JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA to:

jednostka wojskowa istniejąca w czasie pokoju, która w czasie mobilizacji uzupełnia się lub przeformowuje według etatu czasu wojennego (uzupełnia się żołnierzami rezerwy, pojazdami z gospodarki narodowej) oraz taka, której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innych jednostek wojskowych (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.176

SPLOT, MAIL, OŚRODEK WYŻOWY, DYSPENSER, GRYZONIE, REZONATOR, KOZA ŚNIEŻNA, POWSINOGA, FILOLOGIA ANGIELSKA, KATECHUMEN, HISTORIA, MASŁO, LISZAJ CZERWONY, ŻACHWA, KANAŁ PÓŁKULISTY, ZAKRĘCANIE, STOPA ZWROTU, TRZEŹWOŚĆ, ZAIMEK, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, KONFEDERACJA, POTERNA, PIKIEL, JANKA, GORĄCZKA ZŁOTA, DARAF, GÓRKA, CUMULUS, SADZE, BALOWICZ, RELING, SEWELOWATE, ENTEROKOK, ZERÓWKA, GYROS, PROTOBUŁGARSKI, USKOK, PRZEPIĘCIE, BILANS BRAMKOWY, DECYMETR SZEŚCIENNY, PUKNIĘCIE, POROZUMIENIE, ROZDŹWIĘK, KRWIODAWSTWO, WOJOWNICZOŚĆ, BEK, GOUDA, DYPTYK, RUDAWKA ŻAŁOBNA, JUDASZ ISKARIOTA, INŻYNIER DUSZ, AUTOCAMPING, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, STAGNACJA GOSPODARCZA, ULGA REMONTOWA, WOLA BOŻA, TURZYCA, STYLISTKA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, MROZEK, SZWABIA, JĘZYK KIPCZACKI, GŁOWICA BOJOWA, NASTAWNICA, FIKNIĘCIE, KARELIA, SZKŁO Z MURANO, SMOKING, PARA 0, RYTMIKA, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, RODZINA PATCHWORKOWA, FAKTURA, MATURKA, BENEFICJUM, PODAŻ NIEELASTYCZNA, EGZEKUTOR, POPRĘG, GANGSTER, WYBUCHOWA ATMOSFERA, ELEKTROWÓZ, ŻYWNOŚĆ, DZWONNICA, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, CYRANKA SYBERYJSKA, DŻEM, WAŻNIK, PAS, HEROLD, MASZYNA TŁOKOWA, PAPU, SĘDZIA KALOSZ, CUDZOŻYWNOŚĆ, MAKAKOWATE, ALBUM, PIGWA POSPOLITA, WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, SOLISTA, ŚCIANA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, CYKL ASTRONOMICZNY, ODROŚL, TYFUS PLAMISTY, JĘZYK TAMILSKI, TANGO ARGENTYŃSKIE, CYKL, KOŃ CUGOWY, WZORNIK, PONCZÓWKA, GRUPA ROZWIĄZALNA, STATEK KORSARSKI, BECZKARNIA, WIELKA PŁYTA, TRIADA CARNEYA, BANIAK, NOM, HISTORIA, PODSKÓRNIA, BROŃ NUKLEARNA, WIECZORÓWKA, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, OSA SAKSOŃSKA, TRYTON, INSTYTUCJA, OBSŁUGA, ODPŁYW, TRASZKA MARMURKOWA, ZAMIANA, BUNT, CYSTOSTOMIA, JARZYNA, WYRAJ, UMIEJĘTNOŚĆ, PROCH, PIESZCZOCH, OKRES, PANAMA, FORMIŚCI, BIAŁY KRUK, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, SYLABA OTWARTA, FORNALKA, HULMAN SZARY, GRUCZOŁ DOKREWNY, ŁOŻYSKO WAHLIWE, SROKOSZ, KASZTEL, SZAPOKLAK, ADRES KORESPONDENCYJNY, FILEMON CZARNOLICY, TIERIESZKOWA, FIZYKA STATYSTYCZNA, REGIMENT, CHALKOGRAF, OSŁONOWOŚĆ, FUGA, DZIKI ZACHÓD, WURŚCIK, KAFEL, SZYBKOŚCIOWIEC, MAGNETYZM, TRANSPOZYCJA, TERYTORIUM MANDATOWE, KRATA ROZDZIELNA, RADIOGALAKTYKA, ZEBROID, MAŁPA WĄSKONOSA, WARNIA, KARTOWNIK, ŻELAZNE PŁUCO, INWESTYCJA PORTFELOWA, LINIA BRZEGOWA, TELEWIZJA, DETAL, ANTYGENOWOŚĆ, KOMEDIALNIA, FUJARKA, BŁYSKOTKA, RACHUBA, CHORĄŻY, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, KUMAKOWATE, KARIN, PRZYBUDOWA, MATEMA, LEGISLATYWA, SŁOWO, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, CYKL EKONOMICZNY, KWASZARNIA, MIESZACZ, PRZYSŁONA, FACJA, ŚWIERK CZERWONY, LAMPA ŁUKOWA, PETRARKIZM, MORGA, REZEDA, SALWA, PENSJA, ARSZYN, PUNKT ODNIESIENIA, POCIĄG DROGOWY, NERW, POTENTAT, PISTOLET, PODWODA, TYMBALIK, JOTTABIT, RIPPER, POLONIZATOR, POMYSŁOWOŚĆ, FRAMUGA, NIEOPANOWANIE, PŁACA, DAWCA NARZĄDÓW, WYKRĘCANIE, KREW PĘPOWINOWA, EGZOTYK, ROZJAZD, GOSPODARKA RABUNKOWA, MIMEZJA, KROPIELNICA, RUSSELL, PIECHUR, KRATA, CIĄŻA, GAŚNICA ŚNIEGOWA, SŁOWO MASZYNOWE, ANON, CZARA, KOSMYK, SIŁA, SŁOWO, BLASTODERMA, GETTO ŁAWKOWE, RADAR GEOLOGICZNY, LIŚCIONOGI, GEOLOGIA, KOMISUROTOMIA, BAT, ESTRAGON, CHŁODNICOWIEC, DREWNO WCZESNE, ŁAD, SKRZYDŁO, GLONY, NEPALI, SIARKOSÓL, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, STOLIK, ABISAL, KORZENIE, KROPLA, MINISTRANTURA, GZY, PIERWSZEŃSTWO, KONKURSISTA, SKRĘT, KUBECZEK, BELKA STROPOWA, ZALEW, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, TERAPSYDY, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, LUGER, LIST OTWARTY, WYRĘBA, ANTAGONISTA, KOŃ LIPICAŃSKI, UWAŻNOŚĆ, TRUFLA, FUNDATOR, RĘKAWEK, SKŁADAK, MISIEK, PÓŁETAT, RZECZ WNIESIONA, DWÓJNIK, KOSZ, STYKÓWKA, TAMBOREK, BEZECEŃSTWO, SERENADA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, SYSTEM KRAKOWSKI, ZBROJEC, SYMETRALNA, KIERAT, WINIARZ, GALAKTOLIPID, PUDŁO, NIEZGRABA, SEITAN, JEDNOKOMÓRKOWIEC, CHEMIA NIEORGANICZNA, BIUROKRATA, TEORIA KOLEJEK, CHOROBA ORMONDA, ?BEZANMASZT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA jednostka wojskowa istniejąca w czasie pokoju, która w czasie mobilizacji uzupełnia się lub przeformowuje według etatu czasu wojennego (uzupełnia się żołnierzami rezerwy, pojazdami z gospodarki narodowej) oraz taka, której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innych jednostek wojskowych (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA
jednostka wojskowa istniejąca w czasie pokoju, która w czasie mobilizacji uzupełnia się lub przeformowuje według etatu czasu wojennego (uzupełnia się żołnierzami rezerwy, pojazdami z gospodarki narodowej) oraz taka, której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innych jednostek wojskowych (na 21 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast