EFEKT ODBIJANIA ŚWIATŁA PRZEZ JAKĄŚ POWIERZCHNIĘ; WRAŻENIE OPTYCZNE, KTÓRE POWSTAJE DZIĘKI ODBICIU I ROZPROSZENIU ŚWIATŁA NA POWIERZCHNI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY LUB BEZPOŚREDNIO NAD ICH POWIERZCHNIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŁYSK to:

efekt odbijania światła przez jakąś powierzchnię; wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni ciał stałych i cieczy lub bezpośrednio nad ich powierzchnią (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŁYSK

POŁYSK to:

przenośnie: blask, polor, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 6 lit.)POŁYSK to:

efekt polerowania (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EFEKT ODBIJANIA ŚWIATŁA PRZEZ JAKĄŚ POWIERZCHNIĘ; WRAŻENIE OPTYCZNE, KTÓRE POWSTAJE DZIĘKI ODBICIU I ROZPROSZENIU ŚWIATŁA NA POWIERZCHNI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY LUB BEZPOŚREDNIO NAD ICH POWIERZCHNIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.657

KALISZ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, AGNOZJA TWARZY, MNIEJSZE ZŁO, TRANSMISJA, PALUDAMENT, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, IZBA CZELADNA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, TRZĘSIDŁA, NERWIAK, RZUTKA, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, RODZINA PEŁNA, BÓBR WSCHODNI, WIELOPIĘTROWIEC, DRUGI ŚWIAT, DOSTOJEŃSTWO, UŚCIE NAD ŁABĄ, SPULCHNIACZ, MATERIAŁ, BRAND, AKT PRAWNY, KARA, BATERIA, CZERWONOSKÓRY, ZESZYT, BAMBUS, MIERZEJA, DŁAWIK, HORYZONT ZDARZEŃ, CZERWONA BURŻUAZJA, SELEKTOR, BESZAMEL, ROTA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ŁOPATKA, OGNIWO GAZOWE, ZAWIKŁANIE, BOGDANIEC, SPRZĘŻNICE, PATENT, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, WĄŻ, ARESZT TYMCZASOWY, BLUES, KRAB, PTASZYNA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, NAUCZANIE, NACZYNIE WIEŃCOWE, REGUŁA SARRUSA, AKCENCIK, POMPA SZLAMOWA, SZASZŁYK, KORNET, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, PEGMATYT, SKAPULIMANCJA, ANTRYKOT, LINIA LOTNICZA, KLAPKA, KALIFORNIA, KOLBA, HELIOFIZYKA, KLUBOWIEC, PUDDING, ŻURAWIK, PUGET, BARLETTA, DEINSTALACJA, MELON, KARAWANA, LORCA, BERET, TOPENANTA, BUCHTY, BRAMOWNICA, PROTEKCJA, KIŚCIEŃ, OSTATECZNOŚĆ, HALLOWEEN, KASATA, KAPSLA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, RZEŹBA, NASTURAN, SZLACHCIURA, FUSZERKA, MODELUNEK, STAN NIETRZEŹWOŚCI, SNIFFER, USŁUGI SPOŁECZNE, NIEWYPAŁ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, TUBIETIEJKA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, TENRI, ARHUS, SKAŁA ORGANOGENICZNA, MIEJSCE KULTU, ŁAPOWNICTWO, OGNISKO, DYSZKANCIK, AGAMA, MODELUNEK, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ODRZYKOŃ, BAZYLIANIE, ISTOTA ZBITA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, KALENDARZ JULIAŃSKI, ALPAKA, ALAN, LIGA, GÓRSKA, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, KANCELARYZM, BLACKOUT, KĘPKA, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, FORYŚ, WYKŁAD, RADIANT, KONTENEROWIEC, NOGOLOTKOWATE, SOBACZY LOS, NISZA, MOSTEK, ZWORNIK, ROK GWIAZDOWY, BUTLA, HEGLIZM, DUSZPASTERSTWO, WYPADEK, RETUSZ, CERKIEW, SUPERNOWA TYPU II, SPOWIEDŹ, ZABAWKA, MELANODERMIA, GIRARDOT, KRATKA, WYLOT, CZYNNOŚCI DOWODOWE, STRZAŁKA, SOŚWA, PLECIONKA, CUDA WIANKI, JON KOMPLEKSOWY, BATERIA, TRÓJGUZKOWCE, DEKREMENT TŁUMIENIA, FORMAT, KRÓLEWICZĄTKO, GEN SPRZĘŻONY, JAMA, POSTANOWIENIE, PRACA, ANTYPATRIOTYZM, SZEZLONG, DEKANTER, PIEPRZ RÓŻOWY, POCIĄGNIĘCIE, KRIS, NEKROMANCJA, JUJUBA, ROŚLINA OKRYWOWA, PING-PONG, ORLEŃ AFRYKAŃSKI, DESEREK, KOZIA NÓŻKA, POŁOŻNICA, PUSZKA, CHOŁODEĆ, GARDEROBA, REPUBLIKA ZWIĄZKU MJANMY, KONSTABL, TERMINATOR, EHDV, TARCZA, PRĄTNIKI, KOSTUR, ŻAKARD, TARCZOWCE, SŁODKA BUŁKA, STOLIK, KOŁO HISTORII, POROŚL, ANDANTINO, CZAJNICZEK, KLESZCZE, OZONEK, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, UCZUCIE, REGENT, ROZCIEŃCZALNIK, KONTUR, SERBO-CHORWACKI, DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE, NOMINALNOŚĆ, MIECZ OBROTOWY, CZWÓRKA, PÓŁKOLONIA, RZECZ, KALININ, PERUKARNIA, CUKIER LODOWY, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, NOME, SZCZAPA, CYNGLE, OBRZĘK GAZOWY, ANTYSOWIETYZM, SOS BESZAMELOWY, STAL, BAREŻ, EKSKREMENTY, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, ALGEBRA LIEGO, SYMBIRSK, WSPÓLNY CZYNNIK, KORDON, ZAKOPCENIE, PRZEŻYCIE, CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, SYJON, GANZHOU, SPADOCHRONIARZ, BAGIENNIK OBŁY, ŚWIATŁO DROGOWE, STARTER, BATAGURY, ŁACINNICZKA, TINGEL, GRAFIKA, REGUŁA ALLENA, JĘZYK KOREAŃSKI, PRZEWÓD, BAŁWOCHWALSTWO, RIESA, OŚWIETLENIE, SKŁAD CELNY, FAKTORYZACJA, DIAFON, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, KOREGENT, ILOCZYN MIESZANY, SMOŁA DRZEWNA, STROIK, PINT, CIĄG ARYTMETYCZNY, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, KOGE, GALANTYNA, DOVER, WIEŻA, LAMPA, GÓRKA, ZATOKI, ANOMALIA UHLA, MŁODZIEŻÓWKA, KANAŁ, GALAS, RĘKAWICA, MIEJSCE, MEAUX, NADSCENIE, NALEWAK, STAN PSYCHICZNY, FORMA, KONCENTRACJA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, FUNKCJA GREENA, TRAFIENIE, ZBROJENIE, ŚLIZGAWKA, MLECZNIK, GLADIUS, CZYSTA ALEKSJA, KORIACKI, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, RZYMSKI, WĘGIEL KAMIENNY, LICHWIARSTWO, ESKADRA, CIEMNIA OPTYCZNA, BUCZYNA NIŻOWA, PIĘTNASTKA, DWUSTUZŁOTÓWKA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, SĄD PODKOMORSKI, NIEŚWIADOMOŚĆ, STACJA POSTOJOWA, ZABIEG LECZNICZY, RELIKWIA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, WYPORNOŚĆ, ?GŁOWNIA GUZOWATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.657 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EFEKT ODBIJANIA ŚWIATŁA PRZEZ JAKĄŚ POWIERZCHNIĘ; WRAŻENIE OPTYCZNE, KTÓRE POWSTAJE DZIĘKI ODBICIU I ROZPROSZENIU ŚWIATŁA NA POWIERZCHNI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY LUB BEZPOŚREDNIO NAD ICH POWIERZCHNIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EFEKT ODBIJANIA ŚWIATŁA PRZEZ JAKĄŚ POWIERZCHNIĘ; WRAŻENIE OPTYCZNE, KTÓRE POWSTAJE DZIĘKI ODBICIU I ROZPROSZENIU ŚWIATŁA NA POWIERZCHNI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY LUB BEZPOŚREDNIO NAD ICH POWIERZCHNIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŁYSK efekt odbijania światła przez jakąś powierzchnię; wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni ciał stałych i cieczy lub bezpośrednio nad ich powierzchnią (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŁYSK
efekt odbijania światła przez jakąś powierzchnię; wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni ciał stałych i cieczy lub bezpośrednio nad ich powierzchnią (na 6 lit.).

Oprócz EFEKT ODBIJANIA ŚWIATŁA PRZEZ JAKĄŚ POWIERZCHNIĘ; WRAŻENIE OPTYCZNE, KTÓRE POWSTAJE DZIĘKI ODBICIU I ROZPROSZENIU ŚWIATŁA NA POWIERZCHNI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY LUB BEZPOŚREDNIO NAD ICH POWIERZCHNIĄ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - EFEKT ODBIJANIA ŚWIATŁA PRZEZ JAKĄŚ POWIERZCHNIĘ; WRAŻENIE OPTYCZNE, KTÓRE POWSTAJE DZIĘKI ODBICIU I ROZPROSZENIU ŚWIATŁA NA POWIERZCHNI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY LUB BEZPOŚREDNIO NAD ICH POWIERZCHNIĄ. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x