ZESPÓŁ MAJĄTKÓW ZIEMSKICH, KTÓRE SĄ POŁOŻONE BLISKO SIEBIE I ZNAJDUJĄ SIĘ POD WSPÓLNYM ZARZĄDEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLUCZ to:

zespół majątków ziemskich, które są położone blisko siebie i znajdują się pod wspólnym zarządem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLUCZ

KLUCZ to:

przedmiot służący do otwierania zamków lub kłódek (na 5 lit.)KLUCZ to:

charakterystyczna formacja tworzona podczas wędrówki przez niektóre migrujące ptaki (na 5 lit.)KLUCZ to:

zestaw rozwiązań do zbioru zadań, wskazówek do interpretowania wyników jakiegoś testu czy sprawdzianu (na 5 lit.)KLUCZ to:

system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji (na 5 lit.)KLUCZ to:

narzędzie techniczne służące do przykręcania i odkręcania śrub i nakrętek (na 5 lit.)KLUCZ to:

symbol graficzny notacji muzycznej, znak wyznaczający bezwzględną wysokość dźwięku na linii, na której się znajduje (na 5 lit.)KLUCZ to:

objaśnienie, komentarz, instrukcja do rozwiązywania zadań (na 5 lit.)KLUCZ to:

założenie, na którym oparto sposób prowadzenia lub rozstrzygania spraw; zasada; sposób podejścia do tematu (na 5 lit.)KLUCZ to:

element konstrukcji; często ozdobny szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepienia; zwornik (na 5 lit.)KLUCZ to:

środek, sposób na poradzenie sobie z czymś, rozgryzienie, zrozumienie czegoś (na 5 lit.)KLUCZ to:

narzędzie do nakręcania mechanizmu sprężynowego (na 5 lit.)KLUCZ to:

przycisk przy urządzeniu telegraficznym lub radiowym, dzięki któremu steruje się wysyłaniem lub przerywaniem sygnału (na 5 lit.)KLUCZ to:

najmniejsza formacja w lotnictwie, licząca od trzech do pięciu samolotów (na 5 lit.)KLUCZ to:

w różnych naukach przyrodniczych: wykaz zawierający systematykę (np. organizmów, minerałów), służący do ich oznaczania (na 5 lit.)KLUCZ to:

element instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie (na 5 lit.)KLUCZ to:

szyk samolotów podczas lotu grupowego (na 5 lit.)KLUCZ to:

najmniejszy zespół taktyczny samolotów, część eskadry (na 5 lit.)KLUCZ to:

część eskadry, najmniejszy zespół taktyczny samolotów w powietrzu (na 5 lit.)KLUCZ to:

narzędzie do dokręcania lub odkręcania śrub, nakrętek itp (na 5 lit.)KLUCZ to:

(ciesielski) element stalowy łączący elementy drewniane (na 5 lit.)KLUCZ to:

znak graficzny określający kształtem i umiejscowieniem bezwzględną wysokość symbolizowanych nutami dźwięków (na 5 lit.)KLUCZ to:

wsuwany do zamka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ MAJĄTKÓW ZIEMSKICH, KTÓRE SĄ POŁOŻONE BLISKO SIEBIE I ZNAJDUJĄ SIĘ POD WSPÓLNYM ZARZĄDEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.035

