KIEŁBASA, UFORMOWANA NA KSZTAŁT NIEDOMKNIĘTEJ PĘTLI, CZĘSTO PRZECHOWYWANA WISZĄCA NA PRĘCIE LUB KOŁKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘTO to:

kiełbasa, uformowana na kształt niedomkniętej pętli, często przechowywana wisząca na pręcie lub kołku (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘTO

PĘTO to:

więzy, krępujące kończyny lub ograniczjące zasięg ruchu jakie zakładano ludziom bądź zwierzętom (na 4 lit.)PĘTO to:

odcinek liny stalowej zakończony na obu końcach hakami, pierścieniami lub pętlami (na 4 lit.)PĘTO to:

kiełbasiany wianek (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KIEŁBASA, UFORMOWANA NA KSZTAŁT NIEDOMKNIĘTEJ PĘTLI, CZĘSTO PRZECHOWYWANA WISZĄCA NA PRĘCIE LUB KOŁKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.409

CIĄG, LEJNOŚĆ, ORBITA, SYSTEM ZNAKOWY, SZTUCZNE SERCE, ADHEZJA, GRODŹ, UKŁAD PLANETARNY, BACKGROUND, ORBITAL, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PIEPRZ ZIELONY, URAZ, OSPAŁOŚĆ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, SCHADOW, KULT SOLARNY, GUMNO, TYNKTURA, OPŁOTKI, RZECZ, TYTOŃ, NUMER, LITOTRYPSJA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, LAMPA ŁUKOWA, KONDYCJA FINANSOWA, SET, WIADRO, POWSTRZYMANIE, ORGANOMISTRZ, REGLAN, ZAMEK, NARYS FORTYFIKACYJNY, OPERA, WIEŻA KOŚCIELNA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ALBUMIK, SAMOCHÓD OPANCERZONY, TEKA, SANDAŁY, KŁAMCZUCH, OWAL, WIDŁY, DASHI, BURLESKA, METAKOBIETA, TRANSPORTER, KORONKA, SREBERKO, LENA, KOŁNIERZ, SAMPLER, GAŁĘZIAK, PLATYKLADUS, KIJEK NARCIARSKI, KRĄG KULTUROWY, PILOT, DODATEK MOTYWACYJNY, GRÓB SKRZYNKOWY, KROKIET, ŚLIWA, STRINDBERG, OBJĘTOŚĆ, ANONEK, KRÓLEWICZĄTKO, KOJEC, AKADEMIA, JĘZYK, PLOTKARSTWO, RICOTTA, INWESTYCJA, ŚLIZG, DŁUGI WEEKEND, LWIA CZĘŚĆ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, SAMOOKALECZENIE, GŁOWA, AWIZO, CZASZA, ZRANIENIE, KIEŁBAŚNICA, CAP, DOLNOPŁAT, BALOWICZ, SZLAM, SITO, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, WŁÓKIENKO, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, OKULARY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PRACA, KLAKSON, KRÓLIK, PACHWINA, POCIĄGŁOŚĆ, PICUŚ, CZERWONOSKÓRY, SZKARADA, EPOLET, KLUBOWICZKA, ZWINNOŚĆ, RESKRYPT, TRZYDZIESTKA, EGZORCYZM, STRES, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, INSTYTUCJA PRAWNA, KANTON, URAN, INTERLUDIUM, SOS NAPOLI, GALASÓWKA, PRYMITYW, JAMOCHŁON, JĘZYK, ALUZJA, KOŃ ARABSKI, SZTAFAŻ, WYWROTKA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, KSIĄŻKA DOTYKOWA, INKA, FAŁ, WOLT, FOTORECEPTOR, ŁAMANY DACH POLSKI, KSIĘŻULO, ESTER, POWIEŚĆ RZEKA, CENA DETALICZNA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, MANEŻ, ATRAKTANT, ZWROT, OWAD, ROGAINING, ŚCIANA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, JASTRZĘBIE OKO, PRZEŁOM, PLAMA WĄTROBOWA, BEZPIECZEŃSTWO, ŁOWCA GŁÓW, KOMA, OBŁĄKANIEC, MUSZTARDA DIJON, LUMINATOR, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, KORONA, DEKOLT, NERECZNICA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, PRZYDROŻE, SPARRING, NADREPREZENTACJA, SUROGATOR, FILTR GĄBKOWY, NÓŻ, RENÓWKA, KOPS, SEANS, PAMPA, FUGA, BOKSERKA, STONOGA MUROWA, CIAŁKO MRÓWCZE, KROKIEW, POŁYKACZ, KALATOS, BOOT, REKIN CHOCHLIK, DWUNASTOKROTNOŚĆ, WRZECIENNIK, BLUZA, BEJCA, KAMIEŃ SŁONECZNY, TRUP, ZWYROL, ABSZTYFIKANT, STREFA NADGRANICZNA, MONTOWNIA, KOLEGA, HALA, RENESANSOWOŚĆ, COB IRLANDZKI, TYMPANON, WAHLIWOŚĆ, PORNO, PARAFRAZA, REGULATOR KWASOWOŚCI, MARŻA HANDLOWA, OTWÓR, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KRAJARKA, ŚCIEŻKA, DOWÓZ, EFEKT SNOBIZMU, PODSTAWA, ZAKURZENIE, BARETKA, POLIETER, PRZEZIERNIK, TRÓJKĄT BERMUDZKI, ALGA, CHIŃSKOŚĆ, LODOWICA, GRODZISZCZANKA, MUTACJA PUNKTOWA, KONCENTRAT, ZABURZENIE UROJENIOWE, CHIŃSKOŚĆ, GRANAT, KOMENTARZYK, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, TYKA, GOBELIN, PROFESOR ZWYCZAJNY, GRABINA, GRENADYNA, ZABIEG KOSMETYCZNY, WILK, SYSTEM, TRAP, ANTRYKOT, RURA, UROCZYSKO, ZAGRYWKA, ŁUPEK SAPROPELOWY, ANONIMAT, CYTOSTATYK, CIERŃ, TREPY, PASKUDA, MORALIZACJA, BŁONKA, REWIR, KRYMINAŁ, TABLOIDYZACJA, WSPÓŁKATEDRA, NIERÓB, TURZYCA, ZESPOLENIE, WYGŁOS ABSOLUTNY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, DUBELTÓWKA, ŚWIDEREK, CZÓŁNO, PLEKTRON, USZAK, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, JASZCZUR, PRAŻUCHA, PLEŚŃ, ZUPA, WAGA, BEZGŁOŚNOŚĆ, CIAŁO NIEBIESKIE, DYKTATURA, CAMPUS, OPIEKACZ, BODZIEC, KASA, SKRĘTKOWCE, DUSZNOŚĆ, ROZDŹWIĘK, KONTAKCIK, MAKAK, GAŁĘZIAK, DROGA ZBIORCZA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WPADKA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, KANAŁ TEMATYCZNY, FILOLOGIA ORIENTALNA, ANGLIK, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, ZEGAR WIEŻOWY, KANONIERKA, SKONTRUM, EDUKATOR, PAROSTATEK, STANOWISKO, PALMA, KIERAT, ŚRUBA POCIĄGOWA, GŁÓWKA, SALETRA, ORGANIZM, CELKA, DODATEK RODZINNY, KOTLET SCHABOWY, RETRAKCJA, ETERIA, ?HACZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.409 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KIEŁBASA, UFORMOWANA NA KSZTAŁT NIEDOMKNIĘTEJ PĘTLI, CZĘSTO PRZECHOWYWANA WISZĄCA NA PRĘCIE LUB KOŁKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KIEŁBASA, UFORMOWANA NA KSZTAŁT NIEDOMKNIĘTEJ PĘTLI, CZĘSTO PRZECHOWYWANA WISZĄCA NA PRĘCIE LUB KOŁKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘTO kiełbasa, uformowana na kształt niedomkniętej pętli, często przechowywana wisząca na pręcie lub kołku (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘTO
kiełbasa, uformowana na kształt niedomkniętej pętli, często przechowywana wisząca na pręcie lub kołku (na 4 lit.).

Oprócz KIEŁBASA, UFORMOWANA NA KSZTAŁT NIEDOMKNIĘTEJ PĘTLI, CZĘSTO PRZECHOWYWANA WISZĄCA NA PRĘCIE LUB KOŁKU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - KIEŁBASA, UFORMOWANA NA KSZTAŁT NIEDOMKNIĘTEJ PĘTLI, CZĘSTO PRZECHOWYWANA WISZĄCA NA PRĘCIE LUB KOŁKU. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast