JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA to:

jednostka wojskowa istniejąca w czasie pokoju, która w czasie mobilizacji uzupełnia się lub przeformowuje według etatu czasu wojennego (uzupełnia się żołnierzami rezerwy, pojazdami z gospodarki narodowej) oraz taka, której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innych jednostek wojskowych (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.176

MILITARIA, KOŁO, DÉJA VU, BRZĘKACZ, TEKSTYLNY, SMOŁA DRZEWNA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, GORĄCE ŹRÓDŁO, WPŁATA, BAZA ODSETKOWA, TRZEPACZ, SCENKA, SUKCESIK, LABIRYNT, PERTURBACJA, PCHLI TARG, ROZKŁAD, SZANKIER MIĘKKI, LIZ, PRZEKŁADNIA CIERNA, SĄCZEK, ZAZDROSTKA, IBERYSTYKA, URZĄDZENIE RADIOWE, SUWEREN, HIPPISKA, WIĘZIENIE, KILKAKROTNOŚĆ, BATYST, ARPEGGIO, SFERA DYSONA, WOŁEK, JEFFRIES, PIEC, KUSTOSZ, OSIEDLE, GRANAT, PARÓWKA, BARK, ODTRUTKA, WSPARCIE, JEŻYNA, KABOTAŻ, MINUTA, CZERWONY, BOROWINA, KREM, MECHANIZM KRZYWKOWY, IROKEZKA, BDT, NAGIEL, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, STAUROPIGIA, ANOMALIA, CHIRURGIA, LIMONIADA, CZYSTE RĘCE, ZACHOWANIE, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, LANOS, SY, NUMER KIERUNKOWY, WYBUCH, ROZMIAR KĄTOWY, NAJEŹDŹCA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, GAWRON, RETUSZ, PROGRAM, OZDOBNIK, PIANOGUMA, GRUPA, HEKTOPASKAL, OBCHODOWY, TRAP, PRZECIWNIK, REGIMENTARZ, ONOMASTYKA, MARIONETKA, SYRENOWATE, E-MAIL, SIKWIAKI, ARENDARZ, CHOROBA ZASADOWA, NOTACJA, ŁYKACZ, PRAWO PIĘŚCI, FREESTYLE, WALOSZEK, BHP, WĘŻOWNIK, UPŁYWNOŚĆ, BIZNESWOMAN, ZWIERANIE SZYKÓW, FOLK, KARABIN PLAZMOWY, MASZT, DAMULA, AKTOR KOMICZNY, WAGA RZYMSKA, MORENA DENNA, INŻYNIER DUSZ, DZIELNICOWY, DOROBKOWICZ, ZŁOŻE, PIĘĆDZIESIĄTKA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, SZCZUDŁO, INFORMACJA POUFNA, NAWÓJ, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, ODTWÓRCA, GAZ ELEKTRONOWY, OBLAK, WAGON TAROWY, SOPEL, GWIAZDOR, AKCJA NA OKAZICIELA, FUJARKA, JAD KIEŁBASIANY, SILNOŚĆ, NAKŁO, INSPEKCJA HANDLOWA, CENA MINIMALNA, PASZTET, RENTGENOLOGIA, IRYDOLOGIA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, KULEBIAK, METAJĘZYKOWOŚĆ, KONFEKCJONER, LAMENTACJA, SWORZEŃ, TONALNOŚĆ, KONIEC, AUDYTORIUM, MIENIE, MACIERZ TRANSMITANCJI, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, KRĄG KULTUROWY, PRZYRODA, OSTRZAŁ, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, MISIEK, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, MEWA CZARNOGŁOWA, TARCZA, KRET, KOKLUSZ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, EKSPLOATACJA, RYNEK TERMINOWY, ERLANG, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, OBRAZOBURCA, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, MAK NIEBIESKI, SZTYWNA SPACJA, PEWNIAK, SYTUACJA PODBRAMKOWA, SIŁY, KLIMAKS, CO, RAK, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, GHUL, KULA, WAPNO, OPĘTANY, GRAFIKA KOMPUTEROWA, KUPEREK, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, KARUK, ODDZIAŁ WYDZIELONY, KWOKA, MILA NA GODZINĘ, FATUM, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, PULSACJA, FARERCZYK, ROZTWÓR STAŁY, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, TRYSKAWKA, TRESA, ABSOLUCJA, TEST KOMETOWY, KONTRMANIFESTACJA, MANUFAKTURA, RURKOZĘBNE, REZYDENT, KOFFLER, FUZJA POZIOMA, KOSMETYK, OSŁONICA, ARTYSTA, POLIGAMIA, PŁYTA, EPIFITOZA, FRONTON, BORZEŚLAD ZWISŁY, KONFRONTACJA, CIAŁKO MRÓWCZE, WERYFIKACJA, WÓZEK SZPITALNY, LITOTRYPSJA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, GRÓDŹ, CHOROBA LEVA, HISTERYK, FR, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, FILOLOGIA SERBSKA, ULGA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, ŁAT, TRIFORIUM, CHOROBA CSILLAGA, NUMER TAKTYCZNY, ZAKOP, NAGRANIE WIDEO, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, FAZA DEPRESJI, KABINA RADIOWA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, WARMING, FREDRO, DZIELNICA, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, ŁĘG OLSZOWY, ESKIMOSEK, SHIMMY, TĘPOLISTKA, METR, BIBLIOGRAFIA, ŚMIEĆ, WÓDKA, KONTRAPUNKT, PODKASZARKA, ARYTMETYKA MODULARNA, SOFCIK, KOCANKA PIASKOWA, PREWENCJA RENTOWA, PODATEK BASENOWY, BIEŻNIK, LOŻA MASOŃSKA, GORĄCZKA PONTIAC, OKADIA PRĘGOWANA, PLUDRY, DWUDZIESTY, WAT, REAKTOR, FLUWIOGLACJAŁ, GRZECH ŚMIERTELNY, TERYTORIUM POWIERNICZE, WYLEW, POWIERNICTWO, TURBOSŁOWIANIN, PRÓBA, PÓŁŚWIATEK, FILM ANIMOWANY, EPIGENEZA, ŚLIZG, TERYTORIUM MANDATOWE, USZATKA, SEKTOR PRYWATNY, TASZYZM, MESZEK, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, GIROSKOP, LEKTORAT, MICZURINIZM, PASIERB, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, TRAFUNEK, ACHALAZJA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, MIKROSILNIK, RUNO LEŚNE, KRĄG POLARNY, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, KWAS, SKOJEC, GMINA GÓRNICZA, LIGUSTR, DUBELTÓWKA, MAGAZYN, HAŁAŚNIK, JEŻOWIEC JADALNY, MIKROWAGA, GRUPOWOŚĆ, DOBRA STRONA, TABU MILCZENIA, TENOR DRAMATYCZNY, WYZWANIE, ?UNIŻONOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA jednostka wojskowa istniejąca w czasie pokoju, która w czasie mobilizacji uzupełnia się lub przeformowuje według etatu czasu wojennego (uzupełnia się żołnierzami rezerwy, pojazdami z gospodarki narodowej) oraz taka, której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innych jednostek wojskowych (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA
jednostka wojskowa istniejąca w czasie pokoju, która w czasie mobilizacji uzupełnia się lub przeformowuje według etatu czasu wojennego (uzupełnia się żołnierzami rezerwy, pojazdami z gospodarki narodowej) oraz taka, której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innych jednostek wojskowych (na 21 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JEDNOSTKA WOJSKOWA ISTNIEJĄCA W CZASIE POKOJU, KTÓRA W CZASIE MOBILIZACJI UZUPEŁNIA SIĘ LUB PRZEFORMOWUJE WEDŁUG ETATU CZASU WOJENNEGO (UZUPEŁNIA SIĘ ŻOŁNIERZAMI REZERWY, POJAZDAMI Z GOSPODARKI NARODOWEJ) ORAZ TAKA, KTÓREJ POWIERZONO ZADANIA ZWIĄZANE Z MOBILIZACYJNYM ROZWINIĘCIEM INNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x