CZĘŚĆ POJAZDU LUB JAKIEGOŚ MECHANIZMU, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓT INNYCH ELEMENTÓW POJAZDU LUB MECHANIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

to:

część pojazdu lub jakiegoś mechanizmu, która umożliwia obrót innych elementów pojazdu lub mechanizmu (na 2 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła:

to:

linia (na 2 lit.)to:

centrum jakiejś struktury (na 2 lit.)to:

abstrakcyjna linia podziału, będąca punktem odniesienia do wyróżniania jakiejś dychotomii (na 2 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ POJAZDU LUB JAKIEGOŚ MECHANIZMU, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓT INNYCH ELEMENTÓW POJAZDU LUB MECHANIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.157

RZĄD, FUNT-SIŁA, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, STERYLNOŚĆ, EGZOCENTRYZM, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, HURMA, LITRÓWKA, NOTOWANIE CIĄGŁE, ZWÓJ, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, LUTNIARZ, PROTEKTORAT, UPOLITYCZNIENIE, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, SZYFON, BRZDĄC, ZBROJOWNIA, FLUID, ULGA BUDOWLANA, LEJ KONDENSACYJNY, LEGITYMACJA PROCESOWA, SIEROTA NIEBOŻA, TRAP, ŁUSKA, WIECZÓR POETYCKI, ROBOT PRZEMYSŁOWY, POGROMCA, SZKUDNIK, TRYMER, AFRYKANERKA, KET, OSIE, BIEG, PALCÓWKA, REGUŁA ALLENA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, EKSPERTKA, SPOIWO MALARSKIE, BŁĘKITNE HEŁMY, SIMA, TOCZYSKO, SPIRITUS MOVENS, OKNO, RELING, ZNAK DIAKRYTYCZNY, SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE, ESESMANKA, ZATAR, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, DUET, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, SIECIÓWKA, TARAN, MORESKA, KOSZER, OGRÓDEK LETNI, BLASZKA, ZOONOZA, ULGA PODATKOWA, OPERATOR BITOWY, STWÓRCA, SUMAK, KOLOR LUKOWY, KARABIN PLAZMOWY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, SERWETECZKA, WYGŁAD TEKTONICZNY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PIĘTNASTKA, ZASTÓJ, MIEJSCOWA, HAZARDZISTKA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, RATYSZCZE, DEMONSTRACJA, DRĘTWOTA, KORMA, RETROGRESJA, BRAMOWNICA, PRZEWAGA, SOK, KANIBALIZACJA, AZALIA, ZĄB, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, NAPIERŚNIK, ZADZIOR, KRATOWNICA, RAKARNIA, ZABUDOWANIE, CIENNIK, HIDŻAB, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, SZPONDER BRZEŻNY, NORIKER, KRYZA, NAGANIACZ, KOLIMATOR, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, WATA, WIERZCHOŁ, ŚLIMAK, SAMOCHÓD POŻARNICZY, CZĘŚĆ MOWY, PRZEKŁAD, MURZYSKO, KRAN, KORBKA, WYPADEK JĄDROWY, SZACHRAJ, PŁATEW, TRIANGULACJA, PEKTORAŁ, PALATOGRAM, PLAGA, ŚWIĄTEK, BAGAŻ, LALKA, MARZANA FARBIARSKA, WAGON POCZTOWY, BOK, ODPADY STAŁE, ALERGIA PYŁKOWA, ZŁOŻE, LAK, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, KOT, PARK MIEJSKI, FRANCA, FLIGELADIUTANT, STANDING FINANSOWY, OPINIOTWÓRCA, BALDACHIM, NÓŻKA, KONTYNGENT, KASA, KOMBAJN ROLNICZY, REZERWA WALUTOWA, SERM, ŁUK TRIUMFALNY, NACZYNIE WZBIORCZE, PRZYWODZICIEL, KĄPIEL, POZYCJA, ROZBRATEL, GREGORIANKA, ANTAŁ, SERIA, BRZEZINA, LIGATURKA, CEGŁA SUSZONA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, ROZSADNIK, KILOBAJT, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, LASERUNEK, TENDENCJA ROZWOJOWA, LEJBIK, RZYGACZ, ZGNIŁKI, KLON, TARAN, ŚWIADEK KORONNY, SKARPETA, REŻYSER, MUFA, KOMISJA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, GRZEBIEŃ, KRECIK, FILAR, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, BLAT, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, SĘK OTWARTY, GUMA BALONOWA, PRZEPIS, POLAK, PROMIENNIK, KONTRETYKIETA, ZDRADA, GRIEKOW, GÓRKA, KOSODRZEWINA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, TRÓJKĄT EULEROWSKI, RUG, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, PYCHA, ANTONI, PIERDOŁA SASKA, BRANIE POD WŁOS, LAMNA ŚLEDZIOWA, IZBA, KISZONKA, WIELOKĄT, ZIĘCIASZEK, POSUW, SZPIEGÓWKA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, MIEJSCE KULTU, METAFRAZA, DUSZA TOWARZYSTWA, JĘZYK, DESTRUKCYJNOŚĆ, LUBASZKA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, SPRZĘŻNICA, ŚWIADEK, PIESZEK, DZIEWIĄTY, KAMICA MOCZOWA, STREFA NADGRANICZNA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, TYTUŁ PRASOWY, OKULAR, IBERYSTA, PALEMONETKA ZMIENNA, WYLINKA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, ADRES, POSTAĆ BIBLIJNA, OSTROŚĆ, JĘZYK, EPOPEJA HEROICZNA, TOWARZYSZ PANCERNY, METODA FEULGENA, EWANGELIZATORKA, BAŻANT, MUSZTRA, ŚRUBSZTAK, PARAFRAZA, KOK, CZTEROSUW, KOTLINA, DASZEK, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, RETARDACJA, OKOLE, KOB ŻÓŁTY, GRYS, ODPRAWA CZASOWA, KÓŁKORODEK, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, SANDAŁY, SZELF KONTYNENTALNY, ULGA REMONTOWA, ŻUBR KARPACKI, PERKOZ OLBRZYMI, CELA, CNOTA KARDYNALNA, FILTR, MEDALION, SZAL, ABAKUS, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, PROPEDEUTYK, OBROŃCZYNI, BLOK, OLEJEK ETERYCZNY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, MANTYKA, KOBIETA SPOD LATARNI, GENDER, HUNTER, PROFILOWANIE, DUPLEKS, GZYMSIK, PRZYKRYCIE, PADDLE, KOORDYNAT, NUNCJATURA, ANTRYKOT, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, PIEPRZ CZERWONY, DOROBEK, INTERWAŁ, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, STRZAŁ, ZRĄB, KLAPAK, PRZESIEDZENIE, WIĘZADŁO OBŁE, CHLAJNA, MŁOTEK, CZUWANIE MODLITEWNE, NALEPKA, KULA, SILNIK PNEUMATYCZNY, PRZEWIESZKA, KOLEC, STOŻEK DZIOBOWY, SZEKLER, FARA, BABULA, ARESZT DOMOWY, DYMENSJA, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, ?PÓŁCHÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.157 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ POJAZDU LUB JAKIEGOŚ MECHANIZMU, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓT INNYCH ELEMENTÓW POJAZDU LUB MECHANIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ POJAZDU LUB JAKIEGOŚ MECHANIZMU, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓT INNYCH ELEMENTÓW POJAZDU LUB MECHANIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
część pojazdu lub jakiegoś mechanizmu, która umożliwia obrót innych elementów pojazdu lub mechanizmu (na 2 lit.)

Definicje krzyżówkowe

część pojazdu lub jakiegoś mechanizmu, która umożliwia obrót innych elementów pojazdu lub mechanizmu (na 2 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ POJAZDU LUB JAKIEGOŚ MECHANIZMU, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓT INNYCH ELEMENTÓW POJAZDU LUB MECHANIZMU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZĘŚĆ POJAZDU LUB JAKIEGOŚ MECHANIZMU, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRÓT INNYCH ELEMENTÓW POJAZDU LUB MECHANIZMU. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast