BOGACZ - TAKI, KTÓRY MA, ALE SIĘ NIE NAROBIŁ; SŁOWO POGARDLIWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPITALISTA to:

bogacz - taki, który ma, ale się nie narobił; słowo pogardliwe (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPITALISTA

KAPITALISTA to:

bogaty człowiek, często przedsiębiorca, żyjący z kapitału (na 11 lit.)KAPITALISTA to:

w socjologii: człowiek z klasy rządzącej w społeczeństwie industrialnym (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BOGACZ - TAKI, KTÓRY MA, ALE SIĘ NIE NAROBIŁ; SŁOWO POGARDLIWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.244

PORÓD LOTOSOWY, FIZYKA STATYSTYCZNA, ANTYPERTYT, KONSERWIARNIA, STYL ARTYSTYCZNY, KUNDMAN, CEWKA, OBLAT, DARCZYŃCA, ESPERANTYDA, KOPROFAG, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, ARPEDŻIO, PRZEPLOTKA, HRABINA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, PULMAN, PLEŚNIAK, PĘTLA, KOLIBER, THAULOW, STAROŻYTNICTWO, NIEPOKORNOŚĆ, BROSZA, SIEDZISKO, PRAKONTYNENT, POMORSKI, DOJRZAŁOŚĆ, WYRZUTNIA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, NIEOBYCZAJNOŚĆ, ZŁOTY RYŻ, WŁOSKOWATOŚĆ, INTEL, MONTAŻYSTA, KAWA ROZPUSZCZALNA, NARZUT, FALKA COIFLET, TAPIR KORDYLERYJSKI, IRAŃSKI, OSŁONKA NABYTA, RYNEK PRACY, JAZDA BEZ TRZYMANKI, TRAKTAT SOJUSZNICZY, PRZYZWOITOŚĆ, SZCZEROŚĆ, NOZDRZAKI, PŁYNNOŚĆ, OBRONA SKANDYNAWSKA, GALLIKANIZM, AKWIZYTOR, MĄTEWKA, BANAN, DUCH OPIEKUŃCZY, ANFELTKA ZŁOŻONA, RYKSZARZ, POCIĄG OSOBOWY, POMPIER, MASZYNOWNIA, CHA-CHA, GEN DOMINUJĄCY, SŁONECZNICA, KONGA, NADAWCA SPOŁECZNY, WIĘZADŁO, TER, BRYZG, CLARINO, ZAPALCZYWOŚĆ, KISIEL, KOŃ TROJAŃSKI, NIESYMETRYCZNOŚĆ, TRAFIENIE, NIEZAWODNOŚĆ, KRUSZYNA, ZŁOŻENIE UKŁONU, KOD JĘZYKOWY, WOLNY SŁUCHACZ, KOGUT, FALKONKA, FENYLFERYNA, KAPRYŚNIK, MAHDI, BIURO, ERICKSON, WALTORNIA, KAUTOPIREIOFAGIA, KOMEDIA NISKA, OGNISKO MAGMOWE, NADZIEWARKA, CEGŁA SUSZONA, CZWÓRKA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, COROCZNOŚĆ, RYSOWNICA, BRUDNICA MNISZKA, WYRĘB, LOGIKA, OLDBOY, POCZUCIE HUMORU, FUGA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, JĘZYK DUŃSKI, MYŚL, NABIODREK, TYMPAN, STAROEGIPSKI, KABARET, HARCMISTRZ, ALFABET GRECKI, PALMA, OSTROGONY, RÓŻDŻKARZ, ROZDŹWIĘK, GÓWNOZJAD, HIPOTEKA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, KLAMERKA, FREATOKSEN, SZWARCCHARAKTER, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, JARZYNIAK, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, SŁÓJ, ASTERIX, JUWENALIA, KORPUS NAWOWY, NIESTEROWNOŚĆ, UPADEK, CYTYDYNA, OBWAŁ, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, PODKŁAD, TROLL, KIESZONKA SKRZELOWA, OBEJMA, DIPOL ZAŁAMANY, KATON, INŻYNIERIA TKANKOWA, PODKŁAD, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, PÓŁGĘSEK, FEERIA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SŁÓWKO, NET, ROTARIANIN, PODWIELOKROTNOŚĆ, SŁAWIANKA, KŁĄB, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, GESTAGEN, AWIOFON, KNAJPA, KRAMARZ, WSPÓŁUCZENNICA, SYNDROM PARYSKI, DYSCYPLINA SPORTOWA, KALECKI, MISIACZEK, SZWABSKI, KUPER, MADRASA, YAKALO, MASA KAŁOWA, TEORIA GRAFÓW, POJAWIENIE SIĘ, ŻUŻLOBETON, SANATORIUM UZDROWISKOWE, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, ANALFABETA, CUG, NIESZLACHETNOŚĆ, ZWIERANIE SZYKÓW, LEJ, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, IMMUNOFLUORESCENCJA, NIECHLUJNOŚĆ, PRZESTRZEŃ, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, PUNKT ZEROWY, OSTRY STRZAŁ, PREZYDENCJALIZM, GIPS, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, PANEGIRYSTA, PSYCHOTEST, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, DOMOKRĄŻCZYNI, DZIARSKOŚĆ, NABÓJ BOJOWY, GINEKOMASTIA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, OFIARNIK, STRES, HIPOTERAPEUTA, ŚWIĘTÓWKA, FILOZOF, DZBANEK DO ŚMIETANY, PRUSKI DRYL, KASETKA, CHOROBA FONGA, GRUPA, KARCZOWISKO, PARK PRZEMYSŁOWY, BIURO PODAWCZE, TRUMNA, OSKRZELE, HUCULSKI, KRAWAT, DOBB, CUDOTWÓRCA, HIPOPOTAM, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, WYGA, KURWISZCZE, BIBUŁKARZ, REKINY, NOKDAUN, KANCONETA, OLEJ SMAROWY, SZAFUNEK, KURTYNA SKALNA, PINAKOID, DELFIN, EMULSJA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, WAGA RZYMSKA, KOALICYJKA, MĘŻCZYZNA, SKIBKA, TELEGRAF OPTYCZNY, PRZYGRYWKA, RODELA, DNI STUDENTA, KATEGORIA MUSZA, SZTUKA KONCEPTUALNA, SPUST, GORĄCY PIENIĄDZ, LAKIERNICTWO, FLANSZA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, GEN EPISTATYCZNY, SNIFFER, OPAL, ŁADOWACZ, EKSPATRIANTKA, OKREŚLNIK, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, SZCZOTKARZ, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, GERMANISTYKA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, BRUSTASZA, JUDASZ, KROATYSTYKA, PŁOTEK, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, DRYBLAS, UPOJENIE SENNE, POJAZD ZABYTKOWY, SKRYBA, AMEBA, KARETKA REANIMACYJNA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, JEJMOŚĆ, FANPEJDŻ, RÓG, KRÓL, ETANERCEPT, ESTETYKA, PODSTAWA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, OKRUSZYNKA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, KOLEJ ŻELAZNA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, MIASTO POWIATOWE, TEORIA CIAŁ, STRAŻAK, CYGAN, ZMARŹLAK, REAKTYWACJA, BALANSJER, DRZEWO KAUCZUKOWE, OSŁONKA, PODGLĄDACTWO, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PODRÓŻUJĄCY, KOSZARY SZYJOWE, SABATARIANIN, KOŃ PRZEWALSKIEGO, PRAWA RĘKA, PEJZAŻ, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, ŻUŁAWA, ?CENA MAKSYMALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.244 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BOGACZ - TAKI, KTÓRY MA, ALE SIĘ NIE NAROBIŁ; SŁOWO POGARDLIWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BOGACZ - TAKI, KTÓRY MA, ALE SIĘ NIE NAROBIŁ; SŁOWO POGARDLIWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPITALISTA bogacz - taki, który ma, ale się nie narobił; słowo pogardliwe (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPITALISTA
bogacz - taki, który ma, ale się nie narobił; słowo pogardliwe (na 11 lit.).

Oprócz BOGACZ - TAKI, KTÓRY MA, ALE SIĘ NIE NAROBIŁ; SŁOWO POGARDLIWE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BOGACZ - TAKI, KTÓRY MA, ALE SIĘ NIE NAROBIŁ; SŁOWO POGARDLIWE. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast