POTRAWA BIAŁORUSKA, RODZAJ MIĘSNEGO GULASZU, KTÓRY JE SIĘ, MACZAJĄC W NIM PIECZYWO, KAWAŁKI PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH LUB BLINÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MACZANKA to:

potrawa białoruska, rodzaj mięsnego gulaszu, który je się, maczając w nim pieczywo, kawałki placków ziemniaczanych lub blinów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA BIAŁORUSKA, RODZAJ MIĘSNEGO GULASZU, KTÓRY JE SIĘ, MACZAJĄC W NIM PIECZYWO, KAWAŁKI PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH LUB BLINÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.506

KLAPSA, EWOLUCJA, KIEROWNIK BUDOWY, ASPEKT, PIEC TYGLOWY, OCZKO W GŁOWIE, PERSJARNIA, MORELA, SYMPOZJUM, DOTHRACKI, SZTUKA MYKEŃSKA, METODA ODCHYLEŃ, SESJA POPULARNONAUKOWA, KITEL, BIEDAK, CYTWARNICA, POLISYNDETON, SMOLT, KUNDMAN, PROMINENCJA, CHŁODNICOWIEC, ANION HYDROKSYLOWY, PODZBIÓR, STACJA ZAKŁADOWA, OWADZIARKI, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, ZIELE, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, INTERMEZZO, SZYDLARZ, PLAŻA, KORSARZ, SAPER, UKŁAD INERCJALNY, SKATING, APORT, LOGIKA PRAWNICZA, PRĄTEK, SZMAT, WAHACZ, OFICER OGNIOWY, CARILLON, TRANSFUZJA KRWI, REKWIZYCJA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, OBÓZ, WSPARCIE, NOWICJAT, STYL GRZBIETOWY, PRZYSTANIOWY, DEMOKRACJA, DON KISZOT, SKUPYWACZ, WYROSTEK BARKOWY, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, OBRZĘK GAZOWY, KIERAT, GROCHÓWKA, PRZYWÓZ, ROZWIELITKA, DZIEWIĄTKA, BULAJ, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, SPIKER, CHEMIA NIEORGANICZNA, ALGRAFIA, DUTAR, LORDOSTWO, ŻARLIWIEC, BŁONA PŁAWNA, TURIAZAUR, BOSS, PETREL, PĘCINA, OKRĘŻNICA, MOLE, WABIK, PRZEWRÓSŁO, BAR, ALLEGROWICZKA, ATMOSFERA, LEKTORIUM, ADAPTOR, TUSZ, OPAŁ, AGNOSTYCYZM, ADIANTUM DELIKATNE, WÓZKOWY, SIOSTRZYCZKA, KRUŻ, TIAZYD, POMPA POŻARNICZA, POINT AND CLICK, DWÓJECZKA, KABOTYŃSTWO, ANGORA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, KRUCHAWECZKA, WĘZEŁ WINDSORSKI, PONCZOWNICA, ŚMIETANKA, CYFRA, PARKIET, ZWARCIE DRZEWOSTANU, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, PODMIOT ZBIOROWY, OTRUPKA, NACIECZENIE, DINUKLEOTYD, GADACZ, TIENSZANOZAUR, LIWISTONA, ŻYDOSTWO, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, RYBIE OKO, SOŁTYSOSTWO, STREAMING, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PRZYPOŁUDNIK, POLITYCZNY, PLAN OGÓLNY, KALKA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, GŁOWICA, OPERA, LAWOWANIE, POWĄTPIEWANIE, BRĄZ, ANTROPOCENTRYZM, MANTY, KARMELEK, DWUNASTOKROTNOŚĆ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, TRÓJKĄT, OSTRONOS, UNIŻENIE, ANIOŁ STRÓŻ, GRAF MIESZANY, TEST, FIAKIER, BOŻA RĘKA, JEZIORO RYNNOWE, SALA PLENARNA, POLER, ROZROST, PLATFUS, UCINKA, TERAZ, KRAINA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, BANK DOMICYLOWY, KOLUMNA MARYJNA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, LEGWAN GŁUCHY, KOLABORACJONISTA, MOLOSY, SAMOTOK, INFORMATYKA, PRZEŁAWICENIE, AUTOBUS PRZEGUBOWY, BER, UGNIATARKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, POLIMER, DESZCZ, NAKŁUCIE, ALFABET FONETYCZNY, NIEZNAJOMY, KOSKINOMANCJA, KORONA, STÓŁ, ZASTRZYK, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, UCHO WEWNĘTRZNE, PRZEZWISKO, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, STATYSTYKA, BLISKOZNACZNIK, ENERGIA ELEKTRYCZNA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, KLUZA, UNAJZAUR, NIESZLACHECTWO, GATUNEK AGAMICZNY, FACSIMILE, ODSTRZAŁ, RODZAJNIK OKREŚLONY, ADIAFORA, WIRTUOZ, IMPOST, AUSTRONEZYJCZYK, PRYMAT, SPŁYW BŁOTNY, TROGLOFIL, IDIOM, RYBA DRAPIEŻNA, MANIFEST, WIĄZ, PARCIANKA, MECHANIKA GÓROTWORU, ARCYDZIELNOŚĆ, KLAKSON, BOLERO, WZNOWIENIE, FESTMETR, SZARPAK, KŁADKA, DZBANEK, AKROBACJA POWIETRZNA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, CIĘŻKI TYŁEK, ARYTMOMETR, BIOTERAPIA, ZARAZA, SIOSTRZYCZKA, DINOCEFALOZAUR, ŁÓDŹ, DOPING, ZBRODNIARZ WOJENNY, PRZYGARŚĆ, POWTÓRZENIE, MODRZACZEK, DIEREZA, FORMA DWULINIOWA, NOSICIEL, KLATCHIAŃSKI, DYBUK, NUMER, ROLADA, PRZEKŁADACZ, MASZYNA CIEPLNA, KREOL, BUTELKA, PODATEK KOŚCIELNY, RDZEŃ LODOWY, PRAGERMAŃSKI, AMIOKSZTAŁTNE, LARIOZAUR, BERŻERA, POMORZE ŚRODKOWE, KOTO, ROLADA, DOMEK, CENZUS MAJĄTKOWY, PRYZMA, WOLNY ZAWÓD, PASKÓWKI, HUNTER, SKULICE, BARETKA, MRÓWNIK, POŻAR, RADAR GEOLOGICZNY, OSTRYGOJAD, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, KIT, TAUKA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, ZĄB TRZONOWY, ZATOKA, WOJSKA PANCERNE, ANALIZA LOGICZNA, OCHOTNIK, ŻONGLER, ERUPCJA, ASOCJACJONISTA, DEMÓWKA, OBRZMIENIE, OSIEMNASTKA, SPIRALA ARCHIMEDESA, HUNGARYSTYKA, FILODENDRON, ALGEBRAIK, KONTOTEKA, KAWA MIELONA, ŁATA, GRUBOŚĆ, TUNIKA, SEJSMOGRAM, RÓW MELIORACYJNY, RÓW, TRÓJKROK, JUBILER, PLUS DODATNI, HAMULCOWY, FARMACJA STOSOWANA, IGŁY, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, PRZYSZŁOŚĆ, GENERAŁ, BRUTALNOŚĆ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, IRYS, NIEZISZCZALNOŚĆ, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, SKRYTOBÓJCA, WIECZÓR, ?NOSIŁKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.506 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA BIAŁORUSKA, RODZAJ MIĘSNEGO GULASZU, KTÓRY JE SIĘ, MACZAJĄC W NIM PIECZYWO, KAWAŁKI PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH LUB BLINÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA BIAŁORUSKA, RODZAJ MIĘSNEGO GULASZU, KTÓRY JE SIĘ, MACZAJĄC W NIM PIECZYWO, KAWAŁKI PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH LUB BLINÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MACZANKA potrawa białoruska, rodzaj mięsnego gulaszu, który je się, maczając w nim pieczywo, kawałki placków ziemniaczanych lub blinów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MACZANKA
potrawa białoruska, rodzaj mięsnego gulaszu, który je się, maczając w nim pieczywo, kawałki placków ziemniaczanych lub blinów (na 8 lit.).

Oprócz POTRAWA BIAŁORUSKA, RODZAJ MIĘSNEGO GULASZU, KTÓRY JE SIĘ, MACZAJĄC W NIM PIECZYWO, KAWAŁKI PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH LUB BLINÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - POTRAWA BIAŁORUSKA, RODZAJ MIĘSNEGO GULASZU, KTÓRY JE SIĘ, MACZAJĄC W NIM PIECZYWO, KAWAŁKI PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH LUB BLINÓW. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x