ENZYM Z KLASY HYDROLAZ, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA JEDNO- LUB DWUNICIOWE DNA I RNA, POWODUJE ODŁĄCZENIE NUKLEOTYDÓW OD KOŃCÓW ICH ŁAŃCUCHÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EGZONUKLEAZA to:

enzym z klasy hydrolaz, który działając na jedno- lub dwuniciowe DNA i RNA, powoduje odłączenie nukleotydów od końców ich łańcuchów (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ENZYM Z KLASY HYDROLAZ, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA JEDNO- LUB DWUNICIOWE DNA I RNA, POWODUJE ODŁĄCZENIE NUKLEOTYDÓW OD KOŃCÓW ICH ŁAŃCUCHÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.771

AKTUALIZACJA, TEREN ZAKRYTY, LINIA BRZEGOWA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, LAPARENTOZAUR, KOLONIZATOR, MINIATURKA, UŻYTEK LEŚNY, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, GRYBOSZOWATE, LEMING, LEVEL, NACISK, DIABLOTKA, ZDRADA, HUBA SIARKOWA, DON KISZOT, DZIRYT, WIDEOMANIAK, CZWARTAK, BEMOL PODWÓJNY, ZAOPATRZENIE, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ZATOPIONA DEPRESJA, SCHEDA, RZECZ NIERUCHOMA, CHOROBA PLUMMERA, WOKALIZA, ODDANIE, PAROBEK, OPINIA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, WSZECHWIEDZĄCY, MINIATURZYSTA, KRATER WULKANICZNY, BEZWODNIK, KUKUŁCZE JAJO, TELEWANGELIZM, APTAMER, PRÓBA, DYSALTERACJA, KAPITAŁ, KOREK, DYWESTYCJA, POSTĘPAK, SCENKA, WINO, PRĘT, SIODZI, PARLANDO, NIEWYDAJNOŚĆ, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, KONCERT ŻYCZEŃ, BIEDAK, BOGATY, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, WAGON BREKOWY, NARTOW, DŻEMIK, WATRUSZKA, WIEŻA KOŚCIELNA, KREMOGEN, DŹWIGARKA, OKREŚLNIK, RZEZANIEC, FALA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, CZASZA, UCIOS, KLAMRA, GOTOWIEC, MARTWY PRZEPIS, WYRZUTNIA, JĄDRO OGONIASTE, SZESNASTY, HEGEMON, ZJAWISKO COTTONA-MOUTONA, LARWA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SZMAT, HACZYK, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, WYCHÓD, DZWONNICA, PRE-PAID, MIEJSCE, PŁYTA PILŚNIOWA, ANTRYKOT, CEDRAT, TYNKTURA, BON OŚWIATOWY, RYTOWNIK, EKSTRADYCJA, WELIN, LEJ DEPRESYJNY, BĄBEL, SPRYCIARKA, KONWERSJA , LEBERA, KAPSLA, KONSOLETA, GRYS, PAWILON, POMPA ODŚRODKOWA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, LAGUNA, KWADRAT, MUŚLIN, PEDOSFERA, JUFERS, KONKURENCJA, ŻAGIEL, OBUSTRONNOŚĆ, AKT, ZACHOWANIE, D, ZAMIANA, WIDMO ATOMOWE, WERNER, SOKOLNIK, STRZELNICA SPORTOWA, MNICH, ODKOS, CEMBROWINA, PIANISTYKA, FLACHA, TYCZKA, DWUDZIESTY TRZECI, SZKŁO, STRAJK, MEGATSUNAMI, MECENASKA, RECEPCJA, WYMIAROWOŚĆ, WYCHODZTWO, TRANSPORTÓWKA, PRAWO WEWNĘTRZNE, BĘBEN, CHAŁUPNICA, KURTYNA, ZGĘSTEK, ZAŻALENIE, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, CZEKOLADA, SUBWENCJA, POLONISTYKA, KAMPANIA, OSTOJA, SKRZYNIA, TAGESTOLOGIA, ADAPTER, LEGOWISKO, ALBARELLO, PARAFRAZA, RAMIĘ, MAJDANIARZ, HALBA, BATON, EGIDA, HISTORIA, MUSZLA, LODOWIEC GRUZOWY, WYROK PRAWOMOCNY, NAKRYCIE GŁOWY, JĘZYCZEK U WAGI, KARTKA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, GOŁĘBIE SERCE, TUMULUS, DZIESIĄTKA, PRZECHYŁKA, STAROSTA, PRZEPIS, GNAT, KOSMOGONIA, INWESTYCJA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, KUMKWAT, KRUSZYNA, KOD JĘZYKOWY, REFLEKS, WILCZA PASZCZA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ŚWIATOWOŚĆ, CHROMOSOM POLITENICZNY, IZOMERAZA, DUJKERY, STAND-UP, OMASTA, SAPROTROF, POSTOŁ, RESKRYPT, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, KONSYGNATARIUSZ, STARORUSKI, FEJHOA, PŁUCA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, REMULADA, ALLEGRO, CHLAJNA, ABANDON, MIENIE, DOTYK, ABSOLUT, STRES, DOSTAWCA, PYZA, FAZA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, AMERYKANKA, SŁUŻALCZOŚĆ, ZGRUPOWANIE, PŁATKI ZBOŻOWE, PATRONKA, RUTYNIARZ, TURMA, NERWICA SPOŁECZNA, STATYWIK, POLEW, PYTANIE, ŁUK SKRZELOWY, ORGIA, SZKAPLERZ, MUZA, POWINOWACTWO, OPERATOR, PRZEKŁADKA, OGRANICZNIK, WATERPROOF, BLOCZEK, BETA-BLOKER, EKLEKTYCZNOŚĆ, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, ABERRACJA, WYDAWNICTWO ZWARTE, UZALEŻNIENIE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, FITOASOCJACJA, GROŃ, BENCHMARK, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KOMORA, ROLNIK INDYWIDUALNY, KARL, CHOROBA, MIĄŻSZ, MAPA WYOBRAŻENIOWA, GĘSIAREK, ZAMEK, AWAL, KONGRUENCJA, PRACA, JAN, WIEŻA HEJNAŁOWA, GUGLE, WYSEPKA, LOOP, KSIĄŻĘ, NIESTRAWNOŚĆ, OKSYDOREDUKTAZA, SZANKIER, ENERGIA ELEKTRYCZNA, LODÓWKA, KARZEŁKOWATOŚĆ, KARŁY, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KOCIOŁ, DRUK AKCYDENSOWY, DYSPEPSJA, NAPPA, PRZERYWACZ, KONKURENT, STYL GOTYCKI, PROFIT, KAŁAMARZ, OPAD, BĄK, KWAS, MENADŻER, PASIERB, MEDYCYNA SPORTOWA, GODZINA PRAWDY, KRZESŁO KURULNE, POLIGAMISTA, OBLECH, FROTTE, WIERTNICZY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, STAROŚCIANKA, TARCZA, PŁUCZKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, CHINE, GATUNEK PARASOLOWY, RACZYNA, KASZUBSKI, ?CERKIEW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ENZYM Z KLASY HYDROLAZ, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA JEDNO- LUB DWUNICIOWE DNA I RNA, POWODUJE ODŁĄCZENIE NUKLEOTYDÓW OD KOŃCÓW ICH ŁAŃCUCHÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ENZYM Z KLASY HYDROLAZ, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA JEDNO- LUB DWUNICIOWE DNA I RNA, POWODUJE ODŁĄCZENIE NUKLEOTYDÓW OD KOŃCÓW ICH ŁAŃCUCHÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EGZONUKLEAZA enzym z klasy hydrolaz, który działając na jedno- lub dwuniciowe DNA i RNA, powoduje odłączenie nukleotydów od końców ich łańcuchów (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EGZONUKLEAZA
enzym z klasy hydrolaz, który działając na jedno- lub dwuniciowe DNA i RNA, powoduje odłączenie nukleotydów od końców ich łańcuchów (na 12 lit.).

Oprócz ENZYM Z KLASY HYDROLAZ, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA JEDNO- LUB DWUNICIOWE DNA I RNA, POWODUJE ODŁĄCZENIE NUKLEOTYDÓW OD KOŃCÓW ICH ŁAŃCUCHÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ENZYM Z KLASY HYDROLAZ, KTÓRY DZIAŁAJĄC NA JEDNO- LUB DWUNICIOWE DNA I RNA, POWODUJE ODŁĄCZENIE NUKLEOTYDÓW OD KOŃCÓW ICH ŁAŃCUCHÓW. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast