Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SZKIELET LUB KORPUS JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, NP. KAPELUSZA, OPONY, ABAŻURU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARKAS to:

szkielet lub korpus jakiegoś przedmiotu, np. kapelusza, opony, abażuru (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARKAS

KARKAS to:

dawny pocisk artyleryjski składający się z worka umocowanego na metalowych żebrach i wypełnionego materiałem wybuchowym, stosowany dawniej w działach gładkolufowych (na 6 lit.)KARKAS to:

druciany szkielet abażuru (na 6 lit.)KARKAS to:

korpus cewki elektrycznej wykonany z materiału izolacyjnego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZKIELET LUB KORPUS JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, NP. KAPELUSZA, OPONY, ABAŻURU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.219

SZTYLPY, BAMBUS, AWARIA, PRAŻUCHA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, PORCYJKA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, KRA LODOWCOWA, CIEMNA KARTA, ŚRODEK PRAWNY, GENDER, TUŁACZ, PEJORATYW, PODMIOT GRAMATYCZNY, STOŻEK USYPISKOWY, BONET, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, BOJKA, CZTERNASTOLECIE, CHARYZMA, POTRÓJNOŚĆ, SZPONTON, KONWERGENCJA, PROJEKT, KORPUS, MONOPOL, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, JAPOŃSKOŚĆ, PAMIĘĆ, TYGIEL, WYROSTEK FILTRACYJNY, BARWICA, PROLONGATA, PREZYDENCJA, ANTYSZTUKA, BESTIARIUSZ, KSIĘŻULKO, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, DEKONTAMINACJA, UPUST, TUBA, CIĄGNIK BALASTOWY, POPRAWNOŚĆ, HOLOGRAM, KAMIEŃ NAGROBNY, JEŻ MORSKI, SPIKULA, DAWKA PROGOWA, ENERGOELEKTRYK, MAKRON, NOOB, STAN, GUMA, KOMŻA, BIURO PARLAMENTARNE, UMOWA CYWILNOPRAWNA, NADŻERKA, MATURKA, PARTIA, DEVELOPER, OSTRY DYŻUR, MUSZKA, OFICER, ŁATA, ŻŁÓB, KINO DROGI, LWIA CZĘŚĆ, CIEŃ, POSZKODOWANY, ZEGAR WIEŻOWY, FULAR, EGIDA, RAMKA, WĄŻ, PRAWO, KRYSTALIZACJA, SKAFANDER, AGENCJA, KOLOKWIUM, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, BUŁA, SUROWOŚĆ, ZACIĘCIE, PARKIET, WIĆ ROŚLINNA, ZBROJENIE, ROTACJA, KARKAS, DYMKA, RETRAKCJA, FEIJOADA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, DROBIAZG, WIDZENIE BARWNE, ODCHÓD, BASEN PORTOWY, TYCZKA, DZIAŁKA, UPROWADZENIE, CIAŁO, OCEMBROWANIE, PIANKA, LAGUNA, MLEKO W PROSZKU, PRZEMYT, FISTUŁA, AWANS, ZANZA, ROBOTY DROGOWE, GAŁĄŹ, RYPS, PENTAPTYK, POWSINOGA, SZYNA, CENA DETALICZNA, MARATON, NABIERKA, BLOKADA, KALANDER, SKRZYPOWE, BRAMSEL, DZIENNIKARZ, POETA LAUREATUS, KARKAS, ZAŚLEPIENIE, OŚWIETLENIOWIEC, MINIATURA, ALASKAN HUSKY, SERENADA, PATYCZAK, FALA, ŚWIAT, HALO, KONWERSJA, OSTATNIE PODRYGI, KONSOLA, GIEZŁO, UZYSK, STÓŁ, BĘBEN, MARUDER, ROZPADLISKO, POJAZD LATAJĄCY, PRZEJŚCIÓWKA, PIERWSZOŚĆ, ASYSTA, UWAGA, KARTAN, WYRAŻENIE, KAULIKARPIA, SAGAN, NARTA, SUKA, SZPATUŁKA, ANTAŁEK, FUNKCJONALIZM, CUKIER WANILIOWY, DWORZANIN, CIAŁO, KOMERAŻ, PRZYPOŁUDNIK, STOPA NARZUTU, INSPEKTOR SZKOLNY, DRĄŻEK SKRĘTNY, WÓZ MEBLOWY, WIEŻA SZYBOWA, KLASZTOR, MROZOODPORNOŚĆ, POMOC STYPENDIALNA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, BANDYTYZM, NAGOŚĆ, PUSZKARZ, KOPROFIL, DOPŁYW, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, NARKOTYK MIĘKKI, PODWOIK, SCHABOSZCZAK, ASYSTENCJA, PODCENTRALA, SZTUKA DEKORACYJNA, SKŁAD, GLORIA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, KOLUMNA, OPARZENIE, CERES, KLEJNOT HERBOWY, PULWERYZATOR, KLUZA, MARGINESOWOŚĆ, ŻUPA, CHRUPKOŚĆ, TYTOŃ, ATRYBUCJA, WCIĄGARKA, KĄT PROSTY, KORMA, CHRUST, WYCHÓD, ATMOSFERA, PODSUFITKA, KASETA, PLASTYKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ANIOŁEK CHARLIEGO, WĘZEŁ, KOLUMBARIUM, PRZEKIEROWANIE, DWUDZIESTY CZWARTY, DYWIZJON RAKIETOWY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, WARSTWA, STOWARZYSZENIE, MOTOR, SUCHORYT, ODPAD, WSPÓŁZAWODNICTWO, WIGILIA, KAKAO, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, JEDYNKA, ZAWRÓT GŁOWY, INTERWENCJA, MINORKA, MUR, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ADIANTUM WŁAŚCIWE, CYNK, STEROWIEC SZKIELETOWY, MARSZ, WŁÓKNO, TURNIA, TAUKA, KONTRAMARKA, ZOONOZA, DOROBKOWICZ, MOCHWIAN, TRZECI, PAPRYKARZ, OSTOJA, BRAND, PRZYGOTOWANIE, SUCHA IGŁA, BIAŁE NOCE, TOFFI, MUSZLA, REGULACJA CEN, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, BAT, CHOROBA PROMIENNA, TRANSFORMATORNIA, STOWARZYSZONY, BŁYSTKA OBROTOWA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, SIŁA PŁYWOWA, BRZEZINA, BAWEŁNA, STAROIRLANDZKI, PALATOGRAM, AMBASADOR, BROKER, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, NOTOWANIE CIĄGŁE, SŁUPICA, GALARETA, FORYŚ, WTRYSK, WYBREDNIŚ, KAMIENIARZ, SONG, CIAŁO OBCE, PADDLE, OCIOS, REWIZJA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, CINGULUM, TRUKCZASZY, PEŁNOMOCNICTWO, WIDMO OPTYCZNE, SATYRYCZNOŚĆ, CUMULONIMBUS, SZCZOTECZKA, MOC WYTWÓRCZA, PALMA, PUL, PIŁA, DRELICH, NIEZBĘDNOŚĆ, ZŁOTOROST, KONIUNKCJA, USTERKA, LANDLORD, CHIŃSKI, ELEWATOR, CZARNA KSIĘGA, ETERYCZNOŚĆ, NIEMOŻLIWOŚĆ, WIZYTA DOMOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.219 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: szkielet lub korpus jakiegoś przedmiotu, np. kapelusza, opony, abażuru, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZKIELET LUB KORPUS JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, NP. KAPELUSZA, OPONY, ABAŻURU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
karkas, szkielet lub korpus jakiegoś przedmiotu, np. kapelusza, opony, abażuru (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARKAS
szkielet lub korpus jakiegoś przedmiotu, np. kapelusza, opony, abażuru (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x