NIEMOŻLIWOŚĆ, ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE, CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEMOŻEBNE - NIEMOŻLIWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEMOŻEBNOŚĆ to:

niemożliwość, zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne, cecha czegoś, co jest niemożebne - niemożliwe (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEMOŻLIWOŚĆ, ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE, CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEMOŻEBNE - NIEMOŻLIWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.209

CZĘŚĆ, STEROWIEC SZKIELETOWY, POBUDKA, MANIERKA, KARMNIK, PODMIOT GOSPODARCZY, OKRĄGŁOŚĆ, KASZANKA, ZWAŁA, TRANSAKCJA TERMINOWA, SERPENTYNA, STYLO, KUPON, ORIENTACJA, PÓŁCZŁOWIEK, LUZAK, SPEDYCJA, PIERWORODZTWO, OSIEMNASTY, PROGRAMOTWÓRCA, TINA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, SZACHY AKTYWNE, DOM JEDNORODZINNY, KRÓLOWA NAUK, MALUCZKOŚĆ, FASZYNA, CZAPRAK, KOMETKA, ZYSK, REKONWERSJA, KRAKWA, IRREDENTYZM, LUTNIARZ, BYSTRZACHA, PYTANIE, NIEODZOWNOŚĆ, CÓRKA ŚMIECIARZA, PEWNOŚĆ, USTONOGI, BRYDŻ SPORTOWY, GONDOLA, PILOT, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, KOLEKTOR, KOŁKOWNICA, SILNIK PNEUMATYCZNY, MYJKA, PAMIĘĆ GÓRNA, INTONACJA, LUSTRO TEKTONICZNE, AZOLLA, CHORAŁ, SPRZĘCIK, GIERASIMOW, ALBINOS, ŚWIADOMOŚĆ, LAMPA OBRAZOWA, GRUPA, ŁATWOŚĆ, HUBA BIAŁAWA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, NIEMORALNOŚĆ, KASZUBSKI, KURDUPLOWATOŚĆ, SMUŻKA, OBRAZOWANIE, BUDA, LURA, SUWERENNOŚĆ, SZADŹ, ODCHYLENIE, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, LAPAROSKOPIA, AGREGATOR, SMOŁOWIEC, AMFITEATR, JAŚMINOWIEC, HISTON ŁĄCZNIKOWY, WYDZIELINA ORGANIZMU, ANTYPAST, PRÓSZEK, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ORGAN, TELETECHNIKA, LURA, NAJDUCH, WAFEL, MASZYNA ELEKTRYCZNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, ZACHOWANIE, CAŁKA PIERWSZA, ZATOR, ROZMIAR, SELSYN, ZMORA, OSOBNOŚĆ, WYRZUT SUMIENIA, C.O, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, SMAKOŁYK, PRZEKLEŃSTWO, KONKURENCJA DOSKONAŁA, DOBRO INWESTYCYJNE, NÓŻ DO CHLEBA, DOROBKOWICZ, WĘZEŁ DROGOWY, TEMPERATURA, KAMIENNIK, SERCE Z KAMIENIA, PROJEKCYJNOŚĆ, SUCHY TYNK, OBRANIE, PODSZEPT, SZPIC, BRZUSIEC, BODZIEC BEZWARUNKOWY, KWAS LINOLENOWY, SZKŁO LABORATORYJNE, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, CZAS PRZESZŁY, AMNEZJA, GEOMETRYCZNOŚĆ, DYSCYPLINA NAUKOWA, PROCENT SKŁADANY, AMORFIK, LOT GODOWY, IMPRESARIAT, ASYSTA GRAWITACYJNA, AKT MOWY, WIR PYŁOWY, WZNIOS, APSYDA, KULT ŚWIĄTYNNY, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, OPOŃCZA, SILNIK KOMUTATOROWY, PRZEBÓJ, KRZYŻ MALTAŃSKI, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, DÓŁ, POSTERUNEK, WYJADACZ, WZÓR, REGENERAT, POŚWIĘCENIE, MAHOŃ, SPÓJNIK, CYGANKA, OBI, BAZA TRANSPORTOWA, FAŁSZYWOŚĆ, POLEWKA, GAD, OSADA, ROGER, MAPA GEOLOGICZNA, POBUDZICIEL, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KONSERWA, KURS, OPONA RADIALNA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DWÓJKA PODWÓJNA, LAMINAT, STRONA INTERNETOWA, URYNA, ZBIORÓWKA, ANGINA MONOCYTOWA, WERSET, ŹRÓDŁOWOŚĆ, KUMA, POSTĘPOWANIE KARNE, LODOWIEC HIMALAJSKI, SIEROTA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, TRANZYSTOR, ANTYKLINA, GLINIASTOŚĆ, STROBILANT, ROZPRAWKA, NIEDOWIARSTWO, NAWAŁNICA, LITEWSKI, CHŁOPIĘCOŚĆ, WAGNER, PAS, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, RANA, TŁOCZYSKO, DOMENA MAGNETYCZNA, LIBELLA, SZKOŁA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, MOZAIKA, BARYCENTRUM, CHOJAK, NOKAUT TECHNICZNY, ŁUSKA, IDEALISTKA, KOMIK, UKŁAD URBANISTYCZNY, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, REWERSAŁ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, MYDLANOŚĆ, KAMIKADZE, OGÓR, MITOLOGIZM, ALTANNIK FIOLETOWY, MLECZNIK, OBIEGNIK, SLAJS, PUCHAR, KOMA, MUSZLA KLOZETOWA, SEDNO, BUDYŃ, REŻIM, AMINOPENICYLINA, LUTNIA, WINA KWALIFIKOWANA, KOPROFIL, NOWALIA, MOC, BEZTERMINOWOŚĆ, PLAC APELOWY, WIEŻA HEJNAŁOWA, KOREK, ZŁOTOROST, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, WYSMUKŁOŚĆ, WĘGAR, ŻORŻETA, REAKCYJNA PRAWICA, PRZEMYŚLNOŚĆ, MALARZ, PRZEZIERNIK, DOPPELGANGER, PIRAMIDA, SPRZECIW, HISTORIA, DIASYSTEM, WICEKAPELMISTRZ, CHOROBA WENERYCZNA, BIEG PRZEŁAJOWY, KARTA WIZYTOWA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, LIST ZASTAWNY, ROŚLINKA, GOTOWIEC, WYŚCIGI, TERMOMETR RNA, OLEANDER, STACJA, WARIACJE, STANCA, DEZABIL, NARYS FORTYFIKACYJNY, ZATOR, RECESJA LODOWCA, TKANKA, ANTROPOZOONOZA, ADAGIO, ELIPSOIDA ZIEMSKA, POTENCJAŁ, LEK CYTOSTATYCZNY, ZWROTNOŚĆ, CHINE, SMAK, POCHŁANIACZ, PRYZMAT PENTAGONALNY, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, PATRONKA, PIES OZDOBNY, PRZEPITKA, HAMULEC OBROTOWY, KASETON, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MIĘSO, JĘZYK, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, PŁASKOSZ, ODGAŁĘZIACZ, STRUKTURA DRAMATYCZNA, OSTATNIA, GAD, DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE, REOSTAT, DROBNOUSTEK BECKFORDA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, NIEZDARNOŚĆ, WYSYŁKA, FANTOM, TŁUMACZKA, GEREZA ANGOLAŃSKA, DZIESIĘCIOLECIE, GE'EZ, ?ZŁY CZŁOWIEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEMOŻLIWOŚĆ, ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE, CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEMOŻEBNE - NIEMOŻLIWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEMOŻLIWOŚĆ, ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE, CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEMOŻEBNE - NIEMOŻLIWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEMOŻEBNOŚĆ niemożliwość, zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne, cecha czegoś, co jest niemożebne - niemożliwe (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEMOŻEBNOŚĆ
niemożliwość, zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne, cecha czegoś, co jest niemożebne - niemożliwe (na 12 lit.).

Oprócz NIEMOŻLIWOŚĆ, ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE, CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEMOŻEBNE - NIEMOŻLIWE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NIEMOŻLIWOŚĆ, ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE, CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEMOŻEBNE - NIEMOŻLIWE. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast