W BRYDŻU - ZAGRANIE POZWALAJĄCE W PEWNYCH SYTUACJACH NA WZIĘCIE DODATKOWEJ LEWY LUB LEW JEŻELI KARTA KTÓRA JEST IMPASOWANA ZNAJDUJE SIĘ W RĘCE ODPOWIEDNIEGO PRZECIWNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMPAS to:

w brydżu - zagranie pozwalające w pewnych sytuacjach na wzięcie dodatkowej lewy lub lew jeżeli karta która jest impasowana znajduje się w ręce odpowiedniego przeciwnika (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IMPAS

IMPAS to:

sytaucja, w której nic się nie dzieje, nie ma dążenia do zmiany (na 5 lit.)IMPAS to:

sytuacja bez wyjścia (na 5 lit.)IMPAS to:

zastój w rokowaniach (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BRYDŻU - ZAGRANIE POZWALAJĄCE W PEWNYCH SYTUACJACH NA WZIĘCIE DODATKOWEJ LEWY LUB LEW JEŻELI KARTA KTÓRA JEST IMPASOWANA ZNAJDUJE SIĘ W RĘCE ODPOWIEDNIEGO PRZECIWNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.011

MODNIARZ, POKOLENIE, TASIEMIEC, KIKS, PARANOIK, METAJĘZYKOWOŚĆ, SZTUKATERIA, GARMAŻERNIA, ANDANTINO, BHP, ZIELONA KARTA, STYMULATOR, POJAWIENIE SIĘ, TROL, DERP, DZWONECZNIK WONNY, MIĄŻSZ, KALKA JĘZYKOWA, KURATORKA, LUD, ALBARELLO, SIATECZKA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, WYSTAWCA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ATŁAS, GOBELIN, DURNOŚĆ, MARTWIAK, SOLUCJA, PROFIT, PRZEKŁADOWCA, KLEKOTKA, WIERTNICZY, INDOEUROPEJCZYK, OSTRONÓG, ARABSKI GREYHOUND, HEKSACHLOROFEN, ŁAWA RZĄDOWA, REDAKTOR NACZELNY, MIŚ, ORGANIZATOR, CZASOWNIK FRAZOWY, PIRYDOKSAMINA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PŁYTA DETONACYJNA, DOK, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, ONE-STEP, UNIFIKACJA, PODCHLEBSTWO, FALANGA, DOŻYWOTNOŚĆ, TERAPIA ZAJĘCIOWA, BOCZEK, PODRODZAJ, TRANSGRESJA, NOSICIEL, CZOŁOWNICA, ARCHEOLOGIA, WIATR POZORNY, ANAFORYCZNOŚĆ, DOMICYL, CZUJKA, KOS, JERSEY, FALKA, BURSZ, RYBA MASŁOWA, ASYSTENTKA, SER, LEŚNIK, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, STOS PACIERZOWY, DESZYFRAŻ, RYGIEL, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ŚRODEK, GATUNEK ITEROPARYCZNY, BIUSTONOSZ, ZACHOWANIE, TUBA, DRUGA NATURA, JODEK, PUŁAP, BEZPIEŃKA, OPUSZCZENIE, BALSAM, MUZYKA CERKIEWNA, CIECZ WYCZERPANA, NIEDOŻYWIANIE, ODMIERZANIE, KSIĘGOWY, WCZASY POD GRUSZĄ, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, TEATR, PRÓG BÓLU, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, REPREZENTACYJNOŚĆ, KĄSACZOWATE, BĄK, REDUKTOR, BARKAS, CZUWANIE, PRZYGOTOWANIE, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ZABAWKA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, SIARKA POPIOŁOWA, BĘCNIĘCIE, WIĄD RDZENIA, ULOTKA, LEVEL, PENETRACJA GENU, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, KARON, MELON, PIERSI, PLUSY, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, HIPOTROFIA, BATALION WARTOWNICZY, CUG, UNIFORM, PAPUGA, ZNAKOMITOŚĆ, INFORMACJA POUFNA, MACIERZ NILPOTENTNA, FIGURKA TANAGRYJSKA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, CERES, KOPISTKA, BĘBEN, KARB, CIAŁO, SEKTOR PRYWATNY, PAPIER BEZDRZEWNY, PRZEWODNIK, SELENODEZJA, ROBOTA, CUKIER LODOWY, KWINTET SMYCZKOWY, OPŁATA CZYNSZOWA, SEKCJA, SOS SOJOWY, NAUKA HUMANISTYCZNA, WERSJA LEKTORSKA, POTRZEBA, EGIDA, POWŁOKA, MANIERYSTA, SIAD, ALLEGRETTO, ŚWIADEK KORONNY, SEJSMOGRAF, ANEKS KUCHENNY, TERENOZNAWCA, TARCZA KONTYNENTALNA, OBDZIERACZ, ROZPAD SKAŁ, BAGAŻÓWKA, SECESJONISTA, OBRZEŻEK, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ŚWIATOWOŚĆ, DROGA, EPISTOLOGRAFIA, KUGLARZ, CZASTUSZKA, RODZAJ, TREN, ARPEGGIO, IZBICA, KOŁATANINA, CHRZEST, HANDEL NARĘCZNY, KAZALNICA, PRZEWÓD JEZDNY, KARTAN, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, IZOMER GEOMETRYCZNY, PŁUCZKA, KANCLERZ FEDERALNY, POWIEŚĆ CYKLICZNA, SYSTEM ZNAKOWY, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, POKAL, GĘBA, PAPRYKA, SPECJALISTA, TRYTYLODONTY, SOFCIK, NIEZWYKŁOŚĆ, ŻÓŁTACZKA, KOMPLETNOŚĆ, TRÓJKA, TOKARKA KARUZELOWA, KLEJONKA, SŁONINA, GHUL, PIENIĄŻEK, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, NATURYZM, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, SOKI, ZATAR, NARKOTYK TWARDY, KOMUNA, NOC KAIRU, TECHNIK LABOLATORYJNY, KINETOPLASTYDY, BIMBROWNIA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, OBRONA CYWILNA, ZŁA PRASA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, PRAWA RĘKA, OUROBOROS, WOJSKO FEDERALNE, SZŁYK, CHOROBA PICKA, FIKNIĘCIE, WEBDESIGNER, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SZLACHTUZ, PIĄTKA, NARZĄD KOPULACYJNY, LUSTERKO, TATAR, MARTA, FRYGOWIE, NIL, BRAMSEL, KOLEC, TAMBURYN, SALWINIOWCE, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, WINNICA NABOTA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, ISKRA, BUJOWISKO, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, TEORIA POTENCJAŁU, HISTORIA, PUNKT, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, BARYKADA, GUARANA, DROGI RODNE, FASKA, POŚLEDNIOŚĆ, ŁOTEWSKI, WELON, PANIER, GAPA, REWOLUCJA, OBLAT, KOLOKACJA, WSPANIAŁOŚĆ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, FILM ANTYWOJENNY, SUPERPOZYTYW, REKINEK PSI, PODATEK ROLNY, SOŚNIAK, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, EKOLOGIA, SQUAW, GRYMAŚNIK, UMOWA KOMPENSACYJNA, CZESTER, GRZBIET KSIĄŻKI, ROBER, APARAT, KONTAKT, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, PRZEKAZ, PTASZYNA, ANTEPEDIUM, NEK, KOMÓRECZKA, CZÓŁNO, PRZEKWIT, INSTAGRAMERKA, BUCHTA, WYZWOLICIEL, KREDYT KONTRAKTOWY, LAPIS-LAZULI, WNĘTROSTWO, CZAROWNICA, KWADRANS AKADEMICKI, TRAGICZNOŚĆ, NOWALIA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, NERWIAK PŁODOWY, KOZIARZ, HYDROLAT, ?OCET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.011 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BRYDŻU - ZAGRANIE POZWALAJĄCE W PEWNYCH SYTUACJACH NA WZIĘCIE DODATKOWEJ LEWY LUB LEW JEŻELI KARTA KTÓRA JEST IMPASOWANA ZNAJDUJE SIĘ W RĘCE ODPOWIEDNIEGO PRZECIWNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BRYDŻU - ZAGRANIE POZWALAJĄCE W PEWNYCH SYTUACJACH NA WZIĘCIE DODATKOWEJ LEWY LUB LEW JEŻELI KARTA KTÓRA JEST IMPASOWANA ZNAJDUJE SIĘ W RĘCE ODPOWIEDNIEGO PRZECIWNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMPAS w brydżu - zagranie pozwalające w pewnych sytuacjach na wzięcie dodatkowej lewy lub lew jeżeli karta która jest impasowana znajduje się w ręce odpowiedniego przeciwnika (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMPAS
w brydżu - zagranie pozwalające w pewnych sytuacjach na wzięcie dodatkowej lewy lub lew jeżeli karta która jest impasowana znajduje się w ręce odpowiedniego przeciwnika (na 5 lit.).

Oprócz W BRYDŻU - ZAGRANIE POZWALAJĄCE W PEWNYCH SYTUACJACH NA WZIĘCIE DODATKOWEJ LEWY LUB LEW JEŻELI KARTA KTÓRA JEST IMPASOWANA ZNAJDUJE SIĘ W RĘCE ODPOWIEDNIEGO PRZECIWNIKA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W BRYDŻU - ZAGRANIE POZWALAJĄCE W PEWNYCH SYTUACJACH NA WZIĘCIE DODATKOWEJ LEWY LUB LEW JEŻELI KARTA KTÓRA JEST IMPASOWANA ZNAJDUJE SIĘ W RĘCE ODPOWIEDNIEGO PRZECIWNIKA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast