DZIAŁ LOGIKI MATEMATYCZNEJ BADAJĄCY ZWIĄZKI MIĘDZY ZMIENNYMI ZDANIOWYMI (ZDANIAMI) LUB FUNKCJAMI ZDANIOWYMI, UTWORZONYMI ZA POMOCĄ FUNKTORÓW ZDANIOTWÓRCZYCH (SPÓJNIKÓW ZDANIOWYCH) ZE ZDAŃ LUB PROSTSZYCH FUNKCJI ZDANIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOGIKA ZDAŃ to:

dział logiki matematycznej badający związki między zmiennymi zdaniowymi (zdaniami) lub funkcjami zdaniowymi, utworzonymi za pomocą funktorów zdaniotwórczych (spójników zdaniowych) ze zdań lub prostszych funkcji zdaniowych (na 10 lit.)RACHUNEK ZDAŃ to:

dział logiki matematycznej badający związki między zmiennymi zdaniowymi (zdaniami) lub funkcjami zdaniowymi, utworzonymi za pomocą funktorów zdaniotwórczych (spójników zdaniowych) ze zdań lub prostszych funkcji zdaniowych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ LOGIKI MATEMATYCZNEJ BADAJĄCY ZWIĄZKI MIĘDZY ZMIENNYMI ZDANIOWYMI (ZDANIAMI) LUB FUNKCJAMI ZDANIOWYMI, UTWORZONYMI ZA POMOCĄ FUNKTORÓW ZDANIOTWÓRCZYCH (SPÓJNIKÓW ZDANIOWYCH) ZE ZDAŃ LUB PROSTSZYCH FUNKCJI ZDANIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.385

ODKOS, PODYPLOMÓWKA, RZECZ, OPERACJA, WOKABULARZ, POWSTRZYMANIE, MUZA, WĄTPLIWOŚĆ, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, MINIATURA, ŁĄCZNIK, PALNIK, SZYPUŁA, ROŻEK, KONSYGNATARIUSZ, CENA MAKSYMALNA, WYCHODŹSTWO, INTERESOWNOŚĆ, KONSERWA, FLIGELADIUTANT, DZIERŻAWCZOŚĆ, ADENSKA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, JARZYNA, ZOOCHORIA, PODUSZKA, KRAJ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BURKA, ROZPRAWKA, AKWAFORTA, DZIAŁANIE, GIMBAZA, OKLUZJA, PANTALONY, FORMACJA DEFENSYWNA, AC, STROP KLEINA, WRZUTA, ENERGOELEKTRYK, BANIA, SEKTA, SER, KREDKA, PORÓD PRZEDWCZESNY, WYWROTKA, XSARA, POSTING, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, WARSZTAT STRATEGICZNY, AKSAMITKA, CECHA, WENTYL, SOLIDARNOŚĆ, MANIERKA, WIĄZADŁO, ZŁOCISZ, PALACZ, NOSOROŻEC, ELEGIA, SĄD KOLEŻEŃSKI, FALA MORSKA, CAŁKA RIEMANNA, PILERS, REAKCJA PODSTAWIANIA, PASTA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, SUBEMITENT, LOGOPATOLOGIA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, KWAS, PREZYDENCJALIZM, RZEŹ NIEWINIĄTEK, NOKAUT TECHNICZNY, ŚCIANA OGNIOWA, CYBORIUM, RYBY, PŁYTA DETONACYJNA, MECHANIKA PŁYNÓW, OSTROMLECZ, PRAWO OHMA, ZRAZÓWKA, KAPTUR, FUTERKO, KĄT, ŚRODEK SPOŻYWCZY, SERECZNIK, KOŃ POCIĄGOWY, ZLEWNIA, NUMER TAKTYCZNY, REFORMA ROLNA, SUBSTRAT, PRZETACZANIE KRWI, AMORFIK, FASCYNATOR, FALA, SER, TREPY, CYGANECZKA, SKAŁA MAGMOWA, ŻABKA, TOCZKOWCE, URZĄD CENTRALNY, METODA DELFICKA, SECESJONISTA, ESTAKADA, WZÓR, ETIOLOGIA, ANTYGWAŁTY, POCZEKALNIA, BLU-RAY, GRAFIKA INŻYNIERSKA, BECZKA BEZ DNA, BUT NARCIARSKI, LEPIARKOWATE, LICENCJA POETYCKA, JEZIORO LODOWCOWE, REOLOGIA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, FALC, BUDOWA, MAGNES, SERCÓWKA, FLOTA, WYCIĄG, FIOLET GENCJANOWY, WĘŻÓWKA, PRZEZIERNIK, KWASZONKA, PATROLOWIEC, CIOS, WSPOMINKI, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, POŁĄCZENIE, NAKO, SATYRYCZNOŚĆ, KRZYWA BEVERIDGE'A, INTERMEZZO, BILL, NARTA, SOPRANISTA, PĘDRAK, AKCELERATOR COCKCROFTA-WALTONA, TAG, ŁYKACZ, PRZEBARWIENIE, TĘPAK, WARZELNIA, PREDESTYNACJA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, NASTROSZ LIPOWIEC, JUMPER, DEPUTAT WĘGLOWY, FOTOALBUM, ABSOLUT, WYKONAWCA, LEJBIK, KREMÓWKA, SPODECZEK, BYDLĘ, PREZYDENT, SMALEC, HEMATOFAGIA, DWUDZIESTY, WARP, GNIAZDO SIECIOWE, ŁUPEK WĘGLISTY, NAPIĘCIE, FIGOWIEC POSPOLITY, BEZLIST, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, SOFCIK, GAPA, SUPERRAKIETA, NAPPA, BALDACH, SPEKTROGRAFIA, PULPIT, BAGAŻOWY, DYFERENCJA, FILM SF, KABOTAŻ, ŁAWA, WYBIEG, WODNIAK, DROŻNOŚĆ, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, CYKL REPRODUKCYJNY, KARTKA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, BEATA, KONSTABL, STREFA BUFOROWA, EGRETA, AGRESOR, KOPULACJA, POŻYCZKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, GRAJCAR, WIERTNICA, GLOBUS, AKWAMANILA, TOFFI, CZWOROLIST, BLOKADA, TYGIEL, JASTRZĘBIE OKO, MŁODZI, GRÓDŹ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KNEDLE, STADIONIK, GWIAZDKA, APARAT REGENERACYJNY, IMPOTENCJA, NEURON LUSTRZANY, ZŁOTA KLATKA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, WODZIK, SZADŹ, SZAGRYN, WYKRZYKNIENIE, KSIĘGA METRYKALNA, REŻYSER, MYSZ, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, LAMA, GEOLOGIA DYNAMICZNA, PANORA, METAL, ABSTRAKCJA, ANALIZA KANONICZNA, HEMOROID, ŚLISKOŚĆ, AMFITEATR, PUNKT ODNIESIENIA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, AKSAMIT, KRÓLEWICZĄTKO, MASOŃSKOŚĆ, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, MURZYŃSKOŚĆ, BODOR, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, WSPÓŁUCZEŃ, ODGAŁĘZIACZ, OFENSYWA, OKLUZJA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, LINA, MANDAT, MALUNEK, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, KOŁNIERZYK, STATEK TRANSPORTOWY, TRZMIELINA, LEJ KRASOWY, CEDUŁA, ORBITA POLARNA, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, NACZYNIE, PRZERABIACZ, SZTUKI PLASTYCZNE, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, GÓRNICTWO NAFTOWE, EKLER, JAZ, SZARY RYNEK, TWIERDZENIE RAMSEYA, MOCZ, SUFLET, ASTRONOMIA, RICOTTA, MILANEZ, ZAGŁÓWEK, SKAŁA ALITOWA, KREOL, KORSARZ, WEJŚCIE, ORGAN, SPRZEDAWALNOŚĆ, STRYCH, WARSTWA ABLACYJNA, PACHCIARKA, CHŁOPOWINA, PLANIMETRIA, ORGANDYNA, SKARGA, SAMOLOT, SZPONTON, GRAMOWID, NICI, OSAD DELUWIALNY, KASKADA, OLEJ, GAŁKA, TREND ROZWOJOWY, ?KREWETKA ELEGANCKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ LOGIKI MATEMATYCZNEJ BADAJĄCY ZWIĄZKI MIĘDZY ZMIENNYMI ZDANIOWYMI (ZDANIAMI) LUB FUNKCJAMI ZDANIOWYMI, UTWORZONYMI ZA POMOCĄ FUNKTORÓW ZDANIOTWÓRCZYCH (SPÓJNIKÓW ZDANIOWYCH) ZE ZDAŃ LUB PROSTSZYCH FUNKCJI ZDANIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ LOGIKI MATEMATYCZNEJ BADAJĄCY ZWIĄZKI MIĘDZY ZMIENNYMI ZDANIOWYMI (ZDANIAMI) LUB FUNKCJAMI ZDANIOWYMI, UTWORZONYMI ZA POMOCĄ FUNKTORÓW ZDANIOTWÓRCZYCH (SPÓJNIKÓW ZDANIOWYCH) ZE ZDAŃ LUB PROSTSZYCH FUNKCJI ZDANIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOGIKA ZDAŃ dział logiki matematycznej badający związki między zmiennymi zdaniowymi (zdaniami) lub funkcjami zdaniowymi, utworzonymi za pomocą funktorów zdaniotwórczych (spójników zdaniowych) ze zdań lub prostszych funkcji zdaniowych (na 10 lit.)
RACHUNEK ZDAŃ dział logiki matematycznej badający związki między zmiennymi zdaniowymi (zdaniami) lub funkcjami zdaniowymi, utworzonymi za pomocą funktorów zdaniotwórczych (spójników zdaniowych) ze zdań lub prostszych funkcji zdaniowych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOGIKA ZDAŃ
dział logiki matematycznej badający związki między zmiennymi zdaniowymi (zdaniami) lub funkcjami zdaniowymi, utworzonymi za pomocą funktorów zdaniotwórczych (spójników zdaniowych) ze zdań lub prostszych funkcji zdaniowych (na 10 lit.).
RACHUNEK ZDAŃ
dział logiki matematycznej badający związki między zmiennymi zdaniowymi (zdaniami) lub funkcjami zdaniowymi, utworzonymi za pomocą funktorów zdaniotwórczych (spójników zdaniowych) ze zdań lub prostszych funkcji zdaniowych (na 12 lit.).

Oprócz DZIAŁ LOGIKI MATEMATYCZNEJ BADAJĄCY ZWIĄZKI MIĘDZY ZMIENNYMI ZDANIOWYMI (ZDANIAMI) LUB FUNKCJAMI ZDANIOWYMI, UTWORZONYMI ZA POMOCĄ FUNKTORÓW ZDANIOTWÓRCZYCH (SPÓJNIKÓW ZDANIOWYCH) ZE ZDAŃ LUB PROSTSZYCH FUNKCJI ZDANIOWYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DZIAŁ LOGIKI MATEMATYCZNEJ BADAJĄCY ZWIĄZKI MIĘDZY ZMIENNYMI ZDANIOWYMI (ZDANIAMI) LUB FUNKCJAMI ZDANIOWYMI, UTWORZONYMI ZA POMOCĄ FUNKTORÓW ZDANIOTWÓRCZYCH (SPÓJNIKÓW ZDANIOWYCH) ZE ZDAŃ LUB PROSTSZYCH FUNKCJI ZDANIOWYCH. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x