SUBSTANCJA LUB MATERIAŁ POKRYWAJĄCA POWIERZCHNIĘ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKRYCIE to:

substancja lub materiał pokrywająca powierzchnię czegoś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POKRYCIE

POKRYCIE to:

zewnętrzna płaszczyzna chroniąca coś, wierzch (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA LUB MATERIAŁ POKRYWAJĄCA POWIERZCHNIĘ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.517

WŚCIEKŁY PIES, KRZYŻYK, BINDA, FUNDAMENT, PODATEK, NIEREGULARNOŚĆ, CZAPRAK, PROJEKT, WOSK, KANTOR, ODWZOROWANIE, TABLICA, ALPAKA, KORNIK, MOLINO, ROŻEK, INFORMACJA, SAMIEC, ZREKOMPENSOWANIE, KARAFECZKA, KASZUBSKOŚĆ, JAMOCHŁON, EMOCJA, CZARNY PUNKT, MA, ZAWAŁA, CZYŚCIOCHA, CYGANECZKA, MGŁAWICOWOŚĆ, ANALIZA, SZYKANA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, POKRZYWDZONY, WZÓR JAWNY, ŚCIEKI KOMUNALNE, CHIŃSKI, USTAWKA, OBŁĄKANY, JOAN, WYBIEG, ANTYCYPACJA, PODKOWA, PRZEWIJAK, FUTRYNA, MINOGOWATE, EKRAN AKUSTYCZNY, PRÓBKA, GUJOT, MAZER, GEORGE, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, OBLIGACJA RESTRUKTURYZACYJNA, KOMBATANTKA, INSEKT, CZEKOLADA, ZDANIE, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, PRZEDSZKOLE, SOŁTYSOSTWO, ALOES, ROPA, ALERT, TEOKRACJA, SUROWICA, PARTIA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, KOMPLEMENTARIUSZ, PŁASKORYT, CHOROBA WRZODOWA, OBCHÓD, ŻARLIWIEC, SZCZUDŁO, AZJATYCKOŚĆ, PRZEBARWIENIE, REFREN, OSUWISKO, REZEDA, SŁUŻBA, BOMBERKA, SPIS POWSZECHNY, OBCISŁOŚĆ, MONOGAMIA, MOŁOTOW, RETROGRADACJA, BARWICZKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, FIGURA GEOMETRYCZNA, SZAŁAS, SAMOGON, KUPON, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, KIFOZA PIERSIOWA, ZDRADLIWOŚĆ, KORSARZ, EBOLA, URZĄD CENTRALNY, KOŃCÓWKA, OPONA PNEUMATYCZNA, HODOWLA PIERWOTNA, WSTĘŻNICE, PASEK, POLE GOLFOWE, SZTORC, JĘZOR OSUWISKOWY, ATRYBUCJA STABILNA, BAKTERIOSTATYK, PRZEZROCZYSTOŚĆ, OPTIMUM EKONOMICZNE, WYŻŁABIACZ, KANAŁ, BESZAMEL, CIERPLIWOŚĆ, OBUWIE, PILAW, BOTTOMLESS, SETKA, SEKRECJA, GRUSZKA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, IMPULS, BOGACTWO, MASWERK, BOCIANIE GNIAZDO, ASPEKT, WAŁ, ZARYSOWANIE, PAWIĄZ, MONIZM, TROJAN, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PARATHA, PERILLA ZWYCZAJNA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, INSEKTYCYD, PRZESZUKANIE, ZABYTEK, WARZONKA, EMPIRYZM GENETYCZNY, NIEPRZYZWYCZAJENIE, PAUTSCH, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, PELENG, GOBELIN, LUFA, NĘCISKO, PERLUSTRACJA, OKRĘT, OPODATKOWANIE, PRYMUS, PODWIĘŹ, WIRTUOZERIA, JEZIORO POLODOWCOWE, CYMBAŁ, NIEKLAROWNOŚĆ, CIAŁKO, SPRAWNOŚĆ, ODKUPICIEL, BAŚNIOWOŚĆ, DANIO, JASTRYCH, DRUŻYNA, SUMA KONTROLNA, GAZ, WĘZEŁ GORDYJSKI, CIOTCZYSKO, TOŃ WODNA, POCZUCIE, NIEGOTOWOŚĆ, OJCIEC CHRZESTNY, PODZIAŁKA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, DYREKCJA, WARTOŚĆ, PIRAT, ODMIERZANIE, PARKIET, KRUŻ, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ZNAK, HAPTOBENTOS, KARABIN AUTOMATYCZNY, LIBRA, DRAJREP, BLIŻSZOŚĆ, OWOC, RÓW IRYGACYJNY, TANK, PODRYG, DROŻNOŚĆ, CZABAN, PAŁANKA, CHUSTA, SAMOPAŁ, BRZOSKWINIA, STARTUP, QUEBECKI, AGENCJA, APANAŻ, HOMESPUN, KASATA, LYDDIT, DMUCHAWKA, MATOŁ, MOBING, MBIRA, DZIECIAK, ŁĄCZYNA, REDAKTOR NACZELNA, CHRZEST BOJOWY, RUMUŃSKOŚĆ, BOK, BONANZA, STRZAŁ, KLASYFIKACJA ABC, AMARANT, STREPTOKOK, PONCZÓWKA, ZWIT, KIESZEŃ, STRECZ, AUTOMOBIL, DAKTYLOGRAFIA, SENSYBILIZATOR, GORSET, PIÓRO, ZAKOLE, DOBRA, CIĄG, GRATIS, REZYDENT, ALMANACH, ROMANTYZM, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, MALARSTWO IKONOWE, MAŁPA, ŻABA LEOPARDOWA, REDA, RANGA, POJAZD LATAJĄCY, ZASŁONA, DŻINSY, MIŁOŚĆ, KINKAN, ARCHIWALNOŚĆ, PLEWA, ZACHOWAWCZOŚĆ, WYDALINA, OKTET, WSPÓŁCZYNNIK, MODUŁ MIESZKALNY, NUDZIARZ, ARAMEIZM, AKUMULACJA, GATUNEK PARASOLOWY, GIERKA, KOSMETYK, OTRZEWNA, DACH POGRĄŻONY, STRZELNICA SPORTOWA, POJAZD SILNIKOWY, OSOBA, PRZECIWNIK, MOTOR, GORĄCY PIENIĄDZ, MINY, CLERK, KOLONADA, ORYGINALNOŚĆ, CYGAN, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, NERKÓWKA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, STRATEGIA, FOKA, KULT LUNARNY, ŁAWA, KURHAN, FORMA DRUKOWA, DROBIAZGOWOŚĆ, GASIWO, FACET, TOREBKA BOWMANA, RUSAŁKA, POKRYWA, ALLEGRO, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, KRAKERULA, ZAMEK, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, KRYSTALIZACJA, ODMRAŻACZ, NIECHLUBNOŚĆ, MOBILE, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, CHARAKTERYSTYKA, ŻYWOTNOŚĆ, OSŁONA, PIRACTWO, ?POGROMCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA LUB MATERIAŁ POKRYWAJĄCA POWIERZCHNIĘ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA LUB MATERIAŁ POKRYWAJĄCA POWIERZCHNIĘ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKRYCIE substancja lub materiał pokrywająca powierzchnię czegoś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKRYCIE
substancja lub materiał pokrywająca powierzchnię czegoś (na 8 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA LUB MATERIAŁ POKRYWAJĄCA POWIERZCHNIĘ CZEGOŚ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SUBSTANCJA LUB MATERIAŁ POKRYWAJĄCA POWIERZCHNIĘ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast