FORMA PRZESTĘPSTWA POLEGAJĄCA NA KIEROWANIU WYKONANIEM CZYNU ZABRONIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ LUB OSOBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRAWSTWO KIEROWNICZE to:

forma przestępstwa polegająca na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub osoby (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA PRZESTĘPSTWA POLEGAJĄCA NA KIEROWANIU WYKONANIEM CZYNU ZABRONIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ LUB OSOBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.451

STACJA, ŚLĄSKI, ZWAŁA, SZACHOWNICA PUNNETTA, PIANA, BIEGUN, CZŁON NADRZĘDNY, MNOŻNA, ROTACJA, FAKTORIA, MARATON, SŁONINA, DAWCZYNI, LATARNIOWIEC, TUNIKA, GETER, KOT, SABOT, FIŻON, KANTOR, TEIZM, SSANIE, ŚLIMACZEK, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, HAK, RUCH, POŁOŻNICA, ODSTĘPSTWO, GRODŹ, CIASTO PIASKOWE, CÓRDOBA, MUSZLA KLOZETOWA, KALKA JĘZYKOWA, ZAPRAWA, JAMOCHŁON, PÓŁKLUZA, NASIENNIK, PYKNIK, MIKSTURA, LEJEK, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, MAŁA GASTRONOMIA, KRÓLEWICZĄTKO, PADACZKA AUDIOGENNA, SZUM, ŁUPINA, KREPON, SZKODNIK, SKWIR, BARWNIK SPOŻYWCZY, FRAKCJA, FILODENDRON, REPRODUKCJA, FORMA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, PAZUR, POLEWA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PODCIEP, STOŁÓWKA, HUDSON, MENISK, ZABYTEK, ALIAS INTERNETOWY, ROWER POZIOMY, PIOTR APOSTOŁ, CONIUNCTIVUS, METALMANIA, GOLF, COKÓŁ, KOŁPAK, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, ZRAZ, KONTAKT, DOLINA U-KSZTAŁTNA, SOS, ZBROJENIE, POWIEŚĆ SF, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, RUMUNKA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, RASKOLNICY, KRĄŻENIE MÓZGOWE, ŻÓŁWIE MUŁOWE, GÓRKA, STRZELECTWO SPORTOWE, NIEWINNA KREW, MINORKA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, DECYMA, HISZPAŃSKI LODZIK, KET, CIĘGNIK, ŚRÓDNERCZE, BELKA, MUŚLIN, JĘZYK NESYCKI, PIERWSZOŚĆ, ZBIÓRKA, RYNKA, FENIG, BRYŁA LODU, BIOGEN, STĄGIEWKA, OCZKO, NIDA, HARCERKA, KORMORAN JAPOŃSKI, ANTOCYJANIDYN, ZERÓWKA, ASPIRACJA, ŁOŻNIK, HEGEMON, KLAPAK, SZCZUR PIŻMOWY, SĘKACZ, STRYCH, REFEKTARZ, TYP MEZOMORFICZNY, NIEUMARŁY, CZAPKA FRYGIJSKA, WOJOWNICZOŚĆ, DOSTĘP, OLEJ JADALNY, SKANER BĘBNOWY, LICZNIK GEIGERA, ANION, SKOCZEK EGIPSKI, TRZYDZIESTKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, POLIGYNANDRIA, SONIFIKACJA, TYGODNIÓWKA, TRESA, ABSYDA, PLAGIAT, PLOMBA, WOLA BOŻA, GAŁĘZATKA, ARMATOR, ODMIANA UPRAWNA, CYTODIAGNOSTYKA, WAFEL, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, GAŁĘZIAK, ZMYWACZ, CZARNUCH, KULTURA OBRAZKOWA, ZENIT, AMBONA, KLAKA, KRYTERIUM SAVAGE'A, REKONWERSJA, KNEDLIK, DOSTĘP, TERYNA, SZCZELINA, ZATRZYMANIE, SOLIDARNOŚĆ, ZNACZENIE, GRĄD SUBATLANTYCKI, IZBA ROZLICZENIOWA, KURATORSTWO, POLITYKA, OGÓREK MAŁOSOLNY, PŁAWKA, MARSZ, ODROŚLE, HEJT, NAWIS, GAD, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, WADA WZROKU, WYŻYNY, SZARLOTKA, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, ALARM OZONOWY, MINESTRONE, PENTIMENTO, SZABLONIK, DZIESIĄTKA, ŚRUBA POCIĄGOWA, INGRES, JAWNOGRZESZNICA, NIKIELINA, ŚWIĘTOJANKA, SZUPINKA, POMPA ODŚRODKOWA, EMPORA, TRZEŚNIA, PLANETA SKALISTA, BRUDNA BOMBA, ANASTYLOZA, STRONA INTERNETOWA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, WILK NOWOFUNDLANDZKI, WALCZYK, PARA 0, WIELOPIĘTROWIEC, GRÓB SKRZYNKOWY, ODKAŻACZ, INWESTYCJA PORTFELOWA, BULAJ, NAKRYWKA, NA PIESKA, SOKOLE OKO, STOSUNEK UMOWNY, PŁUŻEK, WSTAWA, KLUZA, FAKT PRAWNY, NIEWZAJEMNOŚĆ, REAKCJA PODSTAWIANIA, REJESTR, SWĘDZENIE, ILUZJA PIENIĄDZA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, TENUTA, NIERUCHOMOŚĆ, PIEROGI, OZNAKA, BAJADERKA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, SALAMI, OKOCENIE SIĘ, RUCHY DIKTYOGENICZNE, MOSTEK, KONTRAMARKA, PLEUSTOFIT, GRYPA AZJATYCKA, RENÓWKA, METYS, EKAGLIN, ANGIELSKA FLEGMA, CHOROBA KESONOWA, PODATEK RZECZOWY, PERILLA ZWYCZAJNA, BLISKIE SPOTKANIE, LAMPA ŁUKOWA, WNĘTER, LAJKRY, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, OBLICÓWKA, MUSZKA, HOLOWNIK, IMMUNOSUPRESANT, SKAŁA METAMORFICZNA, DRZEWCE, ŻAGIEW, DZIEŁO ŻYCIA, KREOL, TOFFI, ŚRODEK KARNY, SYSTEM, MODRASZEK ALKON, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, CZARNA, LAMBDACYZM, RUPNIK, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ŚLIWKA, WZIĄTKA, KHMER, RETROGRADACJA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, TRYBUT, OCIOS, OŚWIECICIEL, SKOK, SUPREMATYZM, FIZJOLOGIA, LOJALISTA, TROMPA, SUKSAMETONIUM, ZBRODNIA STALINOWSKA, PIŻMOSZCZUR, SKOK W BOK, POWTÓRKA, KOSMETYK, DOLINA LODOWCOWA, MOTYLEK, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, FUGA, GAZ GENERATOROWY, TRANZYSTOR, BURDON, MNIEJSZE ZŁO, ZALEW, MŁOTECZEK, ANGLOFOBIA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, MISZPELNIK, KOREKTA DOMOWA, RISOTTO, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ?LICZNIK KILOMETRÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.451 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA PRZESTĘPSTWA POLEGAJĄCA NA KIEROWANIU WYKONANIEM CZYNU ZABRONIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ LUB OSOBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA PRZESTĘPSTWA POLEGAJĄCA NA KIEROWANIU WYKONANIEM CZYNU ZABRONIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ LUB OSOBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRAWSTWO KIEROWNICZE forma przestępstwa polegająca na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub osoby (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRAWSTWO KIEROWNICZE
forma przestępstwa polegająca na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub osoby (na 20 lit.).

Oprócz FORMA PRZESTĘPSTWA POLEGAJĄCA NA KIEROWANIU WYKONANIEM CZYNU ZABRONIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ LUB OSOBY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - FORMA PRZESTĘPSTWA POLEGAJĄCA NA KIEROWANIU WYKONANIEM CZYNU ZABRONIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ LUB OSOBY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast