W JĘZYKOZNAWSTWIE: JĘZYK WYSTĘPUJĄCY W DWÓCH LUB WIĘCEJ USTANDARYZOWANYCH WERSJACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIASYSTEM to:

w językoznawstwie: język występujący w dwóch lub więcej ustandaryzowanych wersjach (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE: JĘZYK WYSTĘPUJĄCY W DWÓCH LUB WIĘCEJ USTANDARYZOWANYCH WERSJACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.368

BEKHEND, NOWIAL, DZIURKA, PÓŁSIOSTRA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, SKRZYDŁO, MOTET, ZAKAZ, DROBINA, GENIUSZEK, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, GRANULACJA, BATALION, UKRAIŃSKI, WICEDZIEKAN, LARYNGEKTOMIA, PRZEKSZTAŁCENIE UNITARNE, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ANIMALIZM, PROPORCJA, LEJ KRASOWY, AZJATA, LAMPROFIR, SZPERACZ, KOLORY PAŃSTWOWE, LOKAL SOCJALNY, KITAJKA, JAWNOGRZESZNICA, PRIMADONNA, STATUS MATERIALNY, KROPLÓWKA, SERCÓWKA, FUGA, PŁUŻEK, WŁOSKI, PRZEMOC, JĘZYCZEK, SZACHY TRZYOSOBOWE, PSZCZOŁA GÓRSKA, PRAWO, WRAK CZŁOWIEKA, WĘGLIK SPIEKANY, WZORZEC, HEROD-BABA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, TELESKOP, LOBELIA, GŁUPSTWO, POTWÓR, ANSAMBL, SILNIK OBCOWZBUDNY, PISTACJA, KRZYŻ MALTAŃSKI, OSĘK, CHEDDAR, GRUPA ARYLOWA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, UMOWA CYWILNOPRAWNA, DWUWYMIAROWOŚĆ, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, ERPEG, MINA, SŁODZIAK, GIMNASTYKA MÓZGU, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, STANOWISKO, ŁZAWNIK, WYDATEK RZECZOWY, MULTIKULTURALIZM, KOMBINACJA, GALISYJCZYK, OGRANICZENIE WIEKOWE, ROZKAZ PERSONALNY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ODWYKÓWKA, EFEKT BOGACTWA, WIĘZADŁO, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ARABICA, FORMACJA, DOKUMENT, LIST OTWARTY, ŁEMKOWSKI, STRAJK OKUPACYJNY, PUBLIKA, ROZBIEŻNOŚĆ, STROIGŁA CHIŃSKA, PĘDZLIK, GRZECHOTNIK WAGLERA, STAN CYWILNY, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, NOOBEK, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, POLSKI, OKNO, KIPA, TRAMWAJ WODNY, STAN PSYCHICZNY, DYSZA, NIEŻYCIOWOŚĆ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KIERKI, EWOLUCJA KASKADERSKA, SALAMANDRA CZARNIAWA, WIDZENIE BARWNE, GEKON PIASKOWY, BĄBELKI, HARACZ, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, URANOWIEC, KOCZKODAN ASKANIUS, BANIOPIEŃ LÜTKEGO, PRZEKAZ, ADIDASEK, UPOKORZENIE, STRZAŁKA, KIELICH, PINGWIN SKALNY, ZWAŁY, CHARYZMAT, BIT, ORBITA, ŚCIĘCIE, ABSORPCJA, KÓZKI, TRANSPOZYCJA, UKŁAD WIELOKROTNY, GLORIA, PASTA CURRY, OC, KOREKTOR, PŁAWA SONAROWA, PRĄTNIKOWCOWE, JEDNOSTKA ALOKACJI, KREWETKA ATLANTYCKA, HUMORESKA, GÓRA, BEDŁKA, ROGALIK, BON UWŁASZCZENIOWY, MA, ZNAK LEGITYMACYJNY, ROWER, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, LASKA MARSZAŁKOWSKA, PEDERASTKA, PODPIS CYFROWY, CENZURA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, LIST, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KAPELMISTRZ, MANIAK, JĘZYCZEK U WAGI, ŻURAWIK, PIĘTA ACHILLESA, TRIADA, UZYSK, RAMIENICA WIELOKOLCZASTA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ŁACINNIK, BOGACTWO, ROSYJSKI, SZTYFT, PANTOGRAF, DRONT, WARAN BIAŁOGARDŁY, PRÓBA JĄDROWA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, NIESTOSOWNOŚĆ, BASENIK, ARABIKA, WJAZD, OCHRONA ŚRODOWISKA, DOMINATOR, NAKAZ, UKŁAD HENONA, TRYSKAWKA, DAWKA PROGOWA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, KONFLIKT TRAGICZNY, BEZCIELESNOŚĆ, PÓŁKULA, ANKA, REŻYM, CHARYZMA, GUMA, GRÓDŹ, FEERIA, KREPA, JAPONKI, ACHTERPIK, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, LIST PRZEWODNI, KAPITALISTKA, SEGMENT, AGATIS MOCNY, STOŻAR, SPLOT, WÓZ STRAŻACKI, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, LANGUSTA, WĘDRÓWKA, TERMA, KOMBAJN GÓRNICZY, NUTRIA, WRAK, GERMAŃSKI, REPREZENTACJA, KORYTKO, BEZGŁOWOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, LEN, MIKST, JĘZYK STAROEGIPSKI, TERMOS BUFETOWY, PUSZEK, ISTOTA, DŻEM, PORNOGRAFIA, OBŁO, PRZYCZÓŁEK, BONET, HEADHUNTER, ODROŚL, TŁUSZCZ, WIELBŁĄD DWUGARBNY, WARKOCZ, OLEJ, TRZMIELINA, TORU, CZĄSTKA ALFA, MYRMEKOFIL, RÓW PRZECIWPANCERNY, RAJZBRET, BLUZG, ADAPTACJA, OSKIJSKI, DEKORTYKACJA, GENDER, KOMPRADOR, MANDŻURSKI, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, OBCHÓD, BABINIEC, UDAR, RAK PRĘGOWANY, TRANSFUZJA KRWI, NAWAŁNICA, FUNGICYD, OŚNIK, PÓŁWEŁNA, ANTEPEDIUM, ESKIMOSKI, SARONG, FRANK NOWYCH HEBRYDÓW, NATURA, ARAMEIZM, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, PEREŁKA, STARONORDYCKI, KLUCZ OBCY, BASEN, LEADER, SUCHOKLATES, STOŁÓWKA, INTERPRETATOR, PIĘĆDZIESIĄTKA, RÓW, DWUNITKA, KRYL PÓŁNOCNY, MIĘTÓWKA, GŁOWA KOŚCIOŁA, WAMPIREK, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, ALAIN, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, KOLEJ LINOWA, ROŚLINA PASTEWNA, KLEJÓWKA, ŚRUBSZTAK, ZAKŁÓCENIE, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, MERZYK GROBLOWY, HINDUSKI, ZAGRANICZNOŚĆ, VIRGA, DIALOGIZM, KSIĘŻNICZKA, SUCHA IGŁA, MINIATURA FORTEPIANOWA, SOFCIK, SZKIELET, ŚMIERDZIUCH, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, MEZOTERAPIA, MOL, ROZETKA, ?CHIŃSZCZYZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.368 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKOZNAWSTWIE: JĘZYK WYSTĘPUJĄCY W DWÓCH LUB WIĘCEJ USTANDARYZOWANYCH WERSJACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE: JĘZYK WYSTĘPUJĄCY W DWÓCH LUB WIĘCEJ USTANDARYZOWANYCH WERSJACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIASYSTEM w językoznawstwie: język występujący w dwóch lub więcej ustandaryzowanych wersjach (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIASYSTEM
w językoznawstwie: język występujący w dwóch lub więcej ustandaryzowanych wersjach (na 9 lit.).

Oprócz W JĘZYKOZNAWSTWIE: JĘZYK WYSTĘPUJĄCY W DWÓCH LUB WIĘCEJ USTANDARYZOWANYCH WERSJACH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - W JĘZYKOZNAWSTWIE: JĘZYK WYSTĘPUJĄCY W DWÓCH LUB WIĘCEJ USTANDARYZOWANYCH WERSJACH. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast