Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA to:

jednostka wojskowa istniejąca w czasie pokoju, która w czasie mobilizacji uzupełnia się lub przeformowuje według etatu czasu wojennego (uzupełnia się żołnierzami rezerwy, pojazdami z gospodarki narodowej) oraz taka, której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innych jednostek wojskowych (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.380

PROMINENT, MISTRZ PROSTEJ, OBSUWISKO, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, WAŁ, MAJSTRA, MODRZEW EUROPEJSKI, WYCHOWANICA, FRYZ, CZYTELNIA, OBRZĘKI, KILOKALORIA, KAPSUŁA POWROTNA, POLONISTYKA, PRZÓD, KOSMOBIOLOGIA, STREFA RYFTU, CHOROBA SOMATYCZNA, DANIEL DUBICKI, PORÓWNYWARKA, ULOTKA, BULANŻERIA, KURATORSTWO, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, CMOKIERSTWO, SĘP USZATY, BELKOWANIE, STYPENDIUM, ŁUPEK MUSKOWITOWY, KULT PRZODKÓW, BOSSA NOVA, WIELKOGŁOWOWATE, SKOCZKOWE, BROŃ MASZYNOWA, OŚ LICZBOWA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ANALITYK, TORPEDA, TAKT, HEAD HUNTER, MARSZAND, LARYNGOFON, STARY, SYNERGETYKA, MODEL, POSTĘPAK, KABEL, ŚLIWKA, PUDŁO, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, KLAN, ŻABA KATOLICKA, ABSYDA, AMBYSTOMA KRECIA, RURKA INTUBACYJNA, ELEKTORAT, POZYCJA RYGLOWA, RUMUŃSKOŚĆ, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, PROTEKCJONIZM, PRYSZNIC, CHŁOPEK ROZTROPEK, BULWA, POMPA WYPOROWA, OFICER ŻEGLUGI, TKANKA MIĘŚNIOWA, GAŁĘZATKA KULISTA, JĘZOR, SZPIEG, OBJĘTOŚĆ, DIABEŁ WCIELONY, TEMPERATURA UPAŁU, JĘZYCZEK U WAGI, GEEK, ŚLIWKA, KALKA JĘZYKOWA, SYNERGIZM, POTWÓR, BOGACTWO, PIESIO, POLE STACJONARNE, OBUDOWA, MEGAKARIOCYT, GIDRAN, OZOREK, CEROFERARIUSZ, BUTNOŚĆ, KONFIGUROWANIE, MADERA, PENTAPTYK, BALENIT, ZASTAWKA AORTALNA, KOEL, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, DZIKI ZACHÓD, LB, PRZESYP, MELILIT, KWADRAT MAGICZNY, INDYK, BESKIDNIK, OWIJARKA, BOCZNIAK, MODEL REDUKCYJNY, MIECZ SZYBROWY, WRAŻLIWOŚĆ, PRZEŚMIEWKA, ORGANOLOGIA, TRYSKAWKA SZKLANA, WODOCIĄGOWNIA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, ODSKOK, WIĘZADŁO, KATEGORIA OPEN, UCHWYT, SĘPNIK CZARNY, ALBARELLO, DIAMAGNETYZM, BOSFOR KIMMERYJSKI, OCIEKACZ, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, DŻEM, SIKORY, KURKA ŻÓŁTA, PERŁA, FASHIONISTKA, KIESZEŃ, KLINKIER, BRAHE, DERMATOGLIFIKA, MACIERZ TRANSMITANCJI, KOLAUDACJA, IRRADIACJA, ŻABA DALMATYŃSKA, WOODSTOCK, PUNKT, FETYSZYZM, ETOLOGIA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, OPENER, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, PRZYPADEK, KUMCIA, TOR, ADIDAS, ORTALION, CZWARTACZKA, WRONIE OKO, MUHAFAZA, WYŻERACZ, MERCURY, PRUSAK, JEDWABNIK, HORMON, BARWA NALECIAŁA, SKOCZNIA, ANTYNATURALIZM, NIEBACZNOŚĆ, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, BARSZCZ, CWAJNOS, KRAKOWIAK, MINIMALISTA, AUTOWIZERUNEK, RANWERSY, PIKT, LYGODIUM JAPOŃSKIE, ATAK RAKIETOWY, STATEK GŁĘBINOWY, MGŁAWICA, BAJDA, OBSERWATOR, ARKABALISTA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, BĄBEL, PUSZCZYK, GRABINA, ENZYM PROTEOLITYCZNY, CHWILKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, MOTYLEK, NUDYSTKA, UCZEŃ, OGNISKO, HALSOWANIE, MATOŁEK, GÓRNICTWO, WET, KONTAKT, KSIĘŻULKO, MHOR, FIGA Z MAKIEM, KOORDYNAT, PATOMORFOLOGIA, KUPLER, HELLEN, WODA GEOTERMALNA, KOMPOZYCJA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, ROZGRZESZENIE, OSZOŁOM, DELOKALIZACJA, CIEPLARKA, KŁOBUK, WYSPA KUCHENNA, FELDMARSZAŁEK, CHRAPA, PRZEŁOM, WIR PYŁOWY, ŁOPATA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, ROK, GÓWNIARSTWO, ITAKA, MŁODZIEŻÓWKA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PRAWO GŁOSOWE, ANTYKWARK, REALIZM NAIWNY, WIELOPŁETWIEC, MYJNIA, POKAL, KOBIAŁKA, SYGNIFIKATOR, ROZKOJARZENIE, ZIEMSKI, PLATFORMA SERWEROWA, DŁUGI WEEKEND, KASTA, KLAWITERAPIA, PODMIOT, MYJKA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, LUMPKA, WEGETARIANIN, SCENKA, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, JELEŃ DAVIDA, RUPIA INDYJSKA, LIANG, PROGRESJA, PODWÓJNA AGENTKA, WYŁOM, SOS MORNAY, FROTER, POZYTYWNOŚĆ, FANPAGE, OBWÓD WYBORCZY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, PUNKT APTECZNY, ELEWATOR ZBOŻOWY, PUŁAP, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, SYMETRIA, PORÓD KLESZCZOWY, ZNAMIĘ SPITZ, ROSZCZENIOWOŚĆ, STRAŻNIK MIEJSKI, NAGRZEW, SOGDYJSKI, DIRCIK, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, RESET, KAJMAN OKULAROWY, WCISTEK, ACEFALIA, SKAŁA WULKANICZNA, FUNK ART, ALDEHYD, AKWAWITA, DYSCYPLINA NAUKOWA, SZTUKA, WSPORNIK, WYGLĄD, BACIK, BUREK, PLIK GRAFICZNY, PARADOKS EASTERLINA, PEWNIAK, OBCHODOWY, PSYCHODELICZNOŚĆ, WSZY, ZOBOJĘTNIANIE, MORZE CZARNE, RZYMSKI, ZATRUCIE, SITKO, SILNIK STRUMIENIOWY, SYLWETA, MILA ANGIELSKA, PALARNIA, SZWABSKI, KLASTER, ZAPLECZE SANITARNE, LITAURY, WIGOŃ, TOSTER ZAMYKANY, TAPIR CZAPRAKOWY, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, PRZESIĘK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.380 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jednostka wojskowa istniejąca w czasie pokoju, która w czasie mobilizacji uzupełnia się lub przeformowuje według etatu czasu wojennego (uzupełnia się żołnierzami rezerwy, pojazdami z gospodarki narodowej) oraz taka, której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innych jednostek wojskowych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jednostka mobilizująca, jednostka wojskowa istniejąca w czasie pokoju, która w czasie mobilizacji uzupełnia się lub przeformowuje według etatu czasu wojennego (uzupełnia się żołnierzami rezerwy, pojazdami z gospodarki narodowej) oraz taka, której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innych jednostek wojskowych (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA
jednostka wojskowa istniejąca w czasie pokoju, która w czasie mobilizacji uzupełnia się lub przeformowuje według etatu czasu wojennego (uzupełnia się żołnierzami rezerwy, pojazdami z gospodarki narodowej) oraz taka, której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innych jednostek wojskowych (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x