UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEKTAR PRZELICZENIOWY to:

umowna jednostka kalkulacyjna powierzchni gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.072

ESENCJALIZM, GARDEROBA, GRUCHOT, PURYNA, SZKODNIK, POSTĘPOWANIE, WICIOKRZEW, PRZESYP, GALON, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, FECHMISTRZ, WIDELEC, CHOROBA LENEGRE'A, BIBUŁKARKA, KONIECZNOŚĆ, INDETERMINIZM, MYSZ WERTYKALNA, ERYTROZUCH, OTORYNOLARYNGOLOGIA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, KLIMAKS, GAŁĄŹ SKÓRNA, MOBIL, STACJA NASŁUCHOWA, BĄBEL SPEKULACYJNY, STREFA KONWEKTYWNA, POPIJAŁA, SZLACHTUZ, PRÓBA WODY, POŻAREK, MONOPOL, ŚWIĘTÓWKA, SZKŁO Z MURANO, KONFLIKT SEROLOGICZNY, BIOGAZOWNIA, STERADIAN, ROZPIERACZ, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ZROBIENIE KUPY, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, ZAGĘSTNIK, ŻELAZNE PŁUCO, RAK PRĘGOWANY, GEREZA KRÓLEWSKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ROZJAZD, PEREŁKA, GRANULE, LALKARSTWO, ORBITAL, PŁYTA KONTYNENTALNA, BABA JAGA, PRAWO WYZNANIOWE, GESTALT, CENTRALA, CZUSZKA, CZTERDZIESTKA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, BRZYDAL, POJAZD CZŁONOWY, SAPROFAG, NIESYMPATYCZNOŚĆ, RELIGIA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, UBOŻENIE, CHOROBA DUCHENNE'A, DZIENNIKARZ, ZDROWY, BARBARZYŃSKOŚĆ, ERLANG, OSIEMNASTKA, TRUSIA, AUŁ, AKLIMATYZACJA, ŻUREK, NIERZĄDNICA, ENDOSKOP, CEWA, DZIECINNOŚĆ, BAŁYK, SWOJAK, LAWA, RHIZOBIUM, RYBA MAŚLANA, WYWRÓCENIE SIĘ, BERA, KWIATEK, ENDOMIKORYZA, ŁONO, SYNTEZA JĄDROWA, ETNOPSYCHOLOGIA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, IMMUNOGLOBINA E, JEDYNY, POŁUDNIK STRUVEGO, PRODUKT LECZNICZY, PRZYZWOITOŚĆ, FAVELA, WAPER, KIERZYNKA, SZAJBUSKA, KAUTOPIREIOFAGIA, WINA, BATSZEBA, WIDZENIE SENNE, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, IMPRESYWNOŚĆ, SKLEJACZ, NOC, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, UKŁAD WIELOKROTNY, SPOWINOWACONY, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, GNOJAK, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, OSKÓREK, ESTETYZM, DIAKRYT, WALKA ODWROTOWA, PCHŁA MORSKA, VECTRA, MIRAŻ, OSTREK, KERALCZYK, SUTKA, CUD, ZGNILIZNA DREWNA, APLIKANT ADWOKACKI, PRZYJEZDNA, NIEMIECKI, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ODCZYN ZAPALNY, NEBIWOLOL, PORÓD KLESZCZOWY, ZACIESZ, PLIOZAUR, NAJEM OKAZJONALNY, INDYGOWIEC, CIUCIUBABKA, SIŁA PŁYWOWA, PROTOZUCH, APTECZKA, SZTUKA PERFORMATYWNA, STARUNEK, RATOWNICTWO TECHNICZNE, MRÓWKA ŻNIWIARKA, SZEFEL, KARAT, SEKS, GRA RÓŻNICZKOWA, IMPREGNATOR, SEKRETARZ, GŁADZAK, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, HEREZJA, IKEBANA, KUTER RYBACKI, PRALKA, PRZEŚLIZG, USZKO, PREORIENTACJA, PERIODONTOLOGIA, ODGRYWKA, DWA OGNIE, DEOKSYNUKLEOTYD, ŚREDNIA WINSOROWSKA, TERMINATOR, SZCZUR, RYBAWIRYNA, ANTYNATURALIZM, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, URZĄDZENIE RADIOWE, TARCZKA, MEGATONA, PRZECIĘTNIACTWO, WKŁAD, SITAR, ŁBISKO, GŁADKOMÓZGOWIE, ANTYPERTYT, BAWICIEL, KATOLICKOŚĆ, ZACIĘCIE, DZIEŻA, DINAR TUNEZYJSKI, SZWEDY, DZIARSKOŚĆ, SSAK OWADOŻERNY, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, WSPÓŁWŁADCA, MHOR, MULE PO BELGIJSKU, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, PODWOZIE, LISTOPAD '89, MAHDI, WYŁAM, CUMULUS, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, BIAŁORUTENISTYKA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, REWIZJONIZM, WYTWÓRCA, JEZIORO RAMIENICOWE, SPLENDID ISOLATION, TEBE, NIEUCZCIWOŚĆ, ABORCJONISTKA, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, KAZNODZIEJA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, DRUT, DZIDZIA-PIERNIK, BOREWICZE, POPIELNIK, PĘD, FORNALKA, GUMOWE UCHO, FILAMENT AKTYNOWY, MIKROWELA, TOREBKA, POSZKODOWANA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, OCZKO W GŁOWIE, HYCEL, BURDON, AORTA BRZUSZNA, POPISOWOŚĆ, DZIKUSKA, ASTRA, LAIK, CHLORELLOWATE, ZAKŁADKA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, AUTOTELICZNOŚĆ, PLACÓWKA RODZINNA, INFORMATYK, UKŁAD PIASECKIEGO, DOKUMENTARYZM, KARDYNAŁ, RAJZERKA, KOSTKOWANIE, NIECKA, MOD, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, ŚWINIARKA, BEZROBOCIE JAWNE, OTĘPIENIE, TYGIEL, PREPPER, AGREGATOR, FILOLOGIA POLSKA, ANGIELKI, CHOMIK DŻUNGARSKI, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, TŁO, NAUKA PRZYRODNICZA, SOLARKA, PIECHOTA, BŁONA LOTNA, HARDOŚĆ, NIEUCHWYTNOŚĆ, JONOFOREZA, MONILOFITY, JEDNOSTKA ENERGII, ZESTAWIENIE, GALERIA, ŚMIEĆ, FUTERKO, EDUKATOR, ANATOMIA ROZWOJOWA, HAFLINGER, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, ODWROTNY AGONISTA, ZUPKA CHIŃSKA, OBSERWACJA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, NIETOLERANCJA, IRLANDIA, TAKSON, FILM PŁASZCZA I SZPADY, DICYNODONTY, KANCELISTA, KORDON SANITARNY, RESZTÓWKA, BUFET, JURYSLINGWISTYKA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PODCHLEBSTWO, ŻYCIAN, WIDZĄCA, METALOGIKA, PSYCHOGERIATRIA, ?OWADZIARKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.072 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEKTAR PRZELICZENIOWY umowna jednostka kalkulacyjna powierzchni gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEKTAR PRZELICZENIOWY
umowna jednostka kalkulacyjna powierzchni gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów (na 20 lit.).

Oprócz UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - UMOWNA JEDNOSTKA KALKULACYJNA POWIERZCHNI GRUNTU, KTÓRA RÓWNA SIĘ 1 HA KLASY GRUNTÓW PRZYJĘTEJ ZA PODSTAWĘ DO PRZELICZANIA POWIERZCHNI INNYCH KLAS GRUNTÓW. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast