KONDYCJA, AKTUALNY STAN FIZJOLOGICZNY ORGANIZMU, PODLEGAJĄCY ZMIANOM POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, WYNIKAJĄCY ZE STANU ODŻYWIENIA I WYTRENOWANIA ORGANIZMU, A TAKŻE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FORMA to:

kondycja, aktualny stan fizjologiczny organizmu, podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, wynikający ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FORMA

FORMA to:

wygląd, profil, zewnętrzny kształt, postać (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie lub część maszyny, które zapewniają nadanie jednakowego kształtu wszystkim wyprodukowanym seryjnie obiektom z plastiku, metalu, gipsu lub innych plastycznych substancji (na 5 lit.)FORMA to:

w biologii: najniższa kategoria systematyczna, niższa od odmiany (na 5 lit.)FORMA to:

budowa; układ skoordynowanych elemetów (na 5 lit.)FORMA to:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.)FORMA to:

zespół środków, za pomocą których w dziele zostaje wyrażona treść; forma obejmuje takie elementy jak struktura, kompozycja, język, kształt itp (na 5 lit.)FORMA to:

pierwowzór wykonania, szablon, wykrój (na 5 lit.)FORMA to:

zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujący w określonej grupie społecznej lub środowisku (na 5 lit.)FORMA to:

przejaw, postać, rodzaj czegoś (na 5 lit.)FORMA to:

ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie (na 5 lit.)FORMA to:

wielomian - wyrażenie algebraiczne złożone ze zmiennych i stałych, połączonych działaniami dodawania, odejmowania, mnożenia i podnoszenia do potęgi o stałym wykładniku naturalnym (na 5 lit.)FORMA to:

w filozofii Arystotelesa: istota pojęciowa przedmiotu (na 5 lit.)FORMA to:

według filozofii Kanta - kształt tego, co jest dostępne zmysłom (na 5 lit.)FORMA to:

element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.)FORMA to:

zawartość formy do pieczenia (na 5 lit.)FORMA to:

zespół elementów służących do kształtowania przedmiotów z tworzyw sztucznych (na 5 lit.)FORMA to:

elementy, które po złożeniu tworzą wnękę o kształtach odpowiadających kształtom odlewu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONDYCJA, AKTUALNY STAN FIZJOLOGICZNY ORGANIZMU, PODLEGAJĄCY ZMIANOM POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, WYNIKAJĄCY ZE STANU ODŻYWIENIA I WYTRENOWANIA ORGANIZMU, A TAKŻE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.627

DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, ELEMENT FLORYSTYCZNY, STAN, TKANKA MIĘKKA, STRZAŁKA, MODRASZEK ALKON, URUBU PSTROGŁOWY, GAZIARZ, SPÓŁKA JAWNA, RADA GABINETOWA, PAENULA, AL SECCO, WĘGIEL, PRZEŻYCIE, AUGUSTA, POLIGYNANDRIA, ALTERNATYWA, PANDUR, SERWETECZKA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, PODWOZIE, KOLUMNA, PAŁANKOWATE, JELEŃ DAVIDA, MASZYNA OTWARTA, ALT, JASKINIOWIEC, SZYLD, BRĄZ, PAŃSTWO UNITARNE, IRISH DRAFT, KOSTECZKA SŁUCHOWA, MANUFAKTURA, WZW A, POTNIK, ANALGEZJA, INSTALACJA, WAFEL, SŁÓJ, WYSOKOŚĆ, MINNESOTA, METAMORFIZM, MASA STARTOWA, BROMOLEJ, ADAMITA, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, TRÓJBOK, OPONA, HOPKI, LARA, ŁUK ELEKTRYCZNY, PROFIL, PENSYLWANIA, NIETOLERANCJA, WYDATEK SOCJALNY, GRADACJA, STAROORMIAŃSKI, SYZYGIA, REGUŁA MINIMAKSU, MANIPULATOR KULKOWY, PISOWNIA, ŁĄCZNIK DROGOWY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ODRUCH WARUNKOWY, POSTĘP NAUKOWY, CZYNNIK TERATOGENNY, MNICHOSTWO, ANEMIA APLASTYCZNA, GO, ZGODA, ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, SAMOOKREŚLENIE, WIECZNY SPOCZYNEK, KAPITAŁ REZERWOWY, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, UDERZENIE, LIST GOŃCZY, TRÓJNÓG, FALA, DOŁEK, WILKA BANKSA, OCHRONA ŚRODOWISKA, BRANKA, JAMRAJOWATE, KOŃ TROJAŃSKI, OFENSYWA, KALIFORNIJKA, MORGAN, ROPA, LAMINARIA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, NIEZMIENNIK, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, JĘZYK LODOWCOWY, PRZEGLĄDARKA, SYSTEM KONSORCYJNY, PIKIETA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, ARTYZM, OBOLAŁOŚĆ, NORNIK, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, JĘZOR LODOWCOWY, LAPIS-LAZULI, SUBWENCJA OGÓLNA, ŚMIERĆ, LIBELLA, ZBROJENIE SIĘ, NAPIĘCIE, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, CZERWONE CIAŁKO KRWI, WODA LECZNICZA, MAŁOWODZIE, GŁÓD, TAGESTOLOGIA, HURTNICA ZWYCZAJNA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, SZALEŃSTWO, SOZOGRAFIA, PODATEK POGŁÓWNY, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, GAZ, POGOŃ ZA RENTĄ, EKSPATRIANTKA, INSTYTUT ŚWIECKI, FRIED, CZAD, TRAŁOWIEC, STAROFRANCUSKI, DROBNIACZEK WAPIENNY, FILAMENT AKTYNOWY, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, ARKABALISTA, ORLICZKA MIECZOWATA, ROZETKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, TYGIEL, WIDŁAK, RZEŹBA, DIAGNOSTA, KOPUŁA LAWOWA, OLEJ JADALNY, WIECZNE PIÓRO, CYWIL, SPOCZYNEK, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, SZAŁAŚNICTWO, ZWIERZĘ DOMOWE, PSZCZOLINKA RUDA, ZEPSUCIE, OWCA, BROKAT, DRYFT GENETYCZNY, KATAGENEZA, MASS MEDIA, RECEPTOR, MYDLANOŚĆ, NIERUCHAWOŚĆ, BROŻYNA, RÓŻDŻKARZ, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, ANTAGONISTA WAPNIA, ZDANIE APODYKTYCZNE, ANILANA, CIELĘ, WYGNANIEC, CZOŁG SAPERSKI, KOSARZ POSPOLITY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, AMHARSKI, PODWOIK, MUSICAL, SUTERENA, SERPENTYNA, FERMENTACJA MLEKOWA, FORMALNOŚĆ, CHUDOPACHOŁEK, ALOZA NIEBIESKA, PRYMITYW, LAJKRY, GRAFIKA, OKŁADKA, MAN, PIEZOELEKTRYK, MASTYKS ASFALTOWY, WILK WĘGIERSKI, KOLEJKA PODZIEMNA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, JAK, PROCH, HANGAR, BIOCHEMIA, MINIMUM SOCJALNE, TEROCEFALE, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, WZGLĄD, PISMO GRECKIE, ŚLĄSKOŚĆ, BULGOTNIK ŁAZIENKOWY, KAMIZELKA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, TRANSPARENTNOŚĆ, KOLARSTWO GÓRSKIE, MARTEAU, ZWIĄZEK KOMUNALNY, MYKOLOGIA, CHOROBA HEMOROIDALNA, BŁĄD PRZYPADKOWY, OSET, BETON KOMÓRKOWY, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, NIEZAWISŁOŚĆ, CHIRURGIA MIĘKKA, CZUWANIE, LISZAJ CZERWONY, MATYLDA, ORISA, OBIEKT STEROWANIA, ŚCIEG, CZAS PRZYSZŁY, EKRAN, BOŚNIACKOŚĆ, IZOENZYM, POPIELICOWATE, OHIO, PRZETARG OGRANICZONY, BEZPŁODNOŚĆ, WĘZEŁ ZATOKOWY, ZGROMADZENIE, ANTYLOPA, BUTYRKI, PANDEMONIUM, JALISCO, ZDZIADZIENIE, MAPA POGODY, PIKANIE, NIECZYSTOŚCI, DEGENERACJA, WODOSYTKA PŁASKOGŁOWA, STRONA, SOJUZ, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, IDEAŁ PIERWSZY, EMISJA WTÓRNA, WIDLISZEK, ALASKA, RAMIENICA SZORSTKA, DEPORTACJA, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, LISZAJ PŁASKI, SYFON, WIĆ, RYNNA POLODOWCOWA, MAKROMINERAŁ, CZCIBÓR, KARABIN BERDAN, ZAKON, OBÓZ, TAPINOCEFAL, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, WAHADŁO, BRODAWKA, GRZĘDA, LISTOPAD '89, PRÓCHNICZEK, ŚWINIA WISAJSKA, CHORDA, TREN, DEATH METAL, PĘDNIK AZYMUTALNY, ANALIZA WIDMOWA, INTROMISJA, SIDLISZ PIWNICZNY, RECYTATYW, PRZODOWNIK PRACY, CZAS, DOBRO PODRZĘDNE, SERWETKA, KABARET, PISCHINGER, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, NIEBEZPIECZEŃSTWO, STELAŻ, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, ŁĄCZNIK SCHODOWY, PAŁANECZKA MAŁA, SKROMNOŚĆ, POŻYCZKA HIPOTECZNA, HARMATTAN, FAGOCYTOZA, PRION, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, SAŁATA KRUCHA, WŁOSKOŚĆ, ?PAWLACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONDYCJA, AKTUALNY STAN FIZJOLOGICZNY ORGANIZMU, PODLEGAJĄCY ZMIANOM POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, WYNIKAJĄCY ZE STANU ODŻYWIENIA I WYTRENOWANIA ORGANIZMU, A TAKŻE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONDYCJA, AKTUALNY STAN FIZJOLOGICZNY ORGANIZMU, PODLEGAJĄCY ZMIANOM POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, WYNIKAJĄCY ZE STANU ODŻYWIENIA I WYTRENOWANIA ORGANIZMU, A TAKŻE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FORMA kondycja, aktualny stan fizjologiczny organizmu, podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, wynikający ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FORMA
kondycja, aktualny stan fizjologiczny organizmu, podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, wynikający ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych (na 5 lit.).

Oprócz KONDYCJA, AKTUALNY STAN FIZJOLOGICZNY ORGANIZMU, PODLEGAJĄCY ZMIANOM POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, WYNIKAJĄCY ZE STANU ODŻYWIENIA I WYTRENOWANIA ORGANIZMU, A TAKŻE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - KONDYCJA, AKTUALNY STAN FIZJOLOGICZNY ORGANIZMU, PODLEGAJĄCY ZMIANOM POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO, WYNIKAJĄCY ZE STANU ODŻYWIENIA I WYTRENOWANIA ORGANIZMU, A TAKŻE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast