UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEKTAR PRZELICZENIOWY to:

umowna jednostka kalkulacyjna powierzchni gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.072

DOROSŁOŚĆ, ROCK AND ROLL, PRAWO PIĘŚCI, WIADRO, LEGION RZYMSKI, CHOROBA FORESTIERA, KORONKA BRUKSELSKA, ORYKS SZABLOROGI, SPOCZYNEK, BĄK, MASA GRAWITACYJNA, ODBÓJ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, DYSKURSYWNOŚĆ, NOWICJUSZKA, ASTRONOMICZNA LICZBA, KONWERTOR, SKAŁA LITA, SĄD OPIEKUŃCZY, TRAKTAT SOJUSZNICZY, PŁYTA TEKTONICZNA, FLORYSTA, ORE, ŚNIEŻYCA, ADRES KORESPONDENCYJNY, PAREMIOGRAFIA, HYDROFIL, DYLETANT, ARYTMETYZACJA, IDENTYFIKACJA, SIATKÓWKA, WSTAWKA, ROZTOCZE, IZBA, ARABSKI GREYHOUND, WYSPA, PROLETARIUSZ, TARCZA KONTYNENTALNA, ZASOBY KOPALIN, MRÓWNIK, KURA DOMOWA, PANECZEK, DEONTOLOGIA LEKARSKA, PUNKT, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, CZARNA ROBOTA, SFIGMOMANOMETR, WABIK, SKAŁA OSADOWA, KUCHNIA, PANTOFAG, KARPLE, TEŚCIK, BEZWŁADNOŚĆ, KAPITALISTA, PUNKT KATECHETYCZNY, SŁUŻBA, SZKŁO WENECKIE, KASJER, MASZYNA TURINGA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, TECHNIKA OLEJNA, REKWIZYCJA, NA PIESKA, POJAZD LĄDOWY, KRĄŻENIE OGÓLNE, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, ŻUREK, BANANOWA MŁODZIEŻ, ZROBIENIE KUPY, PRÓBA LOSOWA, DUSZA, MONILOFITY, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, STOPA REDYSKONTOWA, WSPOMAGANIE, WYDAWNICTWO, PRZEBITKA, JEDNORAZOWOŚĆ, ZAĆMIENIE, WYRWA, ŁOWCA TALENTÓW, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, MIKOLOGIA, CHLORELLA ZWYCZAJNA, FREATOFIL, TROL, XHOSA, FIGHTERKA, NAGANIACZ, SEKS, AZOT AMONOWY, DIT, PRZYSŁONA, SKAŁA MAGMOWA, PAPIER GAZETOWY, KOSZ, SYMETRALNA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ASTROCYT, OMASTA, ŻYWY TRUP, INTERLINGWISTYKA, PARZONKA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, DILER, WŁÓKIENNICTWO, KACERSTWO, GIPS, AREOGRAFIA, BURŻUJSTWO, SPÓŹNIALSTWO, META, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, SIŁA NOŚNA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, KENIJSKI, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, CYFRONIK, OWADOŻERNOŚĆ, KOŃ BUDIONNOWSKI, TERCJA, WEŁNIAKOWE, INCYDENTALNOŚĆ, SUFRAGANIA, MYŚL, BIBLIOPOLA, CZAS GRAMATYCZNY, BEZBRZEŻ, DOMINACJA NIEPEŁNA, ŚLIZGACZ, BLISKOŚĆ, DZIWOŻONA, MUSLIM, MAORI, MASALA DOSA, KLUB POSELSKI, ILUZJA, WYNAJEM, POCZĄTKUJĄCA, GNETOWE, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, WIRUS WŚCIEKLIZNY, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, DOBA, MALAKOLOGIA, ROŚLINA WYMARŁA, AEROLOGIA, WODORÓWKA, DŁUGOGŁOWIE, STATYSTYKA OPISOWA, POROŚLE, TELEROBOTYKA, MENISK WYPUKŁY, CENA UMOWNA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, JATKA, NIEPOPULARNOŚĆ, KARTOGRAFIA, PIKIEL, JAŁOWNIK, CEGŁA LICÓWKA, RENESANSOWOŚĆ, KASZTEL, DRZWI HARMONIJKOWE, TEORIA PIERŚCIENI, METAMORFIZACJA, MISZCZU, LOTNE PIASKI, PLATFUS, WOREK TRZEWIOWY, MANIERY, CZYRAK MNOGI, WYDZIAŁ, WIĄZADŁO, LUNONAUTA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, TERABIT, GORZELNIA ROLNICZA, AGRESJA ELEKTRONICZNA, DIU, MEGABAJT, ZBIORNIK, NIEPOWODZENIE, CEMENTOWE BUTY, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, SYMETRALNA, SZTUKA ZDOBNICZA, DEALER, BADACZ, POLEWA, ZLEWKA, MUCHY W NOSIE, NOSACIZNA, SUPERNOWA TYPU II, STOIK, STAJE, NAPASTNICZKA, PERLICZKA, WAHACZ, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, KONWENT, AUTOSKLEP, NIECKA BASENOWA, RAMA, ZAKRĘCENIE SIĘ, KORZONEK, PETREL, ZATYCZKA DO USZU, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, HYDROFOB, KOLBA, ESKORTA, AKLIMATYZACJA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, CZŁONY, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, PRZYGODA, ROŚLINA NACZYNIOWA, NERW CZASZKOWY, MAKSYMALISTA, FLETNIA, ANTYBIOTYK, WENTYL, KUPRÓWKA, GALAKTOLIPID, TEORIA GIER, PANI, WARSTWA OZONOWA, WELWICZIA, PLAMA, PEPPERONI, HARD PORNO, HIPIATRIA, SONATA, GWIAZDOR, ROZMIARÓWKA, INFORMATYKA KWANTOWA, SOGDYJSKI, TEORIA POTENCJAŁU, UBOŻENIE, WSPOMOŻYCIELKA, LITEWSKI, MASŁO, BANANA SPLIT, EP, PALLASYT, ANUCZIN, GŁÓWKA ARTYKUŁU, FUNKCJA OKRESOWA, ZOOFAGIA, GARBATY ANIOŁEK, EV, PŁOTKA, SFERA BIOTYCZNA, WIBRACJA, ZAKWASKA, DOCZESNA, SIODŁO, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, BAROSKOP, SZTAJEREK, KOZA, KOSZARY SZYJOWE, PĘDZARNIA, ZAGĘSZCZARKA, FAŁ, CNOTLIWA ZUZANNA, PYZA, TEORIA MODELI, CZUB, ADRES LOGICZNY, STYL GRZBIETOWY, PLOT, KALUS, KARACENA, CANOSSA, LITR, SYGNATARIUSZ, LEUMAFIT, AFISZOWANIE SIĘ, PARTIA ANGIELSKA, PRINT, POLITYK, NOTORYCZNOŚĆ, GRABIEŻCA, OPAKOWANIE, KUC DALES, SZCZUR PACYFICZNY, TOPOLOGIA SZYNOWA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, BLEFIARZ, PLANTAGENECI, PRAWO FIZYKI, RESZTÓWKA, KONDOMINIUM, GEOMETRIA RZUTOWA, MAGNETOSTATYKA, ?WZROST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.072 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEKTAR PRZELICZENIOWY umowna jednostka kalkulacyjna powierzchni gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEKTAR PRZELICZENIOWY
umowna jednostka kalkulacyjna powierzchni gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów (na 20 lit.).

Oprócz UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x