PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYGAN to:

przen. osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu; taki, który się szwęda (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYGAN

CYGAN to:

przedstawiciel ludu europejskiego, narodu lub grupy etnicznej indyjskiego pochodzenia (na 5 lit.)CYGAN to:

ktoś, kto ma śniadą cerę i ciemne włosy, ale etnicznie nie jest Cyganem (na 5 lit.)CYGAN to:

wędrował z taborem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.970

RADIO TRANZYSTOROWE, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, GNIAZDO, ZERO, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, HIPERWENTYLACJA, KASA, BARKAS, BITLES, NAŚLADOWNICTWO, POCKET PC, PISANKA, NARTA WODNA, OBRZEŻKOWATE, NEOGOTYK, KNOT, SZABLA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, CZERWIEC, NABOJKA, MINERAŁ, RDZEŃ GRAFU, PASO PERUANO, AMFIBIJNOŚĆ, SZRAPNEL, PATATAJKA, PRZEGUBOWIEC, CYNOBER, TEATR EPICKI, KONTO DEPOZYTOWE, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, KRZYŻ POKUTNY, STATUS SPOŁECZNY, ŚLEPY NABÓJ, KETOKSYM, DESPOTA, RĘCZNIK KĄPIELOWY, GODZINA, ADAPTER, PARAROTACYZM, MARGARYNA, SALWA, PĄCZKOWCE, HYDROFOR, PRZEMYSŁ, OBROTNICA, KREDYT STRACONY, SYSTEM, OBSADA, WYJĄTEK, MAPNIK CAGLE'A, RZUT, HEBRAJSKI, PATOFIZJOLOGIA, REAKCJA JĄDROWA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, WYNAGRODZENIE, KONTRMANIFESTACJA, DEPOZYCJA, SIEDMIOBÓJ, KANTON, ŚLIMAK, DOKSOLOGIA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, OSOBA BOSKA, ŻEBRO, TYTUŁ NAUKOWY, POLE GOLFOWE, WAMPIR, RODZICIELSKOŚĆ, KLASA, ABISAL, PRZEZIERNIK, ROKIETOWATE, STUPOR, KUZYN, ATRYBUCJA STABILNA, JALAPENO, BIAŁE NOCE, AFRYKAŃSKI, KAPISZONÓWKA, WEŁNISTOŚĆ, WALTORNIA, WIĆ ROŚLINNA, ZEBROID, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, MANEWR PRINGLE’A, JEDNOLATEK, DYMKA, RÓŻA, ELASTYK, BAR, BLEŻNIA, DOMINANTA, NARYS FORTYFIKACYJNY, MASZT, STACJA POSTOJOWA, ASOCJACJONISTA, GRETING, ŚWIĄTKI, KOŁNIERZ SZALOWY, DZIERLICA, JARMULKA, AUTOMAT LOSOWY, ŻUL, EKSPATRIANT, FALKA COIFLET, MAKIMONO, DERYWACJA FLEKSYJNA, PODEJRZLIWIEC, OBLICZNOŚĆ, OPARCIE, THAULOW, ROPUCHA WODNA, PISMO URZĘDOWE, NAWALANKA, KUPIEC, PROSCENIUM, GAWĘDA, RESTART, DYSKONTO, WERSJA REŻYSERSKA, MAJĄTEK, SPÓŁKA HOLDINGOWA, OBSADA, TROMPA, PRZECZENIE, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, ŁATA, PENITENT, KHMERKA, MONTER, GRUNCIK, PERIODYK, WSTRZĄS TEKTONICZNY, KWOTA BAZOWA, ŚWIECA, MIŁOŚĆ, MASZYNKA, KATAPULCISTA, OBOROWY, PIONEER, MOPEK, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, EXPAT, FOTOKSIĄŻKA, DOVE, WIERTNIK, MATEMATYKA STOSOWANA, LUZAK, LUBASZKA, SZCZERBAKI, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, RELACJA, MASZERUNEK, DOCENT, WIDEOMANIAK, MONODIA, ASTROKOMPAS, NUMEREK, CHŁOPCZYCA, CHAM, PREMIA GÓRSKA, BAŁAMUTNICA, SYLFON, PEŁNOMOCNICTWO, JAZDA, PRONATALIZM, TELEWIZJA HD, ŻÓŁTACZKA, CHAMPIONKA, SILNIK NAPĘDOWY, CZERPAK, STOJAK, ASOCJACJA ROŚLIN, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, ZAKURZENIE, OWIJARKA, BARTNIK, KOSZ, GINEKOLOGIA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, TUMAN, IGE, DYSONANS, PIEPRZ CZERWONY, DIUK, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KROKIEW, INTEL, PERŁY, SŁUGUS, TARCZA KRYSTALICZNA, IMPLANTACJA, LUGIER, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ILUZYJNOŚĆ, ASTRONOM, PASSACAGLIA, RAKIETKA TENISOWA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, GOSZYZM, KOSZATNICZKA, FILOLOGIA, POKŁAD GŁÓWNY, MIESZEK, POŁĄCZENIE, GAZOWY OLBRZYM, SALADA, SAMOISTNOŚĆ, POSZUKIWACZ, MYSZ ZAROŚLOWA, INKRUSTACJA, WIELOETAPOWOŚĆ, DRAPACZ, MISTRZ CEREMONII, BRACTWO KURKOWE, SMARKULA, EKSTRADYCJA, WIEŻA KOŚCIELNA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, FERETRON, STREPTOKOK, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, RÓŻOWA LANDRYNKA, HIPOTEZA KNUDSONA, WĘGLIK SPIEKANY, PRE-PAID, IMIGRACJA, USZATEK, KONWERSJA , GOSPODARNOŚĆ, USZATEK, DUJKERY, PATRON, FASHIONISTKA, WYKUPNE, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, POSTĘPACTWO, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, KLESZCZ, AKCJA, WSPÓŁZAWODNICZKA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, PAROBEK, HEMOROID, MALINÓWKA, NAGAR, SKŁAD WOLNOCŁOWY, STALMACH, HELLEN, LUSTRO WENECKIE, MIODOJAD ATOLOWY, MATKA, KĄPIEL LECZNICZA, JĘZOR, WYRĘB, REUMATOLOGIA, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PĘTAK, TRAPER, MIASTO POWIATOWE, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, DRAPIEŻNOŚĆ, LASONOGI, ZAPACH, RUCHOMY PIASEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, ROBEREK, MANEŻ, SYSTEM OBRONNY, LIGUSTR, ISLAMISTA, KOMISANT, KALCEOLARIA, NIELOTNOŚĆ, SADÓWKA, PASZTETNIK, DRIP, HUMOR, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ISTOTA FANTASTYCZNA, FUZJA HORYZONTALNA, ROZTWÓR NASYCONY, UPAŁ, ZRZĘDA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, HYDROBUS, DOCHÓD WŁASNY, DOBYTEK, SEMAFOR, FALABELLA, WILCZA PASZCZA, KARWING, TOR WODNY, ZLEWKA, ?TOCZKOWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.970 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYGAN przen. osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu; taki, który się szwęda (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYGAN
przen. osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu; taki, który się szwęda (na 5 lit.).

Oprócz PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast