SZKIELET LUB KORPUS JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, NP. KAPELUSZA, OPONY, ABAŻURU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARKAS to:

szkielet lub korpus jakiegoś przedmiotu, np. kapelusza, opony, abażuru (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARKAS

KARKAS to:

dawny pocisk artyleryjski składający się z worka umocowanego na metalowych żebrach i wypełnionego materiałem wybuchowym, stosowany dawniej w działach gładkolufowych (na 6 lit.)KARKAS to:

druciany szkielet abażuru (na 6 lit.)KARKAS to:

korpus cewki elektrycznej wykonany z materiału izolacyjnego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZKIELET LUB KORPUS JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, NP. KAPELUSZA, OPONY, ABAŻURU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.851

ALKOHOL ROLNICZY, BANK DOMICYLOWY, JAMA, EKSTRUZJA, GRZEBACZ, POMOC, SAMOGON, ANTOCYJANIDYN, EGZONUKLEAZA, BEZGŁOWOŚĆ, KURCZAK TIKKA MASALA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, PAPROTNICA GÓRSKA, CYMBAŁ, POLIANDRIA, ADORACJA, BARK, LUFKA, MAPA NUMERYCZNA, PISECZNICZKA, ZEW KRWI, ZAKŁÓCENIE, SOLO, OPASKA, GARMAŻERIA, AFRYKANIZACJA, EKRANOPLAN, PAPILOTKA, ZAPRAWA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, WYMAGANIA SYSTEMOWE, ENTEROTOKSYNA, DRABINKA, ŚLIZG, NORMALIZACJA, ORTOGRAFIA, ALPAKA, PAŁĄCZEK, TOKI, ANTECEDENCJA, CYBORIUM, HUNTER, GUMBAD, PRZETŁOK, LUFA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, SANKI, POLE, ALABAMA, DIAGNOSTYKA, JON, KONTRAMARKA, DWUDZIESTY ÓSMY, KORYTARZYK, KOŻUCH, UKRAIŃSKOŚĆ, HEBAN, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, HISTORIA, WARZYWNIK, MASZYNOWNIA, KUCHNIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ARANŻER, DIABOLO, MIĘSO, JEGO WYSOKOŚĆ, STRASZYK, KSYLOFAGIA, LENIWOŚĆ, BLIŹNIACZOŚĆ, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, ADVOCATUS DIABOLI, RELISZ, RUSZT, DIAGONAL, PROFIL, WŁÓCZYKIJ, TANGO, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, BŁYSK HELOWY, AKRYL, OBUCH, FLASZKA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, FAKTURA, KARDIGAN, DACH HEŁMOWY, PRYMULA, LAMPA ELEKTRONOWA, HULAJDUSZA, SIEDMIOMILOWE BUTY, CHRZĄSTKA PIERŚCIENIOWATA, RUCH, ZIMÓWKA, MIEJSCE, CHOCHOŁ, UTWÓR, JAŁOWIEC CHIŃSKI, CHWYTNIK, GRUSZECZKA, GIEZŁO, KARTKA, ŚRODEK MASY, DYCHOTOMIA, CLERESTORIUM, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, WINDSURFING, BRZYDOTA, DZBANEK NA KWIATY, MIKROSTRUKTURA, PRZEPOJA, KRYSTALOMANCJA, KONKATENACJA, KUSKUS, OPERACJA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, NIKIELINA, TON, KORPUS URZĘDNICZY, DĘTKA, LURA, TREPANACJA, SERWETECZKA, ODPŁATA, TRUKCZASZY, CIEMNOŚĆ, ANEMIA APLASTYCZNA, BRYTYJSKOŚĆ, ŻNIWIARKA, KALIMBA, KRĘGOWIEC, TERMINAL PASAŻERSKI, CIĘGNO KOTWICZE, LUZAK, WIDŁY, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, MAŁPA OGONIASTA, WYCHÓD, TEŚCIK, MAŁPA, HACJENDA, ŁATA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, MARS, FRONTALE, TERMA, FUTRYNA, INTELEKTUALIZM, BLANK, ROSTBEF, SILNIK SPALINOWY, TARNOWIANKA, SAMOTOK, SZKLIWO CERAMICZNE, DZIECINKA, KALIPSO, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, GOTOWALNIA, SOLIDARYZM, OPONKA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KOREGENT, KONWENANSE, KRWIOŻERCZOŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, FRYZ, REMONT KAPITALNY, PRZYPADŁOŚĆ, PRZEMIENNIK AMATORSKI, EUTEKTYKA, LATANIE, MACZANKA, KARB, CZAS PRZESZŁY, ZŁAD, PODATEK GRUNTOWY, OLEANDER, STAUROPIGIA, OKUPACJA, KOALICJANT, AGENCJA, PRZYLĄDEK, SPRĘŻYNA, NAWÓZ MINERALNY, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, LENIWIEC, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, PRZEGRYZEK, IBERYSTYKA, WRĘGA, WRAK CZŁOWIEKA, POPARZENIE, KARTA, OSKAR, STARA MALEŃKA, KOT, CZYNNIK NIECENOWY, RESTRYKCJA, ŚLEPA AMUNICJA, PRZENOŚNIK, URANOWIEC, JĘZYK, ŚLONSKI, LABOLATORIUM, RAMA, DZIUPLA, KONGLOMERACJA, BLEJTRAM, TARPAN, FALA WODNA, ŚWIEŻAK, MOSTEK, HETMAN NAKAŹNY, PULPA, KARKAS, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KOLEGA PO FACHU, CEWKA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, PROMIENNOŚĆ, SMUŻKA, METRYKA, STARA, KOPALINA STAŁA, KOŃ CUGOWY, NASTAWA OŁTARZOWA, GALANTYNA, WIDEOMAN, GUMKA, ABAJA, TOM, SILNIK NAPĘDOWY, KLIN, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, DROGI RODNE, EDYKUŁ, ISTOTA FANTASTYCZNA, LISTA STARTOWA, BAZA, HUBA, INSTRUMENT, PIEROGI, TWORZYWO SZTUCZNE, ZNACZEK, RÓŻA, METAL, KOZAK, BOMBIARZ, PISIOR, BEJCA, OBEJMA, ŁAPKA, ZAPOJKA, ŻAGIEW, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, CHOROBA FOIXA-ALAJOUANINE, ETERYCZNOŚĆ, KINKIET, ANGOL, WOJSKO FEDERALNE, PRZEPAŚĆ, PAJAC, DYREKCJA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, JEMIOŁA, KSIĘSTWO, STUDNIA, ZACIĘCIE, FRANCUSKOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, BAT, JABŁOŃ KWIECISTA, ROŚLINA OKOPOWA, ALERT, NADPROŻE, DOCHTÓR, KINKAN, OBRÓBKA PLASTYCZNA, SZAMANKO, PŁYWACZEK, LITERATURA FAKTU, WYCHODZTWO, BALKON, IMPRESJA, ODCZYN, BOCZNIAK, CHARYZMA, PŁOMIEŃ, UKŁAD ODNIESIENIA, PRZENIKLIWOŚĆ, TORII, ZIARENKOWIEC, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PLAN MOBILIZACYJNY, PRASOWANIE, LIBERIA, SILNIK, ?ŚCIANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZKIELET LUB KORPUS JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, NP. KAPELUSZA, OPONY, ABAŻURU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZKIELET LUB KORPUS JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, NP. KAPELUSZA, OPONY, ABAŻURU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARKAS szkielet lub korpus jakiegoś przedmiotu, np. kapelusza, opony, abażuru (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARKAS
szkielet lub korpus jakiegoś przedmiotu, np. kapelusza, opony, abażuru (na 6 lit.).

Oprócz SZKIELET LUB KORPUS JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, NP. KAPELUSZA, OPONY, ABAŻURU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SZKIELET LUB KORPUS JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, NP. KAPELUSZA, OPONY, ABAŻURU. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast