KLISZA ODTWARZAJĄCA OBRAZ ORYGINAŁÓW WIELOTONALNYCH W POSTACI ELEMENTÓW DRUKUJĄCYCH RASTROWYCH ROŻNEJ WIELKOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLISZA RASTOWA to:

klisza odtwarzająca obraz oryginałów wielotonalnych w postaci elementów drukujących rastrowych rożnej wielkości (na 13 lit.)KLISZA SIATKOWA to:

klisza odtwarzająca obraz oryginałów wielotonalnych w postaci elementów drukujących rastrowych rożnej wielkości (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLISZA ODTWARZAJĄCA OBRAZ ORYGINAŁÓW WIELOTONALNYCH W POSTACI ELEMENTÓW DRUKUJĄCYCH RASTROWYCH ROŻNEJ WIELKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.834

P-BENZOCHINON, STRATEGIA, IKONA, ARANŻACJA, KRAŃCOWOŚĆ, ADAPTER, PARA, JELEŃ JAWAJSKI, BIELISTKA BLADA, NIEPŁYNNOŚĆ, DODATEK, KOLEJ GONDOLOWA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, GRAJCAR, KOMPLETNOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, KWESTIA, TELEFOTO, JEDNOŚLAD, PIANOLA, MORFIZM, BANK DRZEW, DOBRO NIEMATERIALNE, KLINKIER CEMENTOWY, GŁOWNIA, CIĘGNO, CYRANKA, CENOWA ZMIANA PODAŻY, POWIEŚĆ SZELMOWSKA, OSOBA PRAWNA, UNIZM, ALTER EGO, LEGALIZACJA PONOWNA, ZIELONE, JAJOWNIK, SZKLIWO CERAMICZNE, EMPORA, RAK DREWNA, 1,2-BENZOCHINON, KSYLOFON, RYTM, FIORYTURA, FILTR KUBEŁKOWY, CZYSTOŚĆ, SZALKA, BUDOWA, ŁYŻKA, ADRES FIZYCZNY, KOLORY NARODOWE, STROIK, KOREK, IDIOMATYZM, DAROWNIKOWATE, KORONA SŁONECZNA, PEDAŁÓWKA, KOŁTRYNA, KRENELAŻ, MOWA NIEZALEŻNA, SYNTEZA MOWY, DRAPERIA, GIBONY, AGRAFA, ETIOLOGIA, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, ILUMINACJA, ŚWIECA STANDARDOWA, MAK, MAPA NUMERYCZNA, PODKASTING, MINIATURA, ATTYKA, HAGIOGRAFIA, UOGÓLNIENIE, MONET, HIPSOMETRIA, SZCZUDŁO, BEZDNIA, INKLINACJA, OBMUROWANIE, TĘSKNICA, FLANSZA, PUZZLE, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, GŁOS, BEZKRĘGOWIEC, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, PRZETYCZKA, ASOCJACJA, DRZEWORYT, HARPUN, STROIK, TABLICA MENDELEJEWA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, KOŁEK, CIEPŁE LODY, KONTRAST, SARGAS, HOLOGRAM, ARKUSZ KALKULACYJNY, MIESZANINA, OBRAZ, DŁAWIK, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, RASTER, LASKA JAKUBA, SAMOSA, JĘZYK, DŻEZ, DIKDIK, TANDEM, PSZCZOLINKA, ASTEROIDA, SYFON, PRESKRYPTYWIZM, FREE JAZZ, LIGATURA, SIEĆ NEURONOWA, SYMILOGRAFIA, POLE FIZYCZNE, DWUNASTKA, ZARYS, GLORIA, ZASIEK, KRASNOJARSK, MIRAKL, SEKANS, FALA AKUSTYCZNA, KENAR, LISTA, KLISZA RASTOWA, KOŚNIK CZUBATY, SYSTEMOWOŚĆ, UŁAN UDE, TABLICA, KULISA, SZPONA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, TRAGICZNOŚĆ, FOTO, PLEŚNIAWKA, MIESZANKA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KOD KRESKOWY, REJESTRZYK, PEŁNOŚĆ, BIELACZEK, TRACZ BIELACZEK, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, KSIĘGA, PAKIET, SOCZEWKA, PULPA, FILM BARWNY, CZEPIGI, TELEKS, ANTELAMI, WZÓR UŻYTKOWY, TRACZ BRAZYLIJSKI, SYRYNGA, SYSTEM FINANSOWY, OBRZEŻE, ŁĄCZNIK GWINTOWY, CUKIER LODOWY, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, SYSTEM POMIAROWY, GWIAZDKA, KONTUR, MODELUNEK, SPAT ISLANDZKI, N-GRAM, KĄTNIK DOMOWY, ARYSTON, SYRENA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, SILNIK PYŁOWY, DROBNICA, WIDEŁKI, FOTOGRAM, POWIEŚĆ FANTASY, SATELITA ENERGETYCZNY, KOMÓRKA NERWOWA, HAMULEC OBROTOWY, FORT, GAWĘDA SARMACKA, HERMA, BEZDEŃ, KRAŚNIK PURPURACZEK, HUBARA, PALLAS, NARKOLEPSJA, FORMACJA DYSKURSYWNA, MAŚLANKA, BAZA NOCLEGOWA, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, UJŚCIE, MACIERZ RZADKA, CHWAŁA, POCIĄGŁOŚĆ, HOLOGRAM, SMAR MASZYNOWY, KUBEK SMAKOWY, OGRANICZNIK, SPOT, NAKŁADKA, ZIARNO, STUŁBIOPŁAW, PRZYBLIŻENIE, CZOŁO, OKRĘT DESANTOWY, KWESTIA, KAPAR, KWAS POROSTOWY, LORNETA, POLO, FASCYNATOR, URZĄDZENIE POMIAROWE, LICZBA BARIONOWA, WOLE OCZY, LOFIKS, STAWIANIE, OCHOTON, SZPACHLA, BLANKI, GRUPA, ZESTAW, WYCIĄG, OBŁONIAK, SYNTEZA, AGREGACJA, LEKARSTWO, MLECZAK, ENUMERACJA, AGROWŁÓKNINA, SZANIEC, ÓSEMKA, PĘDRAK, JELEŃ BAWEAŃSKI, DWUMIAN NEWTONA, MASAKRA, KORNET, KOSSAK, PUNKT, NORMOCYT, ZAJĄKNIĘCIE, STRONA INTERNETOWA, ORNAMENTYKA, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, BALON METEOROLOGICZNY, PRYMKA, KAPISZON, ROZGWIAZDA, ANDROID, MONUMENTALIZACJA, OSUTKA SOSEN, PRZESTRZEŃ LINIOWA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ROZDZIAŁKA, RAMA, GRUPA ABELOWA WOLNA, MIEDNICOMIERZ, BATERIA PŁASKA, KOMPLET, KOKSIAK, ANALIZA REGRESJI, KARTA WIRTUALNA, BRYGADA, INDOZUCH, KONWERGENCJA, SPÓŁKA CICHA, ŻABKI, SZCZECINIEC, TRANSMITER, BIMS, STRUMIEŃ, CHLOROHEKSYDYNA, FAETON, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, ACHEIROPITA, DROBNICA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, SANGWINA, ELIZJA, CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY, SUMA PROSTA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, KRÓLIK WULKANOWY, ANTEFIKS, PODGRUPA, SŁODKA BUŁKA, KONCEPTUALIZM, ERPEG, POWIEŚĆ ŁOTRZYKOWSKA, GRADACJA, NEGATON, SYMBOL, SYNDYKAT, KOŁO DEPTAKOWE, WEDUTA, BRODAWCZAK, ?FAŁD KORZENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.834 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLISZA ODTWARZAJĄCA OBRAZ ORYGINAŁÓW WIELOTONALNYCH W POSTACI ELEMENTÓW DRUKUJĄCYCH RASTROWYCH ROŻNEJ WIELKOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KLISZA ODTWARZAJĄCA OBRAZ ORYGINAŁÓW WIELOTONALNYCH W POSTACI ELEMENTÓW DRUKUJĄCYCH RASTROWYCH ROŻNEJ WIELKOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLISZA RASTOWA klisza odtwarzająca obraz oryginałów wielotonalnych w postaci elementów drukujących rastrowych rożnej wielkości (na 13 lit.)
KLISZA SIATKOWA klisza odtwarzająca obraz oryginałów wielotonalnych w postaci elementów drukujących rastrowych rożnej wielkości (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLISZA RASTOWA
klisza odtwarzająca obraz oryginałów wielotonalnych w postaci elementów drukujących rastrowych rożnej wielkości (na 13 lit.).
KLISZA SIATKOWA
klisza odtwarzająca obraz oryginałów wielotonalnych w postaci elementów drukujących rastrowych rożnej wielkości (na 14 lit.).

Oprócz KLISZA ODTWARZAJĄCA OBRAZ ORYGINAŁÓW WIELOTONALNYCH W POSTACI ELEMENTÓW DRUKUJĄCYCH RASTROWYCH ROŻNEJ WIELKOŚCI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - KLISZA ODTWARZAJĄCA OBRAZ ORYGINAŁÓW WIELOTONALNYCH W POSTACI ELEMENTÓW DRUKUJĄCYCH RASTROWYCH ROŻNEJ WIELKOŚCI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x