W ZNACZENIU NAŁOGU - KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI LUB WYKONYWANIA JAKICHŚ CZYNNOŚCI, ZABURZENIE WOLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UZALEŻNIENIE to:

w znaczeniu nałogu - konieczność stosowania jakiejś substancji lub wykonywania jakichś czynności, zaburzenie woli (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ZNACZENIU NAŁOGU - KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI LUB WYKONYWANIA JAKICHŚ CZYNNOŚCI, ZABURZENIE WOLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.588

MAPA WYOBRAŻENIOWA, BECZKA Z PROCHEM, PIŁKA MECZOWA, WYŁADOWANIE KORONOWE, POKÓJ GOŚCINNY, SIOSTRZYCZKA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KONIUNKCJA, WYROCZNIA, PRZEDZIAŁ, KREOL, REWIR, FUSY, RODZAJ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, CENA ADMINISTRACYJNA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, KŁOBUK, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ŁUPACZKA, BARYKADA, WĘGLÓWKA, LANGUSTA, SZYLKRET, CZYRACZNOŚĆ, LEKARZ DENTYSTA, KURATORSTWO, JĘZYK URZĘDOWY, ALARM BOJOWY, MILANEZ, PREZENT, SPRAWNOŚĆ, SPIRALA, POLARNA CZAPA LODOWA, SZUBIENICA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, BRAT, SEPARATYZM, RZADKOŚĆ, SKŁAD GATUNKOWY, APTAMER, PRZENOŚNIK, RUCH OPORU, WOJNA, ANEMOSTAT, SYLFON, CZŁON OKREŚLANY, KORYTARZYK, ARABIKA, DZIABKA, DZIERŻAWCZOŚĆ, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, PRZYDANKA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, TEOLOGIA NEGATYWNA, DOLABELLA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ODMIERZANIE, SEKCJA, DZIAŁANIA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, OŁADKA, KOŁO MŁYŃSKIE, LONT WOLNOTLĄCY, GWAREK, FORMACJA SKALNA, DIPLOPIA, EŁK, KOALICYJKA, BURŁAK, LAVABO, DRGANIE AKUSTYCZNE, PEDAŁÓWKA, MARTA, OTWÓR, HISZPAŃSKOŚĆ, ODROBINA, REGUŁA ALLENA, ŚRODEK KARNY, KANCONETTA, WICEMISTRZYNI, DZIAŁANIE, IMMUNOLOGIA, KLIPER, ANITA, JADZICA, PYŁ, ZAPRZĘG, SZAŁAŚNICTWO, KREW, NATURALNY SATELITA, WINO, AKTORKA, SPRZĘCIK, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, CYSTERNA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PRZEWIDYWANIE, SCHRONISKO, KOMUNIKATOR, WIGOŃ, BICIE CZOŁEM, WARZYWO, PUŁAP, SUPRAPORTA, DUCH, GENEZA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, ZNAK NAWIGACYJNY, KUPA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, CYMELIUM, AKT NOTARIALNY, KONFRONTACJA, CZAPA, PIRACTWO, KAPRYS, STEK, KAPER, BATORÓWKA, OPAD, EKSPOZYCJA, CYNIA, BŁONICA NOSA, KAMICA, OSZCZĘDNOŚĆ, CHEDDAR, CZUJKA, CUG, WILCZE STADO, POJAZD ZAPRZĘGOWY, WCIĄGARKA, KORA, OFICER PRASOWY, STATEK TRANSPORTOWY, KATAR KISZEK, WŁOSY WENUS, BELWEDER, FIRANKA, POST, PRZEŁYKANIE, NASTURAN, ZABYTEK, SKAŁA WAPIENNA, BALAST, ASESOR, OKA, PORCELANA STOŁOWA, OSTRA REAKCJA NA STRES, KROPKOWANIE, ŻUŻEL, DŁUGIE RĘCE, CECHA, POSTOŁY, MANTY, BERDA, KOPUŁA PANCERNA, SŁONECZNIK, MALUNEK, LIPA, WŁĄCZNIK, HAMBURGER, ROZPAD, MATURA POMOSTOWA, SOWIECKOŚĆ, KONIEC, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, MATECZNIK, MODULACJA SKROŚNA, ODCIĄG, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, PIERWSZY, FLASZOWIEC, ŚWIEŻAK, PRZĘSŁO, PADWAN, OWADY, TOWARZYSZKA BRONI, KOPUŁA, ARTUR, PALATYNKA, LESZCZYNA, POGROMCA, PŁOMYCZEK, LEON, ZADRAPANIE, KONDOTIER, WYBRYK NATURY, POSREBRZANIE, HOL, PAS, KIEŁZNO, KROS, TRYBUT, CUKIER WANILIOWY, ANEKSJA, KLUCZ GŁÓWNY, GOSPODARKA, BUDA, TEMNODONTOZAUR, KLUCZ, KASZTELAN, ZRĄB TEKTONICZNY, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, URZĄDZENIE RADIOWE, STRÓJ, TOTEM, PAROBEK, PARALELIZM, WYWOŁYWACZ, ARESZT DOMOWY, MISIEK, WĘGIERSKI, OC, TECZKA PERSONALNA, SEJSMOGRAM, KARAFECZKA, STAW, USKOK, LETARG, BADYLARZ, REFERENDUM GMINNE, MUR, KOMISARZ WOJSKOWY, ARALIA, LEKTYNA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, MACZANKA, BODZIEC WARUNKOWY, ALFA I OMEGA, KRAJALNICA, ZATOKA, SPIRALA, DAWCA, KREDKA, HYDRORAFINACJA, ATREZJA ODBYTU, ANTYPAST, WILGOTNOŚĆ, EKSYKATOR, CZAS TERAŹNIEJSZY, KLAUZULA, PENITENCJARYSTKA, WÓZEK, SIOSTRZYCZKA, PENTAPTYK, HORYZONT, KARYKATURALNOŚĆ, MANIPULACYJNOŚĆ, AMERYKANIZM, BAJKA, PRZESMYK, PRODUKT LECZNICZY, SPEKTAKL, SZCZELINA, OPIS, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, HARMONOGRAM, JEZIORO POLODOWCOWE, ATONIA, SZKODNIK, SPRAWNOŚĆ, PASZTETÓWKA, REKONWERSJA, ŁUSZCZAK INDYGO, KOGNITYWIZM, ELEWATOR, KULA, NASKÓREK, METODA KASOWA, KONTYNGENT, KURWIARZ, BABULA, WYBRANKA, METROPOLIZACJA, PRZYJEMNOŚĆ, SUCHOWIEJ, DYSZA, MASZYNA TURINGA, BEZPIECZEŃSTWO, ENERGIA ELEKTRYCZNA, ROMANTYZM, NACIEK, NAWIERZCHNIA, WYSZUKIWARKA, KRÓCIEC, WYZWISKO, ŁOTEWSKOŚĆ, INFORMACJA, KACOWE, KOMPOTIERKA, CZEK PODRÓŻNICZY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ZAPRAWA, BLOCZEK, ODCZYN, DWÓJECZKA, ?YORKSHIRE PUDDING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ZNACZENIU NAŁOGU - KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI LUB WYKONYWANIA JAKICHŚ CZYNNOŚCI, ZABURZENIE WOLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ZNACZENIU NAŁOGU - KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI LUB WYKONYWANIA JAKICHŚ CZYNNOŚCI, ZABURZENIE WOLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UZALEŻNIENIE w znaczeniu nałogu - konieczność stosowania jakiejś substancji lub wykonywania jakichś czynności, zaburzenie woli (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UZALEŻNIENIE
w znaczeniu nałogu - konieczność stosowania jakiejś substancji lub wykonywania jakichś czynności, zaburzenie woli (na 12 lit.).

Oprócz W ZNACZENIU NAŁOGU - KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI LUB WYKONYWANIA JAKICHŚ CZYNNOŚCI, ZABURZENIE WOLI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W ZNACZENIU NAŁOGU - KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI LUB WYKONYWANIA JAKICHŚ CZYNNOŚCI, ZABURZENIE WOLI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x