W PRAWOSŁAWIU I KATOLICYZMIE WSCHODNIM ŚWIĄTYNIA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ROZMIARAMI I ZNACZENIEM DLA KULTU W DANYM MIEŚCIE LUB REGIONIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOBÓR to:

w prawosławiu i katolicyzmie wschodnim świątynia o szczególnym znaczeniu, wyróżniająca się rozmiarami i znaczeniem dla kultu w danym mieście lub regionie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SOBÓR

SOBÓR to:

w Kościele prawosławnym stała rada biskupów przy patriarsze Kościoła (na 5 lit.)SOBÓR to:

zgromadzenie wszystkich biskupów pod przewodnictwem papieża, zwołane w celu obradowania nad ważnymi sprawami dotyczącymi Kościoła (na 5 lit.)SOBÓR to:

cerkiew o charakterze katedralnym (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PRAWOSŁAWIU I KATOLICYZMIE WSCHODNIM ŚWIĄTYNIA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ROZMIARAMI I ZNACZENIEM DLA KULTU W DANYM MIEŚCIE LUB REGIONIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.673

DONIESIENIE, PIĘCIOBÓJ, ZNAMIENITOŚĆ, POCZUCIE HUMORU, FILOZOF, DRĘTWA, MIKROMETR, ŻEBRO, JARZENIÓWKA, RUBASZKA, SZWEDY, ANTYCYKLON, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, LABOLATORIUM, ASOCJACJA, WYNACZYNIENIE, EGZOTYK, MARTWY SEZON, DRÓB, PRAWO FIZYKI, KRYTERIUM SYLVESTERA, PRZEMIANA ODWRACALNA, ZNIECZULENIE, PRZYSTAŃ MORSKA, MIEŚCINA, USTAWKA, KANADA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, ORTOPEDA, JEDNORAZOWOŚĆ, MAGICZNA GÓRKA, BYDLĘ, OSKOMIAN, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, MUCHY W NOSIE, FISZBINOWIEC, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KĄPIEL LECZNICZA, ROZMARYN, RABARBAR, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, CEMENT, OBIJACZKA, PUCHAREK, OPERATOR BITOWY, ODSIEW, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, TARCZA, PATCHWORKOWIEC, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, KODYFIKATOR, CZWORONÓG, PACHOŁEK, KIWI, KARNIAK, WRĘBNIK, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PŁAZY OGONIASTE, SZPRYCA, NIESTAŁOŚĆ, HEJT, OKRĘT SZPITALNY, MAFIA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, CYKL EKONOMICZNY, WAGA, KANTYNA, DOZA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KATAKAUSTYKA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, WILCZAR, PIEC, SUBLITORAL, KLAUSTROFOBIA, FIRMAMENT, MIKROSILNIK, ETERYCZNOŚĆ, REWIR, AGAMA, ALIENACJA POLITYCZNA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, KAPRYS, RODZAJ MĘSKI, ESPRINGOLA, TĘCZA, CZWARTY, HARTOWNOŚĆ, ATOMIZM, KAPITULACJA, KLĄTWA, PRAWO, ESTOŃSKOŚĆ, ROZWIDLACZ, HOMOGENIZACJA, IRRADIACJA, KORDYT, ŁUSKA, MUZYKA CERKIEWNA, TOREBKA, MARUDA, LENIUSZEK, OPÓR, INFORMACJA POUFNA, NET, MORESKA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, ŚRODKOWOŚĆ, SKAZA MOCZANOWA, WZÓR, KOŃ KIŃSKI, WINIAN, TRESER, KANTOR, PLUS, KSIĘGA, UNIK, WYRAZ BLISKOZNACZNY, PRZYBYTEK MOJŻESZOWY, KIERKI, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, THINK TANK, PASTEL, PŁOZA, STADIALNOŚĆ, FARMAKOGENETYKA, KASZA, KOMŻA, PRZEWÓD, BALAST, ZIARNKO, ANTAŁECZEK, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, PIĘĆDZIESIĄTKA, WYGODNICTWO, PAMIĄTKA, MAMUT KOLUMBIJSKI, KOLEGA PO FACHU, CYFOMANDRA, PADDLE, WRZENIE, INICJATOR, REFLEKSOLOGIA, KAZUS, MEKSYKAŃSKA FALA, DROGA TWARDA, BŁYSK, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, WARUNKOWANIE, NOWENNA, ICHTIOBIOLOGIA, PÓŁBOŻEK, BLEŻNIA, EROZJA WSTECZNA, LICZBA BRINELLA, DWUDZIESTY DRUGI, TROCINÓWKA, ABSYDA, PAWILON, DYSKRETKA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, NOŚNIK FUNKCJI, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, SERIA, CZYŚCIOSZKA, KONTAKCIK, ROPUCHA PANTEROWATA, WARP, PRZEDMURZE, STACJA POSTOJOWA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, CISZA PRZED BURZĄ, ATREZJA JELITA GRUBEGO, KROKIEW, CHERUBIN, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, NABÓJ ĆWICZEBNY, OGNISKO, POJAZD SILNIKOWY, NUMER, MONTAŻYSTA, ŻWACZ, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, ROZŁUPNOGŁOWCE, SEKRETARZ, PLURALISTA, TAJNE NAUCZANIE, UCZEŃ, DOM TOWAROWY, RUCHOMY PIASEK, FILAKTERIA, ORBITA, SZPILKA, OBCHÓD, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, HISZPAŃSKOŚĆ, OMEGA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, WKŁAD, SPRZĘCIOR, ZAGRYWKA, PODUSZKA, BIAŁA FLAGA, BASKINKA, SMOLUCH, KATAPLAZM, WANNA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, PYZY, LINIA MĘSKA, KOZIOŁ, KONDOTIER, KANGUR OLBRZYMI, WILCZUR, MANIFEST, SIDARA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, RIKSZA, TEKST JAWNY, DOM POPRAWCZY, PODWOZIE, SIZAL, ADIANTUM WŁOSY WENERY, CENA ADMINISTRACYJNA, ZEWNĘTRZE, GAJA, KONKURY, KNOT, SPRYCIARKA, SMORODINÓWKA, DIATRYBA, JAPOŃSKI, POKREWIEŃSTWO, FALOCHRON, TOP MODELKA, AOJDA, KULTURA KRETEŃSKA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, STADION, ZASTRZALIN, FERRIMAGNETYK, PÓŁWEŁNA, BLASTOGENEZA, ZARAŻONA, KLERODENDRON, INIEKCJA STRUMIENIOWA, GATUNEK AGAMICZNY, AEROCASCO, DELIBERACJA, WINA, BABAKOTO, OBCHÓD, BOJER, OŻYNA, GAŁUSZKA, KARTA RABATOWA, FOTOGRAFIKA, JEŹDZIEC APOKALIPSY, TOWAROZNAWSTWO, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, SAKLA, PILAW, CZYTELNIA, PUB, WISKOZA, INDYWIDUALNOŚĆ, PASTYŁA, STARE MIASTO, STOCZNIA ZŁOMOWA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, PRINCESSA, MIEJSCE STOJĄCE, POSOBOROWIE, IZBA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, JĘZYK PORTUGALSKI, LIŚCIARKA, KUREK, TEATR ELŻBIETAŃSKI, KASZUBSKI, BOZIA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, MINISTERSTWO, FORLANA, ŚCIĘCIE, NABRZEŻE, URANIDOWATE, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PRZÓD, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, KRYZYS, ORBITA, MEDIUM, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, SUROWICA, WADA WZROKU, PLEWY, KWOTA BAZOWA, ?WAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.673 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W PRAWOSŁAWIU I KATOLICYZMIE WSCHODNIM ŚWIĄTYNIA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ROZMIARAMI I ZNACZENIEM DLA KULTU W DANYM MIEŚCIE LUB REGIONIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PRAWOSŁAWIU I KATOLICYZMIE WSCHODNIM ŚWIĄTYNIA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ROZMIARAMI I ZNACZENIEM DLA KULTU W DANYM MIEŚCIE LUB REGIONIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOBÓR w prawosławiu i katolicyzmie wschodnim świątynia o szczególnym znaczeniu, wyróżniająca się rozmiarami i znaczeniem dla kultu w danym mieście lub regionie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOBÓR
w prawosławiu i katolicyzmie wschodnim świątynia o szczególnym znaczeniu, wyróżniająca się rozmiarami i znaczeniem dla kultu w danym mieście lub regionie (na 5 lit.).

Oprócz W PRAWOSŁAWIU I KATOLICYZMIE WSCHODNIM ŚWIĄTYNIA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ROZMIARAMI I ZNACZENIEM DLA KULTU W DANYM MIEŚCIE LUB REGIONIE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - W PRAWOSŁAWIU I KATOLICYZMIE WSCHODNIM ŚWIĄTYNIA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ROZMIARAMI I ZNACZENIEM DLA KULTU W DANYM MIEŚCIE LUB REGIONIE. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x