SKÓRNIK, WYLEW, ZAWIKŁANIE, TARCIE OSIERDZIOWE, CZARKA, PULPIT, ANGLOARAB, KOCIOŁ, DECENTRALIZACJA, KOMPLEKS GLEBOWY, MORŚWINY, ŚLIMAK, FORMALISTKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, PARTER OGRODOWY, STRATEG, WOJOWNICZOŚĆ, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, IGLICA, PARADOKSOGRAF, MONILOFITY, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, RUCHOMY PIASEK, KAPODZIÓB, STRUKTURA FUNKCJONALNA, DOŚWIADCZENIE, FRANKATURA WIELOKROTNA, USTROJOWOŚĆ, STRAJK GŁODOWY, PRZYCZYNA MATERIALNA, LOTNICTWO, DZIEWIARKA, OKAZJONALNOŚĆ, JEDYNY, KSIĘGA WÓJTOWSKA, GŁADKOMÓZGOWIE, OBJAWIENIE, CEKOTROFIA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, FORMACJA, IZOTROPIA, LAKIER DO PAZNOKCI, CHRABĄSZCZ, FEEL, KONWERSJA, CHOROBA THOMSENA, BATAGUROWATE, WZMACNIACZ OPERACYJNY, MLEKO, ODKRYTY ATAK, LITOSFERA OCEANICZNA, ANIMALIZM, CHRYSTOLOGIA, KACAPSKI, PYTEL, NAPŁYW, ŻABA KATOLICKA, SZMATA, BLASZKA, TRYSKAWKA, KARTACZ, PRZEWIJAK, KLUCZ PUBLICZNY, WITEKS CZCZONY, MAJMA, PANTOFAG, KULTURA JĘZYKA, BALET, SOLARZ, SYNGIEL, LATO, ADAPTOWANIE SIĘ, BAJM, ENERGETYKA ODNAWIALNA, JEDENASTKA, SNIFFER, MAILOWANIE, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, PIERWOTNIAK, BAJRONISTA, POWSTANIE LISTOPADOWE, ZROBIENIE MIEJSCA, TEAM, DAŃ, PISUAR, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, KROK MILOWY, GETTO, EONIZM, SŁAWIANIN, STOLIK, NADGORLIWOŚĆ, MAŁPKA, AUKSYNA, DROGI RODNE, LUFKA, JEZIORO POLITROFICZNE, CYBORIUM, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, KABOTAŻ, SPEŁNIENIE, BIBLISTYKA, ŻYDOSTWO, BYK, MINIALBUM, CIELĘCINKA, HEDER, SCRATCHING, HULK, NAUKI POLITYCZNE, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, OPIEKA PALIATYWNA, RĄCZNIK, KOSZYKARSTWO, NORMALIZATOR, LATIMERIOKSZTAŁTNE, KOKARDKA, ROŻEN, POCZTA PRZYCHODZĄCA, SZTRASBURG, ALERGIA POKARMOWA, CZASOPISMO, CZUBATKA, CZAPRAK, HERTZ, NAPAD, PIEPRZ, GAWORZENIE, MIKROFON KWASOWY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ZASTRZAŁ, ORBITA, SINICA, GASTROENTEROLOGIA, SAGAN, ZWARCIE, WOŁOSKI, ZWIERCIADŁO, BAZA NAMIOTOWA, KALEJDOSKOP, NIEOPANOWANIE, PRĄD ZWARCIOWY, PLUWIOGRAF, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, EPITET, AMERYKAŃSKOŚĆ, NATURA, DEPRECHA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, PALLIUM, SHOUNENAI, KULTURA TRZCINIECKA, ACID WESTERN, KOŁECZEK GOLFOWY, RODNIA, ALBAŃSKOŚĆ, KSIĄŻĘ ALBERT, TYRYSTOR, OGÓŁ, RZADKOŚĆ, AUTOTRANSFUZJA, HONORARIUM, PEDOFIL, ZDANIE APODYKTYCZNE, EFEKT SORETA, LOCJA, PRZYSPIESZENIE, DEPOZYCJA, OSADY DENNE, GADACZ, PLAC MANEWROWY, SIŁACZ, LAWENDA FRANCUSKA, TARANTELA, AZYL DYPLOMATYCZNY, KUMOTER, OBSESJA, DRABINKI, NAJEMNICTWO, ZATOPIONA DEPRESJA, IBERYSTYKA, PRZEŁAWICENIE, UBOŻENIE, TENOR DRAMATYCZNY, LIPOLIZA, KISZKA FASZYNOWA, ESTRADA, WAHACZ WZDŁUŻNY, GRUCZOŁ DOKREWNY, POSEŁ DIETETYCZNY, SUWNICA BRAMOWA, EMALIA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, GALIARDA, DZWONY, KATECHUMEN, TRIO, SONDA, TLENEK ŻELAZOWY, IMPRESYWNOŚĆ, NEKROFAG, FILM WOJENNY, INTERFEJS, GÓRALSKOŚĆ, LUFA, SERENADA, BĄBELEK, WODA GEOTERMALNA, ZBRODNIA, BREAKDANCE, BIEGUN, WODZIK, MELANODERMA, SZYK TOROWY, NORMA REAKCJI GENOTYPU, PISEMNOŚĆ, DINGS, KAMARAN, HIEROGLIFY, ATRAZYNA, JATKA, GOSPODARKA TOWAROWA, MAGMA, GRUPA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, FORMIZM, KIEŁBACHA WYBORCZA, WZÓR, HISTORIA LITERATURY, WARSTWA EUFOTYCZNA, SUTASZ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, KALCYFIKACJA, LB, M, ARARAT, KŁUSAK ORŁOWSKI, CYNAMON, NIEFTIEGORSK, WARIOGRAF, CYTRYNADA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, OSAD, FARMAKOGENETYKA, NIEUNIKNIONOŚĆ, OSCYLOGRAF, BRODACZ MONACHIJSKI, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, MATKA POLKA, KRATA VICHY, DYDAKTYKA OGÓLNA, KRAJALNIA, PRZEWIELEBNOŚĆ, BEMOL PODWÓJNY, ŚMIECIUCH, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, BANIAK, MOGIROTACYZM, MOBIL, GORE-TEX, LEKARSTWO, ZMARŹLAK, SZOK POPORODOWY, PODKÓWECZKA, STAW SKOKOWY, WIĘŹNIARKA, DEFINIENDUM, TŁO, INSTAGRAMERKA, JELITODYSZNE, CHŁYST, STARÓWKA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, GRANATOWA POLICJA, PRAWO POWIELACZOWE, WYŻYNY, ŁĄKOTKA, WYPŁATA, UKŁAD CIAŁA, WIGILIA, KREDKA OŁÓWKOWA, DOJŚCIE, ŚLIZGAWKA, OGON, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, NAMYSŁ, UKŁAD ADAPTACYJNY, CELNOŚĆ, FREAK, OSTRYGOJAD, TAMBOREK, BOMBRAMREJA, LEUMAFIT, PROCH, REMINISCENCJA, SZEREG, GABLOTA, HIPIATRIA, ?DRAMATYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ MAJĄTKÓW ZIEMSKICH, KTÓRE SĄ POŁOŻONE BLISKO SIEBIE I ZNAJDUJĄ SIĘ POD WSPÓLNYM ZARZĄDEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ MAJĄTKÓW ZIEMSKICH, KTÓRE SĄ POŁOŻONE BLISKO SIEBIE I ZNAJDUJĄ SIĘ POD WSPÓLNYM ZARZĄDEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLUCZ zespół majątków ziemskich, które są położone blisko siebie i znajdują się pod wspólnym zarządem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLUCZ
zespół majątków ziemskich, które są położone blisko siebie i znajdują się pod wspólnym zarządem (na 5 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ MAJĄTKÓW ZIEMSKICH, KTÓRE SĄ POŁOŻONE BLISKO SIEBIE I ZNAJDUJĄ SIĘ POD WSPÓLNYM ZARZĄDEM sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ZESPÓŁ MAJĄTKÓW ZIEMSKICH, KTÓRE SĄ POŁOŻONE BLISKO SIEBIE I ZNAJDUJĄ SIĘ POD WSPÓLNYM ZARZĄDEM. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x