W POLSCE XVI-XVIII W.: OBICIE ŚCIENNE, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI, UŻYWANE W DOMACH SZLACHECKICH; PIERWOWZÓR TAPETY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁTRYNA to:

w Polsce XVI-XVIII w.: obicie ścienne, najczęściej płótno malowane klejowo lub olejnie, rzadziej drukowane za pomocą klocków, ozdobione ornamentami kwietnymi i pejzażami, niekiedy również portretami postaci, używane w domach szlacheckich; pierwowzór tapety (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁTRYNA

KOŁTRYNA to:

zasłona używana w Polsce między XVI a XVIII wiekiem, najczęściej płótno malowane klejowo lub olejnie, rzadziej drukowane za pomocą klocków drzeworytniczych, ozdobione ornamentami kwietnymi i pejzażami, niekiedy również portretami postaci (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W POLSCE XVI-XVIII W.: OBICIE ŚCIENNE, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI, UŻYWANE W DOMACH SZLACHECKICH; PIERWOWZÓR TAPETY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.921

NIESPIESZNOŚĆ, KRZYŻANOWICE, ZRAZÓWKA, NIEDOSTATECZNY, ZAMIANA, BROKER, NORNIK BURY, CYRK LODOWCOWY, ŚWIETLISTOŚĆ, CYBERATAK, LORNETA, MÓŻDŻEK, BEZDUSZNOŚĆ, GOUDA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, INTERES PRAWNY, CHOREG, PORTFEL, PLAN PEŁNY, SZABAŚNIK, SZARY SOS, NAPÓJ WINOPODOBNY, NIEBORÓW, SAMOWOLA, OBUDOWA, RAJSKI PTAK, DESKRYPCJA OKREŚLONA, KAPA, SILUMIN, DZIWKARZ, REŻIM, KUBEŁ, TRYBUT, KOŻUSZYSKO, MONETKA, CZEPOTA GAMBIR, CUMULONIMBUS, FILM SCIENCE-FICTION, CIELICZKA, OBRAZ, MODRASZKOWATE, OBSŁUGA, MYSZ MAŁOOKA, KARMELEK, SYGNATURKA, NERW, INDEKS, DROGA, ŚREDNIA KWADRATOWA, DOBROSĄSIEDZTWO, BRODAWCZAK, CYTARA, FAKT PRAWNY, SPACHACZ ZIELONAWY, WPŁATA, ROGAINING, KUR, IZBA, UKŁAD, CIS, OSTRYGOJAD, BULLA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ORZESZEK PINIOWY, BIOSFERA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, AFERKA, GWIAZDA PODWÓJNA, STROBILANT, KORNICKI, BUTLA, SPRZĘŻAJ, SYGNALIZATOR, MONARCHIA ELEKCYJNA, TRANZYSTOR, CYKL REPRODUKCYJNY, PROCES POZNAWCZY, BAGNO, KOCIOŁ, PRZEWIJAK, POLARNA CZAPA LODOWA, MARGARYNA, PRZECIER, IMADŁO ŚLUSARSKIE, PALACZ, KOŃ, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, WAFELEK, ROD, TRENCZ, PODATEK IMPORTOWY, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, PUMPERNIKIEL, ORGANIZM, NAŚLADOWNIKOWATE, ARKADA, HUBA, PŁYN ETYLOWY, SZATRA, STATYWIK, ZANZA, DANE SENSYTYWNE, SYMPATYKOMIMETYK, CZASOWNIK WIELOKROTNY, DRELICH, BOCZNIAK, ŁOBODA, SZEŚĆSETKA, WYCIĘCIE, ANOMALNA PERTURBACJA, IMITATOR, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, AKTYWISTA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, BAT MICWA, SILNIK NAPĘDOWY, AMANT, NOGA, WAWRZYN, AKWEN, GYROS, WIECZORÓWKA, WYSTĘPOWANIE, MŁYNEK, TRANSPORTÓWKA, HYDROLOKATOR, STRZAŁECZKA, KUNDMAN, SKONIA, WAPORYZACJA, SETKA, LASKOWANIE, ANIOŁEK CHARLIEGO, NA PIESKA, KORNET, KARTEL, ARYTMOMETR, BAZYLIKA WIĘKSZA, FORYŚ, KANOE, PILNIK, STREPET, CHIMICHANGA, MYSZ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, DRĘTWA, REGIMENTARZ, DZIEŁO OTWARTE, TRANSLOKACJA, JĄKANIE, HOLENDER, KORDONEK, POSZEWKA, UCIOS, BAND, SIERŚCIAK, LODOŁAM, BLADA TWARZ, WARTOŚĆ KATASTRALNA, FALKA, PRĄD INDUKCYJNY, CZŁON KONSTYTUTYWNY, AGENDA, NASTROSZEK BRUCHA, KREDYT KASOWY, PRZYDAWKA, CURRY, CHYBIŃSKI, KARNIAK, BABINIEC, AWARIA, JAMES, WÓDKA, MAGAZYN, PINAKIEL, KOMPRESJA DYNAMIKI, MATECZNIK, PUDER, KOZAK REJESTROWY, DWUDZIESTY DRUGI, SZCZWACZ, IMBUS, LEGENDA, AFRYKANIZACJA, INTERMEZZO, HENEKEN, SUPRAPORTA, KADŹ, POLIGAMIA, SOLO, ZAPŁADNIACZ, BINARKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, POJAZD, S.Y, AKCEPTOR, ŁASKAWCA, KET, FASZYSTA, OWAD, OUTSIDER, STRAWNOŚĆ, FERMENTOR, SYLWETA, BORODZIEJ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, WATA, BOMBA LOTNICZA, DEWALUACJA, NALEŹLINA, GLORIETA, BAL, KWESTIA, PRZĘSŁO, KOMINEK, OBAWA, DŁAWIK, DŻEMIK, INTERWENCJA, OBŁÓG, LAMINAT, MINESTRONE, TŁUSZCZ, FIGOWIEC, SKRYBA, PUMI, CZYSTOŚĆ, SERDAK, BEZŻENNOŚĆ, KLAPKA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, EWANGELICYZM, CHLEB, OKALECZENIE, SKOK W BOK, SZOWINISTA, LICZBA BRINELLA, SZADŹ, BADACZ POLARNY, REAKCJA JĄDROWA, KANAŁ BURZOWY, ALMANACH, MEDYCYNA REGENERACYJNA, FORMACJA DEFENSYWNA, PŁOMYCZEK, SILNIK SPALINOWY, LASECZKA, MORION, CANZONETTA, MYŚLIWIEC, CEREMONIALNOŚĆ, EPILOG, ROCZEK, JON KOMPLEKSOWY, CIĄG, MASER, PULPA, SASAFRZAN, ZWIĄZEK CHELATOWY, WIZUALIZACJA, ARAFATKA, OSOBNIK, PARTIA, MATKA CHRZESTNA, KOLEŚ, TOCCATA, HACJENDA, REFLEKS, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KAUCZUK BUTYLOWY, NAGANNOŚĆ, RZEKOTKA WIELKA, KOLORYT, LITOŚĆ, HIPERTONIA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, STYL ARCHITEKTONICZNY, KOMIN GEOTERMALNY, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, ALLEGRO, NOŻYK, WAGA, GOBELIN, MARATON, SAMOCHODZIARZ, SZPAT ISLANDZKI, LICZBA HIPERZESPOLONA, PRAINDOEUROPEJSKI, UŻĄDLENIE, BAZYLEUS, JEŻOWIEC, WYROSTEK BARKOWY, CMOKIER, GEEK, ILUMINACJA, PARKA, TELEWIZJA HD, TYMPANON, ?WDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.921 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W POLSCE XVI-XVIII W.: OBICIE ŚCIENNE, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI, UŻYWANE W DOMACH SZLACHECKICH; PIERWOWZÓR TAPETY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W POLSCE XVI-XVIII W.: OBICIE ŚCIENNE, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI, UŻYWANE W DOMACH SZLACHECKICH; PIERWOWZÓR TAPETY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁTRYNA w Polsce XVI-XVIII w.: obicie ścienne, najczęściej płótno malowane klejowo lub olejnie, rzadziej drukowane za pomocą klocków, ozdobione ornamentami kwietnymi i pejzażami, niekiedy również portretami postaci, używane w domach szlacheckich; pierwowzór tapety (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁTRYNA
w Polsce XVI-XVIII w.: obicie ścienne, najczęściej płótno malowane klejowo lub olejnie, rzadziej drukowane za pomocą klocków, ozdobione ornamentami kwietnymi i pejzażami, niekiedy również portretami postaci, używane w domach szlacheckich; pierwowzór tapety (na 8 lit.).

Oprócz W POLSCE XVI-XVIII W.: OBICIE ŚCIENNE, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI, UŻYWANE W DOMACH SZLACHECKICH; PIERWOWZÓR TAPETY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W POLSCE XVI-XVIII W.: OBICIE ŚCIENNE, NAJCZĘŚCIEJ PŁÓTNO MALOWANE KLEJOWO LUB OLEJNIE, RZADZIEJ DRUKOWANE ZA POMOCĄ KLOCKÓW, OZDOBIONE ORNAMENTAMI KWIETNYMI I PEJZAŻAMI, NIEKIEDY RÓWNIEŻ PORTRETAMI POSTACI, UŻYWANE W DOMACH SZLACHECKICH; PIERWOWZÓR TAPETY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x