RODZAJ GRUBSZEGO KIJA DREWNIANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO TWORZYWA, KTÓRY BYWA UŻYWANY JAKO BROŃ OBUCHOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAŁKA to:

rodzaj grubszego kija drewnianego lub wykonanego z innego tworzywa, który bywa używany jako broń obuchowa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAŁKA

PAŁKA to:

najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka) (na 5 lit.)PAŁKA to:

Typha - rodzaj rośliny ziemno-wodnej należącej do rodziny pałkowatych (Typhaceae) (na 5 lit.)PAŁKA to:

zdrobniale: pała - określenie ludzkiej głowy (na 5 lit.)PAŁKA to:

cios, raz, uderzenie pałką (na 5 lit.)PAŁKA to:

mięso z nóżki drobiowej, samo udko z kostką (na 5 lit.)PAŁKA to:

ROGOŻA kosmopolityczna bylina bagienna, liście i pędy używane w plecionkarstwie, kłącza na paszę (na 5 lit.)PAŁKA to:

policyjna - gumowa (na 5 lit.)PAŁKA to:

gumowa przy pasku policjanta (na 5 lit.)PAŁKA to:

w wyliczance - z zapałką (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ GRUBSZEGO KIJA DREWNIANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO TWORZYWA, KTÓRY BYWA UŻYWANY JAKO BROŃ OBUCHOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.169

KOT, KAZBA, PIERWOTNOŚĆ, ANTENA YAGI-UDA, BRZEG, DANA, PRYMUS, PŁÓCIENNIK, SZTUKA EGEJSKA, WOSK, STROP, RURA, DOŁEK, PANTOGRAF, OGIEŃ, RUSZNICA, OSMOLSKINA, F1, ŻURAW, POTENCJAŁ ZETA, AAK, BATORÓWKA, MIKSER, ATRAMENT SYMPATYCZNY, BELWEDER, KOCIE OKO, DIAKRYT, ARTYLERIA LEKKA, OBRĄCZKA, CZEŚNIKOSTWO, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, FATALIZM, POKOLENIE, PRZEŚLIZG, METODY, CZERNILEC, KLERK, PUNKT KATECHETYCZNY, ZIELENICE, PERSPEKTYWA, DEFLAGRACJA, KLUCZ, SZCZUR TUNELOWY, UZBROJENIE, SZCZOTKA, WIDLICA, KOMPENSATOR CIEPLNY, KERATOPLASTYKA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, BARIERA TECHNICZNA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, CHŁODEK, PIES OGRODNIKA, TROGLODYTA, KURAK, MOST PONTONOWY, STEP, STAL, NOREFEDRYNA, WYBREDNIŚ, GWINT POCIĄGOWY, TRUP, ZAWŁOTNIA, BAZYLIKA WIĘKSZA, PODPORA, KAMEDUŁ, KOŁO SEGNERA, KORYTOZAUR, DRAMAT EPICKI, KULE, WYCISK, DEGENERACJA, DRAMAT HISTORYCZNY, WYROSTEK FILTRACYJNY, ŻYLAK, MANAGER, KWIZ, TAROT, OŚWIADCZENIE, DACHÓWKA, WŁOSKOŚĆ, OSTRUŻYNY, DAMAST SKUWANY, STEROWANIE ADAPTACYJNE, KRAWAT, NAKŁADKA, BISKUP RZYMU, METABOLIT WTÓRNY, MOCODAWCA, PLANETA SKALISTA, FRONTALE, ELEWATOR, PATRYCJUSZ, GRA W BUTELKĘ, ZŁOŻENIE, PRAŻAK, PELOTA, PRZEPIĘCIE, IMMUNOGLOBULINA, FLUITA, LINKA, PORTRECISTA, FISZUTKA, MARATON, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KREDKA WOSKOWA, GAJA, LICHWIARSTWO, ROPA, TYRANIA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, KOSZT ALTERNATYWNY, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, KOSZULA NOCNA, MACZUGOWIEC, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, BIELIZNA, MUŁ, ZASUWNICA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, SIWIEC, WIESZAK, CYTWAR, UDANOCERATOPS, ARBUZ, FILM INTERAKTYWNY, FAWORYT, EGIPSKI, KLOCEK, STREAMING, HYDROFON, KSANTOSOMA, SKRÓT, NORMALNA, ROWER POZIOMY, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, DRŻĄCZKA, TOPÓR, MIĘTÓWKA, SĘK, CZERPAK, GAZÓWKA, GOTYK WENECKI, JEDNOPARTYJNOŚĆ, DERP, GNÓJ, HIPOTROFIA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KORZYSTNOŚĆ, KOŃ, GRZBIET, BOA, PAŁKA, KLECANKA, WYWOŁYWACZ, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, PLOTER GRAWERUJĄCY, WYCINEK, ZWÓJEK, MINIATURA, PAPROTNICA, BRUS, STEWIA, POCISK NIEPENETRACYJNY, CZOŁG SAPERSKI, SMOK, NASADA, KISZONKA, OSET, STRASZAKOWATE, JAF, NASTROSZEK, CZĘSTOKÓŁ, LUSTRO, GALERA, REWERS, CIEPLARKA, OSTOJA, SUPEŁ, CHUSTA, CHALLENGER, PELAGRA, PISZCZAŁKI, KOSZYK, SIŁA SPOKOJU, SAMOCHÓD OPANCERZONY, KARTUSZ, KOŃ KLADRUBSKI, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, NEUROMEDIATOR, ŻÓŁWIE, PISANOZAUR, KRECIK, ARSENAŁ, TRUSIA, MIŁOŚĆ, KONFIGURACJA, DRAM, SETKA, FARTUSZEK, EGZEKUTYWA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SKLEPIENIE ŻEBROWE, MEDIALNOŚĆ, SARNIAK, KUSZETKOWY, STALNICA, BEZAN MASZT, KANAŁ TEMATYCZNY, TEMAT, RASA, DOLABELLA, KORALINA, ZŁOTE MYŚLI, SINOWENATOR, STROIK, KONOTACJA, ŁĄCZNICA, TEOLOGIA NEGATYWNA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, CHRUPKOŚĆ, HENOTEIZM, INFLACJA UKRYTA, KAPTURNIK, RICHELIEU, ŁUK BLOCZKOWY, KATAR SIENNY, PATYCZAK, ŁUPEK PARAFINOWY, WYCHODŹSTWO, MASKOTKA, DZIESIĄTKA, PLAKIETA, IRC, BACYTRACYNA, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, REGIONALISTYKA, DOMICYL, AUTOMOBIL, PARTNERKA, DUCH OPIEKUŃCZY, INSTRUMENT FINANSOWY, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, RAMIENICOWE, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, SUROWOŚĆ, SŁUP, OLGA, ASTER NOWOBELGIJSKI, EMBLEMAT, PĘPEK, SZKLANKA, WSPINACZKA SPORTOWA, KLERODENDRON, KRAN, WIERTACZ, SKLEPIENIE PALMOWE, TWIERDZENIE PETTISA, PADYSZACH, STRAJK, SKAŁA ORGANOGENICZNA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, RZODKIEWNIK, SOSNA, WYCZARTEROWANIE, KUKIEŁKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, ASTER WIDEŁKOWATY, GRUBOŚĆ, HETMAN NAKAŹNY, ARKEBUZER, ZAŁATWIANIE, SSANIE, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, FAŁSZYWIEC, DIABEŁ, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, AGROWŁÓKNINA, NOODLE, ZŁOTY SYROP, POROSTNICA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, CZASOPISMO NAUKOWE, NAGIEL, ŚRUBSZTAK, SMÓŁKA, TERIER, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, CENZUS MAJĄTKOWY, PROWINCJA, SESJA, TRAGICZNOŚĆ, TWARDZIAK, SONDA, JEDEN, WAHACZ WZDŁUŻNY, ?POWIEŚĆ POLITYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.169 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ GRUBSZEGO KIJA DREWNIANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO TWORZYWA, KTÓRY BYWA UŻYWANY JAKO BROŃ OBUCHOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ GRUBSZEGO KIJA DREWNIANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO TWORZYWA, KTÓRY BYWA UŻYWANY JAKO BROŃ OBUCHOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAŁKA rodzaj grubszego kija drewnianego lub wykonanego z innego tworzywa, który bywa używany jako broń obuchowa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAŁKA
rodzaj grubszego kija drewnianego lub wykonanego z innego tworzywa, który bywa używany jako broń obuchowa (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ GRUBSZEGO KIJA DREWNIANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO TWORZYWA, KTÓRY BYWA UŻYWANY JAKO BROŃ OBUCHOWA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - RODZAJ GRUBSZEGO KIJA DREWNIANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO TWORZYWA, KTÓRY BYWA UŻYWANY JAKO BROŃ OBUCHOWA. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast