BEZWODNIK KWASOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY W WYNIKU REAKCJI Z WODĄ TWORZY KWAS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TLENEK KWASOWY to:

bezwodnik kwasowy - związek chemiczny, który w wyniku reakcji z wodą tworzy kwas (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZWODNIK KWASOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY W WYNIKU REAKCJI Z WODĄ TWORZY KWAS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.641

PROSTY, PLEBEJUSZ, KOLOKWIALIZM, MŁOTNIK, CHŁOPAK, SILNIK JONOWY, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, MARTWY PRZEPIS, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, HERETYK, FENYLOETYLOAMINA, CHLORAN(V) SODU, KAMIKADZE, IZOCYJANIAN, FONIATRIA, PODNOSKA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SĘP, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, ZMARZLAK, PODKŁADACZ, OGÓREK KISZONY, KWAS MALONOWY, IZOPRENALINA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, KARZEŁ, WODOROTLENEK, FLAWONOL, GWAŁTOWNOŚĆ, MAMUT WŁOCHATY, OBJAW KONWERSYJNY, LAMPA KARBIDOWA, ŚMIECH, HERBATA, METEORYT, KURATOR, PAUPER, WYCIĄG, GEN FUZYJNY, TUTORIAL, DEMOLUDY, BETON KOMÓRKOWY, FUN, JONOGRAM, RAZGRAD, FITOHORMON, CYBERPUNK, CHIRURGIA URAZOWA, METATEKST, REALNA GOSPODARKA, SFINGOLIPID, SALAMI, HOMOSFERA, FURANOKUMARYNA, KŁUSAK ORŁOWSKI, GLIKOZYD, ABLACJA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, TORF, MISIO, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, STAŁY LĄD, RETENCJA, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, SALDO DEBETOWE, PODGRUPA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KLOCEK, PLUS UJEMNY, BEARS, KOŚĆ, SZYP, KONFIGURACJA, KLIENT, GŁOS ELEKTORSKI, NOWA TWARZ, HORYZONT, NACHALNOŚĆ, MALUNEK, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, OGNIWO PALIWOWE, AMANT, KRĄŻEK PRZESUWNY, EPITLENEK, UNIA REALNA, HYDROFIL, BAGNIAK ZDROJOWY, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, DYNAMICZNOŚĆ, HIPERPOWIERZCHNIA, STALNICA, PIROELEKTRYK, RESOR, WIDZ, MODEL AMERYKAŃSKI, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, GZYMSIK, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, PLUS DODATNI, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, PROJEKT, SUBSTRAT, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, STAN STACJONARNY, BALKONETKA, ORKAN, TAPIR CZARNY, DAMSKI KRAWIEC, SEGMENT SZYJNY, RZĘSA, ZAPAŁECZKA, TWÓR, ZAPOŻYCZENIE, TAMPONADA, KOLOR LOKALNY, MĄKA, PERKOLACJA, RÓWNANIE STANU, ZIEMIA, FUNKCJA ZDANIOWA, JELEŃ, MUTACJA NONSENSOWNA, ŻÓŁTOSKÓRY, KOMPOSTOWNIK, GEN HIPOSTATYCZNY, PROSTAK, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, PROFESJA, TŁUSTE LATA, CIAŁKO ŻÓŁTE, POBUDKA, BEZKLASOWOŚĆ, TRYUMF, OSTROGONY, ANDROGINIA, SOK, SNIFTER, OTWÓR STRZAŁOWY, NIERÓB, WIEK, KWAS OLEINOWY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, SIARCZAN MAGNEZU, DOBÓR KREWNIACZY, GZYMS, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, OOLITYT, POWÓDZTWO WZAJEMNE, ARCYDZIELNOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, POWÓD, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, KWAS TŁUSZCZOWY, KLAJSTER, POSTRZYŻONY, PIES OGRODNIKA, PURYNA, GUZDRAŁA, SORBIT, PRZĘDZA, BLEDZIUCH, LITYINOW, HALOGENOALKAN, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, SZURPEK, OTWÓR WYLOTOWY, INSPEKT, EMBRIOGENIA, MINA, ASOCJACJA ROŚLIN, KETOKSYM, NIELEGAL, ZAMRÓZ, TETRAETYLOOŁÓW, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, LUSTERKO, FOSFOREK GALU, PROSUMENT, BRIT POP, ZBÓJNIK, SNAJPER WYBOROWY, ODDZIAŁ, OŻYWIENIEC, FATYGANT, HYDROFOBIA, LODOWIEC ALPEJSKI, WĘGLAN SODOWY, HAZARDZISTA, PODBÓJ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, BARANIA GŁOWA, PUR, TAPIR ZE WZGÓRZ, DYNGUS, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, PREZBITER, PAWILON, PRZESIEK, WODOROSÓL, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, OBSADA, GERMANISTA, ŁATA, OBCIĄŻNIK, SUSCEPTANT, ROŻEN, OKRZOSEK, ŁOPACIARZ, LEJBIK, GOŁĘBIE SERCE, STONEY, OBIBOK, GNOJÓWKA, KAZUISTA, GRETING, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, PRZEMIANA MATERII, SETE, WĘDROWNICZEK, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, TLENEK FOSFORU(V), WOREK, NORMALNA, REGULATOR, WODNIAK, PĘTLA, KUBEŁ, MINIATURZYSTA, WĘGLAN WAPNIA, SODA OCZYSZCZONA, POSPOLITE RUSZENIE, GOSPODARNOŚĆ, PALIWO KOPALNE, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, DOKUMENT, KUJNOŚĆ, ZIELENIEC, ŁUPEK PLAMISTY, WAŁ, KONFIGURACJA, KRYZA, SUMO, WIZG, CUMULUS, TRITERPEN, CUKIER OWOCOWY, MNICH, BATYMETRIA, MARKA, DRUCIARZ, SZLAM, OŁTARZYK PRZENOŚNY, DERYWAT, STRYJO, GRA LOSOWA, DINGS, KRAJE KOMUNISTYCZNE, KWAS PRUSKI, KLAMERKA, CYKLAMINIAN SODU, KOKARDKA, FILTR WĘGLOWY, HORODNICZY, DYREKTORIAT, FILM 3D, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, SĘK OTWARTY, CZARNOKSIĘŻNIK, ZIOŁO, ANALIZA FUNKCJONALNA, PŁASKOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, KWAS NUKLEINOWY, AZOTYN POTASU, OBLAK, KOLEJKA, CHLOREK WAPNIA, WIĘZY KRWI, NADAWCA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, AGRANULOCYT, SIAD RÓWNOWAŻNY, STAŁA, HALOGENOPOCHODNA, ODBIÓR, SPAD, DERYWAT MUTACYJNY, DUPOLIZ, ETER, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, DZIEŃ DZISIEJSZY, REHOWOT, RECITATIVO, CYJANOŻELAZIAN, DIPEPTYD, SECESJONISTA, ?WYRAZ POKREWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.641 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZWODNIK KWASOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY W WYNIKU REAKCJI Z WODĄ TWORZY KWAS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZWODNIK KWASOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY W WYNIKU REAKCJI Z WODĄ TWORZY KWAS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TLENEK KWASOWY bezwodnik kwasowy - związek chemiczny, który w wyniku reakcji z wodą tworzy kwas (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TLENEK KWASOWY
bezwodnik kwasowy - związek chemiczny, który w wyniku reakcji z wodą tworzy kwas (na 13 lit.).

Oprócz BEZWODNIK KWASOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY W WYNIKU REAKCJI Z WODĄ TWORZY KWAS sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - BEZWODNIK KWASOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY W WYNIKU REAKCJI Z WODĄ TWORZY KWAS. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x