RUCHOME URZĄDZENIE PORUSZAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE PO SZYNACH, WPRAWIANE W RUCH ZA POMOCĄ WŁASNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO LUB CIĄGNIĘTE PRZEZ INNY POJAZD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POJAZD SZYNOWY to:

ruchome urządzenie poruszające się wyłącznie po szynach, wprawiane w ruch za pomocą własnego układu napędowego lub ciągnięte przez inny pojazd (na 13 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCHOME URZĄDZENIE PORUSZAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE PO SZYNACH, WPRAWIANE W RUCH ZA POMOCĄ WŁASNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO LUB CIĄGNIĘTE PRZEZ INNY POJAZD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.995

IZOMER GEOMETRYCZNY, REKOMPILACJA, KRWIOŻERCZOŚĆ, EURYBIONT, PREZENT, PRZÓD, CUDZOŁOŻNICA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, ZDOBYWCA, KOSMATOŚĆ, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, KAUCJA GWARANCYJNA, POJEDYNKA, DŁUGI RÓG, EMIGRACJA, ROZDZIAŁEK, TACIERZYŃSKI, STWORZENIE, LOGIKA DEONTYCZNA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, ETER, PIZZER, FAETON, KANAŁ PRZERZUTOWY, KARMNIK AUTOMATYCZNY, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, KOLKA, KAKEMONO, SMAROWNICA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, WYCISK, MIKSER, KROSNO, IZOLATKA, PRZEGRYZEK, WÓZEK WIDŁOWY, TARAS WIDOKOWY, GALASÓWKA, STOSUNEK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, MOTET, BABULINKA, GEOFIT RYZOMOWY, OSZCZĘDNOŚĆ, BIAŁE MIĘSO, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, WIESZAK, POCIĄG EKSPRESOWY, KOMERAŻ, STANICA, SŁOŃCE, ŁĄCZNIK, CYSTOIDY, GRA KOMPUTEROWA, WĘZEŁ DROGOWY, KOŃCZYNA GÓRNA, RÓWNIACZKA, FILIPIN, ATAWIZM, WIECZÓR, EGZOTYK, POCHŁANIACZ, SZARABAN, OZIMINA, TAPETA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, KULTURA TRZCINIECKA, LIŚCIEŃ, DZIEWUSZKA, CEWKA INDUKCYJNA, AUTOPILOT, STRZYKWA, METRUM, KWIAT, REALIZM MORALNY, ARMIA, INEZ, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, TORII, TRAWA PASTEWNA, STACCATO, PRZYZWOITOŚĆ, PISARZ, MECHANIZM OBRONNY, OSTRĘŻYNA, MINI-ALBUM, PRZEKIEROWANIE, ODBYTNICA, WISIELCZY HUMOR, LIOTARD, ROBOTY DROGOWE, KORNIK, MEMFIS, RUCH KATABATYCZNY, KUREK, PRZEMIENNIK AMATORSKI, REN, PAROBEK, FIGA Z MAKIEM, INFORMATYKA, OCZKO, STEROWANIE KRZEPKIE, PELOTA, ŁOŻE, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, RZUT PROSTOKĄTNY, CIEPLICA, UCHWYT NOŻOWY, BAŃKA, RAPORT FISCHLERA, TEST NASKÓRKOWY, MIŁOŚĆ, KOKSOCHEMIA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, SKUFIA, MOWA, TRANSPORTER, COROCZNOŚĆ, ŁASKAWCA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, DRAM, BURSZ, SZEW, GAD, PODATEK, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, KLOPSIK, MIKROFON KONTAKTOWY, PARASOLNIK, KLON, RANA POSTRZAŁOWA, TURANIZM, KROWA MORSKA, TRIO, CALABAZA, SAMOOBRONA, NIESTACJONARNOŚĆ, POPISOWOŚĆ, MAJĘTNOŚĆ, DYTYRAMB, ROZKŁAD, GŁOS, WSZY, ARTEFAKT, ZESPÓŁ LEŚNY, KONTUR, FUNT GIBRALTARSKI, EMISJA, STAROWINA, PRAWO RUSKIE, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ASTMA, NIEUPRZEJMOŚĆ, DEMORALIZACJA, ELIMINACJA, TROPIK, GRUNT, PRZEŁAWICENIE, KIEŁŻ, CIUCIUBABKA, KOLORY PAŃSTWOWE, TIK, TAN, ŁANIA, BIOLA, CUKIERNIA, PROTETYKA, TRÓJKĄT, NACZYNIE CHŁONNE, CIERNISKO, MIEDZIOWIEC, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, NASIENNIK, SZESNASTKA, WALOŃSKI, NIEPUNKTUALNOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, ENTEROBAKTERIA, APTEKA, BAT MICWA, ŻÓŁW OLIWKOWY, LUGIER, OWCE, ANKUS, NAOS, POZYCJONER, WSTĘGA MÖBIUSA, LENIWCOWATE, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, SIEDLISKO, KLEJARZ, APORTACJA, DYNAMIKA, CZERWONOSKÓRY, PRZESYP, NAPŁYW, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, SIWAK, POMADKA, ANNA, KOMUNIKACJA, FUNKCJA LAGRANGE'A, AWARIA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, OSIEDLE, GALAS, NIEDBAŁOŚĆ, TYGRYS TASMAŃSKI, WYZNAWCA, SEMINARZYSTA, NOWELIZACJA, MIHRAB, BELWEDER, BOLERO, ROŻEK, PRZYLŻEŃCE, NOTACJA MUZYCZNA, METEORYTYKA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, CHRYSTOFANIA, AKTORKA, PARAMAGNETYK, ZACHLANIE SIĘ, POPRĘG, WYPŁUCZYSKO, SYNTETYK, REGENERACJA, OPRZĘD, SEKSTET, ZEZWŁOK, BRODAWKA SUTKOWA, NAZWA OPISOWA, CZARNY FILM, ZNAKI, DIS, GLINKA KAOLINOWA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, DONIESIENIE, KOKSIAK, CZARNA KSIĘGA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PLATFORMÓWKA, PIKOT, PODWOZIE, KWADRAT, PUNKT ROSY, KOREKTA DOMOWA, ACHAJA, MONOPTERES, SZYBKOZŁĄCZKA, SZYBKOZŁĄCZE, PROFILOWANIE, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, KĘDZIERZAWKA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, ZAWAŁ BLADY, HARD CORE, MATEMATYK, ZNAK MUZYCZNY, KORALNIKI, ZĘBY NOWORODKOWE, BECZKA PROCHU, INWESTOR, MIKROSONDA ELEKTRONOWA, BIERNY OPÓR, GODNOŚĆ, ROZKŁADOWOŚĆ, PROMIENIOLECZNICTWO, ZIELONE PŁUCA, DŻDŻOWNICA, KOMORA, CYGARNICA, SALA, ŚWIR, LARP, TABOR, KRÓL, BINDA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, CHARTER, ARGENTYNOZAUR, GRÓD, ŻAL, HOLOPROJEKTOR, RAKSLOT, LAWENDA FRANCUSKA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, LIŚĆ ODZIOMKOWY, WÓZ STRAŻACKI, ZANIK MIĘŚNIOWY, SUBKULTURA, GARBARZ, KAPALIN, BUDKA, ŁATA, ?BATYMETRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.995 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCHOME URZĄDZENIE PORUSZAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE PO SZYNACH, WPRAWIANE W RUCH ZA POMOCĄ WŁASNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO LUB CIĄGNIĘTE PRZEZ INNY POJAZD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUCHOME URZĄDZENIE PORUSZAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE PO SZYNACH, WPRAWIANE W RUCH ZA POMOCĄ WŁASNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO LUB CIĄGNIĘTE PRZEZ INNY POJAZD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POJAZD SZYNOWY ruchome urządzenie poruszające się wyłącznie po szynach, wprawiane w ruch za pomocą własnego układu napędowego lub ciągnięte przez inny pojazd (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POJAZD SZYNOWY
ruchome urządzenie poruszające się wyłącznie po szynach, wprawiane w ruch za pomocą własnego układu napędowego lub ciągnięte przez inny pojazd (na 13 lit.).

Oprócz RUCHOME URZĄDZENIE PORUSZAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE PO SZYNACH, WPRAWIANE W RUCH ZA POMOCĄ WŁASNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO LUB CIĄGNIĘTE PRZEZ INNY POJAZD sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - RUCHOME URZĄDZENIE PORUSZAJĄCE SIĘ WYŁĄCZNIE PO SZYNACH, WPRAWIANE W RUCH ZA POMOCĄ WŁASNEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO LUB CIĄGNIĘTE PRZEZ INNY POJAZD. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast