NIEPRECYZYJNE OKREŚLENIE POZIOMICY, PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCEGO SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIBELLA to:

nieprecyzyjne określenie poziomicy, przyrządu pomiarowego z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystującego siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LIBELLA

LIBELLA to:

przestarzale o niewielkiej książce (na 7 lit.)LIBELLA to:

paszkwil, utwór literacki, często anonimowy, skierowany przeciw konkretnej osobie, ośmieszający ją w sposób oszczerczy i obelżywy (na 7 lit.)LIBELLA to:

przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 7 lit.)LIBELLA to:

poziomnica (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPRECYZYJNE OKREŚLENIE POZIOMICY, PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCEGO SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.469

NIEBIOSA, UKRYCIE, STYLON, ALASKA, CHMURA SOCZEWKOWATA, APTAMER, INTELEKTUALIZM, HERETYCZKA, STARA DUPA, KAPSLA, SKOK, OPERA, GORSET, MESTO, STRATOSFERA, ZROŚLAK, SĘDZIA, DEMENTI, KOMÓRCZAK, FIOLET GENCJANOWY, TYGRYSIE OKO, KARAWAN POGRZEBOWY, MACKI, DZIEWCZYNA, BIOTA, KAMIEŃ SŁONECZNY, LINGWETKA, STYMULATOR, ISKRA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, MODULACJA SKROŚNA, PŁAWA, GEODETA, MONOPOL NATURALNY, GAPA, OSTENTACYJNOŚĆ, WNIEBOWZIĘCIE, RICOTTA, FALA WZROSTOWA, DEKONCENTRACJA, MUFKA, KLON, WYBIEG, POCHODNIK, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, ŁACINNICZKA, DUROMER, KOPALINA STAŁA, SEGMENTACJA, MUŻYK, WIĄZADŁO, KASKADA, LISTEK, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, KLESZCZE, OPERETKA, OPERA MYDLANA, ŻABA ORANŻERYJNA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, KOLOR OCHRONNY, PĘCHERZ, WICIOKRZEW, BIGBIT, AIDEOLOGICZNOŚĆ, WĘGLÓWKA, BIG BAND, KREOLSKI HAITAŃSKI, PRZEZIERNIK, ZAWIESIE, SZMACIARZ, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, FACSIMILE, RUCHY EPEJROGENICZNE, WICEHRABIA, ARONIÓWKA, NIEDŹWIADEK POLARNY, LEBERWURST, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, OBIEG PIENIĄDZA, SAJGONKA, EMBARGO, MIŃSZCZANKA, REKLAMA, PAROKSYTON, PROFIL KAUZALNY, AKRONIM, OKRES PRZEDRZYMSKI, AFISZOWANIE SIĘ, CZOŁG SAPERSKI, BUZIA, KAFEJKA INTERNETOWA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, ALIDADA, DNO KWIATOWE, ŚWIĘTOKRADZTWO, RZESZA, PĘDZLIK, TRAFIENIE, SŁUCHOWISKO, KOMA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KUREK, KACZKA, KORD, HALSOWANIE, KOMORA NABOJOWA, BOJOWIEC, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, CZŁONEK, PARTYCYPACJA, SMUŻ, DOSTAWCA, OBRAMIENIE, CIAPKAPUSTA, BYSTRZE, KOSZER, OSPA, SŁUPEK, ARCHIWOLTA, REPRODUKCJA, WYMIANA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, OBJAW ZASŁONOWY, ODPRYSK, GEOGRAFIA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SYSTEM ALARMOWY, KLIENT, BANIECZKA, PIEROGI, SPRZĘŻAJ, KONSOLA, CELOWNIK KOLIMATOROWY, BOTTOMLESS, ŁYŻKA, BYK SYCYLIJSKI, STOPA DOCHODU, TRZYNASTY, CZAPKA WĘGIERSKA, SYMPATYKOMIMETYK, ETER, DOLNOPŁAT, ASYSTENT, KAMIZELKA, KLAUZULA DUALNA, PALTO, MAKARON, KARB, USZAK, FIZJOLOGIA, SPECJALNY, WAPNIAK, ANOMALIA POLANDA, RHIZOBIUM, STROLLER, RODNIK, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ESTER, MIELIZNA, ZNAK TOWAROWY, MIEJSCE, NABIODRNIK, NIEGOSPODARNOŚĆ, BAGAZJA, CZYNNIK NIECENOWY, SŁODKOŚĆ, WIDEOMAN, PROCES TECHNOLOGICZNY, WIELKA JEDNOSTKA, KURS, ŁUK TRIUMFALNY, FRYWOLITKA, PINAKOID, AGROWŁÓKNINA, SILNIK SPALINOWY, PODSTAWA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, ROLNIK RYCZAŁTOWY, GRÓB, ZDROJEK POSPOLITY, GLAZURA, MIKSER, XSARA, NIEWOLNIK, DEWIZÓWKA, KINKAN, PRZEGRYZKA, DĘTKA, ŻYŁA, ŚNIOT, PERYPATETYK, CYTRYNIAN, SEKSUOLOGIA, NASZELNIK, MOST PONTONOWY, CÓRKA ŚMIECIARZA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, WAPNO, HELIOMETR, OWOC RZEKOMY, NAKŁADKA, KARYKATURALNOŚĆ, ANTROPOZOONOZA, PATYCZAK, MASŁO, WRZUTA, HYDROFON, ARTYSTYCZNY NIEŁAD, WYŻ, PODATEK, PYSZCZEK, KARP PO KRÓLEWSKU, LINIA DEMARKACYJNA, ALT, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, KOCZ, MIECZ, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, BRUDY, EMPIRYZM, STRATYFIKACJA, SALETRA, WOŹNY, OBIEG, OTWÓR WIERTNICZY, ŁUSZCZAK INDYGO, SIOSTRZYCZKA, OFICER FLAGOWY, TRANSPORTER, OAZA PODATKOWA, MISZPELNIK, NADPROŻE, ARENA, KLASA BETONU, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, GOSTEK, KAPUŚCIANY ŁEB, TERRINA, CYWIL, OPAŁ, OBCOWANIE PŁCIOWE, AKUMULATORY, PARK MASZYNOWY, CHAŁTURA, POŁYSK, URAZ, ARMIA, SZYFON, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, ZROZUMIAŁOŚĆ, EMBRIOGENEZA, PEPICZEK, DOROTA, NIEWYPAŁ, ZASILANIE SIECIOWE, CYMBAŁ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ZIOŁO, SZCZEPONOGI, FLIZA, PUPINA, STRUKTURA GEOLOGICZNA, LIGATURKA, ŁAPÓWKARSTWO, FORLANA, MANGANIAN, ELEGANCIK, BIAKS, BROŃ, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, FERMAN, WIZJONER, LARYNGEKTOMIA, KANAŁ, ZJAWISKO BARKHAUSENA, TUŁACZ, RUCH BEZWIZOWY, ALBARELLO, PUSTAK ŚCIENNY, SŁOWACKI, DEKLARACJA, KRUPNIK, DEZAKTYWACJA, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, OPERACJA, EFEKT MNOŻNIKOWY, ARKA, CIASTO MAKARONIKOWE, PROCH BEZDYMNY, PODKOWA, REGIMENTARZ, AKCJA IMIENNA, ANIOŁEK CHARLIEGO, AHISTORYZM, CHRANCUSKI, AMIKUS, ABSZTYFIKANT, ?GOETEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.469 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPRECYZYJNE OKREŚLENIE POZIOMICY, PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCEGO SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPRECYZYJNE OKREŚLENIE POZIOMICY, PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCEGO SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIBELLA nieprecyzyjne określenie poziomicy, przyrządu pomiarowego z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystującego siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIBELLA
nieprecyzyjne określenie poziomicy, przyrządu pomiarowego z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystującego siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie (na 7 lit.).

Oprócz NIEPRECYZYJNE OKREŚLENIE POZIOMICY, PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCEGO SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - NIEPRECYZYJNE OKREŚLENIE POZIOMICY, PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z WBUDOWANYMI JEDNĄ LUB WIELOMA (WTEDY POD RÓŻNYMI KĄTAMI) LIBELLAMI RURKOWYMI, WYKORZYSTUJĄCEGO SIŁĘ GRAWITACJI ZIEMSKIEJ DO WYZNACZANIA (Z NIEWIELKĄ DOKŁADNOŚCIĄ) POZIOMOŚCI PŁASZCZYZN (NP. PODŁÓG) LUB PIONOWOŚCI (NP. ŚCIAN) W BUDOWNICTWIE. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x