RASA KONI POWSTAŁA W ROSJI W XVIII WIEKU W WYNIKU KRZYŻOWANIA OGIERA ARABSKIEGO SMIETANKA Z KLACZAMI DUŃSKIMI, HOLENDERSKIMI, A TAKŻE MEKLEMBURSKIMI I ARABSKIMI; ZA ZAŁOŻYCIELA RASY UWAŻA SIĘ OGIERA O IMIENIU BARS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KŁUSAK ORŁOWSKI to:

rasa koni powstała w Rosji w XVIII wieku w wyniku krzyżowania ogiera arabskiego Smietanka z klaczami duńskimi, holenderskimi, a także meklemburskimi i arabskimi; za założyciela rasy uważa się ogiera o imieniu Bars (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONI POWSTAŁA W ROSJI W XVIII WIEKU W WYNIKU KRZYŻOWANIA OGIERA ARABSKIEGO SMIETANKA Z KLACZAMI DUŃSKIMI, HOLENDERSKIMI, A TAKŻE MEKLEMBURSKIMI I ARABSKIMI; ZA ZAŁOŻYCIELA RASY UWAŻA SIĘ OGIERA O IMIENIU BARS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.129

KRZYŻAK, KĄT PEŁNY, ŚW. METODY, PORZĄDEK KORYNCKI, JEŻ AMURSKI, FIGURA, PODSZEWKA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, AGREGAT POMPOWY, ZAPRZĄG, SOBÓR, EKLIPTYKA, DZIKI ZACHÓD, ŻÓŁTLICA, WCINKA, SZENG, POLARYZACJA, KUPON, MUSZLA, SYSTEMIK, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, WYNIOSŁOŚĆ, ITALIAŃSKI, EKWIPARTYCJA, GOSPODARKA MIESZANA, PSYCHOBIOGRAFIA, POWIĄZANIE, BETONOSKOP, URUBU PSTROGŁOWY, ABERRACJA, FATUM, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, IRANIZACJA, KLUCZ, LITOGRAFIA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, CLEVELAND BAY, TRUP, WYGASZACZ, STELMACH, KĘDZIERZAWKA, BĘBEN, PURPURA, KOŻUCH, HERODY, KUNA, BAHAMY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, FALABELLA, PRYSZNIC, ALGEBRA LINIOWA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, SYLABA ZAMKNIĘTA, SURFAKTANT, SILNIK GAŹNIKOWY, GENOMIKA FUNKCJONALNA, FILOZOFIA PRZYRODY, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, ELASTYL, RICHARD NIXON, NAZAREJCZYK, CHOROBA KAHLERA, PORWAK, DOJŚCIE, GLIZA, BERŻERA, COUTAUD, ŚWINIA ZWISŁOUCHA, SOK JELITOWY, ŁASKAWCA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, SLEGA, POZBYCIE SIĘ, PERGAMIN, WSPARCIE, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, SAMORZUTNOŚĆ, PATENA, OOLOGIA, PIES OGRODNIKA, PRZEPOCZWARZENIE, PARTIA KATALOŃSKA, MANIERKA, SZABLA, USTNOŚĆ, PRZEŚLADOWANIE, SYN MARNOTRAWNY, ŚMIETANKA, KRZYŻÓWKA, AGNOZJA TWARZY, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, ŁUP, CUMBIA, PAENULA, KROATYSTYKA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, BELCANTO, ADRES KORESPONDENCYJNY, LOŻA ADOPCYJNA, POCIĄG SZPITALNY, DAKTYLOGRAFIA, BRYGADA, ROGI, RESYNTEZA, MALUCZKOŚĆ, SYNGIEL, KONESER, ZACHOWAWCZOŚĆ, POJAZD SILNIKOWY, SEJM, WINNICKI, ERA EOFITYCZNA, RYWALIZACYJNOŚĆ, MODNIARZ, LEJ, DŻIHAD, UDAR, AUTYZM, KRYNOLINA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, WIELOPESTKOWIEC, ELIMINACJE, ZGNILIZNA DREWNA, ANGLEZOWANIE, DOSTAWA, POWIJAKI, ROŚLINA ZARODNIKOWA, LANCRET, RZEŹNICZKA, PRAKOLCZATKA, KROWA, KUCHENKA, STATYKA, ŚWIADEK KORONNY, CUG, TCHÓRZLIWOŚĆ, BAZYLIKA, STULENIE USZU, POJAZD CZŁONOWY, FLAWONOID, HEPATOLOGIA, WETERYNARKA, LOGIKA FILOZOFICZNA, NIEDŹWIEDZIÓWKA HEBE, UŚMIECH SARDONICZNY, POJAW MASOWY, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, ALKOHOLIZM, ELEMENT TOCZNY, ROSA, SUKIENNIK, STAROPOLSKI, MOSKIT, POWIEŚĆ Z TEZĄ, KOSZT ALTERNATYWNY, ZODIAK, ŚWISTAK OGONIASTY, JEZIORO ZASTOISKOWE, NAOS, BIDET, WOLANT, POŁUDNIOWY WSCHÓD, MEDYCYNA LOTNICZA, GAZ WYSYPISKOWY, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, RESPIRATOR, WILCZARZ IRLANDZKI, WOLNA AMERYKANKA, ŚCIEKI BYTOWE, FRYZ, KRYZYS, ZDZIWIENIE, POWINOWATY, USARIA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, JOGURT, SOLARIUM, WARSTWA ŚCIERALNA, KAMBIUM WASKULARNE, INSTRUMENTALISTYKA, BOHATER LIRYCZNY, WĘGIEL, PONY, KRATER BOCZNY, UCHO KALAFIOROWATE, NAMYSŁ, EKSPERT SĄDOWY, SPACJA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, OGROM, CYKL WEGETACYJNY, BRZYDULA, RUBIN, PRZEJEZDNY, RUCH, MECENASKA, MIESZANKA BETONOWA, RYSUNKI, KOCIOŁ EWORSYJNY, TEATR MUZYCZNY, KOLORYSTYKA, BIERNY OPÓR, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, ICHTIOSTEGOWCE, FRANKO, BLISKOŚĆ, MŁYN, NASADA, WIECZNE NIEODDANIE, LAMPA NAFTOWA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, KULON, GIDRAN, PĘTÓWKA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, FUNGICYD, LIRA, SZMALCÓWKA, KALENDARZ KOŚCIELNY, ROZBIEŻNOŚĆ, METAMORFIZM, CHUTLIWOŚĆ, STACJA KOPULACYJNA, NEOKLASYCYZM, SODOMA I GOMORA, DYSKURSYWNOŚĆ, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, MASTYKS, DOMOKRĄŻCA, SONDAŻ, BADACZ POLARNY, PIECHOTA, KLINOPIROKSEN, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, SIEDZISKO, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, TANGO, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, KORKOWE, SIATKA, AMFITEATR, ZOMO, DOM AUKCYJNY, ŻALUZJA PIONOWA, AZDARCHY, MINERALIZACJA, KUCZKA, KULT ŚWIĄTYNNY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, STAŁOŚĆ, KOT BOMBAJSKI, MAŁOWODZIE, PAPROĆ, MIĘSOŻERCA, KOPALNIA OTWOROWA, NURZANIEC KAUKASKI, WOLTYŻER, CHLOASMA, CAŁY TON, DIALOG, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, FERMENTACJA MLEKOWA, PŁYTKA NAZĘBNA, SAMOUCZEK, C, GWIAZDA, WARUNKOWANIE, EPOKA LODOWCOWA, SZLAM, AŁŁA, STACJA, ZWIĘZŁOŚĆ, ODLEWARNIA, GNIAZDO PROCESOROWE, DATARIA, DELIA, NERWIAK PŁODOWY, KIERAT, MESA, PANORAMA, PRZEGLĄDARKA, KONSERWIARNIA, KOMPLEKS ARENOWY, DELUWIUM, NIEUNIKNIONOŚĆ, WYBUCH, PERM, MEDIALNOŚĆ, POJAZD NIEKOŁOWY, ODLOT, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, CIĄŻA, TEREN, CZIROKEZKA, GUANO, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, APOSTAZJA, LITEWSKI, ?OKRES DOSTOSOWAWCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.129 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONI POWSTAŁA W ROSJI W XVIII WIEKU W WYNIKU KRZYŻOWANIA OGIERA ARABSKIEGO SMIETANKA Z KLACZAMI DUŃSKIMI, HOLENDERSKIMI, A TAKŻE MEKLEMBURSKIMI I ARABSKIMI; ZA ZAŁOŻYCIELA RASY UWAŻA SIĘ OGIERA O IMIENIU BARS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONI POWSTAŁA W ROSJI W XVIII WIEKU W WYNIKU KRZYŻOWANIA OGIERA ARABSKIEGO SMIETANKA Z KLACZAMI DUŃSKIMI, HOLENDERSKIMI, A TAKŻE MEKLEMBURSKIMI I ARABSKIMI; ZA ZAŁOŻYCIELA RASY UWAŻA SIĘ OGIERA O IMIENIU BARS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KŁUSAK ORŁOWSKI rasa koni powstała w Rosji w XVIII wieku w wyniku krzyżowania ogiera arabskiego Smietanka z klaczami duńskimi, holenderskimi, a także meklemburskimi i arabskimi; za założyciela rasy uważa się ogiera o imieniu Bars (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KŁUSAK ORŁOWSKI
rasa koni powstała w Rosji w XVIII wieku w wyniku krzyżowania ogiera arabskiego Smietanka z klaczami duńskimi, holenderskimi, a także meklemburskimi i arabskimi; za założyciela rasy uważa się ogiera o imieniu Bars (na 14 lit.).

Oprócz RASA KONI POWSTAŁA W ROSJI W XVIII WIEKU W WYNIKU KRZYŻOWANIA OGIERA ARABSKIEGO SMIETANKA Z KLACZAMI DUŃSKIMI, HOLENDERSKIMI, A TAKŻE MEKLEMBURSKIMI I ARABSKIMI; ZA ZAŁOŻYCIELA RASY UWAŻA SIĘ OGIERA O IMIENIU BARS sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RASA KONI POWSTAŁA W ROSJI W XVIII WIEKU W WYNIKU KRZYŻOWANIA OGIERA ARABSKIEGO SMIETANKA Z KLACZAMI DUŃSKIMI, HOLENDERSKIMI, A TAKŻE MEKLEMBURSKIMI I ARABSKIMI; ZA ZAŁOŻYCIELA RASY UWAŻA SIĘ OGIERA O IMIENIU BARS. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x