RODZAJ DREWNIANEJ BECZUŁKI, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ ŻYWNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FASKA to:

rodzaj drewnianej beczułki, w której przechowuje się żywność (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FASKA

FASKA to:

w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami (na 5 lit.)FASKA to:

tyle, ile się mieści w fasce (beczułce) (na 5 lit.)FASKA to:

mała, zwężona u dołu beczka służąca do przechowywania różnorakich produktów (na 5 lit.)FASKA to:

opakowanie transportowe w kształcie ściętego stożka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ DREWNIANEJ BECZUŁKI, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ ŻYWNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.560

MOIETY, WYCIERACZKA, OBSERWACJA, PODGRUPA NORMALNA, ZAKŁADNIK, ŚWIDROWIEC, LUJEK, AFGAŃSKI, GRZECH ŚMIERTELNY, KIR, BIEDRONKA, ARTYSTKA, SILNIK PRZELOTOWY, LAGER, MACIERZ WSTĘGOWA, GAMBANG, SARDYNOPS, LINIJKA, TANY, ROBER, ZMIERACZEK NADMORSKI, NACHLANIE SIĘ, ANTYCYPACJA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KAPUCHA, STACJA POSTOJOWA, MIKOLOGIA, EFEKT KAPILARNY, LENIN, TEŚCIK, WAPOWIEC, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SPRAWIEDLIWOŚĆ, ZABAWIACZ, KIGELIA, MACIERZ JACOBIEGO, LÓD FIRNOWY, STARY MALUTKI, GRACILIZUCH, NAPAD, BIOTERAPIA, BERGAMOTKA, KURATOR, GRZBIETORODOWATE, ROOIBOS, DYSCYPLINA, FALOWNIK NAPIĘCIA, FRAGMENTACJA PLECHY, OBSUWISKO, LINIA TRAMWAJOWA, SZTRUKS, ABNEGAT, LUKI, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, MAFIA PALIWOWA, ZESTAWIENIE, ZBROJA ŁUSKOWA, PISTOLET, PACHNOTKA UPRAWNA, ANTAGONIZM, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, KENIJSKI, CYBERPANK, MODEL POINCARÉGO, BLINDIA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ROSA, PEDET, JOGURT, MAGIA ADDYTYWNA, TUJA, UMOWA KONTRAKTACJI, KARABINEK AK, BRODAWKA, SZCZĘKOT, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, HORMON STERYDOWY, BIAŁA, AGRAFA, GAŁĘZIAK, KUC DALES, PERKOZ GRUBODZIOBY, SURMIA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, DESKA ŚNIEŻNA, PAGAJ, OBSZAR TRANZYTOWY, UKŁAD HAMULCOWY, GEKON PAZURZASTY, PUŁAPKA KREDYTOWA, GRUSZKA, TEMPERATURA BARWOWA, GARDA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, SIEDZISKO, DZIELNICA, ROŻEN, SERCÓWKA, LOGIKA DEONTYCZNA, KOPARKA POPRZECZNA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, ZWÓJKI, NAUKA PRZYRODNICZA, TEZA, BEZGRANICZNOŚĆ, SZTUKA UŻYTKOWA, PŁONIWOWCE, SIKORY, SZABROWNIK, LEPNICZKA, KWASZONKA, ADRES PAMIĘCI, KLAWIATURA EKRANOWA, MEDALION, PRZEGLĄD, POMURNIK, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ORONTIUM, KOŹLAREK, AKTYWNOŚĆ, RELIGIOZNAWCA, WYNURT, ROGATEK, HISTOLOGIA, ZBÓJNIK, KOMIN WULKANICZNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SKOMPROMITOWANY, SABOT, ARABIZOWANIE SIĘ, ASPIRATA, SZYPUŁKA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, SZKLANKA, WYŚCIG, SZAPOKLAK, RAMIENICA OMSZONA, TERRANIE, ZOBOJĘTNIANIE, TRANSCENDENCJA, ZESPÓŁ BEHRA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ZARAŻONY, KÓŁKORODEK, SZUNOZAUR, CZARNA KOMEDIA, KOLEJKA LINOWA, WAŁ, EUTEKTYK, BRYŁA SZTYWNA, NEOFITA, HEJSZANZAUR, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, WICIOWCE, OPIEKUŃCZOŚĆ, PIES MYŚLIWSKI, NOSOWOŚĆ, AUSTRONEZYJCZYK, REMIZA, JELEŃ, PANCERZ KOLCZY, TEŚCIK, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, WIATRÓWKA, ALLEL RECESYWNY, PLATYKLADUS, REWERENCJA, SOS MUŚLINOWY, PARNIK, POSTĘPAK, TWÓRCZOŚĆ, GŁOWNIA, INWESTYCJA, OLCHA, OBIEG SYNODYCZNY, APOGEUM, LANGUR WSPANIAŁY, HEREZJA, ŚCIANA OGNIOWA, RUTYNA, EOTYRAN, PRZEŁĄCZALNIA, NARCIARSTWO NORWESKIE, LASONOGI, LICA, DANINA, KONIETLICA ALPEJSKA, POLIMORFIZM, FLASZKA, ENTEROKOKI, ZRAZÓWKA, BEJT, STRUKCZASZY, ŚWIERK, ŚCIĘCIE, NIPPONOZAUR, RÓJ, PRAWO PIĘŚCI, WARZYWNIK, ŻYWIEC, HISZPANKA, HIPSYBEMA, PEJSZANZAUR, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, BUKACIARNIA, OGROTEK, KURATORKA, KALENDARZ, WYDAWNICTWO ZWARTE, MOTYWIK, MADZIARSKI, LUMP, GRAB, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PRZEBIEG, DRAPIEŻCA, UBOŻENIE, FIOŁEK, RING, NAKO, MRÓWKA ŻNIWIARKA, AMONIT, PÓŁOKRĄG, MOHER, ZIELE, POWTÓRZENIE, WIR, PIEC TYGLOWY, KROCIEŃ, OBRONA FRANCUSKA, ZAĆMA TĘŻYCZKOWA, KULCZYBA, SKOCZNIA, KUCHENKA MIKROFALOWA, LIKWIDATOR SZKÓD, DZIAŁANIE, POLSKI, AMFIPRION, PODWALINA, GAZÓWKA, MASTYKS, ANTARKTYKA, ZAPALENIE TARCZYCY HASHIMOTO, ETNOLINGWISTYKA, GRUPA NILPOTENTNA, BISSEKTIPELTA, PREZENTER, ZARANIE, JEDYNY, GWASZ, PREFORMACJA, KABINA STEROWNICZA, FALA WZROSTOWA, GALASÓWKA, SALA CHORYCH, ANALIZA PORTFELOWA, SZCZYRK, KALKA KREŚLARSKA, KISIEL, NEGATYWNA SELEKCJA, HETEROTROFIA, FUNKCJA OKRESOWA, FARMACEUTA, ELEKTROMIOGRAFIA, BOB, DIVA, SZKARADZTWO, MOSKATEL, REMINGTON, LETYNIEC, KORTLAND, OPRAWKA, ERGASTULUM, DIATERMIA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, CISOWCE, FLAMENCO, OPERA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, NOTOWANIE CIĄGŁE, CELUROID, MAK OPIUMOWY, FYKOLOGIA, BERŻERA, PŁUG KOLEŚNY, ŚLEPY TOR, KSIĘGOWOŚĆ, CHOROBA REFSUMA, WIERZCHENEK, SSAKI ŻYWORODNE, MINIKOSZYKÓWKA, FILAKTERIE, SZMALCÓWKA, WÓR, ELGINIA, ŚWIRZEPA, AGROFIZYKA, SKRUPULANT, ?NEANDERTALCZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ DREWNIANEJ BECZUŁKI, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ ŻYWNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ DREWNIANEJ BECZUŁKI, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ ŻYWNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FASKA rodzaj drewnianej beczułki, w której przechowuje się żywność (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FASKA
rodzaj drewnianej beczułki, w której przechowuje się żywność (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ DREWNIANEJ BECZUŁKI, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ ŻYWNOŚĆ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - RODZAJ DREWNIANEJ BECZUŁKI, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ ŻYWNOŚĆ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast