MEDALIK Z WIZERUNKIEM MATKI BOSKIEJ, CHRYSTUSA LUB ŚWIĘTYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKAPLERZ to:

medalik z wizerunkiem Matki Boskiej, Chrystusa lub świętych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKAPLERZ

SZKAPLERZ to:

wierzchnia część habitu w niektórych zakonach (karmelici, karmelici bosi, dominikanie, benedyktyni, cystersi, trynitarze, serwici) w postaci szerokiego płata materiału z otworem na głowę, takiego samego z jakiego uszyta jest tunika i zazwyczaj w tym samym co ona kolorze (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

kawałek materiału z naszytymi wizerunkami Chrystusa i Matki Bożej, noszony przez osoby świeckie na znak duchowej i cielesnej czystości oraz duchowego związku z Matką Boską; noszenie szkaplerza i stosowanie się do pewnych reguł ma odganiać od noszącego złe moce i zapewnić mu miejsce w niebie (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

część stroju zakonnego; prostokątny płat sukna z otworem na głowę nakładany na Habit (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

medalik z wizerunkiem (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

prostokątny płat sukna z otworem na głowę nakładany na habit (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

dwa kawałki sukna połączone ze sobą, noszone przez osoby świeckie jako miniaturka szkaplerza zakonnego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MEDALIK Z WIZERUNKIEM MATKI BOSKIEJ, CHRYSTUSA LUB ŚWIĘTYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.329

EDYKUŁ, KOALICJANT, PERYKARP, DYSZKANCIK, NIEZDARSTWO, PRZEDSZKOLE, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, DRAMATYZM, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, POMYŁKA FREUDOWSKA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, KONNICA, FROTTE, NUMER TAKTYCZNY, ŁAWICA SKALNA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, DOSTAWA, LONT WOLNOTLĄCY, PRZEWIĄSŁO, BOMBA ATOMOWA, BROŃ, POMOC, PREZYDENTKA, PŁOTEK, PLEUSTOFIT, WIDEOMANIAK, ŻARLIWIEC, SWÓJ, KULT LUNARNY, IRYGATOR, MAJONEZ, KOLOR, DOKTOREK, ZASIŁEK OKRESOWY, ULGA BUDOWLANA, KONWERTOR, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, CZOŁO, ALAN, BOCZNIK, CZARNA LISTA, PARAMETR, DYSKONTO, GOLGOTA, MODERNA, ZACHWALACZ, GENERACJA, ARALIA, RENKLODA, RESPONDENT, SANKI, FIŻON, WIELKOŚĆ, PAUPER, SZYNA, STRAPONTEN, KŁADKA, SZMUGIEL, OMAM, WARNIK, KRYSZTAŁEK, PINGLE, MIODNIK, RUCH, WILK, HAGIOGRAFIA, IMMUNOSUPRESOR, AKACJA, LUZAK, ZAKŁAD WZAJEMNY, KANIBALIZACJA, WATA, GALISYJKA, BAZYLEUS, HAK, KALIMBA, EMISJA, OPAD, CHRYJA, ODŁAMKOWY, POWAŁA, FALC, KLINIKA ODWYKOWA, NEBULIZACJA, POMYLENIEC, PLECHA, MASER, POKRZYWDZONY, PAPIER FOTOGRAFICZNY, PROTEZA DENTYSTYCZNA, SŁUP, AFRYKANIZOWANIE, MENTALNOŚĆ, SZWAGROSTWO, WĄTROBIANKA, KANAŁ LATERALNY, KOLO, ZAKONY, MEZOTERAPIA, OKRES INTERGLACJALNY, REMIZA, PATRON, WRĄB, BIRIANI, WYBIEG, KAŁMUK, KNECHT, NADLOTKA, NIEWOLNIK, CHLOROHEKSYDYNA, KATAFRAKTA, LICZEBNIK, JEZIORO ZAPADLISKOWE, SKUTER, WYDŁUŻALNIK, LOT, KOREK, PIRACTWO, RYNKA, STACJE ZLEWNE, SZAŁAS, KOREK, DOBRO PRAWNE, KIJ, ROWER, EKRAN AKUSTYCZNY, ENAT, MAPA AKUSTYCZNA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, RYKSZA, PŁACA ZASADNICZA, SAKSAUŁ, BUTLA, CUDZOŁOŻNICA, ARTYSTA, PADAŁKA, WARIATKA, GODZINA PRAWDY, PASTA CURRY, RAMA, ŻYWOPŁOT, ZŁOCIEŃ, FUTRYNA, SARNA, KUSKUS, METAL, LAMINAT, SIEDEMDZIESIĄTKA, POLKA, ZRZESZENIE, DESKA ŚNIEŻNA, PRZEPIS KOŃCOWY, BETON ŻUŻLOWY, TONAŻ, SILNOŚĆ, STEREOTAKSJA, SEZON, RYBA PO GRECKU, PYŁ, BAGNO, EMOTIKON, WAŁ, PANTOGRAF, BARSZCZ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, TYMOTKA, HAMBURGER, ROZPADLINA, WYBRANEK, SZPONA, ZAĆMIENIE, KAPSUŁA ZRZUTOWA, MUSZTRA, XSARA, OBUWIE, DZIERŻAWCZOŚĆ, PŁUCZKA, PROLIFERACJA, AUTKO, DOK, ORANŻADA, GŁOŻYNA, CZAS, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, HAPTOBENTOS, BIAŁORUSKI, ŻYWY TRUP, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, FIGURA RETORYCZNA, JARZENIÓWKA, BOGUMIŁ, SZNAPS, CERAMIKA SZNUROWA, WIEŻA SZYBOWA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, WYDAWNICTWO ZWARTE, CZERPAK, MINERAŁ, INDEKSACJA, KURS, KLASA, NIEMIECKOŚĆ, GAZ, PAWILON, POWIEŚĆ S-F, PISMO URZĘDOWE, CYKL METONA, KAMIENICA, ZAINTERESOWANIE, AMERYKAŃSKOŚĆ, ASYSTA, KONWENANSE, KASKADA, WANIENECZKA, SZYBKOŚĆ, MARMURKOWANIE, ODTWARZANIE, MIEJSCE, SÓL, ZNACZNIK, TOP, NOWA KLASYCZNA, KUGLARZ, MAJDANIARZ, KLUCZ GŁÓWNY, SUWNICA BRAMOWA, OSADA, ANGIELSKOŚĆ, PLANETA, SMALEC, BIUSTONOSZ, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, EUTEKTYKA, SPIRALA, MAŹNICA, TROCINÓWKA, OBMUROWANIE, SUMA, POTÓWKA, AMPUŁA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, GRZYB ATOMOWY, GRAFIKA RASTROWA, CIĘGNO NAPĘDOWE, DOMY, POTENCJAŁ, ACEFALIA, OŁATKA, WATA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, SMOLUCH, SCENKA RODZAJOWA, KROPLA, WĘGIERSKI, STONÓG MYSZATY, SMAK, KAMIENNE SŁOŃCE, SMORODINÓWKA, TYRAŃSTWO, FASOLKA MUNG, OMAR, SZTURMAK, PARA, MIĘTÓWKA, KRYNOLINA, CHMURSKO, PIERDOLENIE O SZOPENIE, GUMIDRAGAN, WADA, INDEKS RZECZOWY, WINIETA, MIENIE, BRAMA TRIUMFALNA, MUSZNIK, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, SALAMI, MUSZLOWCE, EDAM, SIEDMIOKROTNOŚĆ, RUGI, DUŃSKOŚĆ, PRZEZNACZENIE, ALKOWA, BER, FILTR CYFROWY, GRA KOMPUTEROWA, KUMULACJA, OGONEK, BENEFICJANT, ASTRAGALOMANCJA, AŁYCZA, ZWIJARKA, OLGA, SZPONA, TEOGONIA, ANTENA MIKROPASKOWA, DRESZCZE, ?RESET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.329 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MEDALIK Z WIZERUNKIEM MATKI BOSKIEJ, CHRYSTUSA LUB ŚWIĘTYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MEDALIK Z WIZERUNKIEM MATKI BOSKIEJ, CHRYSTUSA LUB ŚWIĘTYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKAPLERZ medalik z wizerunkiem Matki Boskiej, Chrystusa lub świętych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKAPLERZ
medalik z wizerunkiem Matki Boskiej, Chrystusa lub świętych (na 9 lit.).

Oprócz MEDALIK Z WIZERUNKIEM MATKI BOSKIEJ, CHRYSTUSA LUB ŚWIĘTYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - MEDALIK Z WIZERUNKIEM MATKI BOSKIEJ, CHRYSTUSA LUB ŚWIĘTYCH. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast