LERSKA LUB WINNER - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DANA to:

Lerska lub Winner (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DANA

DANA to:

w buddyzmie: jedna z cnót; dar, ofiara, jałmużna, która może mieć wymiar materialny, duchowy lub może polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia (na 4 lit.)DANA to:

amerykański geolog i mineralog (1813-95); twórca chemicznej systematyki minerałów (na 4 lit.)DANA to:

dziewczyna z 'Mindanao' (na 4 lit.)DANA to:

... Lerska (zm. 2006), piosenkarka (na 4 lit.)DANA to:

imię film. agentki Scully (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LERSKA LUB WINNER". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.200

DODATEK AKTYWIZACYJNY, JEZIORO WYTOPISKOWE, KUŁAK, KRAKOWIAK, SKARB, NAZWA TOPOGRAFICZNA, KONTRASYGNATURA, KULUARY, KLINKIER, OSPA, ZNAJDEK, NICI, JASKÓŁCZE GNIAZDO, MARCHWIANE RĘCE, ALDO, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, MENAŻKA, LOŻA, KLERK, FANPEJDŻ, IGLAK, WRĘBNIK, MAJSTERSTWO, SZAGRYN, CIAŁO, AFRYKANIZACJA, OCZKO, BANER, KREACJA, DANIE KOSZA, LIZ, WERMUT, STRONA, TRUBADUR, FALA WZROSTOWA, POTRZEBA, MŁAK, WYDATEK RZECZOWY, RUSKOŚĆ, TARCZA, PAŹDZIERZ, SAMOOKALECZENIE, UKŁAD KIEROWNICZY, NOWA KLASYCZNA, DEPRESJA, CIENNIK, PILOT, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, SZCZYTÓWKA, POZYCJA, MIŃSZCZANKA, DZIKA KARTA, BABINIEC, PUNKT, REKOGNICJA, KONFISKACJA, PODKŁADKA, BORDER, KWINTET, ZAMIANA, FIŃSKI, TYMPAN, DIRCIK, MANDAT, SPULCHNIACZ, SALA, PRZĘSŁO, PRZYRZĄD OPTYCZNY, OBROŻA, ŚMIGŁOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, SYNOD, PROTEKCJONIZM, PUCH KIELICHOWY, FILAR PRZYPOROWY, SERYJNY MORDERCA, MAJORAT, BLOKADA, WODZIK, WĄTEK, ALASKA, BERLACZ, SKARANIE BOSKIE, METYS, DIAGNOZA, BOZA, METODA KARTOGRAMU, KULT JEDNOSTKI, BIFURKACJA, IRC, PLAC APELOWY, AKCEPTOR, CYKL FIGURALNY, TWIST, ROGALIK, OGNISKO, OSOBA, INKA, PODEJŚCIE, ANONS, RELIKWIA, BĄK, OPERA, INICJATOR, MIĘKISZ SPICHRZOWY, KAREL, ADIDASEK, ZADANIE, GNUŚNOŚĆ, ANDANTINO, ŁUSKA, CHUTOR, ANTYOKSYDANT, DZBANEK, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, KRYSTALOMANCJA, PODWODA, AUTOTEMATYZM, ANTYKONCEPCJA, PUŁAP, WKLĘSEK, FASOLA, KAPTUR, BALERON, ANTIDOTUM, LITOTRYPSJA, ZBAWICIELKA, ZNAK PISARSKI, PŁYWACZ, KANONIERKA, ZAPARCIE, TROJACZEK, STAN NADZWYCZAJNY, ODTWÓRCA, TREND ROZWOJOWY, KITEL, ACID WESTERN, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ELEKTROCHIRURGIA, SÓL, TYGRYSIE OKO, LEKTORIUM, STAROŚCIŃSKI, RESORT SIŁOWY, KREDKA, DYREKCJA, AEROZOL, ROZMIAR, OWAD, TWARDY RESET, LALKARSTWO, CZTERNASTY, TRASA ŚREDNICOWA, SNICKERS, CHAŁWA, PARKA, PŁYTA KORKOWA, POGROM, CIOTECZNY DZIADEK, GRECKOŚĆ, ŁUPACZKA, BALOT, MUSZNIK, ISTOTA FANTASTYCZNA, CHITON, HORYZONT, PLEWA, RÓWNINA SANDROWA, TWARDZIAK, BOROWIKOWA, GRADUAŁ, IRRADIACJA, CUMULONIMBUS, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, DYPTYCH, WYZWISKO, MIT, MIKROSTRUKTURA, SREBRZENIE, PUCHAR, AMORY, NABIERKA, NIECZUŁOŚĆ, MŁOTOWNIA, KOŁYSANIE, TEŚCIK, CYTADELA, SUBDOMENA, LAMBREKIN, ELEKTROLIT, GŁOSKA, SPOJRZENIE, TARNOWIANKA, RZEZALNIA, KOŁO PODBIEGUNOWE, FILECIK, KAŁAMARZ, SMAK, EMISJA WTÓRNA, STARTER, REGENERAT, ENAMINA, PAZUR, ZAINTERESOWANIE, SZCZAPA, MRÓWKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, MŁOT KAFAROWY, KONFIGURACJA, PROMENADA, TIAZYD, SEKSUOLOGIA, FREON, USTERKA, GNIAZDO, JĘZYK KIPCZACKI, KARAFECZKA, BURGER, POLSKI-SLOWNIK.PL, INWOLUCJA, ŁĄCZNICA, PUKLERZ, TŁUMIK, WIBRACJA, ZASADA PODCZEPIENIA, PAPROTNICA GÓRSKA, WADA WZROKU, TYTOŃ, DWORAK, PLUJKA, BIELMO, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, AZJATYCKOŚĆ, KALIBER, KONTROLA PASZPORTOWA, SEANS, KONSULTANT, SKANER BĘBNOWY, LIŚCIONOGI, TEOKRACJA, BODZIEC WARUNKOWY, LINIA WIDMOWA, MIKOZA, LITOBENTOS, SEKULARYZACJA, GROŹBA, POLE ELEKTRYCZNE, KABRIOLECIK, REGLAN, BRAK, HUBA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, KURATELA, SOLITER, ALLELOPATIA, ZASIŁEK OKRESOWY, ŁAJKA, PYZA, PŁACHTA, MATERIAŁ BUDOWLANY, KOTONINA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, INSTALACJA, OCIEKACZ, AKROBATYKA SPORTOWA, ZASÓB, CHOROBA ZAWODOWA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, FREGATA, TAPETA, SPÓJNIK WYNIKOWY, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, SZPONA, ROZSZCZEP, OKUCIE, SURMA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, USZKO, ASYSTA, FIGURA, PODZIAŁ, ZNAK PRZESTANKOWY, NAWAŁNICA, PŁOMIEŃ, OKULARY, ANGLOFOBIA, CZEK IMIENNY, GLORIA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KOMPOTIERKA, MANTELLOWATE, NACZYNIAK GRONIASTY, TUMULUS, LIGAND, POKRZYWDZONA, DIVA, PRAŻUCHA, FASETKA, ARCHIWOLTA, ?POSREBRZANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.200 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LERSKA LUB WINNER się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LERSKA LUB WINNER
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DANA Lerska lub Winner (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DANA
Lerska lub Winner (na 4 lit.).

Oprócz LERSKA LUB WINNER sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - LERSKA LUB WINNER. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast