OBROŻA, PAS SIERŚCI LUB PIÓR, KTÓRY OTACZA SZYJĘ I MA INNY KOLOR NIŻ RESZTA UBARWIENIA ZWIERZĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁNIERZ to:

obroża, pas sierści lub piór, który otacza szyję i ma inny kolor niż reszta ubarwienia zwierzęcia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁNIERZ

KOŁNIERZ to:

element wykończenia ubioru otaczający szyję, wykonany z tej samej tkaniny i na stałe połączony z ubiorem, lub z innego materiału, przyszywany, przypinany lub nakładany (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego otaczający go na całym obwodzie, który umożliwia połączenie dwóch elementów (kołnierz złączny) lub oparcie jednego na drugim (kołnierz oporowy) (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

kryza, rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

orteza służąca do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

kryza, względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

brezentowa ochrona otworu w pokładzie, przez który przechodzi maszt (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBROŻA, PAS SIERŚCI LUB PIÓR, KTÓRY OTACZA SZYJĘ I MA INNY KOLOR NIŻ RESZTA UBARWIENIA ZWIERZĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.328

ZBIÓRKA, PRZEKAZIOR, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, ŁUK ROMAŃSKI, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, ZAINTERESOWANY, PRONATALIZM, JĘZYK GEOGRAFICZNY, TYGIEL, PAPROĆ DRZEWIASTA, PRZYPADŁOŚĆ, PATYCZAK, NIEDOSTATECZNY, DZIECIAK, KHMERKA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, DRAPIEŻCA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, FIBRYL, FAZA, POLICHLOREK, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, AMNEZJA, PREZBITER, GALARETA, MANEŻ, TRIDUUM, PODRÓŻ, MAFIJNOŚĆ, SWOJAK, CYCEK, GAZ GENERATOROWY, GODZINA, TAJNE NAUCZANIE, SZLUFKA, MUSZNIK, PIEŃ, MISJA MEDIACYJNA, DECYMA, UDERZENIE, PLUTON, GRAJCAR, ZESPOLENIE, PARAPECIK, WNĘKA, SKUPISKO, MIĘKKOŚĆ, KORZENIE, ALGONKIN, MŁOTNIK, ZASTOINA, SZTUCZNE SERCE, SZTUKA EGEJSKA, GRUBOŚĆ, FERROELEKTRYK, KOSTKA, ŁATKA, LIMFOBLAST, PIERSIĄTKO, PIERWIASTEK, FIŻON, TAN, SER PODPUSZCZKOWY, SZUFLA, GOLIAT, FOTOTROPIZM DODATNI, PORCYJKA, KAT, POKREWIEŃSTWO, PĘTO, MANGANIAN, DOK, CYNIA, ZBIÓR PUSTY, ADŻAPSANDALI, SZPILKA, ULTRAMARYNA, MORENA ABLACYJNA, KOMPOTIERA, SITKO, POKAL, PARKIETAŻ, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, WYSŁUGA LAT, CZAPRAK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, STRINDBERG, FASOLA SZPARAGOWA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, PRZEPRÓCH, KSIĄŻĘ, RING, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, GOSPODARNOŚĆ, SUMAK, BIOFLAWONOID, TEMBLAK, DEZABIL, BOOT, BEKON, DYSZKANCIK, PRZEDDZIEŃ, AKCEPTOR, KORPUS NAWOWY, SAKRAMENTALNOŚĆ, ZAPINKA, KINETOPLASTYDY, SPORT SIŁOWY, ODPRZĘG, MILCZĄCA ZGODA, ATOL, PŁATNIK SKŁADEK, RAKI, ŻONGLER, ADRES WZGLĘDNY, SUMATOR, KOŃ TROJAŃSKI, MINERAŁ, PRZYKURCZ, TRUSIA, MIASTOWOŚĆ, KACZKA, CZERWO, OBIEG, TRĄBA JERYCHOŃSKA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, STRAJK, FILM NOIR, KRIS, KOŹLAK, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, BEZKLASOWOŚĆ, RABANT, PEDOFILIA, RETENCJA, SYSTEM KASTOWY, OBLICÓWKA, REKREACJA, EGZEKUTYWA, BANDOLIER, ŁUPEK WĘGLISTY, BOMBA WODOROWA, CHÓR, HALA, MÓŻDŻEK, IMPRESJA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, GORCZYCZNIK, MINIATURA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, GLUKOZOAMINOGLIKAN, PRZESYP, NARKOTYK, MASZKARA, UMOWA WIĄZANA, BRUDAS, FILTR ANTYSPAMOWY, ZIEMNIACZEK, PANICZ, MASZYNOWNIA, EFEKT MAJĄTKOWY, SZCZOTKA, ÓSEMKA, KRUSZYNA, ŻUBR WĘGIERSKI, KOREK, PATENT, KOREK, INSIMBI, WIGILIA, SPRZĄCZKA, CESARZ, IZBA, ŁAŃCUSZEK, PODWODA, SOLANKA, KLAUZULA UMOWNA, ŁOŻNICZY, SPÓŁKA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, CASTING, OPONA, JARZMO, DUPAL, ASOCJACJA, ARESZT TYMCZASOWY, PRZEWIĄSŁO, DOBRO POZYCJONALNE, KASA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, KWASICA, TWORZYWO SZTUCZNE, MIĘSIARZ, DAMSKI BOKSER, IZOMER KONFORMACYJNY, REGIMENT, ORZECH, PODPORA, WYDAWNICTWO, SIARCZAN, KLAKSON, WYCHODZTWO, PAS DROGOWY, ARENA, AGREGAT KRYSTALICZNY, INTRUZJA, OŚWIADCZENIE, GURU, DOMOKRĄŻCA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, BROŃ NUKLEARNA, BALDACH, CIAŁO, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, KAPITAŁ, PARYTET, RODZINA ZASTĘPCZA, PROCH BEZDYMNY, ROZSADNIK, DZIEŃ JUTRZEJSZY, FANFARON, HYDROFOR, OSIEMDZIESIĄTKA, ETYKIETKA, FETYSZYSTA, ROPA, WIRUS GRYPY TYPU A, PAJĘCZAK, ZRAZIK, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, KONCERT ŻYCZEŃ, POKRZYWDZONA, ZBRODNIA, KREPON, WYSTĘPOWANIE, BRZEZINA, FUNDAMENT, POKRYWA SKRZYDŁOWA, OMEGA, TENIS STOŁOWY, BRAMSEL, AUTOSZCZEPIONKA, KOREGENT, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, POMOST, KASTANIETY, TERMOLUMINESCENCJA, CYNGLE, ROZDŹWIĘK, ARTERIA, SPULCHNIACZ, KIER, TĘPOLISTKA, WSPOMNIENIE, JĘZYK URZĘDOWY, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, RZECZOWNIK POSPOLITY, SPRZĘŻAJ, WŁASNOŚĆ, SERIA, TWARDE LĄDOWANIE, NIEMRAWOŚĆ, DYSYDENT, PŁEĆ, MOST PONTONOWY, RADIOTA, WYNAJMUJĄCY, SPROŚNOŚĆ, ZORZA, STAN WOLNY, SPIKER, SIORKA, PIEPRZ MNISI, WIELORAK, HORYZONT ZDARZEŃ, OBUWIE, ROZMODLENIE, FUTRYNA, HUBA PACHNĄCA, STRATEGIA, POŁYSK, ZAWIKŁANIE, OTTO, PIECZONKA, JAŁMUŻNIK, IZBA ROZLICZENIOWA, CZARNINA, POMYŚLNY WIATR, LIGA, PODAWACZ, ODRA, POCIĄGŁOŚĆ, LAMPA, IZOLATKA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KOŃ GORĄCOKRWISTY, ?RZADKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.328 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBROŻA, PAS SIERŚCI LUB PIÓR, KTÓRY OTACZA SZYJĘ I MA INNY KOLOR NIŻ RESZTA UBARWIENIA ZWIERZĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBROŻA, PAS SIERŚCI LUB PIÓR, KTÓRY OTACZA SZYJĘ I MA INNY KOLOR NIŻ RESZTA UBARWIENIA ZWIERZĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁNIERZ obroża, pas sierści lub piór, który otacza szyję i ma inny kolor niż reszta ubarwienia zwierzęcia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁNIERZ
obroża, pas sierści lub piór, który otacza szyję i ma inny kolor niż reszta ubarwienia zwierzęcia (na 8 lit.).

Oprócz OBROŻA, PAS SIERŚCI LUB PIÓR, KTÓRY OTACZA SZYJĘ I MA INNY KOLOR NIŻ RESZTA UBARWIENIA ZWIERZĘCIA sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - OBROŻA, PAS SIERŚCI LUB PIÓR, KTÓRY OTACZA SZYJĘ I MA INNY KOLOR NIŻ RESZTA UBARWIENIA ZWIERZĘCIA. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast