JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MAORYSI, RDZENNA LUDNOŚĆ NOWEJ ZELANDII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAORI to:

język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii (na 5 lit.)MAORYJSKI to:

język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii (na 9 lit.)MAORYSKI to:

język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MAORYSI, RDZENNA LUDNOŚĆ NOWEJ ZELANDII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.548

HEGEL, STREFA PODKOSZOWA, ŚMIECIUCH, TROGLOBIONT, KAMIEŃ OZDOBNY, FALA BALISTYCZNA, PRZECIWCIAŁO, ASFALT, WYROK, CHIŃCZYK, OSOBA, PLEMIĘ, MODROCHWOSTKA SZEROKODZIOBA, FUNKCJA OKRESOWA, CEROWNIA, RADIOTA, LODOWIEC DOLINNY, SPRAWDZIAN, PAPUAŃCZYK, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, NAROST, SZRAF, KALENDARZ KOŚCIELNY, PŁASZCZ WODNY, STYL IZABELIŃSKI, TUTORIAL, LINIA GEODEZYJNA, FOSFATYDYLOCHOLINA, PENETRACJA, KRANIOLOGIA, PLANKTON, JĘZYK SATEMOWY, IMPERIUM KHMERSKIE, POCIĄG METRA, ARCUS TANGENS, BAZA NAMIOTOWA, TURANIE, FARBA OLEJNA, ETIOLOGIA, CZYNELE, PORZĄDEK PUBLICZNY, STOŁÓWKA, MASTOLOGIA, CZAS, JĘZYK ALBAŃSKI, POWAGA, WALC WIEDEŃSKI, MORDOKLEJKA, NIMFA, NEUTRALNOŚĆ, FACHMAN, EKSPLOZJA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, OBELISK, ŻYWY TRUP, ARMIA, KRYZYS OTOLITOWY, IMAGE, PORZĄDEK JOŃSKI, RAMIENICA DELIKATNA, WIETRZENIE TERMICZNE, WF, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, BIAŁA DIETA, FRANCUZ, OPĘTANY, LINIJKA, MACZUGA, KAGANIEC, NAWIS INFLACYJNY, DELIKATNOŚĆ, IMPOSTOR, TOPOGRAF, ODŁÓG, ENERGIA WIATROWA, SKŁADANKA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, PLEBS, BEZWŁAD, CYKL MENSTRUACYJNY, FURAŻER, PIZZER, BICIE CZOŁEM, AUTYZM, RYCERZ, SPIRALA ARCHIMEDESA, WIETNICA, CREPIDA, ALIENACJA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, FAŁSZYWY PROROK, KOŻUCH, REPOZYCJA, TRZYDZIESTKA, DOBRO, AEROFON, SYNTAKTYKA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, BOHATER LIRYCZNY, ZDRÓJ, PRYSKAWKA, NIEŚMIAŁOŚĆ, DOCHÓD WŁASNY, MIERNIK CYFROWY, IZOMER KONFORMACYJNY, ABSURD NAZWOWY, DEBL, TWARDE LĄDOWANIE, RADIOBIOLOG, ZIEMNIAK SKROBIOWY, RADCA, CISOWATE, FUNGICYD, LUDY TURAŃSKIE, JEDNOSTRONNOŚĆ, KRZYŻYK, FIZYKA JĄDROWA, BEZKLASOWOŚĆ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, POJEDYNEK, MORFOFONEMIKA, GHISCARSKI, GRUCZOŁ ŁZOWY, WYPRAWIACZ, RAFA, WAŁ, PEREŁKA, LABIRYNT, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, PRZYLEPKA, IMPULS, KONSONANS, DOBB, CELTYCKI, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, FILM MUZYCZNY, WIEK PROKREACYJNY, DZIEŻKA, ŻAŁOBA, SETNIK, PODUSZKA KURTYNOWA, ŁOŻE BOLEŚCI, PŁASKLA ŁOSIOROGA, KACAPSKI, MURSZ, FRYSZERKA, OBŻER, HÄNDEL, GOŁĘBIĄTKO, SCRATCHING, PERKOZ, GORĄCY PIENIĄDZ, AFTERPARTY, RACHUNKI, NUR BIAŁODZIOBY, MŁOTNIK, DEPTAK, ZAWARTOŚĆ, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, PIĘCIOBÓJ, GNIOTOWNIK, EWEŃSKI, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, MDK, KWASICA, ODMIANA UPRAWNA, DRABINA, TEORIA MODELI, APOSTAZJA, KOŁATKA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, STEROWANIE KRZEPKIE, TSUNAMI, KANCONETTA, SELEKTOR, RUSZT, MAŁYSZOMANIA, DRAPIEŻNOŚĆ, AKUMULATORY, TYRYSTOR, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, KŁĄB PSZCZELI, MACEDONIA, SŁUPEK, MATKA BIOLOGICZNA, ODLEWARKA, PIĘKNOŚĆ, CANZONA, CHOROBA PICKA, BAON, FAŁ, ESPERANTO REFORMITA, PLANKTON WIRÓWKOWY, BACH, MAIL, BĘBEN, BRYTYJSKI, MIKROSOCZEWKOWANIE, ANARCHIZM, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, TELECENTRUM, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, SUITA, WYNURT, SYFON, PASTEWNIK, JELITO PROSTE, REALIZM, WZROST GOSPODARCZY, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, TRANSAKCJA WIĄZANA, SZALKA, WZROST ZEROWY, ZMIĘKCZANIE SIĘ, BOROWINA, KRĘG SZYJNY, PENETRACJA GENU, WYKROCHMALENIE SIĘ, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, ŁOKIEĆ TENISISTY, WŁÓKNIAK TWARDY, ASTRONOM, ROSYJSKOŚĆ, NAKIEROWANIE SIĘ, KRÓLEWICZĄTKO, GÓWNOJAD, ANION HYDROKSYLOWY, GRUSZKA, JEMIOŁA, PRZEDMURZE, HURTOWNIA, DZIURKA, POLISA, SZKARADZIEŃSTWO, BICIE POKŁONÓW, OSTEOTOMIA, WYSPA KUCHENNA, POMURNIK, ZAKRĘCENIE SIĘ, HARTOWNOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KOSZT ALTERNATYWNY, ZMIERZCH, GŁUPTAK, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, SZASZŁYK, POLARYZACJA, ZNAMIENITOŚĆ, ELEKTROCHIRURGIA, ZŁOŻENIE UKŁONU, AMFORA, ANTYCIAŁO, TATARSKI, HARMONIA, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, UZWOJENIE WTÓRNE, DZIEWCZĘCOŚĆ, STARA MALUTKA, CEPISKO, PRĄD ZWARCIOWY, KOLOR, WIĄZANIE WIELOKROTNE, WIĄZADŁO, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, JEDNOŻEŃSTWO, SZCZOTECZKA, ODBYTNICA, BÓBR KANADYJSKI, KLESZCZE, OSKARŻENIE PUBLICZNE, ZDRADA, AZTREONAM, AMFIBIA, STOPNIOWALNOŚĆ, SAMOLOT, MUS, EPOS HOMERYCKI, KACZKA PO PEKIŃSKU, WODOCIĄGOWNIA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, ORZEŁ, RAKOWATOŚĆ, KISZKA STOLCOWA, OBSUWA, HISPANO, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, GRUPA ACETYLOWA, UCHWYT ŚLIZGOWY, BEZA, ZIEMIA ODNIESIENIA, UDERZENIE, MASA SOLNA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, INWALIDA WOJENNY, CHŁOPCZYCA, HURYCKI, ADRES LOGICZNY, OPŁATA PROLONGACYJNA, LEJNIA, ?ALTERNARIOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MAORYSI, RDZENNA LUDNOŚĆ NOWEJ ZELANDII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MAORYSI, RDZENNA LUDNOŚĆ NOWEJ ZELANDII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAORI język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii (na 5 lit.)
MAORYJSKI język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii (na 9 lit.)
MAORYSKI język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAORI
język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii (na 5 lit.).
MAORYJSKI
język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii (na 9 lit.).
MAORYSKI
język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MAORYSI, RDZENNA LUDNOŚĆ NOWEJ ZELANDII sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MAORYSI, RDZENNA LUDNOŚĆ NOWEJ ZELANDII. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x