FICUS CARICA, FIGOWIEC POSPOLITY - GATUNEK DRZEWA LUB KRZEWU NALEŻĄCY DO RODZINY MORWOWATYCH, CZĘSTO UPRAWIANY DLA SWOICH SŁODKICH OWOCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIGA to:

Ficus carica, figowiec pospolity - gatunek drzewa lub krzewu należący do rodziny morwowatych, często uprawiany dla swoich słodkich owoców (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIGA

FIGA to:

owoc (jagoda pozorna, owocostan pestkowcowy) figowca pospolitego (na 4 lit.)FIGA to:

gest zaciśniętej pięści, który pokazuje się, gdy chce się komuś zakomunikować, że nie otrzyma tego, czego się spodziewał (na 4 lit.)FIGA to:

nic (na 4 lit.)FIGA to:

... z makiem, czyli nic (na 4 lit.)FIGA to:

wśród bakalii (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FICUS CARICA, FIGOWIEC POSPOLITY - GATUNEK DRZEWA LUB KRZEWU NALEŻĄCY DO RODZINY MORWOWATYCH, CZĘSTO UPRAWIANY DLA SWOICH SŁODKICH OWOCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.797

NURZANIEC, PODATEK OBROTOWY, TOPOLA, KRĘPNIK BIAŁOBREWY, ŚWISTAK Z VANCOUVER, NIEŁAZ WIELKI, PATYCZEK, BIEDRZENIEC, REALISTYCZNOŚĆ, CZAS PRZESZŁY, URANINIT, SKRZYDLIK STUDZIENNIK, INDEKS RZECZOWY, WIELKOŚĆ, AGENDA, ADAPTOR, DAR NIEBIESKI, SKRZYNIA BIEGÓW, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, DRZEWIAK HUOŃSKI, PRZYKRYWKA, TRZĘŚLICA TRZCINOWATA, CHWYTACZ, ŚWINIA BRODATA, ŻABA ŚWIŃSKA, ZNAK PISARSKI, ZMOWA CENOWA, BŁĘKITNY DELFINEK, WIEWIÓRECZNIK, PROZODIA, TOTEM, ACENA SINA, SOBOL, NARAMIENNICA SREBRNICA, OSIOŁ NUBIJSKI, PEDOFILIA, KORDAIT, HIACYNT, RAJA SIWA, BUDNIK, MARINA, WARIACJA, KORNUTKA, TYGRYSKA BIAŁOCZUBA, BAWOLEC, STOKŁOSA DACHOWA, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, GŁOWNIA GUZOWATA, MNICH, PUNKT, KOZA ŚNIEŻNA, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, PĘTLICA, WESTFALKA, LEW WORKOWATY, BUDLEJA, FIGURA, OBYWATEL, SPUSZCZEL, UKRAIŃSKI, ŚWIDRACZEK PSZCZELI, NEKROPOLIA, DWASALA, DRZEWIAK BENNETTA, ANTYOKSYDANT, EMIL, FAJKA, WYMIANA, PSZCZOŁOJAD CIEMNY, WOBŁA KASPIJSKA, GUŁAG, ADHD, BAZA PŁYWAJĄCA, TROMPA, PAPILOT, AMATOR, BRZOST, RZEKOTKA SARDYŃSKA, PŁASZCZENIEC FALISTY, KNEL, LIKWORÓWKA, POTURU, PANICHIDIA, WYCHODŹSTWO, BRODEK ZWISŁY, PLURALIZM, ARABSKI, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, SARGUS OWCZAK, POKOLENIE, MINIATURA, POZIOMKA TWARDAWA, MORGANUKODONTY, ALNIKO, SĄD, TROJEDNIK, TAPIR BAIRDA, PODCZYSZCZALNIA, NORNIK POLNY, WERANDA, DRACENA, BÓBR AMERYKAŃSKI, GODNOŚĆ, RADIANT, DYREKTOR KREATYWNY, KORYTARZ, INWALIDA WOJSKOWY, GOŁĄBECZEK, BÓB KOŃSKI, PILOKARPUS, WRÓBLE, MIKROPACHYCEFALOZAUR, SKRĘTKOWCE, TRAWERS, BABKA PIASKOWA, KAPRYS, CISOLIST GĘSTNOLISTNY, KLOCHTUN, PRZYGOTOWANIE, KRASNOOK CIEMNOGŁOWY, GAZELA THOMSONA, CHŁOPOWINA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, BOCIAN CZARNY, BŁAZENEK, FEROMON, SZYDLOGONEK, OSTATNIE POŻEGNANIE, KATAFALK, OMIEG WSCHODNI, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, NESTOR SKALNY, KORZEC, MEMORANDUM, MANDAT IMPERATYWNY, COKÓŁ, DOJŚCIE, ŚWIERK KOREAŃSKI, SIECZKA, PREDESTYNACJA, CYRANECZKA BAJKALSKA, LEWKONIA, GRUSZA POLNA, WŁADZUCHNA, BABIRUSA, GLEBA KOPALNA, ARGUMENT, SHAW, HUBA TWARDA, METODA SHEPARDA, PROMIENIOWANIE, KROKSZTYN, LĄDZIENIE, GLISTA, NIEODZOWNOŚĆ, PSZENIEC POLSKI, PENDŻABSKI, JODYNA, JANCZAR, MAJĄTEK OSOBISTY, BERGAMOTKA, SZURPEK MISECZKOWATY, ŻÓŁTNIK, RANINA, GROOMER, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, DACH POGRĄŻONY, PIĘTA ACHILLESA, ALBATROS BIAŁOSZYI, KARTEL, NAPAŚĆ, STOLIK, SIGNUM TEMPORIS, HULMAN SZARY, CHARAKTER PISMA, DIKSONIA POŁUDNIOWA, JURGIELT, EKSPRESJA GENU, MORELÓWKA, KRĘPNIK MALUTKI, PORCJA, PERKOZ, GRINDWAL, POLSKI, GENE, KOZŁEK, FORMACJA ROŚLINNA, MOKRADŁOSZKA KOŃCZYSTA, FLUWASTATYNA, MIEDZIOPIERŚ, KOSTRZEWA KOSMATA, KOUTALIZAUR, PRAGERMAŃSKI, DZIEŁO, CZECZOTKA, TEORBAN, GŁUSZKA, ŻÓŁW GEOMETRYCZNY, KRZYŻAK, PEŁNOKRĘŻNIK, BYLICA CYTWAROWA, ANSAMBL, AUDIOBOOK, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, JĘZYK MALAJSKI, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, CZESKOŚĆ, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ACENA NOWOZELANDZKA, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, LANDRYNKA, KRUPCZATKA, ROZGRZEWACZ, KUSACZ RDZAWOSKRZYDŁY, MER, BANKSJA, SIT DROBNY, INDOKTRYNACJA, PRZĘŚLIK, ŻÓŁWIAK AFRYKAŃSKI, TROJSZYK, KALIBRACJA, AMARANT, SARDELA KAPSKA, STOKŁOSA JAPOŃSKA, PALUCH KOŚLAWY, DESKA ŚNIEŻNA, DUPLIKA, ZGŁĘBNIK, ORZECH WŁOSKI, ŚWITEZIANKA, NIECHLUJA, TAMARINA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, SZMUGIEL, ANIA, AMAZONECZKA OGNISTOGŁOWA, MIECZYK POSPOLITY, PLĄDROWNIK OSOBLIWY, KOMPRES, GAZ BOJOWY, KOLCZAK, INIEKCJA STRUMIENIOWA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, ŁAŹNIA RZYMSKA, BER, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, ŻÓŁW TORNIERA, STEREOTAKSJA, PROMIENIOPŁETWE, NAPŁYW, BABUŚKA, CACKO, BAJCA, PREZENTER, LINIA ŚREDNICOWA, CALYPSO, PARZYDŁO LEŚNE, ROZETKA, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, ODPRYSK, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, KATAR, WIEŚ PLACOWA, KORMORAN NOWOZELANDZKI, WIETEK GORCZYCZNIK, AZJATYCKOŚĆ, KUKIEŁ, WSZARZ, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, RAJA OSTRONOSA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, PAMELO, BRZEMIĘ, GRZYB PASOŻYTNICZY, ORTEZA, CZYŚCIEC, AGAR, HORMON LOKOMOCYJNY, SUTERENA, WZDĘTEK LAPOŃSKI, WIDMO RENTGENOWSKIE, AGENT, SAMOSIEJKA, BIFORIUM, WIERTŁO, WIDŁOZĄBEK NASTROSZONY, BERET, PRZEDŁUŻACZ, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, GWIAZDA PODWÓJNA, ZAWIKŁANIE, DŁAWIGAD, BLISKOZNACZNIK, CHMURSKO, WĘŻYK, BRYTYJSKOŚĆ, ROSTBEF, ANITA, ?TRZECI PLAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.797 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FICUS CARICA, FIGOWIEC POSPOLITY - GATUNEK DRZEWA LUB KRZEWU NALEŻĄCY DO RODZINY MORWOWATYCH, CZĘSTO UPRAWIANY DLA SWOICH SŁODKICH OWOCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FICUS CARICA, FIGOWIEC POSPOLITY - GATUNEK DRZEWA LUB KRZEWU NALEŻĄCY DO RODZINY MORWOWATYCH, CZĘSTO UPRAWIANY DLA SWOICH SŁODKICH OWOCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIGA Ficus carica, figowiec pospolity - gatunek drzewa lub krzewu należący do rodziny morwowatych, często uprawiany dla swoich słodkich owoców (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIGA
Ficus carica, figowiec pospolity - gatunek drzewa lub krzewu należący do rodziny morwowatych, często uprawiany dla swoich słodkich owoców (na 4 lit.).

Oprócz FICUS CARICA, FIGOWIEC POSPOLITY - GATUNEK DRZEWA LUB KRZEWU NALEŻĄCY DO RODZINY MORWOWATYCH, CZĘSTO UPRAWIANY DLA SWOICH SŁODKICH OWOCÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - FICUS CARICA, FIGOWIEC POSPOLITY - GATUNEK DRZEWA LUB KRZEWU NALEŻĄCY DO RODZINY MORWOWATYCH, CZĘSTO UPRAWIANY DLA SWOICH SŁODKICH OWOCÓW. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast