PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYGAN to:

przen. osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu; taki, który się szwęda (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYGAN

CYGAN to:

przedstawiciel ludu europejskiego, narodu lub grupy etnicznej indyjskiego pochodzenia (na 5 lit.)CYGAN to:

ktoś, kto ma śniadą cerę i ciemne włosy, ale etnicznie nie jest Cyganem (na 5 lit.)CYGAN to:

wędrował z taborem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.970

AWIATYKA, REAGINA, POŁYKACZ, BARWICZKA, WYSZUKIWARKA, RUTYNISTA, PANNA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, DEMIURG, PRZEPRÓCHA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, STREFA CZASOWA, PAMIĘĆ LOGICZNA, NEGATYW, PARAGRAF, KOSTECZKA SŁUCHOWA, CZARKA, STOPA DOCHODU, MAKATKA, BIAŁA SZKOŁA, PLACOWY, WADA, PRZYJEMNOŚĆ, RENOMA, CZIP, WĘZEŁ, FARTUCH, TRANSFORMATORNIA, LINIA, PODGARDLE, ŁAZĘGA, WYWOŁYWACZ, ŁUPIEŻ PSTRY, UKŁAD NIEINERCJALNY, CZEREŚNIAK, ZWARCIE, ADRES FIZYCZNY, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ZMAGANIA, KURATELA, ANONIMOWOŚĆ, DZIKI ZACHÓD, SŁOWIANIN, SOCJOBIOLOG, ZWROT, PRZESTRZEŃ FAZOWA, PULA, ALFA-BLOKER, NAPÓJ WINOPOCHODNY, STRZAŁKA, SYNDROM PARYSKI, OBJAWICIEL, LEKKOZBROJNY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ACHAJA, OBRONA FRANCUSKA, JAMA, PRÓBA NUKLEARNA, NIEREGULARNOŚĆ, PRZYBŁĘDA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PODKÓWKA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, MAJOWY ROBOTNIK, MENISK, SIEROTA NIEBOŻA, INDIANIN, GATUNEK CELOWY, WOREK, SEMITOLOG, ORTOCENTRUM, BIURO LUSTRACYJNE, GANC POMADA, OSOBA, GASTRONOMIK, SPOKÓJ, OMNIBUS, HORYZONT, WISKOZA, STROP KLEINA, GRACJALISTA, IDOL, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, ZIARNOJAD, KWASOWĘGLÓWKA, KONTRDEMONSTRACJA, WOJSKO FEDERALNE, UPOMNIENIE, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, KOMUNIKACJA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, KAMIEŃ BUDOWLANY, MESZEK, PUNKT APTECZNY, BUDOWLA CENTRALNA, BATERIA BUFOROWA, RYBY KOPALNE, ASESOR, DYSKALKULIA, PERLATOR, DUSZA CZYŚĆCOWA, NAWALENIE SIĘ, VASARELY, ALLOMETRIA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, DOBYTEK, EPILEPTOLOG, ABISAL, MIKROSOCZEWKA, KONFORMER, GORĄCE ŹRÓDŁO, PTASZEK, BIAŁA GORĄCZKA, KOŁNIERZ, ACHEIROPITA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, TYPOGRAFIA, CIĄŻA JAJOWODOWA, SUROWOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, KOMÓRKA MATECZNA, REJKA, SUFFOLK PUNCH, ULOTKARZ, LIST POLECONY, GARNITUR, EDYCJA, UJŚCIE, DZIECIĘ WIEKU, GLIZA, PLAZMA, JERZY, PRAWO WYZNANIOWE, MARAL, MISIEK, FUTRYNA, DZIENNIK, PAWICOWATE, STRAGANOWIEC, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, SZKODNIK, OKRES OCHRONNY, LAMA, TYP, PRÓBA, STAROSTA, ABORTERKA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ODWROTNY AGONISTA, TROPIK, CYPRZYN, BURŻUJSTWO, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, ŚWIĘTA, ODCHYLENIE MAGNETYCZNE, SKURCZ, ALGEBRA UNIWERSALNA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, PACHWINA, NIEMOŻLIWOŚĆ, CIEPŁO, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, HEADHUNTER, ZNAKOMITOŚĆ, KRUŻA, NAJEMCA, TEREN ZIELONY, PERYPATETYK, ZESTAWIK, WKŁAD DEWIZOWY, WIEDENKI, OMEGA, RETORYK, BUŁAT, PRZYDZIAŁ, KURACJA WSTRZĄSOWA, KULT, PODMIOT GRAMATYCZNY, PĘDZLIK, ZŁORZECZENIE, KAPSLA, GÓRNIK, DOKTOR KOŚCIOŁA, MAKARONIARZ, PAPIERZAK, ODLEGŁOŚĆ, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, ROBOTA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, RYNEK NIEFORMALNY, ŚWINKA, LASONOGI, PSYCHOLOGIA, BAŻANT, DIABEŁ WCIELONY, STANOWISKO, KROTOCHWILA, LANCRET, OCIEKACZ, WENEROLOGIA, WYBUCH, SWING, PRZESZUKANIE, WAGA, PRZYPŁYW, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ODNIESIENIE, NIEOPANOWANIE, OFIARODAWCZYNI, KOSZATNICZKA POSPOLITA, WEKTOR SWOBODNY, PCHŁA MORSKA, SKRZYDŁO, SKALA STAROGRECKA, KOZIOŁ, BEZAN MASZT, PRZYKRYCIE, KWAS GIBERELINOWY, MONGOŁ, AGATA, MARSREJA, KARNIAK, ZRAZIK, ŚWIECA, TERRANIE, GARNITUR, EWALUACJA, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, SYLFIDA, PROCES FIZJOLOGICZNY, AGONIA, JĘZYCZEK, RADIOMETRIA, STANOWISKO, PŁETWA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, TŁOK, ROZDZIAŁEK, PORA, PODOKARP, MIESZARKA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, GRYZIPIÓREK, PRZEPIÓRKA, POLEWA, SEKWENCJA CHI, PÓŁSKÓREK, SZPILKA, CECHA RECESYWNA, DIALER, PRZYBYTEK, WINDSOR, OBRÓT PIENIĘŻNY, KOŁO MAŁE, DOSTRZEGALNOŚĆ, LICZEBNIK GŁÓWNY, OBRONA, PASKUDNIK, TARCZA, CIASTO MAKARONIKOWE, OBRÓT, WŁADZA, KLIENT, ASTRONOMICZNA LICZBA, BROSZURKA, BIZNES, BARIERA JĘZYKOWA, KARTAGIŃSKI, SOLIDARNOŚĆ, KLONOWANIE, ŁUSKA, PRZELICZNIK, MIKOŁAJ, OPENER, OFIARA ZAKŁADZINOWA, BOZA, CZUŁEK, KWALIFIKACJA, WULGARYZM, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, NACZYNIAK GRONIASTY, ĆWICZENIA, SKRAJNOŚĆ, MINIA, EKOGROSZEK, PELAGRA, ZIARNIAK, SUBSKRYBENTKA, CZAPA POLARNA, CHAMSKI CYC, RAKSOLOTY, TRYSKAWKA SZKLANA, RÓWIENNIK, INTERLINGWISTYKA, DOŚWIADCZENIE, STREFA KONWEKTYWNA, ?NOWOTWÓR ŁAGODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.970 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYGAN przen. osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu; taki, który się szwęda (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYGAN
przen. osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu; taki, który się szwęda (na 5 lit.).

Oprócz PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PRZEN. OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU; TAKI, KTÓRY SIĘ SZWĘDA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x