HIPOTENSYJNE, DEKREMENTACJA, SFERA, PODMIOT GOSPODARCZY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, BÓL ŚWIATA, KUPLER, MECHANIZM, PRZERYWACZ, CIĘŻKOŚĆ, RODZINA PSZCZELA, PRIORYTET, DRAGONADA, AKCJA, KULA U NOGI, FILM DROGI, KIERUNEK, KONTRWYWIAD, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, SKUP WEKSLI, METACENTRUM, DESANT, STATYKA, ZYSK BILANSOWY, ODPADEK, PERFORMATYWNOŚĆ, EGOCENTRYZM, MĄDROŚĆ, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, BUSTER, FATALIZM, SPECGRUPA, DYNAMIKA, APATIA, ANALIZA RYZYKA, SPRAWNOŚĆ, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, SKWAPLIWOŚĆ, ZAMEK NA PIASKU, WIECZOREK POETYCKI, FERMENTACJA MLEKOWA, PROWOKATOR, SPIRITUS MOVENS, POWIEŚĆ SENSACYJNA, KOMISUROTOMIA, TEATR, AKCJA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, STANDARDZIK, AMH, CZAS RZECZYWISTY, AKCJA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, HORROR, BEZCZYN, NIEŚCISŁOŚĆ, WIECZÓR POETYCKI, GRUPA TOPOLOGICZNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, CELOWOŚĆ, MUSKUŁ PNEUMATYCZNY, ZAPAŁ, ATMOSFERA, MIS, PŁÓD, PROCES DECYZYJNY, LINIA, KRWIODAWSTWO, POSTERUNEK, GRA NA ZWŁOKĘ, IMPREZA, RADYKALNA PRAWICA, FPS, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, ENTUZJAZM, BEZWZGLĘDNOŚĆ, ABERRACJA, THRILLER, USZKODZENIE, OSTATNIE PODRYGI, NIEEFEKTYWNOŚĆ, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, WEJŚCIE, WILCZE STADO, MUNDURÓWKA, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, POLICJANT, APEL, ALPRAZOLAM, ŻARLIWOŚĆ, POSZKODOWANA, ULTRAPRAWICA, ABSURDYZM, NAKŁAD POŁOWOWY, ŁEMKOWIE, OSŁONA, WOW, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, WODA NA MŁYN, REPETYCYJNOŚĆ, TOR, DOMENA, OKSYTETRACYKLINA, OSŁONA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ZBIÓRKA, BIOLOGIA, INERCYJNOŚĆ, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, WPADKA, AMOKSYCYLINA, DOM REKOLEKCYJNY, EKOLOGISTYKA, TOTALITARYZM, KRAINA MITOLOGICZNA, KORPUS, RTS, TABULA RASA, ITERATYWNOŚĆ, HORROR, PRZEBARWIENIE, AKCJA, SELSYN, POKRZYWDZONA, PLANOWOŚĆ, DZIAŁANIE, AKCJA, GLUTEN, SUPERVISOR, GNUŚNOŚĆ, RANA CIĘTA, SPECSŁUŻBY, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, ROZWAŻNOŚĆ, ODDZIAŁ WYDZIELONY, ?ŚWIAT DYSKU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 657 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPERACJA, ZORGANIZOWANE DZIAŁANIA SŁUŻB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPERACJA, ZORGANIZOWANE DZIAŁANIA SŁUŻB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCJA operacja, zorganizowane działania służb (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCJA
operacja, zorganizowane działania służb (na 5 lit.).

Oprócz OPERACJA, ZORGANIZOWANE DZIAŁANIA SŁUŻB sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OPERACJA, ZORGANIZOWANE DZIAŁANIA SŁUŻB. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x