ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOŁĄBECZEK to:

zdrobniale: gołąbek - potrawa półmięsna z farszu zawiniętego w rolki z liści białej kapusty głowiastej; tradycyjnymi składnikami farszu są mielone mięso wieprzowe i ryż lub kasza (rzadziej ziemniaki) oraz dalsze dodatki, jak np. cebula, grzyby i przyprawy (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GOŁĄBECZEK

GOŁĄBECZEK to:

zdrobniale: gołąbek - ptak, przestawiciel rodziny gołębiowatych (na 10 lit.)GOŁĄBECZEK to:

zdrobniale: gołąbek - siwy, białowłosy człowiek (na 10 lit.)GOŁĄBECZEK to:

zdrobniale: gołąbek - kochanie, ptaszyna, człowiek, dla którego ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle ktoś o łagodnym usposobieniu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.670

ANGLIK, ORGANIZM, EMAKI, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, PUSTAK STROPOWY, INFILTRACJA, FARTUCH, GZIK, MARCIN, INSTYTUT, ROZBIEŻNOŚĆ, EUTEKTYK, KORYFEUSZ, FILIŻANKA, BOMBA, EPISKOPAT, EXLIBRIS, SELSKIN, OŚNIK, BAGAZJA, FURIOSO, ZIEMIA ODNIESIENIA, PROGRAM, GLOBUS, BLEJTRAM, HIPERALGEZJA, WISKOZA, WIEWIÓRKA SZARA, DUCH OPIEKUŃCZY, GWIAZDA NOWA, NIENORMATYWNOŚĆ, URLOP DZIEKAŃSKI, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ROOIBOS, FAŁSZYZM, WOLNA KONKURENCJA, BIRET, DZ, KĘPA, JĘZYCZEK U WAGI, SZOT, CEBULKA, WIELKOUCH KRÓLICZY, MAGIEL, RISOTTO, CZAS TERAŹNIEJSZY, GRYLAŻ, MNISZEK, NACZYNIAK, TERAPIA WSTRZĄSOWA, TAPIR INDYJSKI, OLLA PODRIDA, BUNT, PRZĄDEK, ETIUDA, ABSYDA, IMPLIKACJA MATERIALNA, KONCERT ŻYCZEŃ, KAROWNIK, KOLOKWIUM, LIST, CHARYZMA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, DELOKALIZACJA, SERW, OWOC, ZŁOŻE GNIAZDOWE, DOBÓR GENETYCZNY, FUNKCJA SINC, OSADA, HOMINIDY, MAJDANIARZ, KONOTATKA, IGIEŁECZKA, REMONT BIEŻĄCY, SZCZAPA, BRYKLA, PLIK DŹWIĘKOWY, WYZWANIE, DEKLARANT, TRANSKRYPCJA, ZANZA, GAUGUIN, PARK MIEJSKI, PALISADA, PASOŻYT, REFORMA ROLNA, POLSKI, PIĘCIOKROTNOŚĆ, MISTRZU, JĘZYK KAFIRSKI, OŚLIK, TORPEDA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KRÓLIK, KOSÓWKA, GAMBIT, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SŁUCH ABSOLUTNY, BIOGENEZA, NACISK, TORFOWIEC OSTROLISTNY, BARWICA, WSPARCIE FINANSOWE, TAKIFUGU, SALA, MYŚL, IDIOM, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SZKARŁUPNIE, WIEPRZEK, ŻAGIEW, JĘZYK GALICYJSKI, AFERA, SYRENOWATE, PURUSZA, PAWILONIK, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, PAPIER KREDOWY, RĄBANKA, ZŁOTOGŁÓW, PARKIETAŻ, ZWIĄZEK FLAWONOWY, MONETKA, MODERATOR, RZEKOTKA DRZEWNA, WEŁNA, SZABLONIK, DANONEK, REDA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ZESTAW, WIERTŁO, BRYŁA, OBRÓT PODATKOWY, TĘCZA, TINGEL, SZKLANKI, PRZEKŁADNIA, TELEWIZJA, KOZAK, SYN, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, WĘZEŁ, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, ZŁODZIEJKA, DZIESIĄTKA, CHŁOPOWINA, SUKMANA, NIKE, MIKSER, WINO DESEROWE, LOGGIA, HIPOTEKA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, RZEPA, MISKA KLOZETOWA, GŁOWA KOŚCIOŁA, CHROBOTEK, APARTAMENT, LINIA WIDMOWA, BIS, HULK, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, SPRZĘCIOR, BOGOMILIZM, MIĘCZAK, GERMAŃSKOŚĆ, MISZCZU, LIZ, KOREK, MANIFESTACJA, KAPUSTA, BERLACZ, KRYNOLINA, WYŚCIG, CIEŃ, KURIER PODHALAŃSKI, DYBUK, NAWÓJ, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, DAWCZYNI, TERMINAL PASAŻERSKI, LIGAND, STAW, BALON RADIOSONDA, WIDEOMAGNETOFON, PANNICA, ŻWAWOŚĆ, SERWIS, GEORGE, CZERWONA KAPUSTA, TECHNOKRATA, ŻURNALISTA, RAKARNIA, UCZESTNIK, BRYGANTYNA, MACIERZ KWADRATOWA, OBRÓŻKA, KANAPKA, GATUNEK AGAMICZNY, ZAJĄC TOLAJ, CZUWANIE MODLITEWNE, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, DWURURKA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, DOMINIUM, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KARPIEL, POSIADACZ ZALEŻNY, MUCHA SUCHA, ORDA, VASARELY, PRZECHOWALNICTWO, LINIA, DZIAŁ, KOMISANT, JAGŁY, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, STEROWANIE ADAPTACYJNE, RAMA KOMUNIKACYJNA, LEPSZA POŁOWA, WCZASY POD GRUSZĄ, ŚMIECIARZ, UISTITI SREBRZYSTA, MECENAT ARTYSTYCZNY, DZYNDZEL, GATUNEK PARASOLOWY, HEKSODA, PAŃSZCZYZNA, NIECZUŁOŚĆ, TUBA, DZIEGCIARZ, DELUWIUM, KOLONADA, CYFRONIK, MAZUREK, ARMATOR, PIERSIÓWKA, EFEKT BOGACTWA, KONFERENCJA PRASOWA, FOTOTROPIZM DODATNI, ANTROPOFAG, RYKSZARZ, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, TYMOTKA, REŻYSER, PRZEDSZKOLE, NOTKA, AUTOMAT TELEFONICZNY, MARTA, NIESZPUŁKA, CHUTOR, WNIEBOWZIĘCIE, PIĘTNASTY, PRODUKCJA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, NIEMOŻEBNOŚĆ, LAMPAS, WĄTROBIANKA, KRYZA, CAŁUSEK, KRWAWNIK PANNOŃSKI, OSCYLATOR, KARB, FAŁ, POPRĘG, SZYJA, BRAT KRWI, GRUSZKA, RZEKA CHWILOWA, MIMEOGRAF, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, OBIEKTYW, ROGER, MASOŃSKOŚĆ, SZPETOTA, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, KOLUMNA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, INWENTURA, INKUBATOR, KONFISKATA, NUMER KIERUNKOWY, PUSTAK, CYSTERNA, MIERZEJA, PASJA, SUBSTRAT, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, DZIWKARZ, MIKROKROPKA, KOMORA MINOWA, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, NIEWIERNOŚĆ, MINIATURA, METALICZNOŚĆ, KOŻUCH, ?WOJSKO SPECJALNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOŁĄBECZEK zdrobniale: gołąbek - potrawa półmięsna z farszu zawiniętego w rolki z liści białej kapusty głowiastej; tradycyjnymi składnikami farszu są mielone mięso wieprzowe i ryż lub kasza (rzadziej ziemniaki) oraz dalsze dodatki, jak np. cebula, grzyby i przyprawy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOŁĄBECZEK
zdrobniale: gołąbek - potrawa półmięsna z farszu zawiniętego w rolki z liści białej kapusty głowiastej; tradycyjnymi składnikami farszu są mielone mięso wieprzowe i ryż lub kasza (rzadziej ziemniaki) oraz dalsze dodatki, jak np. cebula, grzyby i przyprawy (na 10 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - ZDROBNIALE: GOŁĄBEK - POTRAWA PÓŁMIĘSNA Z FARSZU ZAWINIĘTEGO W ROLKI Z LIŚCI BIAŁEJ KAPUSTY GŁOWIASTEJ; TRADYCYJNYMI SKŁADNIKAMI FARSZU SĄ MIELONE MIĘSO WIEPRZOWE I RYŻ LUB KASZA (RZADZIEJ ZIEMNIAKI) ORAZ DALSZE DODATKI, JAK NP. CEBULA, GRZYBY I PRZYPRAWY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast