PORCJA, BUTELKA, PUSZKA, SZKLANKA NAPOJU O TEJ SAMEJ NAZWIE (LUB W TYPIE COCA-COLI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

COLA to:

porcja, butelka, puszka, szklanka napoju o tej samej nazwie (lub w typie Coca-Coli) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: COLA

COLA to:

słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową (na 4 lit.)COLA to:

Coca - ..., napój gazowany (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA, BUTELKA, PUSZKA, SZKLANKA NAPOJU O TEJ SAMEJ NAZWIE (LUB W TYPIE COCA-COLI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.187

PRACA, KACZKA DZIENNIKARSKA, FETYSZYSTA, ZABYTEK RUCHOMY, INDEKSACJA, STRZĘP LUDZKI, REKUPERATOR CIEPŁA, HADŻ, DEINSTALACJA, KARPLE, TRUTEŃ, BIEŻNIA, REEDUKACJA, KRZESANY, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, CHUSTA, KLEJ, APLIKACJA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, MUŚLIN, ZWINNOŚĆ, ŁAŹNIA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, GOŁOLEDŹ, SIŁA AERODYNAMICZNA, ASNYK, WÓDECZKA, SZPERACZ, OSTATNIE POŻEGNANIE, BOBIK, ZAUROPODOMORFY, DWUNASTY, ŁAPANIE, STERYLNOŚĆ, OKŁAD, TELESKOP, OSŁONOWOŚĆ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, BEZPIECZEŃSTWO, BUCHTA, WYGŁAD TEKTONICZNY, EKSPOZYCJA, PERSONA, KWASKOWATOŚĆ, LEKCJA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, MAŁPA, PRYMARIUSZ, NASZ CZŁOWIEK, BRAND, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KORYTKO, DILER, TŁUMACZ, PIKA, LUDWIK, OFIARA, CERATA, ŹREBAK, LEMIESZ, KUKIEŁKA LESSOWA, FETA, SOLO, MASER, ENTEROKOK, IDENTYFIKACJA, PUSZKA, PONCZÓWKA, AGERATUM, EGZOCENTRYZM, STRATYFIKACJA, TEKA, SAKLA, KADŁUB, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, HOMESPUN, WŁĄCZNIK, STAROŚCIŃSKI, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, KORKOWIEC, RETABULUM, ADHEZJA, LIFTING, SIMON, SKRAJNIK, SKAŁA, OKLUZJA, PRACOWNIK FIZYCZNY, WIOŚLARKI, ODPRZĘG, PRZEPROST, MANIPULATOR KULKOWY, JACK, SZUKACZ, BULLA, PODZIEMIE, SIEĆ, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, KOMORA MINOWA, PLATFUS, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, ŻYTO, RAKIETKA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, FILIGRAN, DRUT, GRUSZKA BOKSERSKA, WYCISKANIE, DZIOBAK, BUTLA GAZOWA, JAMA, MANDORLA, KIJEK, DUJKERY, NIEWYPAŁ, DZIEŁO, LISTA TRANSFEROWA, SAMIEC, GŁUPTAS, PROCES DECYZYJNY, WIELKA JEDNOSTKA, STATEK, NUDZIARZ, JARZĘBIAK, ZROZUMIAŁOŚĆ, SKALA, ZMOWA CENOWA, KREDA, OKRĘT, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, WITAMINA, SŁUŻBA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, WYGASZACZ, SZACHY KORESPONDENCYJNE, LEWKONIA, WSTAWKA, JURA PÓŹNA, PIWKO, MIRAŻ, ŻEGLARZ, OKLUZJA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ŁUSKA, ALKOWA, HYDROLAT, KARZEŁKOWATOŚĆ, KONTO DEPOZYTOWE, KRATKI, PIERWIASTEK CHEMICZNY, SZAŁAS, OSTRZE TRZONECZKOWATE, ŻABA DARWINA, RELIKT, DYPTYK, ALARM SZALUPOWY, MRÓWKA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, TRACKBALL, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, FAŁSZYZM, MAŁY PALEC, TRÓJKĄT, ARTERIA, BUTELKA MIAROWA, AGREGAT KRYSTALICZNY, MONITOR, KUTER UZBROJONY, WYTWÓRCA, SPARRING, PRAGMATYKA, FIGURA RETORYCZNA, OPERA, WYCIERACZKA, KNECHT, PRÓBKA, COMBER, TOWARZYSTWO, CZARTER, SYNTETYK, ISTOTA, DWÓJKA, LIPA, WYROCZNIA, BASTEJA, LAMPA, CZEP, LĘK, ZŁOTOROST, KOALICJANT, OLIWA, WRÓBEL MAZUREK, PREFIKS, MARMOLADA, CZUBEK, ANORAK, OFLAG, DYSKIETKA INSTALACYJNA, GRZYB NIEJADALNY, CZŁONEK RODZINY, OKIENKO TRANSFEROWE, KRYSZTAŁEK, TERYNA, CZWÓRKA, CHOŁODEĆ, AUTOPARODIA, WYSZUKIWARKA, MARINA, TRUKCZASZY, MECENAS, BIAŁE MIĘSO, SAMOTOK, KASZKIET, STUDNIA, OKULIZACJA, NIEMIEC, ORGANIZM WYŻSZY, ROŚLINA PASTEWNA, ARKABALISTA, UCIECZKA, PANTALONY, KLAG, WRĘBNIK, KUKUŁCZE JAJO, KONURBACJA, BĄK, WYWROTKA, PODHALAŃCZYK, TRASA, ODPŁYW, MAJDAN, ŁATA, POLIGLOTA, ALBARELLO, OPCJA BARIEROWA, ROGER, WELIN, GARNITUR, CHIŃSZCZYZNA, ŁUPINA, PRZEWIĄSŁO, PÓŁ LITRA, ADAPTOWANIE SIĘ, PRZYKRYWKA, WSPÓŁWŁADCA, PANNEAU, NASIONNICE, ALKILACJA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, PODBIERACZ POKOSÓW, TINA, SPRYCIARKA, LUMINATOR, KSIĘŻNICZKA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, ANODA, NADLOTKA, NALEWKA, KAMIZELKA KULOODPORNA, TYRAŃSTWO, ZARAZA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PODSTAWA, MOTOR, NOBEL, PRZEPITKA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, RYM NIEPEŁNY, BAT, KAWA, CEMBROWINA, CEWKA, ZSZYWARKA, PANORA, MAŁA OJCZYZNA, KABRIOLECIK, CINGULUM, SKORUPA, ROŚLINA TRUJĄCA, BURLESKA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, PREPAID, STATYW, PARATHA, KRĄG POLARNY, EUCHARYSTIA, STEROWNIK URZĄDZENIA, BULLA, GIGANT, TYP, GORĄCZKA, UNDERGROUND, EDWARD, INTERPRETATOR, EKSPANDOR, ?GŁÓG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.187 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA, BUTELKA, PUSZKA, SZKLANKA NAPOJU O TEJ SAMEJ NAZWIE (LUB W TYPIE COCA-COLI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA, BUTELKA, PUSZKA, SZKLANKA NAPOJU O TEJ SAMEJ NAZWIE (LUB W TYPIE COCA-COLI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
COLA porcja, butelka, puszka, szklanka napoju o tej samej nazwie (lub w typie Coca-Coli) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

COLA
porcja, butelka, puszka, szklanka napoju o tej samej nazwie (lub w typie Coca-Coli) (na 4 lit.).

Oprócz PORCJA, BUTELKA, PUSZKA, SZKLANKA NAPOJU O TEJ SAMEJ NAZWIE (LUB W TYPIE COCA-COLI) sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - PORCJA, BUTELKA, PUSZKA, SZKLANKA NAPOJU O TEJ SAMEJ NAZWIE (LUB W TYPIE COCA-COLI). Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x