Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE: JĘZYK WYSTĘPUJĄCY W DWÓCH LUB WIĘCEJ USTANDARYZOWANYCH WERSJACH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIASYSTEM to:

w językoznawstwie: język występujący w dwóch lub więcej ustandaryzowanych wersjach (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE: JĘZYK WYSTĘPUJĄCY W DWÓCH LUB WIĘCEJ USTANDARYZOWANYCH WERSJACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.718

ZAPRAWA, KASETOFON, KNOTNIK ZWISŁY, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, WYWIAD, NASIĘŹRZAŁ, FANTAZJA, MARUDA, PRZEPAD, ZDWOJENIE RDZENIA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, BOCIANIEC, ŻYWOPŁOT, KALIKO, WOLTAŻ, ANTYKONCEPCJA, PAPTOREK GÓRSKI, GALERIA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, DEKADA, SOCZEWKA, KAPOTAŻ, PIERÓG, NIEMIECKI, TELETECHNIKA, FUNKCJA CELOWA, MORDOKLEJKA, IRYGATOR, BEFSZTYK, DYSOCJACJA TERMICZNA, ANTYSZTUKA, KOMIZM, RAGOUT, KAPITUŁA GENERALNA, AGENT, JĘZYK IZOLOWANY, ROZDWOJENIE JAŹNI, PROCES FIZYCZNY, PYŁ DYMNICOWY, WRAK, PARALELIZM, BÓR, KONCENTRAT, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, JĘZYK NIDERLANDZKI, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ZAĆMIENIE, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, ZWROT, RERECORDING, STAN PSYCHICZNY, WOJSKA RAKIETOWE, RUMPEL, KELOWEJ, MISJONARZ, KUMOTERSTWO, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, GÓRALSKI, GLOSA, AKCJA, ROBOTY BUDOWLANE, NEURON CZUCIOWY, ALEUCKI, ZAJĄKNIĘCIE, WĄŻ DIONY, PACYFOTRYTON SZORSTKI, MERZYK, BULIONÓWKA, PODGATUNEK, MELON, CZYTNIK, STYMULATOR, SERWIS, CUKIER WANILIOWY, BAZYLIKA KATEDRALNA, KSYLOFAGIA, CMOKIER, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, OKRĘT-BAZA, PLATFUS, RACICA, WIELOETATOWOŚĆ, CYTOSTOM, ANALIZA, PRZYŚPIEW, DEWALUACJA, ZNIECZULENIE, ROZMARYN, TARCZOWIEC RYJĄCY, SPRZĘŻNICA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, TYBETAŃSKI, SIATKA, NAWIETRZAK, INTERWAŁ, KOGUT, AUTOMOBIL, ZATOR, TROLL, OPUCHLIZNA, JARZMO, WRZĘCHY, DOCENT, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KOMORA NABOJOWA, PAROSTATEK, SKOPEK, OSTEOTOMIA, MAŁORUSKI, KURTYNA, NASZYWKA, BIUSTONOSZ, KOŁATANIE SERCA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, USTRÓJ, KORONKA, ŻÓŁW STEPOWY, GAMBIT, CYRK, MUESLI, OBRONA, PIK, EMBRIOGENIA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, DYSTYCH, IRRADIACJA, PRAWOMOCNOŚĆ, ABFARAD, ADAPTACJA, ODSYP, SZTUBAK, REGENERACJA, STATEK POWIETRZNY, STOŻEK NAPŁYWOWY, BIAKS, WYPĘDZENIE, PYTON SKALNY, FLASZKA, PRZERÓB, TRANSKRYPCJA, TEATR, MOZARAB, WARIRAPTOR, PARAWANING, KONFORMER, PŁYN INFUZYJNY, NUDZIARZ, WIDEOMAN, BEZWODNIK, IMPEDYMENTA, PRAWO, BEAN, LOGGIA, DZIEWIĘTNASTKA, POKRYCIE, MARKIZA, DWUDZIESTY SZÓSTY, TONAŻ, APSYDA, OTWÓR, CEBULARZ, CHŁODNIK, OGRANICZENIE WIEKOWE, DIERA, SILNOŚĆ, STRINDBERG, BORDER, CZAS TERAŹNIEJSZY, STROPNICA, BLISKOZNACZNIK, PALCÓWKA, SKUTEK PRAWNY, CZTERDZIESTOPAROLATEK, KALINA, POMPA OBIEGOWA, KUTER UZBROJONY, PRZYDZIAŁ, ŚLĄSKOŚĆ, CHWALCA, CYGAŃSKI, ETERIA, ORGIA, OFICER PRASOWY, ZWARCIE, CZEK PODRÓŻNICZY, DECEPCJA, MORPORSKI, KARABIN AUTOMATYCZNY, WZÓR UŻYTKOWY, KATASTROFA BUDOWLANA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, DWURURKA, RENTA INWALIDZKA, RYPS, PANTEON, WYDŁUŻALNIK, FETYSZYSTA, POMYLENIEC, HUCULSKI, PRACOWNIK FIZYCZNY, KAWAŁ, ŻUBR WĘGIERSKI, TĘSKLIWOŚĆ, MEMBRANA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, ANILANA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, KARBROMAL, STREFA NADGRANICZNA, EKSPOZYCJA, NISKOŚĆ, SAMOOBRONA, NISZA, SKALNIAK SZCZOTKOOGONOWY, MINORKA, PAL, WYGŁAD TEKTONICZNY, JUDASZOWE SREBRNIKI, CIAPATY, PRZYSTAŃ MORSKA, SMUŻKA STEPOWA, TRANSFORMATORNIA, PALEOZOOLOGIA, PAS, ESZEWERIA, PALATOGRAM, FAŁDÓWKA GLINAWICA, BALON, POMNIK, WODA, IZBICA, KRYL PÓŁNOCNY, GARNITUR, ZNAK ALFANUMERYCZNY, KASETA, TROPIK, GOTOWIEC, KOMITET, ZDERZENIE CZOŁOWE, ZESPOLENIE, SÓL, TRANSEKT, PRZYWŁASZCZENIE, JĘZYK AMERYKAŃSKI, MINIATURA, GRYZONIE, NANERCZ, PŁYTA KONTYNENTALNA, FILODENDRON, KUNINGAMIA CHIŃSKA, MIESIĄC, LUNETA, KONSONANS, RUCH, TEMBR, ALTANNIK FIOLETOWY, WIATR KATABATYCZNY, MECENASKA, CZARNA MAGIA, BUKWICA, ZAŁATWIANIE, KOŃ, HOMESPUN, PÓŁROZKROK, WIZERUNEK, ALKOHOL ROLNICZY, CHUDOŚĆ, RĄB, SZACHY, ANGARIA, ODSZCZEPIEŃSTWO, PREIMPLANTACJA, NARY, ETYKIETA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, DUO, CIERŃ, CIAŁKO MRÓWCZE, MONSTERA DZIURAWA, ANAGLIF, BIS, WELON, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, MATAMATA, POLER, POKŁAD, UNISONO, POLONISTYKA, WZGLĄD, STAWONOGI, DRZEWOŁAZ KARŁOWATY, ATRAKTANT, ŁAŃCUSZEK, INSTRUMENT SMYCZKOWY, WIRUS POLIO, RIKSZA, DIETA ASPIRYNOWA, KONTYNGENT CELNY, KAPONIERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.718 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w językoznawstwie: język występujący w dwóch lub więcej ustandaryzowanych wersjach, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE: JĘZYK WYSTĘPUJĄCY W DWÓCH LUB WIĘCEJ USTANDARYZOWANYCH WERSJACH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
diasystem, w językoznawstwie: język występujący w dwóch lub więcej ustandaryzowanych wersjach (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIASYSTEM
w językoznawstwie: język występujący w dwóch lub więcej ustandaryzowanych wersjach (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x