Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ENZYM Z KLASY HYDROLAZ, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA JEDNO- LUB DWUNICIOWE DNA I RNA, POWODUJE ODŁĄCZENIE NUKLEOTYDÓW OD KOŃCÓW ICH ŁAŃCUCHÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EGZONUKLEAZA to:

enzym z klasy hydrolaz, który działając na jedno- lub dwuniciowe DNA i RNA, powoduje odłączenie nukleotydów od końców ich łańcuchów (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ENZYM Z KLASY HYDROLAZ, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA JEDNO- LUB DWUNICIOWE DNA I RNA, POWODUJE ODŁĄCZENIE NUKLEOTYDÓW OD KOŃCÓW ICH ŁAŃCUCHÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.113

MOWA WIĄZANA, BLEDZIUCH, TULEJA, PREDYKACJA, WIRTUOZERSTWO, ODTWÓRCA, IZOLACJA, INTERWENCJA PROCESOWA, DYPTYK KONSULARNY, KONWERSJA, RAKIETOWIEC, EDESTYDY, ŚMIERCIOŻERCA, LEADER, ZEW KRWI, COLA, STACJA, POKREWIEŃSTWO, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, PIERWOTKOWCE, OSPAŁOŚĆ, PLACÓWKA NAUKOWA, RIKSZARZ, CIEPLARKA, ZACHŁYŚNIĘCIE, MASZYNA ENERGETYCZNA, INTERLUDIUM, SEKWENCJA TATA, ROZPIS, PŁETWA BALASTOWA, BATERIA, WYNAGRODZENIE, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, KARZEŁ, ANTAGONISTA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, JEZIORO WYTOPISKOWE, OSTATNIE PODRYGI, BALKONIK, GATUNEK PARASOLOWY, ZWIĄZEK SPORTOWY, SKRZYPY, GŁOWNIA, RADIANT, MLECZAN, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, NUDZIARZ, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KLUCZ, SYSTEMIK, WZÓR CHEMICZNY, BYDLĘ, WIELKA JEDNOSTKA, ZATRUDNIENIE, STANCJA, SPRZĘŻNICA, KORUPCJA, KURIA METROPOLITARNA, KOPUŁA PANCERNA, REDINGOT, DZIEŁO OTWARTE, IMPULS, FILOLOGIA ORIENTALNA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, BÓG, CZEREŚNIA, ZAWRÓT, ZBOCZENIEC, STRONA, PISECZNICZKA, HUMOR, MAGISTERIUM, PARANOIK, PISZCZEK, KALETKA, LUMP, SŁODZIAK, MATERIAŁ, ŻYWOTNOŚĆ, KONFISKACJA, PANDERICHTYS, SŁONINA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, TRAWA MORSKA, RÓWNINA SANDROWA, TYMPANON, WNĘTER, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, ANDANTINO, MONETKA, CZAS STREFOWY, PLUGIN, POCHŁANIACZ, ŚCISŁOŚĆ, GENETYKA POPULACYJNA, SANDALIN, PLURALIZM, TETRAMER, GŁUPEK, GŁOWA KOŚCIOŁA, KUFF, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, VIBRATO, DWÓJKA, MNOŻENIE MACIERZY, MADZIARKA, OBŁĄKANIEC, ODMIANKA, PODATEK TONAŻOWY, KOOPERATOR, MATOWOŚĆ, NAKŁAD INWESTYCYJNY, SYLFON, KANCER, SZMELC, SOKOLE OKO, ODSYŁACZ, MARAZM, HIV-1, FLUBV, WIESZAK, SERIAL TELEWIZYJNY, OSTROGA PIĘTOWA, ALLEGROWICZKA, TRAPER, CEMBROWANIE, ŁUPINA, DEZABIL, WROTA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, MALINA, DZYNDZEL, CEDRAT, CHARAKTERYSTYKA, OSTROMLECZ, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, SKŁADNIK ODŻYWCZY, SUCHY ŚNIEG, OWOLAKTARIANIN, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PRZESTRZEGACZ, WITEKS CZCZONY, TASIEMIEC, UTWÓR WKŁADOWY, INDUSTRIALIZACJA, PLENNOŚĆ, FILTRACJA, MULTITOOL, REP, RELACYJNOŚĆ, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, GNÓJ, PODUSZKA, WŁASNOŚĆ, JABŁOŃ KWIECISTA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, SŁODKOŚĆ, BROŃ NUKLEARNA, HUBA ŻÓŁTA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, MEZOZAURY, NORMALIZACJA, SER ŻÓŁTY, BOCZEK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KLONOWANIE, FESTON, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, DRZEWOSTAN NASIENNY, METAL NIEŻELAZNY, CZAS PRZYSZŁY, LIST GOŃCZY, CIĘŻKA ARTYLERIA, KONDENSATOR FLUIDÓW, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, TOLERANCJA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, CHOROBA ZAWODOWA, DRYBLING, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, MENTOR, BANIECZKA, PODYPLOMÓWKA, MĄKA SITKOWA, CYBORG, KUNDMAN, REGENERACJA, OBRĘCZ, ARMARIA, ZAJĘCIE, ZRZESZENIE, WIATR, UCHO, NAGANNOŚĆ, REMULADA, BASKINKA, GRAFIKA WEKTOROWA, BARWNIK, INKA, KOCIOŁ WIROWY, ZBÓJNIKOWATE, FANPAGE, WIOŚLAK, RZEŹ NIEWINIĄTEK, TREŚĆ, NAMIAR, DRĄG, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PRZEWIERT, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, FLAUSZ, TEREN ZAKRYTY, POWSTANIE, SŁUŻBA, FUN, KANTATA, BIOMETRIA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KSIĘŻULKO, MISTERIUM, DACH ŁAMANY, GALÓWKA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, OSTRUŻYNY, SER PODPUSZCZKOWY, CELA, GLORIA, OMASTA, MELDUNEK, FLOTA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, PARAWANING, KWIAT SŁUPKOWY, FILET, SSANIE, HIPERDŹWIĘK, WIERSZ, KRYTERIUM STEROWANIA, MOZART, POLITYCZNY, DACH POGRĄŻONY, SZASZŁYKARNIA, TRIFORIUM, FATALIZM, WRĘBNIK, KRÓLIK FLORYDZKI, GADACZ, BIEGUN MAGNETYCZNY, KROKIET WIOSENNY, PRĄTNIKOWCE, NAKRĘTKA, LIST OTWARTY, PTASZNIK, TAJNIAK, CEMENT, PRAWO GŁOSOWE, BIAŁORUSKI, ZBROJA KRYTA, ZATRUCIE, PIERWOTEK, MĄTEWKA, PASJONISTA, SPIRALA, PIESIO, RAKI, PIERWSZOŚĆ, LICYTACJA, CZARCIK, SIATKA POJĘCIOWA, GRANAT, CYSTOSTOMIA, DEWALUACJA, KUPON PODARUNKOWY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, PATENA, PALMETA, PREFEKT, HELIOSKOP, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, KOMÓRECZKA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, KANAŁ, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, MIKROSTRUKTURA, NIEKONKRETNOŚĆ, GIGANT, RURA ODPŁYWOWA, KRZYWA, ZBAWCZYNI, DONIESIENIE, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, KIEŁBACHA, ANOMALIA UHLA, ZAŻALENIE, STANOWCZOŚĆ, ZASÓB, HOMOGENAT, NOTKA, CHOINKOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.113 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: enzym z klasy hydrolaz, który działając na jedno- lub dwuniciowe DNA i RNA, powoduje odłączenie nukleotydów od końców ich łańcuchów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ENZYM Z KLASY HYDROLAZ, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA JEDNO- LUB DWUNICIOWE DNA I RNA, POWODUJE ODŁĄCZENIE NUKLEOTYDÓW OD KOŃCÓW ICH ŁAŃCUCHÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
egzonukleaza, enzym z klasy hydrolaz, który działając na jedno- lub dwuniciowe DNA i RNA, powoduje odłączenie nukleotydów od końców ich łańcuchów (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EGZONUKLEAZA
enzym z klasy hydrolaz, który działając na jedno- lub dwuniciowe DNA i RNA, powoduje odłączenie nukleotydów od końców ich łańcuchów (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x