KOK - DAMSKA FRYZURA POLEGAJĄCA NA ZWIĄZANIU WŁOSÓW Z TYŁU GŁOWY LUB NA JEJ CZUBKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘZEŁ to:

kok - damska fryzura polegająca na związaniu włosów z tyłu głowy lub na jej czubku (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘZEŁ

WĘZEŁ to:

zgrubienie, które powstaje w miejscu zawiązania np. sznurków (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

kolanko - zgrubienie pędu (źdźbła) roślin z rodziny wiechlinowatych (traw) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę; stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: to, co łączy ludzi, co ich wiąże (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: problem, sprawa trudna do rozwiązania, rozwikłania, trudność do przezwyciężenia (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt na orbicie obiektu niebieskiego, w którym ciało niebieskie przecina płaszczyznę ekliptyki (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w literaturze: kulminacja akcji (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zespół urządzeń technicznych zgrupowanych w jednym miejscu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce i chemii: punkt przecięcia krawędzi komórek elementarnych w sieci przestrzennej kryształu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

miejsce, ośrodek, w którym zbiegają się np. ważne szlaki handlowe (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce: miejsce o zerowej amplitudzie drgań w ośrodku, w którym rozchodzi się fala stojąca (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w matematyce: argument funkcji, dla którego znana jest jej wartość (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

dawna jednostka długości równa 14.63 metra (48 stóp) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w anatomii: część tkanki lub narządu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt przecięcia płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka prędkości w żegludze równa 1, 852 km/h (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary prędkości statku równa 1 mili morskiej na godzinę (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrupowanie w jednym miejscu i pionie urządzeń sanitarnych lub przemysłowych przyłączonych do jednego zespołu przewodów (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOK - DAMSKA FRYZURA POLEGAJĄCA NA ZWIĄZANIU WŁOSÓW Z TYŁU GŁOWY LUB NA JEJ CZUBKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.788

NOSICIEL, OCZKO, KOS, AGA, KISZONKA, BALERON, HEŁM, CHÓD, DEGRADACJA, NIEŻYCIOWOŚĆ, NACJA, IZOLATORIUM, VADEMECUM, POKRYWA, MACERACJA, TRAMONTANA, LOGOFET, KAWIARKA, WEZGŁOWIE, JARZENIÓWKA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, PULPIT, PRZYWODZICIEL, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KOLIMATOR, KAPITUŁA GENERALNA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ORANŻADA, SĄD KOLEŻEŃSKI, INTERNAT, DWUDZIESTKA, EUTEKTYK, PALATOGRAM, JEDWAB NATURALNY, PORCJA, DAWKA ŚMIERTELNA, HAZENA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, IMMUNOLOGIA, ŚNIEŻNIK, SPONDYLOSOMA, MAZER, TIAZYD, PRASA, STARZENIE MORALNE, KRATKI, GRAFFITI, WEKTOR JEDNOSTKOWY, PRZECIER, LEVEL, SZNAPS, ZMIANA PATOLOGICZNA, DWADZIEŚCIA JEDEN, JEDNOPŁAT, STARY BYK, WOKALIZA, BAZYLIKA WIĘKSZA, PIERWSZOŚĆ, FALA, ŻEGLUGA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, KARPLE, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, OBRONA, ŚWIECIDEŁKO, KUPA, ZAKOP, POZIOM, SYGNAŁ CIĄGŁY, DYMKA, MATOWOŚĆ, SIEĆ MNIEJSZA, REJESTR, DRWINA, ABLUCJA, BAN, AGENEZJA NERKI, KOLOR OCHRONNY, KWEF, BŁĘKITNY OLBRZYM, FUTURE, PIECZONKA, KAMICA MOCZOWA, MATA GRAWITACYJNA, KONSERWA, WYBITNOŚĆ, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, WŁOSY, KOMISANT, PAWĘŻ, GŁOWICA, ALLOSTERIA, ŻURNALISTA, KAPITALISTKA, UCHWAŁA NEGATYWNA, NIESPORCZAK, EWANGELIA, POST, OSTATECZNOŚĆ, KOLEŻANKA PO FACHU, TETRAPOD, TRANSMUTACJA, PUSZKA, VAT, ŁYK, PARASYGMATYZM, RÓŻNOWICIOWCE, ADORACJA, LINIA ABSORPCYJNA, AKACJA, TERMOLOKATOR, MANIERY, GRZYB SIARKOWY, ZBOCZENIEC, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, ZAPONA, WODNIAK, WICEDZIEKAN, STROP KLEINA, OCZOJEBKA, KONFEDERACJA, BAZIA, BALOT, PINGWINARIUM, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, PTASIE MLECZKO, SZUM, SZAL, HIPOREFLEKSJA, RACHUNEK CAŁKOWY, TYTUŁ NAUKOWY, PULPA, MIECZ, LAPIS-LAZULI, DESEREK, WYŁAWIACZ, RYBA PO GRECKU, RURKA INTUBACYJNA, WZÓR, STACJE ZLEWNE, PODSADNIK KULISTY, KARA, TABLICA, STOPA ZWROTU, ŚLIZGAWKA, NAPPA, CHARAKTER, KONTRAMARKA, SZMATA, KLASTER, KONCENTRACJA, ZWARCIE, OREAS, DAEWOO, OBUCH, SZMAT, DOKUMENT, KLASA, POMPA WYPOROWA, NAWALANKA, CHOINKA, ABSORPCJA, CZERWIENIDŁO, BLUZA, CYTRYNIAN, CIĘŻAREK, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ZAKON MNISI, WSPÓLNOTA, TURBAN, PAUTSCH, KROKANT, RUCH PRZYŚPIESZONY, BULLA, KINDŻAŁ, GASTROFAZA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SILNIK CZTEROSUWOWY, WIĄŚLOWATE, KONTROLA PASZPORTOWA, UMYWALNIA, SIAD RÓWNOWAŻNY, FLOTA, GANC EGAL, EDYKUŁ, DZIEŁO ROGOWE, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KOLUMNA, BAND, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, MATURKA, NADWZROCZNOŚĆ, TRAFIENIE, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, PALNIK, ROZPADLINA, JAMRAJ, KOZACZKA, KOTLARNIA, STAUROPIGIA, KRUCHTA, WŻER, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, ROGAINING, ZNACZNIK, MIERZEJA, OPARCIE, ZROZUMIAŁOŚĆ, SZYK, IGLICA, KSYLOFON, DEWELOPER, BOMBA KOBALTOWA, DRĄŻEK, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, TLENEK, SIŁA PŁYWOWA, POCHMIEL, ERZINCAN, GŁUPI JAŚ, ARSYNA, NIEDOŻYWIANIE, PADWAN, LAKOLIT, GLIPTYKA, GRODŹ, KASKADA, BRYTYJSKOŚĆ, SKRZYDŁO, ATOL, EMOTIKONA, MALINÓWKA, WOJNA, PÓŁKREW, WKRĘT, PAPILOT, KAPELUSZ, MUSZLA KLOZETOWA, RYZYKO KURSOWE, CZAS FABULARNY, ZRAZOWA, LINA, DRUHNA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, LOT NURKOWY, PIEGUSEK, KACZKA, SZMATA, PAŃSTWO TOTALITARNE, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, WĘZEŁ, KORTYNA, PAPROTNIK, BITUMIZACJA, RURA OGNIOWA, CYGANKA, DROBINA, LABOLATORIUM, ŁUG, POMPADOUR, BICIE CZOŁEM, STATEK, PYSZCZEK, SIEĆ ENERGETYCZNA, ERUPCJA, SUMATOR, ZAJĄCZEK, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, POMIAR, BEZPIECZNE ZAPASY, MNICH, ARTYSTA, WĘZEŁ, CZUJKA, IMPRESJA, ZAPŁON, SERW, JASNOWIDZTWO, POLITYKA ENERGETYCZNA, BEZGUŚCIE, BADANY, ZIMNY PRYSZNIC, REŻIM, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ROWER POZIOMY, SMALEC, SĄD, ABFARAD, ZWIĄZEK CYKLICZNY, SREBRZENIE, CZEPEK, FALA, INŻYNIER DUSZY, MIASTO, SZYCH, MASWERK, ROSYJSKA RULETKA, SONG, ?WALENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.788 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOK - DAMSKA FRYZURA POLEGAJĄCA NA ZWIĄZANIU WŁOSÓW Z TYŁU GŁOWY LUB NA JEJ CZUBKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOK - DAMSKA FRYZURA POLEGAJĄCA NA ZWIĄZANIU WŁOSÓW Z TYŁU GŁOWY LUB NA JEJ CZUBKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘZEŁ kok - damska fryzura polegająca na związaniu włosów z tyłu głowy lub na jej czubku (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘZEŁ
kok - damska fryzura polegająca na związaniu włosów z tyłu głowy lub na jej czubku (na 5 lit.).

Oprócz KOK - DAMSKA FRYZURA POLEGAJĄCA NA ZWIĄZANIU WŁOSÓW Z TYŁU GŁOWY LUB NA JEJ CZUBKU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - KOK - DAMSKA FRYZURA POLEGAJĄCA NA ZWIĄZANIU WŁOSÓW Z TYŁU GŁOWY LUB NA JEJ CZUBKU. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x