LENIWCE TRÓJPALCZASTE, BRADYPODIDAE - RODZINA LĄDOWYCH, NADRZEWNYCH SSAKÓW ZALICZANYCH DO SZCZERBAKÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GUJANĘ, WENEZUELĘ I BRAZYLIĘ; PORUSZAJĄ SIĘ POWOLNYMI RUCHAMI Z CIAŁEM PODWIESZONYM POD GAŁĘZIAMI, RZADKO SCHODZĄ Z DRZEW, A NA ZIEMI NIEZGRABNIE PEŁZAJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LENIWCOWATE to:

leniwce trójpalczaste, Bradypodidae - rodzina lądowych, nadrzewnych ssaków zaliczanych do szczerbaków, zamieszkujących Gujanę, Wenezuelę i Brazylię; poruszają się powolnymi ruchami z ciałem podwieszonym pod gałęziami, rzadko schodzą z drzew, a na ziemi niezgrabnie pełzają (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LENIWCE TRÓJPALCZASTE, BRADYPODIDAE - RODZINA LĄDOWYCH, NADRZEWNYCH SSAKÓW ZALICZANYCH DO SZCZERBAKÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GUJANĘ, WENEZUELĘ I BRAZYLIĘ; PORUSZAJĄ SIĘ POWOLNYMI RUCHAMI Z CIAŁEM PODWIESZONYM POD GAŁĘZIAMI, RZADKO SCHODZĄ Z DRZEW, A NA ZIEMI NIEZGRABNIE PEŁZAJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.310

HOMOGENIZATOR, BRYŁA KORZENIOWA, ETOLOGIA, SKRAJNA PRAWICA, NASIONO, TEMAT, WERK, KRATER, SKAKUNY, GRUNT, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, JODŁA NORDMANNA, PUDER BRĄZUJĄCY, ŚWIADOMOŚĆ, ALKAZAR, KOSTUR, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, CANZONA, POŻYCZKA HIPOTECZNA, SKURWIEL, SUSZARKA, SYZYGIA, FIRN, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, SOCJETA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, ODCHYLENIE MAGNETYCZNE, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, CHOROBA FAZIO-LONDE, AEROFINISZER, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ZŁOTY RYŻ, MORFOFONEMIKA, LOGGIA, HIPOTEZA PERMANENCJI, DRZWI HARMONIJKOWE, GATUNEK POGRANICZNY, KESON, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, ALBA, MORZE CZARNE, PROPAGACJA, ABISAL, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, CEROWNIA, AMPLA, GARDEROBIANKA, WIELORASOWOŚĆ, KONDENSATOR DOSTROJCZY, SIZAL, AKREDYTOWANIE SIĘ, EKSPERT, PAZURNICE, KOLEBKA, DZIADZIENIE, PODZBIÓR, ANONEK, KOZIOŁ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, ŁAZIENKI, SYNAPSYDY, CIAŁKO BARRA, USIŁOWANIE, PRZEGUBOWIEC, ZAPITKA, TEORIA MODELI, WRAK, NÓŻ POD GARDŁEM, ACHONDRYT, KONTUR MELODYCZNY, ZERO, SPOCZYNEK, CYNGIEL, MORION, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, KRZYŻYK, DZIECINNOŚĆ, NIEDBAŁOŚĆ, ŻURAWINA, MONTAŻOWNIA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, GIBONOWATE, INDRISOWATE, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, COROLLA, DWÓR, NORMA OBSZAROWA, ENCYKLOPEDYSTA, POPRZEDNICA, DZIENNIK, NISZA NIWALNA, PUB, MAMMOLOGIA, LISZKOJADY, POCIĄG OSOBOWY, EURYTMIA, ŚWIDROWCE, SKRZYNKA, AGENEZJA NERKI, CZARNA SOTNIA, ŻURAWIE WŁAŚCIWE, LARP, PAK, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, DEOKSYCYTYDYNA, PRAWIDŁO, BATYMETRIA, ANGLEZOWANIE, KARDYNAŁ, ROSYJSKI, ZIEMIANIN, MALARSTWO FIGURATYNWE, ODPŁATA, WYLĘGARNIA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, RÓWNIANKA, PAWIE OKO, BUTERSZNIT, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, WULKAN, EUFONIA, ANALITYK, ROZCHÓD, MLECZAJ LEPKI, INŻYNIERIA TKANKOWA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, MEMFIS, AKUMULACJA, SYRYNGA, PERYSELENIUM, ELF, PROMINENT, APPELLATIVUM, PAKOWACZ, GOSPODARKA NATURALNA, ZROSŁOGŁOWE, POSTĘP BIOLOGICZNY, PARCH, BIEDASZYB, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, STUDENT, ŁOPATKA, POLIMORFIZM, TARTAN, PELONEUSTES, GĄSIENICZNIKI, POMYŁKA FREUDOWSKA, MASELNICZKA, PRZEPRÓCHA, KLATCHIAŃSKI, MAKI, WARAN GŁUCHY, BĄBEL SPEKULACYJNY, KAMERTON, JEŻOWIEC, REAKCJA BEZWARUNKOWA, NIEZGRABA, ORTOPEDA, MYJNIA SAMOCHODOWA, TABLICA CAYLEYA, JUBILEUSZ, POCKET PC, HAKOWNICA, OPÓR WZNIESIENIA, KRĘŻNIK, OTWÓR STRZAŁOWY, WCINKA, STACJA ORBITALNA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, NAROST, STREFA PRZYGRANICZNA, DNA MOCZANOWA, KLEJARZ, LAMPA KWARCOWA, ŻABA NILOWA, WKŁAD GRUNTOWY, CEWKA INDUKCYJNA, PRZECIWSTAWIENIE, KOPARKA, NASTROSZEK BRUCHA, ZAKOLE, TRAWERS, PRZÓD, NALEŹLINA POSPOLITA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, BELWEDER, GRASICA, ZACIESZ, UBARWIENIE OCHRONNE, CIĘŻKA DUPA, PINGWIN RÓWNIKOWY, ZARAŻONA, HUN, ODRUCH KOLANOWY, WIECZNE NIEODDANIE, TYP ORIENTALNY, LIŚĆ ZŁOŻONY, GOŁOLEDŹ, RAMFORYNCHUSY, ZIEMNIAK SKROBIOWY, KANAŁ, HURTOWNIA DANYCH, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, MEGAZOSTRODON, CENZURA, WYZIEW, OKRĘT, TREN, ELIPSOIDA ZIEMSKA, BERŻERETKA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, WOREK TRZEWIOWY, BAŃKA SPEKULACYJNA, ŻABY WĄSKOPYSKIE, KRIONIKA, NATURALIZM, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, PRZEJAZD, GRYKA, JĘZYK, FONETYKA AKUSTYCZNA, ERICKSON, MANIACZKA, PARÓWKA, ŻYŁKA, BATERIA GALWANICZNA, PREPPER, PERYPATETYK, WINNICKI, EUKALIPTUS, DOOM METAL, STECHIOMETRIA, POLECANKA, PYTANIE, DOROŻKARSTWO, WARSTWA KULISTA, WIEŚ CZYNSZOWA, ROZWÓJ ZARODKOWY, TORBACZE, FRONT, WARSTWA PERYDOTYTOWA, BAON, ZDOBYWCA, ÓSMY CUD ŚWIATA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, KARTEL NARKOTYKOWY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, BLOK, PODSYPANIE, GWINT TRAPEZOWY METRYCZNY, SUMERYJCZYK, MAGNETOSTRYKCJA, HEKSAPTYK, BREZYLKA, KOKSOCHEMIA, SONAR, TŁOCZEK, ŚWIADKOWIE JEHOWY, STYRON, ŁAŃCUSZEK, ŁUG, ADRES LOGICZNY, PELIKANOWATE, MIKROWENTYLACJA, TEMPERATURA UPAŁU, SZATA TYPOGRAFICZNA, OGNIWO NALEWNE, OTĘPIENIE, ZŁÓG, PARASOLNIK, MILLET, POMPA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, NIL, DRUGA BRODA, FELLINI, NOC, ROZKOPY, ŚWIERK, KOLARSTWO GÓRSKIE, BAZA ORBITALNA, BRODACZ MONACHIJSKI, FUZJA PIONOWA, PRÓŻNOWANIE, HEROS, AMFIUMY, MIKROWELA, BRUDNA ROBOTA, BUDOWNICTWO, DYSLEKSJA, MURENOWATE, DIUGONIOWATE, BRANDMUR, SIATKA, CASUS, ŁOŻE BOLEŚCI, ?GRZYB CHRONIONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.310 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LENIWCE TRÓJPALCZASTE, BRADYPODIDAE - RODZINA LĄDOWYCH, NADRZEWNYCH SSAKÓW ZALICZANYCH DO SZCZERBAKÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GUJANĘ, WENEZUELĘ I BRAZYLIĘ; PORUSZAJĄ SIĘ POWOLNYMI RUCHAMI Z CIAŁEM PODWIESZONYM POD GAŁĘZIAMI, RZADKO SCHODZĄ Z DRZEW, A NA ZIEMI NIEZGRABNIE PEŁZAJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LENIWCE TRÓJPALCZASTE, BRADYPODIDAE - RODZINA LĄDOWYCH, NADRZEWNYCH SSAKÓW ZALICZANYCH DO SZCZERBAKÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GUJANĘ, WENEZUELĘ I BRAZYLIĘ; PORUSZAJĄ SIĘ POWOLNYMI RUCHAMI Z CIAŁEM PODWIESZONYM POD GAŁĘZIAMI, RZADKO SCHODZĄ Z DRZEW, A NA ZIEMI NIEZGRABNIE PEŁZAJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LENIWCOWATE leniwce trójpalczaste, Bradypodidae - rodzina lądowych, nadrzewnych ssaków zaliczanych do szczerbaków, zamieszkujących Gujanę, Wenezuelę i Brazylię; poruszają się powolnymi ruchami z ciałem podwieszonym pod gałęziami, rzadko schodzą z drzew, a na ziemi niezgrabnie pełzają (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LENIWCOWATE
leniwce trójpalczaste, Bradypodidae - rodzina lądowych, nadrzewnych ssaków zaliczanych do szczerbaków, zamieszkujących Gujanę, Wenezuelę i Brazylię; poruszają się powolnymi ruchami z ciałem podwieszonym pod gałęziami, rzadko schodzą z drzew, a na ziemi niezgrabnie pełzają (na 11 lit.).

Oprócz LENIWCE TRÓJPALCZASTE, BRADYPODIDAE - RODZINA LĄDOWYCH, NADRZEWNYCH SSAKÓW ZALICZANYCH DO SZCZERBAKÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GUJANĘ, WENEZUELĘ I BRAZYLIĘ; PORUSZAJĄ SIĘ POWOLNYMI RUCHAMI Z CIAŁEM PODWIESZONYM POD GAŁĘZIAMI, RZADKO SCHODZĄ Z DRZEW, A NA ZIEMI NIEZGRABNIE PEŁZAJĄ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - LENIWCE TRÓJPALCZASTE, BRADYPODIDAE - RODZINA LĄDOWYCH, NADRZEWNYCH SSAKÓW ZALICZANYCH DO SZCZERBAKÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GUJANĘ, WENEZUELĘ I BRAZYLIĘ; PORUSZAJĄ SIĘ POWOLNYMI RUCHAMI Z CIAŁEM PODWIESZONYM POD GAŁĘZIAMI, RZADKO SCHODZĄ Z DRZEW, A NA ZIEMI NIEZGRABNIE PEŁZAJĄ. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast