USZTYWNIONA CZĘŚĆ CZAPKI, KTÓRA OCIENIA TWARZ I OCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DASZEK to:

usztywniona część czapki, która ocienia twarz i oczy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DASZEK

DASZEK to:

niewielka konstrukcja architektoniczna w formie małego dachu; może znajdować się np. nad drzwiami wejściowymi albo nad balkonem (na 6 lit.)DASZEK to:

znak diakrytyczny używany w językach: esperanto, francuskim, greckim, rumuńskim, słowackim, portugalskim i innych (na 6 lit.)DASZEK to:

część konstrukcyjna kaskowatych hełmów (począwszy od trackich) w postaci ochrony czoła i oczu, nitowana poziomo lub pod kątem do dolnej, przedniej krawędzi dzwonu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USZTYWNIONA CZĘŚĆ CZAPKI, KTÓRA OCIENIA TWARZ I OCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.212

PROEPIDEMICZKA, BLOCKERS, OPOŁEK, OBUCH, CZOŁO, IMPLEMENTACJA, NOSEK, GRYZETKA, TYŁEK, MARNOTRAWCA, CZERWONE ŚWIATŁO, MOST, ŻELAZICA, MNOŻNA, OKRĘŻNICA, PASOŻYT, PRZĄŚLICA, PLAFON, PODNÓŻEK, NADBUDOWA, LOPOLIT, PUNKT, SZARA MYSZ, GRYMAŚNIK, ZALĄŻNIA, MASA, SKRZYDŁO, BUKSA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, GYNYCEUM, RUDA PABIANICKA, MILIMETR SZEŚCIENNY, ZNAJOMY Z WIDZENIA, SYMPOZJON, PANEWKA, STALNICA, PIERWSZA DAMA, GOLFIK, PANŚWINIZM, NAGŁOWIE, CZAPKA WĘGIERSKA, SAMURA, KONKURENCJA, KOTLINA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, SAKSOŃSKI, RELACJA LOGICZNA, ELEMENT, PARTIA, CHWOST, NANERCZ, ŚLEPIA, TĘGI UMYSŁ, TAKSIARA, PŁACZKA, RYCINA, SPOT, GAZA, RYBITWA OKOPCONA, MAZAMA RUDA, PASTA, DEKANAT, SZALOTKA, KADŁUB, KAFTAN, REJESTR, TECHNIK LABOLATORYJNY, CENTRALA, SPODNIE, SIŁA, ODNAWIACZ, SEKLER, REJESTRATOR, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, FRONT, PRZECIWNICZKA, STALÓWKA, KŁĄB, PRZEISTOCZENIE, BRAMKARZ, KOTWICA, PUŚLISKO, INFOGRAFIKA, MISTYK, GNIAZDO WTYKOWE, GRZEBIEŃ, MĘTY SPOŁECZNE, ZAPRAWA, LITOSFERA, ZABAWOWICZ, WTAJEMNICZONA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, TERMOLUMINESCENCJA, RAMKA, WYNAJMUJĄCA, ANTYSZACHY, STOPKA, AGROPROMOCJA, SAMODZIERŻCA, NADZIAŁ, AUTARCHA, PREZBITERIUM, KENOZOIK, POŁUDNIE, ODŹWIERNIK, PRZESUWNIK, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, MIERNIKOWCOWATE, KOMORNICZKA, REMONT BIEŻĄCY, UCIOS, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, CHORRERA, STER, AGRAFA, BAŁUCHY, LOGIKA MODALNA, KUCZBAJA, OBUDOWA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, POZYCJA, PODWODZIE, CHORĄGIEW, GŁADŹ, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DYSKRECJA, POŚREDNIK, CHLEBAK, OSTROGA, POTWARZ, CHOROBA WOLMANA, MISJA WERYFIKACYJNA, RETORTA, FORT, HIPERPRZESTRZEŃ, WARZYWO KORZENIOWE, RAJZER, LAMNA ŚLEDZIOWA, JARZYNA, GŁOWICA, UNIWERSYTUTKA, POSŁUSZNICA, GRAF SPÓJNY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WIĄZADŁO, WIHAJSTER, PERISTOM, ŻYŁKA, PRZEPRAWA, PIGUŁKA GWAŁTU, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, LEKTOR, WYWRÓT, DROBNY CIUŁACZ, LEJ, ULGA MELDUNKOWA, OCZY SZEROKO OTWARTE, ŚWINKA MORSKA, WIRTUOZ, NABIERACZ, TRACZKA, KPINA, DOKUMENTALISTKA, KORONA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, KATEDRA, LINA PORĘCZOWA, STARA MALUTKA, PORTYK, GRA, GORS, ZAPALENIE SPOJÓWEK, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, LICZBA FERMATA, PEREŁKA, KATOLIT, MŁOTECZEK, ANTAŁ, DEVELOPER, PALENISKO RETORTOWE, ŚWIATEŁKO W TUNELU, BLADA TWARZ, RATA, SZELF KONTYNENTALNY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, SZCZUR, DOMY, DRUŻYNA, MODYFIKACJA, MERSYTEMA, BATYMETRIA, KOLOKACJA, STERNICZKA, ABRAKADABRA, KUPER, CHODNICZEK, ODŁAM, LUSTRO WENECKIE, ROŚLINA KWASOLUBNA, PŁETWA, NOWOWIERCA, KOMORA FERMENTACYJNA, PRYSKAWKA, NASADA, STRUKTURALISTKA, ŚMIERDZIUCHA, ORTOPTYSTA, LEJBIK, LEJBIK, DOBRO, DASZEK, INTENSJONALNOŚĆ, KAPRYŚNICA, IGŁA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, OSET KĘDZIERZAWY, MILANEZ, ZERÓWKA, KALCEOLARIA, INWARIANT, GWIAZDKA, PESZT, DOJARKA, DANA, KŁAMCA LUSTRACYJNY, PĘTLA OCIEKOWA, STOPKA, ZEKS, LAGUNA, TON HARMONICZNY, POKLAT, STRUPIEŃ, WALOŃSKI, ZAGÓRZANIN, KNAJPIARZ, KOCIOŁEK, STAROŻYTNOŚĆ, RDZEŃ, ZDRAJCZYNI, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, DOPOWIEDZENIE, TYTUŁ NAUKOWY, WROTA WĄTROBY, POLEGŁA, SKŁADOWA, LEMIESZ, ZGRAJA, NIEDOMYKALNOŚĆ, ŁAPACZKA, LATAWICA, RURA OGNIOWA, RELACJA PRZECHODNIA, WIATA, ĆWIARTECZKA, OCEAN, NASIERDZIE, PŁATEW, SMOŁA WĘGLOWA, RÓŻANKA, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, EPOPEJA HEROICZNA, DZIELNICA, PODSTRONA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ZROBY, OPIEKUN, TRZESZCZE, KĄCIK, KRYTERIUM SAVAGE'A, FORMALNOŚĆ, IMIGRANT, AORTA BRZUSZNA, NARZECZONA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, WIELOWYPUST, ASESOR, MIKRONEZJA, TYKA, PARTIA, DYTYRAMB, FAZA, LEKARZ, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, MURZYN, PRZEWODNICZKA, KOPISTKA, LAMPA WYŁADOWCZA, LEWAR, DOBOSZKA, KUREK, ROŚLINA KORZENIOWA, SIŁA, BONNY, ESCHATOLOGIA, BOHATERKA, JURNOŚĆ, SOCJOPOLITYKA, MONOGAMISTKA, ?RÓWNIA POCHYŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.212 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USZTYWNIONA CZĘŚĆ CZAPKI, KTÓRA OCIENIA TWARZ I OCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USZTYWNIONA CZĘŚĆ CZAPKI, KTÓRA OCIENIA TWARZ I OCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DASZEK usztywniona część czapki, która ocienia twarz i oczy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DASZEK
usztywniona część czapki, która ocienia twarz i oczy (na 6 lit.).

Oprócz USZTYWNIONA CZĘŚĆ CZAPKI, KTÓRA OCIENIA TWARZ I OCZY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - USZTYWNIONA CZĘŚĆ CZAPKI, KTÓRA OCIENIA TWARZ I OCZY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast