ELEMENT POJAZDU LUB URZĄDZENIA ZASILANEGO Z ZEWNĄTRZ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ (OPRÓCZ POJAZDÓW ZASILANYCH KABLEM I AKUMULATOREM), STYKAJĄCY SIĘ Z PRZEWODEM JEZDNYM LUB SZYNĄ PRĄDOWĄ, SŁUŻĄCY DO DOPROWADZENIA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANTOGRAF to:

element pojazdu lub urządzenia zasilanego z zewnątrz energią elektryczną (oprócz pojazdów zasilanych kablem i akumulatorem), stykający się z przewodem jezdnym lub szyną prądową, służący do doprowadzenia napięcia zasilającego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PANTOGRAF

PANTOGRAF to:

przyrząd kreślarski służący do powiększania lub pomniejszania rysunków (na 9 lit.)PANTOGRAF to:

układ trzech ruchomych prętów w szafie lub garderobie, służący do opuszczania i podnoszenia wysoko wiszących ubrań (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT POJAZDU LUB URZĄDZENIA ZASILANEGO Z ZEWNĄTRZ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ (OPRÓCZ POJAZDÓW ZASILANYCH KABLEM I AKUMULATOREM), STYKAJĄCY SIĘ Z PRZEWODEM JEZDNYM LUB SZYNĄ PRĄDOWĄ, SŁUŻĄCY DO DOPROWADZENIA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.167

PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, ANTRESOLA, CUKRZYK, BOJER, AYER, SZKARADZIEJSTWO, TRUSIA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, PROCES ENDOGENICZNY, OBRZĘKI, OKTANT, FARMERKI, PIESZCZOSZEK, DYL, WIELOPIĘTROWIEC, UMIEJSCOWIENIE, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, PRZEŚMIEWKA, KOTONINA, INFOBOX, FURDYMENT, LESZCZYNA, BUTLA, CYKL PRECESYJNY, KOMUNIKACJA, SZARMANTERIA, WANIENECZKA, RZEKA CHWILOWA, TANY, PARMEZAN, NAKRYCIE, BATYMETRIA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BADANY, OSOBOGODZINA, ODCZYNNIK, PIŻMOWIEC, TATERNIK, SYNOD, AFRYKANISTYKA, MANDRYL, ZŁOŻE OKRUCHOWE, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, OBBLIGATO, SEJM, ADAPTER CUMOWNICZY, KIJ, KULTYWAR, UDRĘKA, ANTRYKOT, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, GEODEZJA NIŻSZA, CIAŁO OBCE, ŁĄCZNOŚĆ, CENTRALA, AMBRAZURA, TORBA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, LOCO, KEJA, DOMOKRĄŻCA, AKCJA IMIENNA, TYP, PIKIETA, PAMIĄTKA, BEŁT, CHUSTA, STOŻEK DZIOBOWY, WÓZ, SZTAMBUCH, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, BIUROKRATA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, PŁYWACZEK, PODBIERACZ, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, BENEFICJENT, STRZEMIĘ, SENTYMENTALNOŚĆ, NAWROTOWOŚĆ, PARABOLICZNOŚĆ, OSTINATO, POMORZE ŚRODKOWE, PASZCZA, NAŁOGOWOŚĆ, TARGANIEC, CHŁOPIEC DO BICIA, WARTOŚĆ, GABINECIK, MOŁODYCA, PODSTAWKA, NADBUDOWA, NABIERKA, SPLOT, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, TĘTNICA NERKOWA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, POLONEZ, BYSTROŚĆ, MELIORACJA WODNA, OSADA, KONWIKT, TULEJA, MAZUREK, ZAPŁODNIENIE, CHORIAMB, ZATOCZKA, GULASZ IRLANDZKI, PUŁAP, HAZUKA, WYRAZ, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, TRZYNASTKA, SEJM KONWOKACYJNY, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, KATASTROFISTA, SAKWA, SŁONIOWATE, KÓŁECZKO, TAJEMNICZOŚĆ, LITERATURA PIĘKNA, INIEKCJA, SEZON, SPARRING, ASPOŁECZNOŚĆ, KOPROFIL, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, ŻÓŁW SĘPI, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, NAWÓZ KATALITYCZNY, GARNITUR, CUDZOZIEMSKOŚĆ, DZIAŁ, ROSA, OPŁATA KONCESYJNA, LANE KLUSKI, PODDAŃCZOŚĆ, WIBRACJA LABILNA, WYSMUKŁOŚĆ, METYZACJA, RYNEK HURTOWY, FILOZOFIA JOŃSKA, IZBICA, PŁETWA STEROWA, PIASKOWIEC KWARCOWY, KŁOBUK, KOCIOŁ SUFOZYJNY, KOŃCÓWKA, ROZWAŻNOŚĆ, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, EKSPOZYCJA, FAZA, MARKIZA, POTNIK, ZRZECZENIE SIĘ, RÓWNOLICZNOŚĆ, NANERCZ, SINICA OBWODOWA, HOL MIĘKKI, FIGA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, SKOCZKOWE, BOMBERKA, DROBINA, SOLIDARYZM, INWENTARZ MARTWY, BEZROBOCIE SEZONOWE, MEGATSUNAMI, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, BEZBRZEŻ, SUSZARNICTWO, KARZEŁEK, PRZEDMIOT, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, TEMPERATURA ZAPALENIA, BELKA, PREPAID, ZEA, WIR PIASKOWY, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, FRYZ ARKADOWY, ZAŁOŻENIE PARKOWE, WYGASZACZ, KOLIBER, MOST PONTONOWY, KONKATEDRA, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ, CIĄŻENIE POWSZECHNE, OSET NASTROSZONY, STRZAŁA, PANORAMA, KWADRAT MAGICZNY, ZABURZENIE UROJENIOWE, SCENICZNOŚĆ, PAZUR, SZKANDELA, UCZENNICA, PIASTUN, JEDNOSTKA NAUKOWA, SUPERKUTER, OPIEKA SPOŁECZNA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, PRZEWIJAK, HIPIS, UŻYTEK, PALACZ, WYCHOWANICA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, PODKŁAD, ŁUPEK PARAFINOWY, NOSOROŻEC, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, WIDŁAK, LENIWOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, KALIKO, MALIMO, SYFEK, PIECZONA ALASKA, SZMUGIEL, PORT, ANTIFA, TOM-TOM, POŁUDNIOWY WSCHÓD, KICZ, UNIWERSYTECKOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, PLAN MOBILIZACYJNY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PROTESTANTYZM, OPERA, CHALDEJSKI, CERATA, CHIŃSKOŚĆ, RUBELLIT, ELASTOMER, SZAŁAS, PODSTEROWNOŚĆ, LABIRYNT, TROFOBLAST, METODA PORÓWNAŃ, OUROBOROS, STOPKA, TACHION, NIERUCHOMOŚĆ, TYŁÓWKA, EMAKIMONO, RASOWOŚĆ, ŻARNIK, EURYTOP, SPEAKER, DWORZANIN, OPASKA BRZEGOWA, PRAWO JAZDY, BĄBELEK, KUMA, OBLECH, ANTENA REFLEKTOROWA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, WIATR, DIAPAUZA ZIMOWA, SIEDEMNASTKA, KACAPSKI, PORTUGALSKOŚĆ, SZPULA, UKŁAD ZAPŁONOWY, HARDTOP, ZESPÓŁ BEHRA, CHMURZENIE CZOŁA, WESTFALKA, DRUGA BRODA, OSTROGI, FILEMON CZARNOLICY, KOMORA IMERSYJNA, ZDZIADZIENIE, OBSZAR TRANZYTOWY, BŁĘDNY OGNIK, ZAZDROSTKA, ZMYWACZ, SKRYBA, CZARNA DZIURA, PIEKARNIK, GLIZA, DOMINIUM, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, REDA, JAŚ WĘDROWNICZEK, SKOK, PODPORA, OSIEMNASTKA, ZWÓD, ILOŚĆ REFERENCYJNA, PACZKA, TAFTA, ?BAKAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.167 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT POJAZDU LUB URZĄDZENIA ZASILANEGO Z ZEWNĄTRZ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ (OPRÓCZ POJAZDÓW ZASILANYCH KABLEM I AKUMULATOREM), STYKAJĄCY SIĘ Z PRZEWODEM JEZDNYM LUB SZYNĄ PRĄDOWĄ, SŁUŻĄCY DO DOPROWADZENIA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT POJAZDU LUB URZĄDZENIA ZASILANEGO Z ZEWNĄTRZ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ (OPRÓCZ POJAZDÓW ZASILANYCH KABLEM I AKUMULATOREM), STYKAJĄCY SIĘ Z PRZEWODEM JEZDNYM LUB SZYNĄ PRĄDOWĄ, SŁUŻĄCY DO DOPROWADZENIA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANTOGRAF element pojazdu lub urządzenia zasilanego z zewnątrz energią elektryczną (oprócz pojazdów zasilanych kablem i akumulatorem), stykający się z przewodem jezdnym lub szyną prądową, służący do doprowadzenia napięcia zasilającego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANTOGRAF
element pojazdu lub urządzenia zasilanego z zewnątrz energią elektryczną (oprócz pojazdów zasilanych kablem i akumulatorem), stykający się z przewodem jezdnym lub szyną prądową, służący do doprowadzenia napięcia zasilającego (na 9 lit.).

Oprócz ELEMENT POJAZDU LUB URZĄDZENIA ZASILANEGO Z ZEWNĄTRZ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ (OPRÓCZ POJAZDÓW ZASILANYCH KABLEM I AKUMULATOREM), STYKAJĄCY SIĘ Z PRZEWODEM JEZDNYM LUB SZYNĄ PRĄDOWĄ, SŁUŻĄCY DO DOPROWADZENIA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ELEMENT POJAZDU LUB URZĄDZENIA ZASILANEGO Z ZEWNĄTRZ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ (OPRÓCZ POJAZDÓW ZASILANYCH KABLEM I AKUMULATOREM), STYKAJĄCY SIĘ Z PRZEWODEM JEZDNYM LUB SZYNĄ PRĄDOWĄ, SŁUŻĄCY DO DOPROWADZENIA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x