SPODNIA I MIĘKKA CZĘŚĆ PALCA, DŁONI, ŁAPY LUB STOPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODUSZKA to:

spodnia i miękka część palca, dłoni, łapy lub stopy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODUSZKA

PODUSZKA to:

miękkie podparcie dla głowy, rodzaj worka wypchanego czymś miękkim (np. pierzem, włosiem) używanego jako element pościeli (na 8 lit.)PODUSZKA to:

specjalnie przygotowany, wymodelowany kawałek gąbki albo innego materiału, który wszywa się w wewnętrzną stronę ubrania w okolicach ramion, by nadać im pożądany kształt, np. optycznie je powiększyć (na 8 lit.)PODUSZKA to:

siedzisko lub oparcie mebla (np. kanapy, fotela), które może być zdejmowane (na 8 lit.)PODUSZKA to:

małe pudełko, w którym jest wkładka nasączona tuszem do robienia pieczątek (na 8 lit.)PODUSZKA to:

część mózgu; największe, tylne jądro wzgórza (na 8 lit.)PODUSZKA to:

podpora architektoniczna, stanowiąca oparcie dla innej części konstrukcji, stosowana np. w budowie mostów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPODNIA I MIĘKKA CZĘŚĆ PALCA, DŁONI, ŁAPY LUB STOPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.208

ZASADA, JĘZYK URZĘDOWY, KOTLET, AMARANTOWOŚĆ, SMOCZA KREW, PRZYKASÓWKA, OGON, AGENDA, KAPITANA, KRATER, SZCZĘKA, KAMIEŃ NAGROBNY, RODNIK, UZIOM, ZESTAW KINA DOMOWEGO, DZIAŁKA, BLOK LINOWY, NAWA, ZŁOCISZ, KOMORA MINOWA, KISZKA PASZTETOWA, RENATA, SĄD I INSTANCJI, REGISTER, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, DOM REKOLEKCYJNY, NADBUDOWA, OKULARY, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, ŁOPATA, GRUBOŚĆ, PRZEDRUK, ZEWŁOK, CUDOWRONKA, GRANDA, KLASZTOR, CZARA, MINORKA, MIASTO, KOT, LAS, BEZGŁOWOŚĆ, TOP, WAFEL, SER TOPIONY, TYMIANEK, DZIURAWKA, ZACHÓD, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ZAŁOM, NACIĄG, ZDROJEK POSPOLITY, OBIEKTYWIZM, PANORA, DOMICYL, ROZSZCZEP WARGI, OPCJA BARIEROWA, UKŁAD ZAPŁONOWY, KONTO DEPOZYTOWE, POMADKA, REGUŁA PRAWEJ DŁONI, PRZODOMÓŻDŻE, LIBRA, ŁACINNIK, WINDA, KONTYNENT, RADZIECKOŚĆ, MATRYKUŁA, STOS, STREFA POŻAROWA, KANALIZACJA KABLOWA, MOSTEK, LAMINAT, KREDKA, GOŁĄBKI, POMORZE ŚRODKOWE, PODGŁÓWEK, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, EMAKIMONO, ZABUŻE, ADMIRACJA, AKWEN, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SZESNASTY, PRECYPITAT, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, ŚMIECH, LEBERWURSZT, GILOTYNA, KOLCZAKOWATE, WARUNEK LOKALOWY, RÓG, ANGIELSKA FLEGMA, BIMS, MISKA, SMOŁA DRZEWNA, WIRNIK, AMARANT, APARAT, FIRMANCTWO, GRANULACJA, ALIT, KOCHAŚ, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, WYTWÓRCA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, INFORMATYK, GLORIETTA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, DOSTOJEŃSTWO, SAŁATA LOLLO, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, BŁĄD LEKARSKI, MODUŁ SERWISOWY, SEPTET, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, SZLIFIERKA KĄTOWA, PLAMA WĄTROBOWA, LARWA, ANTABA, KRUCHE CIASTO, TRASA WYLOTOWA, FISTUŁA, KOTLARNIA, UJŚCIE, DOLARÓWKA, STOPA, TEKSASY, TOALETA, CHAŁTURA, BIAŁA KSIĘGA, OKRES, BOMBARDA, FRONT, STĘP, OSTATECZNOŚĆ, DELIBERACJA, NUKLEOZYD, KULCZYBA WRONIE OKO, RUCH OPORU, LOT SZYBOWCOWY, CZŁON NADRZĘDNY, PALESTRA, NÓŻKA, TRZONEK, MIĘSIEŃ SERCOWY, SUFIT, REJKA, NAROST, PAJA, DROBNICA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, GRZECHOTKA, MECHANIZM, HEKSAMETR, DRUK AKCYDENSOWY, ZABYTEK RUCHOMY, MYSZ POLNA, SZEŚĆSETKA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, KOLBA, ZABAWKA, KROKIET, TARNOWIANIN, GAŁĘZIAK, AŁYCZA, CIĄGNIK BALASTOWY, OBRĘCZ, ŁAWICA SKALNA, TURECKI, KLAPKA, OŚWIECICIEL, ORTOGRAFIA, LOTNISKO, OSSUARIUM, ELEMENT, OKNO, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, ZAKON KLERYCKI, WKŁADKA, PUSTAK STROPOWY, ROŻEK, BAŁAMUTNICA, NÓŻKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, DENDRODOA, TALERZ, PLACÓWKA NAUKOWA, ŚRÓDOKRĘCIE, CHOROBA POPROMIENNA, TKANKA MIĘKKA, WOLNY ZAWÓD, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, BAK, ŁÓŻKO, METRYKA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, AFRYKANIZACJA, PODSKOK, BRZUCHORZĘSKA, APSYDA, SNAJPER WYBOROWY, BIEGUN, SĘKACZ, ABOLICJONISTKA, PODIUM, BERET, CHŁODNIK, PATOGENICZNOŚĆ, ZAKUTY ŁEB, RYKSZA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, STOPKA, BOŻA RĘKA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, RUMUN, EPIGRAF, DYSK KOMPAKTOWY, DZIÓB, HUCULSKI, ODDZIAŁ, HAMBURGER, BLOK OPERACYJNY, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, CENA MAKSYMALNA, WEŁNA, PROMIENNIK, ODCINEK, EKSPOZYCJA, NAROST, WYPALANKA, PIĄTA CZĘŚĆ, DOŻYWOTNOŚĆ, CZWOROLIST, MATERIAŁ, KAKAO, LEJ, PIŁONOSOWATE, LIZ, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, RODODENDRON, SEKLER, NACIEK, BRZESZCZOT, PROGRAM, PRZYZIEMIE, OPONA, CZAS PÓŁTRWANIA, OTWARTOŚĆ, ANTYPAST, DOMINIUM, CACKO, PUSTELNIA, DZWON HEŁMU, GONDWANA, MUZA, SUKIENKO, MUSZLA, ŁUPINA, ANNA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, TETRAPOD, HIPOTROFIA, ANALIZA FUNKCJONALNA, MORDENT, GOSPODARKA, ODTRUTKA, KOMPENSACJA WERBALNA, TRANSPORTÓWKA, GOFR, SKOPEK, WITRYNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KOLAUDACJA, UNISONO, KARAFKA, KORDONEK, LOKATOR, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MONETYZACJA, ŻABA LEOPARDOWA, WÓR, ANTECEDENS, RUSEK, POTOP, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, MEDYCYNA REGENERACYJNA, TRIFORIUM, DYKTATURA, IZOLACJA, UZDA, WENTYL, LESZCZYNA, ANORAK, RĘKA, ARABIKA, PŁATEK, KURS, WIELKOŚĆ SKALARNA, ?TRYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.208 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPODNIA I MIĘKKA CZĘŚĆ PALCA, DŁONI, ŁAPY LUB STOPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPODNIA I MIĘKKA CZĘŚĆ PALCA, DŁONI, ŁAPY LUB STOPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODUSZKA spodnia i miękka część palca, dłoni, łapy lub stopy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODUSZKA
spodnia i miękka część palca, dłoni, łapy lub stopy (na 8 lit.).

Oprócz SPODNIA I MIĘKKA CZĘŚĆ PALCA, DŁONI, ŁAPY LUB STOPY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SPODNIA I MIĘKKA CZĘŚĆ PALCA, DŁONI, ŁAPY LUB STOPY. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x