ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOŁĄBECZEK to:

zdrobniale: gołąbek - potrawa półmięsna z farszu zawiniętego w rolki z liści białej kapusty głowiastej; tradycyjnymi składnikami farszu są mielone mięso wieprzowe i ryż lub kasza (rzadziej ziemniaki) oraz dalsze dodatki, jak np. cebula, grzyby i przyprawy (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GOŁĄBECZEK

GOŁĄBECZEK to:

zdrobniale: gołąbek - ptak, przestawiciel rodziny gołębiowatych (na 10 lit.)GOŁĄBECZEK to:

zdrobniale: gołąbek - siwy, białowłosy człowiek (na 10 lit.)GOŁĄBECZEK to:

zdrobniale: gołąbek - kochanie, ptaszyna, człowiek, dla którego ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle ktoś o łagodnym usposobieniu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.670

MIEJSCE KULTU, AULA, WSPÓŁREGENT, WOLATUCHA, WALENCJA, KAMIENIARZ, PUNKT ROSY, STYL ARCHITEKTONICZNY, CHRZĄSTKA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, APARAT REGENERACYJNY, CZAS GEOLOGICZNY, TV, REFLEKS, WYTWÓR, FRASZKA, MOZAIKA, MLEKO, MOC ZNAMIONOWA, CHIŃSKI, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PIELGRZYM, NOODLE, BEZANMASZT, ZGROMADZENIE CZYNNE, DRUŻYNA, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SIOSTRZYCZKA, PRZEWÓD RATUNKOWY, KILIM, ANGLEZ, ŁAWA KOMINIARSKA, OTĘPIENIE, PRZEDZIAŁ, OSPA, ESKONTO, KURT, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ZŁOŻE, STRĄGA, REKLAMA, NIEŚPIESZNOŚĆ, TANIEC, DZIESIĄTA MUZA, DZIĄSŁO, AEROGRAFIA, CEBULA, ZANIECZYSZCZENIE, ESENCJA, ŁONO, KULTURA ŁUŻYCKA, STROBILANT, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SUMATOR, SZKLIWO WULKANICZNE, BADANY, JAN, PERKOZ ZAUSZNIK, KACZY DÓŁ, STRZAŁA, KARRUKA, MIERZEJA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, WOLNY, TYGIELEK, GAJNIK LŚNIĄCY, EPOLET, KOZAK, RÓJ, MOTOR, ZGINIĘCIE, SEŁEDEC, CHOMIK MANDŻURSKI, POSEŁ, SYLWETA, CAMPUS, CHÓR, AJWAR, NOSOROŻEC, MOWA NIEZALEŻNA, CHOMIK MONGOLSKI, DŻEMIK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, LAS DESZCZOWY, STOŻEK, OSPA, ROLADA, PŁÓCIENKO, OPLOT, PŁUCZKA, IMIGRACJA, GALÓWKA, DOBRO FINALNE, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, KĘDZIERZAWKA, INFILTRACJA, BULWA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, KLESZCZE, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, SYSTEMATYKA, ZACIĘCIE, MACZANKA, SMUTNI PANOWIE, COMBER, GALAKTYKA, TRIAL ROWEROWY, TŁUSZCZYK, POKRYWA, ZABIEG FIZYKALNY, BARIERA WEJŚCIA, BEZCZYNNOŚĆ, BENTAL, LADA, KINKAN, BATERIA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, CZAS ZIMOWY, KIEŁ, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ROZWAGA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, CZABAN, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, BANER, INWESTOR, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, TERMOS BUFETOWY, KOD GENETYCZNY, CHARYZMA, WYLICZANKA, BEZLIST OKRYWOWY, WAWRZYN, SWÓJ, GROŹBA, GARDA, POLSKI-SLOWNIK.PL, RAGOUT, OWCA WRZOSÓWKA, FAJKA, GLINIASTOŚĆ, OZONEK, STREFA POŻAROWA, IGLICA, ZABURZENIE UROJENIOWE, KONDYCJONALIZM, IZOLACJA, NOWOROCZNIK, BELWEDER, PYZA, SUWNICA STRYPEROWA, LEFLUNOMID, OBLĘŻENIE, ADAGIO, KOSMOS, PATYCZAK, JĘZYK KAFIRSKI, PODKASTING, SŁOWIANOFILSTWO, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, MADONNA, POLIMORFIZM, LAMPAS, DESKA RATUNKU, TARTACZEK, FENOMENOLOGIA, WEŁENKA, SZTUKA KINETYCZNA, AMPUŁA, GORYCZKA CHMIELOWA, CARL, KONTROLA, LICENCJA POETYCKA, SKUPINA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, PODMALÓWKA, NERECZNICA BORRERA, PARKIET, ZWARCIE, KOS, POPRAWNOŚĆ, NARYS POLIGONALNY, SEKSTANS, FALA WZROSTOWA, MAMAŁYGA, CHOROBA GRZYBOWA, BALON, INTROIT, GIGANT, WRAK, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SOS, DRĄGAL, KOK, CHOMIK SYRYJSKI, BATAGUROWATE, PRZYWODZICIEL WIELKI, FUTERKO, MOC WYTWÓRCZA, BAZA TRANSPORTOWA, PONCZÓWKA, WŁÓKNO, FILECIK, KSIĄŻĄTKO, WAKUOLA, TERMINAL PROMOWY, DYL, SUPERNOWA TYPU IC, WŁOCHACZ, MOST PONTONOWY, BAKARAT, DZIUPLA, SZLARA, RUCH, KOŃ ANGLOARABSKI, RUCHANKA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, AOJDA, DACHÓWKA, POŻYTEK, WIERTNICA, GOŁOBORZE, IMACZ, LISICZKA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, KRAFCIK, LAWA PODUSZKOWA, SPORT SAMOLOTOWY, KLAPECZKA, NAPOMNIENIE, KROKIET WIOSENNY, OLEJEK, SZAŁAŚNICTWO, BIGOS, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, SKOMPROMITOWANY, CHRUST, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, JEOGRAFIA, PULARDA, KURACJA UDERZENIOWA, RAJA SIWA, KOMA, BIAŁA ŚMIERĆ, JAKOWLEW, ŁAPCE, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PAKULARKA, OWOC RZEKOMY, OBIEKTYWNOŚĆ, STANICZEK, NOWA KLASYCZNA, GONDOLA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, DZIANET, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, NAGŁOŚNIENIE, STEK, TRANSGRESJA, JAJOWNIK, DEMONSTRACJA, INDEKS RZECZOWY, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, ADALINA, PRAŻONKA, PRZENOŚNOŚĆ, PIRAMIDKA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, TOBOŁKI, TRASZKA GÓRSKA, ŚWIEŻONKA, ORBITA, PACYNKA, GLIKOZYD FENOLOWY, REFEKTARZ, ODWROTNOŚĆ, RĘKAWEK, PODZIAŁ, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, WYNAGRODZENIE, MASKA POŚMIERTNA, PERUKARNIA, WANILIA, KLINKIER, ELEKTROWÓZ, BRZOZA PŁACZĄCA, BASENIK, OCHRONA PRZYRODY, SZKRABEK, PRZEDZIAŁ, PRZESTRZEŃ HILBERTA, NANSUK, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, KONWENANS, ?FUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOŁĄBECZEK zdrobniale: gołąbek - potrawa półmięsna z farszu zawiniętego w rolki z liści białej kapusty głowiastej; tradycyjnymi składnikami farszu są mielone mięso wieprzowe i ryż lub kasza (rzadziej ziemniaki) oraz dalsze dodatki, jak np. cebula, grzyby i przyprawy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOŁĄBECZEK
zdrobniale: gołąbek - potrawa półmięsna z farszu zawiniętego w rolki z liści białej kapusty głowiastej; tradycyjnymi składnikami farszu są mielone mięso wieprzowe i ryż lub kasza (rzadziej ziemniaki) oraz dalsze dodatki, jak np. cebula, grzyby i przyprawy (na 10 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x