MALACOSTRACA - GROMADA NAJWYŻEJ UORGANIZOWANYCH SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA), KTÓRE MIMO ZNACZĄCYCH RÓŻNIC KSZTAŁTU I WIELKOŚCI WYKAZUJĄ CECHY WSPÓLNE: ZAZWYCZAJ LICZBA SEGMENTÓW CIAŁA WYNOSI 21, ZAZWYCZAJ PANCERZ OPRÓCZ CZĘŚCI GŁOWOWEJ OBEJMUJE TAKŻE TUŁÓW, ZAZWYCZAJ RUCHOME OCZY OSADZONE NA SŁUPKACH, PIERWSZA PARA CZUŁKÓW DWUGAŁĘZISTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANCERZOWCE to:

Malacostraca - gromada najwyżej uorganizowanych skorupiaków (Crustacea), które mimo znaczących różnic kształtu i wielkości wykazują cechy wspólne: zazwyczaj liczba segmentów ciała wynosi 21, zazwyczaj pancerz oprócz części głowowej obejmuje także tułów, zazwyczaj ruchome oczy osadzone na słupkach, pierwsza para czułków dwugałęzista (na 11 lit.)SKORUPIAKI WYŻSZE to:

Malacostraca - gromada najwyżej uorganizowanych skorupiaków (Crustacea), które mimo znaczących różnic kształtu i wielkości wykazują cechy wspólne: zazwyczaj liczba segmentów ciała wynosi 21, zazwyczaj pancerz oprócz części głowowej obejmuje także tułów, zazwyczaj ruchome oczy osadzone na słupkach, pierwsza para czułków dwugałęzista (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PANCERZOWCE

PANCERZOWCE to:

Malacostraca - gromada najwyżej uorganizowanych skorupiaków (Crustacea), które mimo znaczących różnic kształtu i wielkości wykazują cechy wspólne: zazwyczaj liczba segmentów ciała wynosi 21, zazwyczaj pancerz oprócz części głowowej obejmuje także tułów, zazwyczaj ruchome oczy osadzone na słupkach, pierwsza para czułków dwugałęzista (na 11 lit.)PANCERZOWCE to:

podgromada skorupiaków; wytwarzają pancerz okrywający cały głowotułów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MALACOSTRACA - GROMADA NAJWYŻEJ UORGANIZOWANYCH SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA), KTÓRE MIMO ZNACZĄCYCH RÓŻNIC KSZTAŁTU I WIELKOŚCI WYKAZUJĄ CECHY WSPÓLNE: ZAZWYCZAJ LICZBA SEGMENTÓW CIAŁA WYNOSI 21, ZAZWYCZAJ PANCERZ OPRÓCZ CZĘŚCI GŁOWOWEJ OBEJMUJE TAKŻE TUŁÓW, ZAZWYCZAJ RUCHOME OCZY OSADZONE NA SŁUPKACH, PIERWSZA PARA CZUŁKÓW DWUGAŁĘZISTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.899

HOMOLOGIA, KASZTANEK, ARA, KRĘGI, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, ILOŚĆ REFERENCYJNA, WADA DREWNA, KONIECZNOŚĆ, MELODIA, ZIÓŁKA, HADRAMAUT, OBSZAR METROPOLITALNY, SZAŁWIA, BALON, PŁACZKA, LIDER, PRAWIDŁO, AMEBY NAGIE, SKŁADAK, KORSYKAŃSKI, BLANCA, WAFELEK, NIEPRZECHODNIOŚĆ, MIMEZJA, PAZUR, MIĘSO, DOBRO PUBLICZNE, ZASŁONA, HONGSZANOZAUR, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, GONDOLA, GUJANA FRANCUSKA, RYBA PO GRECKU, ŚWINIA WISAJSKA, WIDZENIE PERYFERYJNE, SAŁATA, MIKROMACIERZ DNA, BRUDAS, ATOMOWOŚĆ, PRZEDSTAWIENIE, SILEZAUR, MHOR, SZKUTNICTWO, KIWI, TORBA, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, MODRASZKOWATE, EKSPORTER, STOLIK, DONICZKOWCE, MARYLAND, WYKRYWACZ METALU, CZEPIGI, ŻART, SUKCESYWNOŚĆ, JEZIORO RYNNOWE, POZYCJA, UCZELNIA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, SOWIECK, TARCZKA, CHŁONIAK, BOOROOLA, CUKIER LODOWY, TEFLON, PAS DROGI GRANICZNEJ, ZIEMIA OBIECANA, OSIOŁ AZJATYCKI, CZARA GŁOSOWA, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, OŚ STRZAŁKOWA, NOCEK DUŻY, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ŁASKOTKI, CYRK, BIOSYNTEZA BIAŁKA, ERA PALEOFITYCZNA, KAPTUR, WĄSONOGI, PRADRAPIEŻNE, BAZA LOKALOWA, DRZEWIAK DORIA, ARKADA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, KURATOR SĄDOWY, CIASTO PIASKOWE, PINGWIN SKALNY, ARTYLERIA FORTECZNA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, DAMAN, PASZTETNIK, BAŃKA MYDLANA, ŚWIATŁO DZIENNE, PODGRZEWACZ, MAKUTRA, LICZBA DOSKONAŁA, GŁOS, MROCZEK POZŁOCISTY, LIQUID, BRAT, MATERIAŁ SIEWNY, TEXAS, SINICA, MANGABA RUDOCZELNA, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, ŁÓDŹ PODWODNA, REMONT KAPITALNY, OBÓZ, MORALNOŚĆ, ANALIZA SPEKTRALNA, ZACHÓD, OBRÓBKA PLASTYCZNA, PARA, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, UNDULIPODIUM, DAMARA, PANSEKSUALIZM, ARGUMENTOWOŚĆ, TONAŻ, STREFA PODMIEJSKA, ALNICO, ZBIÓR RZECZY, WIŚNIÓWKA, DYBY, LENIWKA, WALABIA BAGIENNA, WYŻYNY, DETEKTORYSTKA, KRAJE, RYBY PANCERNE, BIDUL, SERIA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, ZMOWA CENOWA, ZESTAWIK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, POLE STACJONARNE, BRODZIK, PARTIA HISZPAŃSKA, MAJĘTNOŚĆ, WODA, DZIELNICA, JEDNA CZWARTA, ANTYCYPACJA, FILOLOGIA KLASYCZNA, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, AMFIBIJNOŚĆ, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, ŁUK ZĘBOWY, BAKŁAŻAN, DZIAŁO ELEKTRONOWE, ORLEŃ POSPOLITY, MASZYNA DO PISANIA, KABARET, ZBROJA PEŁNA, LEMONIADA, SKOLEKS, GRZBIET, KAPUZA, PARA UPORZĄDKOWANA, WIELKA JEDNOSTKA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, JANKESKA, KWIAT JĘZYCZKOWY, DOKUMENTACJA BUDOWY, ARKABALISTA, ARAMEIZM, GLYPTODONTOPELTA, ARYTMOMETR, WOŁYNIANKA, PLUWIAŁ, PAREJAZAURY, RUMIENIEC, ARCHOZAUR, PRZODOWNIK, WYKŁADNIK POTĘGOWY, POŁYSK, HUZAR ZWYKŁY, OGONICE, NAUPLIUS, KLAN, PIERWSZA SEKRETARZ, MIKROFILAMENT, AKITA, FORMA, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, PYŁ METEOROWY, NACZYNIAK, ZABAWKA, PASTA CURRY, SZPYRKA, ODPŁYW, OCZKO, KATASTROFA NATURALNA, DUPECZKA, SER PLEŚNIOWY, BRANLE, CZARNY CHARAKTER, EKONOMIA SPOŁECZNA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, KREOL, ZAPŁON ISKROWY, KLAUZULA WALORYZACYJNA, SAPONINA, ANTEPEDIUM, TAWDA, RAK SZLACHETNY, FILOLOGIA ORIENTALNA, ZNAK PRZESTANKOWY, WSCHÓD, KRASNOROSTY, AMAZONKA, ROŚLINY TELOMOWE, MODYFIKACJA CECHY, EGZEKUCJA KOMORNICZA, TŁUK PIĘŚCIOWY, MASZYNKA DO GOLENIA, ANTECEDENCJA, DOBRO PRAWNE, BANK DOMICYLOWY, AKTYWA, KISZENIAK, TRASZKA JAPOŃSKA, SZYJA, BAZA, ANTYRELIGIA, ZOROASTER, ILLINOIS, ŚWINIA, KRESKA, DAWNE PAŃSTWO, WIDŁOZĄB SUDECKI, POPRZEDNIK, LICZBA ZŁOŻONA, ŁAPEĆ, BLAIS, JEDENASTKA, JAZGOT, OGON, ZNAK ZODIAKU, LASOWIACZKA, REŻYSERNIA, LIST GOŃCZY, ZŁUDA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, MURŁATA, MARKETING AFILIACYJNY, AUTO SUBKOMPAKTOWE, WYCINANKA, INTERWENCJA HUMANITARNA, ANALIZA KONKURENCJI, PODPIS ELEKTRONICZNY, HEJNAŁ, MALI, SZUFLODZIOBKI, BRONA, SER, PRZYBLIŻENIE DZIESIĘTNE, KOSZULA, CHOROBOWOŚĆ, BYSTROŚĆ, TOPOLOGIA MAGISTRALI, FIX, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, MORTADELA, MORSZCZYNA, ŚLEPCE, SMUGA KONDENSACYJNA, WJAZD, ALMANACH, BAZIA, CHOINA, PRZECHRZTA, SOKÓŁ LEŚNY, NAPSZCZELENIE, PROWINCJA, OKO, MASS MEDIA, JĘZYK, GORYL GÓRSKI, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, ELEWACJA, ŚWIECA, PARA, CZUBUTIZAUR, OSTRONOGOWATE, SMALAND, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, VLADIMIR MEČIAR, PROGRESJA PODATKOWA, PROMIEŃ, PIKNOMETR, OZDÓBKA, ANGORA, BOMBONIERA, PARZYSTOŚĆ, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, ?BAKTERIE AZOTOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MALACOSTRACA - GROMADA NAJWYŻEJ UORGANIZOWANYCH SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA), KTÓRE MIMO ZNACZĄCYCH RÓŻNIC KSZTAŁTU I WIELKOŚCI WYKAZUJĄ CECHY WSPÓLNE: ZAZWYCZAJ LICZBA SEGMENTÓW CIAŁA WYNOSI 21, ZAZWYCZAJ PANCERZ OPRÓCZ CZĘŚCI GŁOWOWEJ OBEJMUJE TAKŻE TUŁÓW, ZAZWYCZAJ RUCHOME OCZY OSADZONE NA SŁUPKACH, PIERWSZA PARA CZUŁKÓW DWUGAŁĘZISTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MALACOSTRACA - GROMADA NAJWYŻEJ UORGANIZOWANYCH SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA), KTÓRE MIMO ZNACZĄCYCH RÓŻNIC KSZTAŁTU I WIELKOŚCI WYKAZUJĄ CECHY WSPÓLNE: ZAZWYCZAJ LICZBA SEGMENTÓW CIAŁA WYNOSI 21, ZAZWYCZAJ PANCERZ OPRÓCZ CZĘŚCI GŁOWOWEJ OBEJMUJE TAKŻE TUŁÓW, ZAZWYCZAJ RUCHOME OCZY OSADZONE NA SŁUPKACH, PIERWSZA PARA CZUŁKÓW DWUGAŁĘZISTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANCERZOWCE Malacostraca - gromada najwyżej uorganizowanych skorupiaków (Crustacea), które mimo znaczących różnic kształtu i wielkości wykazują cechy wspólne: zazwyczaj liczba segmentów ciała wynosi 21, zazwyczaj pancerz oprócz części głowowej obejmuje także tułów, zazwyczaj ruchome oczy osadzone na słupkach, pierwsza para czułków dwugałęzista (na 11 lit.)
SKORUPIAKI WYŻSZE Malacostraca - gromada najwyżej uorganizowanych skorupiaków (Crustacea), które mimo znaczących różnic kształtu i wielkości wykazują cechy wspólne: zazwyczaj liczba segmentów ciała wynosi 21, zazwyczaj pancerz oprócz części głowowej obejmuje także tułów, zazwyczaj ruchome oczy osadzone na słupkach, pierwsza para czułków dwugałęzista (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANCERZOWCE
Malacostraca - gromada najwyżej uorganizowanych skorupiaków (Crustacea), które mimo znaczących różnic kształtu i wielkości wykazują cechy wspólne: zazwyczaj liczba segmentów ciała wynosi 21, zazwyczaj pancerz oprócz części głowowej obejmuje także tułów, zazwyczaj ruchome oczy osadzone na słupkach, pierwsza para czułków dwugałęzista (na 11 lit.).
SKORUPIAKI WYŻSZE
Malacostraca - gromada najwyżej uorganizowanych skorupiaków (Crustacea), które mimo znaczących różnic kształtu i wielkości wykazują cechy wspólne: zazwyczaj liczba segmentów ciała wynosi 21, zazwyczaj pancerz oprócz części głowowej obejmuje także tułów, zazwyczaj ruchome oczy osadzone na słupkach, pierwsza para czułków dwugałęzista (na 16 lit.).

Oprócz MALACOSTRACA - GROMADA NAJWYŻEJ UORGANIZOWANYCH SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA), KTÓRE MIMO ZNACZĄCYCH RÓŻNIC KSZTAŁTU I WIELKOŚCI WYKAZUJĄ CECHY WSPÓLNE: ZAZWYCZAJ LICZBA SEGMENTÓW CIAŁA WYNOSI 21, ZAZWYCZAJ PANCERZ OPRÓCZ CZĘŚCI GŁOWOWEJ OBEJMUJE TAKŻE TUŁÓW, ZAZWYCZAJ RUCHOME OCZY OSADZONE NA SŁUPKACH, PIERWSZA PARA CZUŁKÓW DWUGAŁĘZISTA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MALACOSTRACA - GROMADA NAJWYŻEJ UORGANIZOWANYCH SKORUPIAKÓW (CRUSTACEA), KTÓRE MIMO ZNACZĄCYCH RÓŻNIC KSZTAŁTU I WIELKOŚCI WYKAZUJĄ CECHY WSPÓLNE: ZAZWYCZAJ LICZBA SEGMENTÓW CIAŁA WYNOSI 21, ZAZWYCZAJ PANCERZ OPRÓCZ CZĘŚCI GŁOWOWEJ OBEJMUJE TAKŻE TUŁÓW, ZAZWYCZAJ RUCHOME OCZY OSADZONE NA SŁUPKACH, PIERWSZA PARA CZUŁKÓW DWUGAŁĘZISTA. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast