NAZWA MINERAŁU LUB ZESPOŁU MINERAŁÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU BLASTEZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORFIROBLAST to:

nazwa minerału lub zespołu minerałów powstałych w wyniku blastezy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA MINERAŁU LUB ZESPOŁU MINERAŁÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU BLASTEZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.890

DRESZCZE, RUM, COKÓŁ, BARWY PAŃSTWOWE, BIRET, KĄTNIK, TERYLEN, LIPA, AUTOBUS SZYNOWY, KREACJONIZM, TURBULENCJA, RAPT, CZARNY DĄB, PRZEDZIAŁ, PALETA, ZNAK, NA JEŹDŹCA, BEŁT, SIEDEMNASTY, RYGIEL, KOMPENSACJA, GIMNASTYKA MÓZGU, GRODŹ, SÓL, BLENDED WHISKY, LENIUCH, DRUK AKCYDENSOWY, ŚWIECKOŚĆ, CZERKIESKA, CHEKKER, CIASTO PIASKOWE, GYMKHANA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MACERAŁ, BIAŁA SALA, BUTERSZNYT, BENTAL, CHIMEROKSZTAŁTNE, KOREK, BLASTOGENEZA, KOŃ, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, KLASTER, UKRAINA KIJOWSKA, EMAKI, OBJAWIENIE, WYKŁAD, BITELS, CYGAN, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SZWALNIA, TRUD, FLUORESCENCJA, FARMERKI, MIASTO, SKALISKO, POŚWIĘCENIE, MOZZARELLA, PORT, JEDNOSTKA ALOKACJI, PRZEŻYCIE, NAKAZ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, KWATERODAWCA, ŚCIANA, PIDŻIN, MIMEZJA, CUGANT, ROŚLINA OZDOBNA, IMMUNOLOGIA, BOMBARDA, PROGRAMOTWÓRCA, MINORKA, PIEZOMETR, METAL, SOPRANISTA, DOMENA PUBLICZNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, DROGI RODNE, SZEWRON, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, POZYCJA TESTOWA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, SKRAJNIK DZIOBOWY, BEZSENS, SKOPEK, PIKA, RUBLÓWKA, STANOWISKO, PORCELANKA, SYMPTOMAT, HORYZONT, IZOLACJA, DYSCYPLINA, WANIENECZKA, LEADER, JEZIORO WYTOPISKOWE, BASENIK, LIST GOŃCZY, KUCZBAJA, GRONO, IGRASZKA SŁOWNA, SZPILKA, FAWOREK, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ROBOTY BUDOWLANE, HEGEMON, WYCHODŹSTWO, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SUBEMITENT, DINAR, PLECHA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, WYNACZYNIENIE, IDENTYFIKACJA, AMRYTA, SAMPLING, ŁYKACZ, WARNIK, PODPINKA, PURUSZA, WODNIAK, DRUT, KAPITALNY REMONT, LODOWNIA, MILCZĄCA ZGODA, CYMBAŁ, FILM ANTYWOJENNY, RUMUN, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, TORTILLA, LICZARKA, REZYDUUM, SZTUKA PASYJNA, MURARKA RUDA, GEST, HRABINI, SERECZNIK, SAMOCHÓD OPANCERZONY, JASZCZUR, PAS DROGI GRANICZNEJ, GRAFIKA WEKTOROWA, OSIEMDZIESIĄTKA, FAŁSZYZM, STRATA, NEKTARNIK, HURMA, MAŁPA OGONIASTA, WIZYTA DOMOWA, PIĘTRO, GRANDA, OLEJEK ABSOLUTNY, WŁOCHACZ, PODODDZIAŁ, ŚRUBSZTAK, POŁYSK, MYRMEKOFIL, PUNKT, AUTOMOBILISTA, DWA ZERA, OŚLA GŁOWA, DESPOTYZM, DOPŁYW, NEKTARIUM, TYSIĄC, OSIEMDZIESIĄTKA, KAPLERZ, CIASTKO, CHLEBEK PSZCZELI, BROŃ JĄDROWA, INDEKS, LANDO, WARTOŚĆ, GRIEKOW, PIERWSZY OFICER, EKSPLOATACJA, PISMO URZĘDOWE, POWTÓRKA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ABSORPCJA, BIRIANI, PADAŁKA, KULTURA STARTEROWA, KAKAO, KIWI, DWÓJKA, WYDAWNICTWO SERYJNE, POLOPIRYNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PIEŚŃ, DETAL, REDAKTOR NACZELNY, LODOWICA, NEKTAR, GWIAZDA, DYPTYK, WOJNA DOMOWA, SYLWETA, KALKA, ŚWIDEREK, TROMBOLIZA, KSIĘŻULEK, POMARAŃCZA, ZAKŁAD WZAJEMNY, EMALIA, SZPERACZ, SER, TERMINAL, TERMOMETR RNA, EMBRION, PIÓROPUSZNIK, ABSYDA, MUSZLA, BŁYSK HELOWY, LIZANIE , KOPS, ZASTRZALIN, ASTRAGALOMANCJA, WIZYTÓWKA, PAUTSCH, KLOPSIK, FATAMORGANA, ZAPRAWA, KANOPA, MANSZETA, RAUT, ZAPINKA, ZBROJA PEŁNA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, NORMALIZACJA, INFORMATYK, BENTO, KLEJÓWKA, NARTOW, OSIEMNASTKA, OPERACJA, STACJA, BATON, PERYPATETYK, PACHOŁEK, LIGA, KRUPON, KABINA, ORŁORYB, BASEN, NEON, WOTUM ZAUFANIA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, PROFESOR ZWYCZAJNY, PREZENTACJA, KSIĄŻĘ, INFORMACJA GENETYCZNA, HIPOTEKA, OKRAJKA, RODZIMOŚĆ, HERB, KREMÓWKA, HEMOSTAZA, PIÓRO, KOMENDA, OKNO, TRIDUUM, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, KOMISARZ WOJSKOWY, FILODENDRON, ECHOLOKACJA, FILTR, WROTKARSTWO HOKEJOWE, DOPPELGANGER, SYNTETYK, KOGNITYWIZM, MOLESKIN, PIERWSZOŚĆ, ŻENISZEK KRWAWNIK, REGION WĘZŁOWY, SKŁADAK, DOMINANTA, POKRYCIE, DZIEWCZĘCOŚĆ, EKLER, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, GRZYBNIA, PAZUR, ORZECH, SPRZĘT MECHANICZNY, BERA, CZERWONE ŚWIATŁO, TYFTYK, NADBITKA, STRAWIŃSKI, SERW, TEUTON, MAGNESIK, EGRETA, ANNA, CIERŃ, RÓŻA BAZALTOWA, KAPITANA, ?PIERWOTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.890 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA MINERAŁU LUB ZESPOŁU MINERAŁÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU BLASTEZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA MINERAŁU LUB ZESPOŁU MINERAŁÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU BLASTEZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORFIROBLAST nazwa minerału lub zespołu minerałów powstałych w wyniku blastezy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORFIROBLAST
nazwa minerału lub zespołu minerałów powstałych w wyniku blastezy (na 12 lit.).

Oprócz NAZWA MINERAŁU LUB ZESPOŁU MINERAŁÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU BLASTEZY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - NAZWA MINERAŁU LUB ZESPOŁU MINERAŁÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU BLASTEZY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x