WPROWADZENIE NORM LUB PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DANEJ DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NORMALIZACJA to:

wprowadzenie norm lub przepisów regulujących działalność w zakresie danej dziedziny życia społecznego (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NORMALIZACJA

NORMALIZACJA to:

proces osiągania równowagi, doprowadzenia do stabilnego lub normalnego stanu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WPROWADZENIE NORM LUB PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DANEJ DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.613

BEKHEND, KROPIELNICA, ZREKOMPENSOWANIE, OLEJ, EKRAN, BRUK, ZAPITKA, GAMA, ŁONO, KALETKA, KSIĘŻULKO, PŁYTA KORKOWA, PRZEPIS, INGUSZKA, KRÓCIEC, CHWALCA, LINIA, REWITALIZACJA, DYSOCJACJA TERMICZNA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, MROŻONKA, BASENIK, STEREOTYPIA, WEISS, PRZYGOTOWANIE, KASZA, OLEJ Z OLIWEK, DEZASEMBLER, KADZIDŁOWIEC, DRĄGAL, ESENCJA, TRYPTYK, POWIERNICTWO, ABLACJA LODOWCOWA, ENUMERACJA, PIERÓG, NAKAZ, AKCENCIK, SKUTEK PRAWNY, KARB, INSPEKTOR SZKOLNY, AEROZOL SIARCZANOWY, PARAFIA, IRYS, AUTOCASCO, SKUPINA, PEPSI, OLEWACTWO, KRZYŻYK, LOTI, CHARAKTERYSTYKA, ŚRODOWISKO, KUR, PŁOMIEŃ, PASYWISTA, LEMURKI, MINIATURA, POWSTANIE, REWERENCJA, PRZYWÓZ, DIONIZYJSKOŚĆ, CZAPKA TEKTONICZNA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, DYFERENCJA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, LASONOGI, CIĄGOTY, ISKRA, PODATNOŚĆ, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, SOLANKA, DOBRA, JEŻ MORSKI, KRUCHAWECZKA, FUNKCJONAŁ, TYRAŃSTWO, MORWIN, PLAMISTOŚĆ, PRZEDZIAŁ CZASOWY, SZPETNOŚĆ, FONDUE SEROWE, MIGOTANIE GWIAZD, MATURZYSTA, REGULACJA CEN, OBÓZ, PATENA, NAWA GŁÓWNA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, FREON, MISTRZ, POBIAŁKA, KULUARY, BARWA, BUŁGARSKI, ROZBIEŻNOŚĆ, SOKI, APARTAMENT, PLATFORMA CYFROWA, SZTYFT, PODKASTING, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, LAMA, ADMINISTRATYWISTA, RIKSZA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, SMUŻ, UBOGI, RACICA, KAMIEŃ, RAGDOLL, WRAK, POKRĘTKA, WIERNOŚĆ, PARADOKS EASTERLINA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, SALTARELLO, WYŻ, ŁUK SKRZELOWY, POWŁOKA, DEZAKTYWACJA, KALATOS, KAWLATA, PROROK, WARKOCZ, ZATROSKANIE, NAGOŚĆ, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, WYŻYNKA, PRZETŁOK, ORLICZKOWATE, KURATORSTWO, SZPIC, KALWARIA, EMISJA WTÓRNA, ARSENAŁ, DOM POPRAWCZY, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, PRZEDROŚLE, ANONS, TAKT, SAFARI, HOMOSEKSUALIZM, TRANSURAN, WSTĘP, AUDIOBOOK, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, LEPIARKOWATE, ANALITYKA MEDYCZNA, STAW, SZWEDZKI, SCENARIUSZ, CHANSON, WIOSNA, AMPUŁKA, TEORIA CIAŁ, DAWKA PROGOWA, OSA, RURA, KÓZKI, DYSHARMONIA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, PATYCZAK, SERWER WIDEO, STOPA ŻYCIOWA, WARSTWA, KRYTERIUM SYLVESTERA, CZOPEK, OKREŚLNIK, RZADKOŚĆ, ZNAK, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, DZ, KAWALER, SERIAL TELEWIZYJNY, PRODUKT UBOCZNY, PANNA W WIEKU POBOROWYM, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, PĘTO, HALBA, GLIKOLIPID, PART, JAMRAJ, DZIRYT, KARA ŚMIERCI, HYDROCHEMIA, KORPUS, TYNKTURA, GRONO, SPADOCHRONIARZ, ŻABY WĄSKOPYSKIE, WEBER, PARÓWKA, DESER, KIERUNEK, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, TYŁÓWKA, SPUSZCZENIE, PODWÓJNOŚĆ, ODSUWACZ, BENTO, GLIPTYKA, WALKA, MONODIA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, PAPIER WELINOWY, CHOWANIEC, ISTOTA ŻYWA, PROCES TECHNOLOGICZNY, INTELEKTUALIZM, SIEROCTWO SPOŁECZNE, RERECORDING, TABLICA PRAWDY, INWIGILACJA, CEDRAT, NÓŻ DO CHLEBA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, PALACZ, PIĄTKA, PRZEGLĄDACZ, TŁUMIK, ODSTĘPSTWO, STONÓG MYSZATY, WYŁĄCZNIK, KORONA, BETON, RELACYJNOŚĆ, KRATKA KSIĘCIA WALII, PRYWATNIAK, BEDŁKA, ZBAWICIELKA, AMBASADORKA, PAJA, BAZYLISZEK, SZUM, ZNAJDA, GŁOWICA, PALINGENEZA, OPERACJA LOGICZNA, ARENA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, ANEKSJA, FIGOWIEC POSPOLITY, KONSYSTORZ, ARANŻACJA, OMDLAŁOŚĆ, OBERWANIE CHMURY, SZTYCH, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, STRZELBA, ŁYK, HANDEL ZAGRANICZNY, PRZECZULICA SKÓRNA, CIOTECZNY DZIADEK, KONTROLA, TABLICA, POMADKA, KONKATEDRA, KRATA KSIĘCIA WALII, LEKARZ, CYKL FIGURALNY, PUNK ROCK, KOSZULKA, PUNKT ROSY, KARA GŁÓWNA, MURARKA RUDA, WYŻYNKA, KOZAK, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, PARKIETAŻ, TAMARILLO, BLEJTRAM, KREDYT INWESTYCYJNY, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, ŻYŁKA, PRZECIWUTLENIACZ, REGENT, TARAN, PASZTETÓWKA, MIEJSCE, POKRYWA, KAKEMONO, PANORAMA, TARLAK, NADWYŻKA KONSUMENTA, KULTUROWOŚĆ, LETARG, ODCHYŁKA, LENIWKA, WYDANIE, WIEK NASTOLETNI, KINKIET, PEWNOŚĆ, ORGAN, GOŁOLEDŹ, PANTOGRAF, KSIĘGA, KONSERWATORIUM, ?WYŁADOWANIE KORONOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WPROWADZENIE NORM LUB PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DANEJ DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WPROWADZENIE NORM LUB PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DANEJ DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NORMALIZACJA wprowadzenie norm lub przepisów regulujących działalność w zakresie danej dziedziny życia społecznego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NORMALIZACJA
wprowadzenie norm lub przepisów regulujących działalność w zakresie danej dziedziny życia społecznego (na 12 lit.).

Oprócz WPROWADZENIE NORM LUB PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DANEJ DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - WPROWADZENIE NORM LUB PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DANEJ DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNEGO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x