SZCZELNE POMIESZCZENIE Z UKŁADEM POMP DO OBNIŻANIA CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO DO BARDZO NISKICH WARTOŚCI STOSOWANE W ASTRONAUTYCE I MEDYCYNIE RATUNKOWEJ DO WYTWARZANIA WARUNKÓW JAKIE PANUJĄ NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH LUB SYMULACJI PRZESTRZENI KOSMICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ to:

szczelne pomieszczenie z układem pomp do obniżania ciśnienia atmosferycznego do bardzo niskich wartości stosowane w astronautyce i medycynie ratunkowej do wytwarzania warunków jakie panują na dużych wysokościach lub symulacji przestrzeni kosmicznej (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZELNE POMIESZCZENIE Z UKŁADEM POMP DO OBNIŻANIA CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO DO BARDZO NISKICH WARTOŚCI STOSOWANE W ASTRONAUTYCE I MEDYCYNIE RATUNKOWEJ DO WYTWARZANIA WARUNKÓW JAKIE PANUJĄ NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH LUB SYMULACJI PRZESTRZENI KOSMICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.793

MNICH, WILGOTNOŚĆ, KOLONIZATOR, SMOCZA KREW, ŻEBERKA, PANGSZURA INDYJSKA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, PRANIE MÓZGU, ODPADY STAŁE, KLINIEC, MASKA, VADEMECUM, ETUIDA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, TOM-TOM, KRUŻ, GÓRY ŚREDNIE, DYMNICA, BOA ARGENTYŃSKI, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, ŁOPATACZ, HYDROFOR, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, MAJĄTEK, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, SEKRECJA, ATREZJA ODBYTU, ABAKUS, BAŁKAŃSKOŚĆ, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, PIĘCIOGROSZÓWKA, PERUKARNIA, KITEL, NASTURAN, NIBYPESTKOWIEC, SERWETKA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PRÓBNIK, HOMOGENAT, DROMOS, BRZYDACTWO, WARZONKA, DYMISJA, OMAM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SAMOOKALECZENIE, NOS, MIKROURZĄDZENIE, PAŃSTWO, STROP, PRZĘSŁO, HERBICYD, PIEPRZ MNISI, ZIARNKO, GALISYJKA, KONFIDENCJA, CHRYSTIANIA, JANKA, ASYSTENT, ZATOR, SKRZYNKA POCZTOWA, HALO, RUBELLIT, ŁAŃCUCH, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, WROŚNIAK PACHNĄCY, IMPEDYMENTA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, FILIŻANKA, RÓWNINA SANDROWA, PLURALIZM, AQUAFABA, ILLOKUCJA, ATMOSFERA, SUBSTANCJA DODATKOWA, PRODUKT LECZNICZY, PULPA, RUMUNKA, GEEK, SYSTEM, MANIERA, NIEPOKOJENIE SIĘ, WRZÓD TRAWIENNY, SAKLA, ANTRESOLA, SEMITA, PIEC WANNOWY, POBRATYMSTWO, PIEKŁO, KATATONIA, PÓLKO, FROTTOLA, UWŁOSIENIE, SKIPASS, WIOSŁO, WRÓG, OWADOŻERNOŚĆ, PIENIĄDZE, DEKORTYKACJA, KARABIN AUTOMATYCZNY, FASOWANIE, KOMORA, UŁAMEK PIĘTROWY, PRZYSTAŃ, CZARNA LISTA, JĘZYCZEK U WAGI, KASA ZAPOMOGOWA, AKCENCIK, WYDATEK RZECZOWY, ZNACZENIE, CZÓŁNO, GENERAŁ, PŁYTKA, STANOWISKO, JEDNOPENSÓWKA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, ZAWIKŁANIE, PATENA, TRANSFERAZA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WAKUOLA, DYL, PRE-PAID, MUSZLA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ADWOKAT, KASETON, GEODEZJA WYŻSZA, ZATOPIONA DEPRESJA, PSEUDOPAŁANKOWATE, KAJMAKAM, ARRAU, UCHO, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, LAWATERZ, ARCYDZIEŁO, KAZALNICA, ZRZUT, KASZA, SAKRAMENT, ŁÓŻKO, CAPUT MUNDI, STANOWISKO PRACY, KARAFECZKA, BYSTROŚĆ, OLGA, TYŁÓWKA, SZARY RYNEK, MIĘTUS, SAJETA, NIESKOŃCZONOŚĆ, SPLOT, KOPUŁA, KOMORA GAZOWA, JEDWAB NATURALNY, KARYKATURALNOŚĆ, SZCZEP, PŁATECZEK, FIKOŁEK, OZONEK, TEOGONIA, FAKSYMILE, OPIS, PAPROĆ DRZEWIASTA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, DUPLIKA, OSKAR, GIROSKOP, PIKA, WYKUSZ, BULLETIN BOARD SYSTEM, ARBUZ, ELF, GOŹDZIENIEC, MM HG, HOMOGENIZACJA, TARCZA, SĘK OTWARTY, AMEBA, PIGMEJ, MIKRORESTRUKTURYZACJA, CHŁOSTA, INGUSZKA, FORMA ODLEWNICZA, UPAŁ, KINKIET, INTRUZJA, UCHWYT, PRZERWANIE CIĄŻY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, SCENARIUSZ, MAJÓWKA, WARIACJE, TAJSTRA, WYMIAROWOŚĆ, NYLON, POŁYKACZ, KOMA, OBROŻA, LÓD MARTWY, ANALIZA WARTOŚCI, STRES OKSYDACYJNY, DRYBLER, NIERUCHLIWOŚĆ, BOROWIK WILCZY, WYTWÓRCA, JEZIORO SAPROTROFICZNE, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ŚLIWKA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, BRAMA TRIUMFALNA, GARIG, HIPERWENTYLACJA, PRZEDSTAWIENIE, MOZZARELLA, TIURMA, ASYSTA, ŻÓŁTACZKA, DYPTYCH, ZASTOINA, BEJCA, MEDYCYNA SPORTOWA, MASZYNOWNIA, SEKS, METODA ODCHYLEŃ, TEREN ZIELONY, BOGATKI, ALARM, DYFTYK, HERBATA, SER, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, CHWYTACZ, MAKINTOSZ, FALA, WEDUTA, ANALIZA WARIANCJI, MUSZTRA, KINO DROGI, CEPELIN, PRZESTRZEŃ HILBERTA, RYWALIZACJA, MONITOR, PATYCZAK, BASEN, SIODEŁKOWCE, PRZEKŁADKA, KB, KŁOPOTANIE SIĘ, VAT, OSTANIEC DEFLACYJNY, MELUZYNA, AMBLIPODY, GLEWIA, DWÓJKA, KOSZT INWESTYCYJNY, BROŃ PNEUMATYCZNA, SÓL, ANDANTINO, BLANK, ESKARIOLA, DOPALACZ, STRASZYK, REWERSAŁ, ZŁA PRASA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, FRYZYJSKI, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KARTA RABATOWA, ROZRZUTNIK, POSZKODOWANA, PULPIT, DATOWNIK, REWOKACJA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, SERW, MAPA TEMATYCZNA, TOKI, JANÓW, BRZMIENIE, KILOMETRAŻ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, BARONIĄTKO, HALOGENEK ALKILOWY, KASETKA, ZASADA PODCZEPIENIA, JAGLANKA, EKSPOZYCJA, KAMIENNE SŁOŃCE, SĄD SZCZEGÓŁOWY, SMALCZYK, FALA WODNA, BUŁAT, DIGESTORIUM, AKALKULIA, ASYSTENTKA, PANORA, KOZAK, ?FALA ELEKTROMAGNETYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZELNE POMIESZCZENIE Z UKŁADEM POMP DO OBNIŻANIA CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO DO BARDZO NISKICH WARTOŚCI STOSOWANE W ASTRONAUTYCE I MEDYCYNIE RATUNKOWEJ DO WYTWARZANIA WARUNKÓW JAKIE PANUJĄ NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH LUB SYMULACJI PRZESTRZENI KOSMICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZELNE POMIESZCZENIE Z UKŁADEM POMP DO OBNIŻANIA CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO DO BARDZO NISKICH WARTOŚCI STOSOWANE W ASTRONAUTYCE I MEDYCYNIE RATUNKOWEJ DO WYTWARZANIA WARUNKÓW JAKIE PANUJĄ NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH LUB SYMULACJI PRZESTRZENI KOSMICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ szczelne pomieszczenie z układem pomp do obniżania ciśnienia atmosferycznego do bardzo niskich wartości stosowane w astronautyce i medycynie ratunkowej do wytwarzania warunków jakie panują na dużych wysokościach lub symulacji przestrzeni kosmicznej (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ
szczelne pomieszczenie z układem pomp do obniżania ciśnienia atmosferycznego do bardzo niskich wartości stosowane w astronautyce i medycynie ratunkowej do wytwarzania warunków jakie panują na dużych wysokościach lub symulacji przestrzeni kosmicznej (na 20 lit.).

Oprócz SZCZELNE POMIESZCZENIE Z UKŁADEM POMP DO OBNIŻANIA CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO DO BARDZO NISKICH WARTOŚCI STOSOWANE W ASTRONAUTYCE I MEDYCYNIE RATUNKOWEJ DO WYTWARZANIA WARUNKÓW JAKIE PANUJĄ NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH LUB SYMULACJI PRZESTRZENI KOSMICZNEJ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SZCZELNE POMIESZCZENIE Z UKŁADEM POMP DO OBNIŻANIA CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO DO BARDZO NISKICH WARTOŚCI STOSOWANE W ASTRONAUTYCE I MEDYCYNIE RATUNKOWEJ DO WYTWARZANIA WARUNKÓW JAKIE PANUJĄ NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH LUB SYMULACJI PRZESTRZENI KOSMICZNEJ. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast