OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, NAJCZĘŚCIEJ METALOWEGO, KTÓRY PRZY UDERZENIU WYDAJE DŹWIĘKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZĄKADŁO to:

określenie przedmiotu, najczęściej metalowego, który przy uderzeniu wydaje dźwięki (na 9 lit.)BRZĘKACZ to:

określenie przedmiotu, najczęściej metalowego, który przy uderzeniu wydaje dźwięki (na 8 lit.)BRZĘKADŁO to:

określenie przedmiotu, najczęściej metalowego, który przy uderzeniu wydaje dźwięki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, NAJCZĘŚCIEJ METALOWEGO, KTÓRY PRZY UDERZENIU WYDAJE DŹWIĘKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.461

ROŻEN, POLOWACZ, BUDOWLANY, ŻEGLUGA POWIETRZNA, FRANTOSTWO, FLUCV, FOTOGRAM, PACHOLĘ, SKARBNIK, OBJEŻDŻACZ, PRĘŻNOŚĆ, SKURCZYBYK, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, OGIER, MONETA BULIONOWA, BEZWYZNANIOWIEC, ZIELONY SZLAK, KLAPS, MAHDI, ATAK, WZÓR UŻYTKOWY, BOJA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, PUKNIĘCIE, CIRTH, BRAT, ŻARŁACZ SZARY, OKULARKI, DYPLOMAT, CITRONELLA, TURYSTYKA KONNA, TRIPURA, KOŹLAK, OPATRZNOŚĆ, SILNIK UNIWERSALNY, ODPRAWA CZASOWA, WÓZEK AKUMULATOROWY, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, KUBEK, GARBATE SZCZĘŚCIE, CZWORAK, ANIMAG, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, FRACHT, DYSKRETKA, SZALENIEC, MACHINACJA, OBDZIERCA, POPYT, MORS, KAMIKAZE, CHRZESTNA, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, PRANIE, SZAJBUS, MUŻYK, SKOWA, OKUCIE, POSTOŁ, STÓŁ GIMNASTYCZNY, NEANDERTAL, ROZTWÓR IZOTONICZNY, WIDZĄCY, LIZAK LOGOPEDYCZNY, URLOP TACIERZYŃSKI, OBROŃCA, KWOKA, SSANIE, MIKOŁAJKI, DOK PŁYWAJĄCY, MARMUR, STOPKLATKA, PIONIER, NERKOWIEC, CHLOREK WINYLU, HELISA, PREPPERS, BIEGACZ, CESJA NALEŻNOŚCI, DEKARBOKSYLAZA, CZAS NIEOZNACZONY, PILATES, KAMIEŃ, OWOC RZEKOMY, WYRZUT SUMIENIA, WAPIENNIK, TATARKA, STRĄGA, OKNO, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, CAPSTRZYK, BAKI, KRĄŻENIE OBWODOWE, ŁOWCA, MOGUNCJA, STREPITOSO, ROKOKO, MONARCHIANIZM, PLASTER, OPUKIWANIE, KANALIK, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, OBLEW, WKŁADKA, TŁUŚCIOCHA, DEFICYT CYKLICZNY, INSTRUMENT MECHANICZNY, RETMAN, KSOBNOŚĆ, KOSTIUM, DRZEWO SOLITEROWE, TABORYTA, MEZZOPIANO, MINERAŁ RELIKTOWY, SUWNICA BRAMOWA, UKOŚNIK, NAPASTNIK, KOLABORANT, BRZUSIEC, CEGIELNIK, SURFER, ZBIÓR, POWOLNOŚĆ, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, JANCZAR, ZAOBLENIE, FORMA LINIOWA, POBOŻNOŚĆ, ODRZWIA, LIBACJA, OBSZCZYMUR, OKIENKO, ZAKOPCENIE, TERAKOTA, MANEWR PRINGLE’A, KRAN, PRZEŁOŻONY, SURIMI, PIWKO, SPIKER, ATAK, UZBROJENIE, JANUSZ, RAJTUZY, LITOTRYPSJA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, UPOWAŻNIENIE, TANECZNOŚĆ, GRUCZOŁ POTOWY, WIDZ, RACJONALIZM, TRANSPORTÓWKA, ATMOSFERA, KLUCZ WIOLINOWY, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, HUK, MIESZACZ, POSUW, POWIEŚCIOPISARZ, STRUDEL, PRZEGRYWKA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, LEASINGOBIORCA, TELETURNIEJ, ROCKOWIEC, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, NACISKANIE, PASSE-PARTOUT, PIĘKNY JAŚ, DZIÓB, WSPÓŁUCZEŃ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, WIDZENIE PRĘCIKOWE, ARC TG, KOMISARZ, TOMAHAWK, ELITARYSTA, WSZECHMOCNY, ŁAWA RZĄDOWA, ROZSADNIK, PRZYĆMIENIE, SPODNIK, MIASTO UMARŁYCH, KMIOT, STADNIAK SIWOGŁOWY, CHAM, WESTERPLATTE, SILOS, NAZWA POZORNA, FROTTE, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, PRECJOZA, ROK PRZESTĘPNY, BASAŁYK, WYPAD, PRZEBITKA, ODLEGŁOŚĆ, SUPERKLIENT, ALARM SZALUPOWY, EGZAMIN KIERUNKOWY, CZŁOWIEK INTERESU, OJCIEC CHRZESTNY, MALECHOWO, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, OSA, BEZPIECZNIK, TYRANEK, PROROCTWO, STATEK WIOSŁOWO-ŻAGLOWY, MONUMENT, WSKAŹNIK UBÓSTWA, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, ERYTROZUCH, SARKOIDOZA, BAL, MARKIER, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, KRAJINA, ODBÓJ, FAZA, TERRINA, ZABAWKA, INTERFEROMETR MICHELSONA, UKŁAD NIELINIOWY, MIEJSKOŚĆ, ROLWAGA, ALIKANT, MŁOTKOWY, SOLUCJA, PLIK WSADOWY, RAKI, SKŁADNIA, SARACEN, JAŚ WĘDROWNICZEK, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, WYKRÓJ, KRAV MAGA, RDZEŃ, EROTOMAN, ĆWICZENIA, M0RENDO, ALTERNARIOZA, WEKSLARZ, TURANIEC, WSZECHWIEDZĄCY, KOMBATANT, CZESTER, DEBLISTA, CZERNINA, LEJKA, FANTOM, WYRAZ PODSTAWOWY, HERMAFRODYTYZM, OGNISKO, SCENORYS, BOGATE MEDIA, ALMANACH, TON GALERYJNY, AMFIBIA, ŻÓŁW NOROWY, JENISEJSKA, CUDA NA KIJU, MASKA, WINO MARKI WINO, KOLUMNA, PRZECIĘTNIACTWO, KĄT ŻYLNY, PRZYSTANIOWY, NARAMIENNIK, KOŁOKOLNIA, LUNETA, ŻYWOTNOŚĆ, KOPISTA, JUFER, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, CHÓR, MUSLIM, KORONIARZ KOŃCATY, SABATARIANIN, KONFIGURACJA, OGNISKO, PÓŁANALFABETA, PROFIL, RUBRYKATOR, MAMA, TAKSON PARAFILETYCZNY, PRZEKONANIE, ZAKOCHANY, PODYPLOMÓWKA, ASTRONOM, NADGORLIWOŚĆ, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, ATESTAT, MEDIANA, PALUDAMENT, ?HETERYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.461 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, NAJCZĘŚCIEJ METALOWEGO, KTÓRY PRZY UDERZENIU WYDAJE DŹWIĘKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, NAJCZĘŚCIEJ METALOWEGO, KTÓRY PRZY UDERZENIU WYDAJE DŹWIĘKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZĄKADŁO określenie przedmiotu, najczęściej metalowego, który przy uderzeniu wydaje dźwięki (na 9 lit.)
BRZĘKACZ określenie przedmiotu, najczęściej metalowego, który przy uderzeniu wydaje dźwięki (na 8 lit.)
BRZĘKADŁO określenie przedmiotu, najczęściej metalowego, który przy uderzeniu wydaje dźwięki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZĄKADŁO
określenie przedmiotu, najczęściej metalowego, który przy uderzeniu wydaje dźwięki (na 9 lit.).
BRZĘKACZ
określenie przedmiotu, najczęściej metalowego, który przy uderzeniu wydaje dźwięki (na 8 lit.).
BRZĘKADŁO
określenie przedmiotu, najczęściej metalowego, który przy uderzeniu wydaje dźwięki (na 9 lit.).

Oprócz OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, NAJCZĘŚCIEJ METALOWEGO, KTÓRY PRZY UDERZENIU WYDAJE DŹWIĘKI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, NAJCZĘŚCIEJ METALOWEGO, KTÓRY PRZY UDERZENIU WYDAJE DŹWIĘKI. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x