ZBIÓR ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH O ZBLIŻONEJ STRUKTURZE, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ TYLKO LICZBĄ GRUP METYLENOWYCH W ICH ŁAŃCUCHACH WĘGLOWODOROWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZEREG HOMOLOGICZNY to:

zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, które różnią się między sobą tylko liczbą grup metylenowych w ich łańcuchach węglowodorowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH O ZBLIŻONEJ STRUKTURZE, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ TYLKO LICZBĄ GRUP METYLENOWYCH W ICH ŁAŃCUCHACH WĘGLOWODOROWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.554

WSPÓLNY ZASÓB, FIZYKA STATYSTYCZNA, ENERGETYKA WIATROWA, LINIA ŚRUBOWA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, BRUTALIZM, RYBA AMFIDROMICZNA, CZAS, PISMO RUNICZNE, TOLERASTA, CHCIWSTWO, REKIN OWSONA, FITOCENOZA, DŁUGI WEEKEND, BEZTORBIKI, KOMÓRKA KERRA, KONTROLA SKARBOWA, CIĄŻA, FORMA, ALUZJA LITERACKA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, CZYNNIK NIECENOWY, KÓŁKO, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, TRZYDZIESTKA, CHRANCUSKI, SOGDYJSKI, PODKÓWKA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, KIELICH, BARAN, WĘDRÓWKA, SIEDLISKO, LETARG, MOTYL DZIENNY, REJ, AFRYKAŃSKI, LEWICOWOŚĆ, ADRIA, GENETYKA EKOLOGICZNA, TORBACZE, KOŚĆ CZOŁOWA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, REWANŻ, PIÓROLOTEK, ROŻEN, MERZYK OBRZEŻONY, SKRZELONOGI, NASADA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, SZKOŁA, WOJNA SUKCESYJNA, TENDENCJA, KRONIKARKA, ZWIĄZEK NASYCONY, KANAŁ PÓŁKULISTY, AKWAWITA, JABŁONIE, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, EXTRAKLASA, SUPORT, ADRES ELEKTRONICZNY, BAJKA TERAPEUTYCZNA, HALLOTRON, LIPA, SERNICA, MAZUREK, WARMIŃSKI, SZANIEC, CZOP, NOEMAT, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, ROLADA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, METODOLOGIA, TEORIA DOMINA, GRA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, WYCISK, ZBIÓR OGRANICZONY, EFEKT ELIZY, KONGRUENCJA, OXFORD, ASPIRANT, AC, BAJT, UDERZENIE, KOŻUCH, BŁONKA, CZERKIESKA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, TAKTYKA, MOTYLEK, TERRANIE, WYBIEG, WARIACJA, FIZYKA MATEMATYCZNA, FLUWIOGLACJAŁ, MONOGENEZA, SZKŁO WENECKIE, GÓRY ZAŁOMOWE, POTENCJAŁ, PIANKA, ROKOWANIA ZBIOROWE, ŁUG, SUPERKOMBINACJA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, MORZE CZARNE, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, JĘZYK KARYJSKI, REGLAN, BANK, MENZURA, DOJNICA, SPALANIE, WIGILIA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, KASKADA, CYKL AZOTOWY, DACH ŚWIATA, CUG, SIKORY, KONESER, SZLAK ŻEGLUGOWY, BROSZA, CHOROBA VELPEAUA, ZABÓR, PRZYBYTEK, AMINOKWAS BIOGENNY, WANIENKA, SZUANERIA, WIDŁY, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, TERCJA OBRONNA, LARYNGOLOGIA, CHOROBA HECKA, BUŁCZARKA, CYKL KATALITYCZNY, WIRTUALIZACJA, STOLICA, POLAROGRAFIA, PODZIELNOŚĆ, OSŁONKA, WIERSZ, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, NIEOBLICZALNOŚĆ, PIŁKA MECZOWA, GEODEZJA GÓRNICZA, WENTYL, BUZKASZI, TRZECIE OKO, OKSFORD, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, GÓGLE, KOMUNIKACJA, DEKONWOLUCJA, OSTATKI, BÓJ SPOTKANIOWY, TERRINA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KICHLARZ, BYK Z BRĄZU, DŻUNGLA, PARNIK, LODOWIEC KAROWY, OKRUCH SKALNY, PRZYROST NATURALNY, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, PŁASZCZ WODNY, SZEREG POTĘGOWY, DELIKATNOŚĆ, STÓŁ, REGRADACJA, DROGA WOJEWÓDZKA, DNI, LORDOSTWO, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, DZIAŁANIE, WIECZERNIK, DZIEŻA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, KATEGORIA PIÓRKOWA, PERSONALNIK, KONSERWIARNIA, HIGIENISTKA, GIERASIMOW, REPUBLIKA BANANOWA, MASA RELATYWISTYCZNA, AMBONA, STAŁA, KUC MERENS, ZADRAPANIE, KABLOWIEC, MUŁ, APEL, BEZAWARYJNOŚĆ, DISC JOCKEY, BIAŁKO, KWINTA, KONWERTER, PACZKA, FLISAK, PERFORMANS, INTERNAT, DUALNOŚĆ, KARDAMON, MORALNOŚĆ, OLEJEK HASZYSZOWY, AGROWŁÓKNINA, GAZ WYSYPISKOWY, OBSZCZYMUR, DEKALOG, OBROŻA, KLIMAT KONTYNENTALNY, KIERZNIA, GRZYB SKALNY, CZUSZKA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, WIDMO ABSORPCYJNE, ŁOWCZY, KARATE TRADYCYJNE, PULSACJA, BROCHE, GARGOJLEOZAUR, TYPIZACJA, NAWALANKA, ŁOSKOT, WIDZ, WALC ANGIELSKI, ASOCJALNOŚĆ, JUBILEUSZ, SAMOGŁOSKA DŁUGA, KOLORYMETRIA, SARI, OBRÓBKA ELEKTROOPOROWA, SALA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, SPAD, UPROSZCZENIE, TRAPER, MORZE ADRIATYCKIE, PRZELICZNIK, OBLEGAJĄCY, POCHODNA FRÉCHETA, WAGA SZALKOWA, JASKÓŁKA, SŁUGA BOŻY, SIAD TURECKI, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, BRANDMUR, WOŁEK, TUŁACZ, WERBENOWATE, BŁONA LOTNA, NEURON LUSTRZANY, DOBRO, LABORATORIUM, MINA, BACHTIN, INFORMATYK, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, DOLAR FIDŻI, TUBA, BETONKA, ZWIERCIADŁO, SŁUCH ABSOLUTNY, ŻOŁDAK, BECZUŁKA, MONOPARTYJNOŚĆ, WŁOSKOWATOŚĆ, PRAWICA, KOCZ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, EKSPOZYCJA, PICOWNIK, HUN, DAWNE PAŃSTWO, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, KAPRYŚNIK, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, TRANSLATORYKA, OBÓZ WĘDROWNY, RZUT PROSTOKĄTNY, SFIGMOMANOMETR, LEKARSTWO, JONIA, CIAŁO OBCE, DŁUGOGŁOWIE, PROKARBAZYNA, BAGAŻ, WYDMUSZKA, WŁAŚCIWOŚĆ, UKŁAD HOMOGENICZNY, SZKLIWO, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, DOWÓD NIE WPROST, MIEJSCE PRACY, ?PIEC TYGLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH O ZBLIŻONEJ STRUKTURZE, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ TYLKO LICZBĄ GRUP METYLENOWYCH W ICH ŁAŃCUCHACH WĘGLOWODOROWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH O ZBLIŻONEJ STRUKTURZE, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ TYLKO LICZBĄ GRUP METYLENOWYCH W ICH ŁAŃCUCHACH WĘGLOWODOROWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZEREG HOMOLOGICZNY zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, które różnią się między sobą tylko liczbą grup metylenowych w ich łańcuchach węglowodorowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZEREG HOMOLOGICZNY
zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, które różnią się między sobą tylko liczbą grup metylenowych w ich łańcuchach węglowodorowych (na 18 lit.).

Oprócz ZBIÓR ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH O ZBLIŻONEJ STRUKTURZE, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ TYLKO LICZBĄ GRUP METYLENOWYCH W ICH ŁAŃCUCHACH WĘGLOWODOROWYCH sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - ZBIÓR ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH O ZBLIŻONEJ STRUKTURZE, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ TYLKO LICZBĄ GRUP METYLENOWYCH W ICH ŁAŃCUCHACH WĘGLOWODOROWYCH. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast