NASTĘPSTWO ELEMENTÓW WEDŁUG STOPNIA NASILENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRADACJA to:

następstwo elementów według stopnia nasilenia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRADACJA

GRADACJA to:

figura stylistyczna polegająca na uszeregowaniu słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczeniowa lub ekspresywna (na 8 lit.)GRADACJA to:

stopniowanie, proces w morfologii języków, pozwalający na różnicowanie przymiotników i przysłówków pod względem intensywności danej cechy (na 8 lit.)GRADACJA to:

zjawisko masowego rozmnożenia się osobników określonego gatunku (na 8 lit.)GRADACJA to:

sposób odtwarzania przez obraz fotograficzny różnic w luminacji w poszczególnych częściach obiektu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NASTĘPSTWO ELEMENTÓW WEDŁUG STOPNIA NASILENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 980

TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, FORMA, BURAK, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, ROZPÓRKA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, GRADACJA, TRAGICZNOŚĆ, ODŻYWKA, PURANA, PARABOLOIDA HIPERBOLICZNA, PRAWO TALIONU, DORYFOROS, SIERPIEŃ, POPULACJA STATYSTYCZNA, NAZWA ZBIOROWA, SEKWENCJA, CIAŁO SKOŃCZONE, WIRUSY, FORMACJA DYSKURSYWNA, EGZEMPLARYZM, DZIEWIĄTKA, TRZYNASTKA, KOD KRESKOWY, LOG, METAMORFIZM WSTECZNY, CHERUBIN, KLESZCZE, KEDENCJA, LINIA, NEPTUN, PODGRUPA, CZŁON PĘDOWY, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, KWALIFIKACJA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, ZUPA Z GWOŹDZIA, IDEAŁ PIERWSZY, ŻYWICA EPOKSYDOWA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, EUKARIOT, STELAŻ, LASKA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, KULTYWACJA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BRZOSKWINIA, OBLAT, HIERARCHIA, GAWĘDA SARMACKA, PLUTON, MECHANIKA PRECYZYJNA, BOROWIK WILCZY, KOLATOR, ZESTAWIENIE, GESTALTYZM, KROKODYLEK, REJESTR, JUDASZ ISKARIOTA, NASTĘPSTWO, PODSTOPIEŃ, AGREGACJA, PRZETYCZKA, PÓŁCZŁOWIEK, ZBIÓR PUSTY, PAŹDZIERNIK, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, OKUCIE, ASOCJATYWNOŚĆ, NIL, DYBEL, ŚREDNIA WAŻONA, SFEROMETR, WYCINAK, TERMORENOWACJA, STAWONOGI, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, WAŁ, SYSTEM ZARZĄDZANIA, RYSUNEK TECHNICZNY, KLASYFIKACJA, FORMANT, KARABINEK, TYPIZACJA, ZESTAW, GRADACJA, SKŁAD, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, BRZOZA SZAFERA, LIPIEC, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, IDIOMAT, UKŁAD GRAFICZNY, PODAŻ, REWITALIZACJA, FLANSZA, SZEREG, PŁYN, RAGLAN, AKORD, LAKONICZNOŚĆ, MEBEL, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, DELIKATNOŚĆ, SEKUNDA, ORNAMENTYKA, REPETYTYWNOŚĆ, GRUDZIEŃ, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, PIĘĆSETKA, KRĄG KULTUROWY, KLASYFIKACJA ABC, HURYSKA, ASOCJACJA, SONDA INTERNETOWA, UJŚCIE, DWUPODZIAŁ, KWADRATNIKOWATE, RYTM, HIS, SZÓSTKA, ABSOLWENTKA, WIŚLANKA, SCHEMAT SARRUSA, HYBRYDYCZNOŚĆ, KULT ŚWIĄTYNNY, ZUPA NA GWOŹDZIU, FAZA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, CIĄG CAUCHY'EGO, MONOCENTRYZM, OBWÓD SCALONY, OSTAN, SZANIEC, PARABOLOIDA ELIPTYCZNA, STROIK, TABORYTA, RUTYNISTA, MOST, SCALAK, ORZESZNIK, SKALA, AMALGAMAT, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, WIELOSTYLOWOŚĆ, HERB, SPACJA, PRZEKĄTNA, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, REPETYTYWNOŚĆ, DIAFTOREZA, HABIT, STOP DRUKARSKI, SZACHY TRZYOSOBOWE, MACIERZ RZADKA, IMMUNOCHEMIA, LISTA, SYSTEM NICEJSKI, POGROBOWIEC, KRATOWNICA, CZYSTOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, ZASADNICZE TWIERDZENIE ALGEBRY, RUTYNA, GAŁĄŹ, ADAM, KONSERWACJA, KLIMAKS, REKRUTACJA, RACJONALIZM WZGLĘDNY, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, KSEROGRAFIA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, UCZELNIA AKADEMICKA, UNIWERSUM, GORĄCZKA DUM-DUM, AGNOSTYCYZM, KANONICZKI, FRACHT DYSTANSOWY, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KOMISARZ, TOOLBAR, ŹRÓDŁO TERMALNE, STYL KOLONIALNY, JAZZ, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, FAWORYTKA, KOSZT OCENY JAKOŚCI, RŻANA BABA, SWAWOLNOŚĆ, IDIOGRAFIZM, RZADKOŚĆ, PIERWIASTEK KWADRATOWY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, UKŁAD RODZAJOWY, ABRAZJA, ZAPRAWA, ADAPTER, SIEDEMDZIESIĄTKA, IRREALIZM, SIÓDEMKA, NAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, POPYT, KRZYWAK, CENA EWIDENCYJNA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, UKŁAD, K.C, DEWIZY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ANALIZA LITERACKA, ŁAŃCUSZEK, CELOWOŚĆ, CHRONOMETRAŻYSTA, MELODYCZNOŚĆ, BER, OBRONA, REDUKCJA, BOEUF STROGONOW, ACHAJOWIE, PEŁNA GRUPA LINIOWA, ODMIANA MIESZAŃCOWA, SUMA ZBIORÓW, KORPUS, CZERWIEC, PRESKRYPTYWIZM, CZĘŚĆ, CIĄG, ĆAKRA, SYSTEMATYKA, TYPOLOGIA, ANTELAMI, SĄD SZCZEGÓŁOWY, BALENIT, FASCYNATOR, TEOKRACJA, REFLEKTOR, RACJONALIZM GENETYCZNY, DAWCA OBRĄCZKI, PRADZIADEK, WĄŻ, TAKTYKA, KOLUMNADA, RUSTYFIKACJA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, ELEKTRON, SKALA, ŁAŃCUSZEK, DYFUZJA KULTUROWA, SPIS, ENUMERACJA, KWADRATURA, KOMPLEKS, GENERAŁ-GUBERNATORSTWO, PT, NASTĘPSTWO, CZUWAK, PODNÓŻEK, GŁOŚNOŚĆ, CEDUŁA, POPULACJA, DZIEWIĘTNASTKA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, JEDENASTKA, PIERWIASTEK SZEŚCIENNY, ZESTAWIK, SYSTEM FINANSOWY, LINIA MONTAŻOWA, NATURALIZM, STYLIZACJA, SZANTA, KONFIGURACJA, HARMONIZACJA, MARUNA, ZAKŁADKA, INTENSYFIKATOR, STOLARKA OTWOROWA, MUHAFAZA, ZAKON ŚWIECKI, DUSZA CZYŚĆCOWA, SEMEM, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, SPAW, FORMA, MINUTA KĄTOWA, PARTER OGRODOWY, MERKURY, PLAN, PIĘĆDZIESIĄTKA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, EKLEKTYZM, HARMONIKA, OGIEŃ PIEKIELNY, ?PRZECIWOBRAZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 980 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NASTĘPSTWO ELEMENTÓW WEDŁUG STOPNIA NASILENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NASTĘPSTWO ELEMENTÓW WEDŁUG STOPNIA NASILENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRADACJA następstwo elementów według stopnia nasilenia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRADACJA
następstwo elementów według stopnia nasilenia (na 8 lit.).

Oprócz NASTĘPSTWO ELEMENTÓW WEDŁUG STOPNIA NASILENIA sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - NASTĘPSTWO ELEMENTÓW WEDŁUG STOPNIA NASILENIA. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast