Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZANMASZTEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZANMASZT to:

nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezanmasztem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEZANMASZT

BEZANMASZT to:

tylny maszt na wielomasztowym żaglowcu z wyjątkiem statków , z ożaglowaniem rejowym (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZANMASZTEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.783

AKCENT OSTRY, PROTAGONISTA, TĘCZA, SKAŁA ILASTA, PERKOLACJA, NAZWA WŁASNA, WITAMINA P, KĄPIEL, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, KOLEŻANKA PO FACHU, SWERCJA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, KASZA, PIROGRAFIA, SZARPANKA, NARYS POLIGONALNY, ANTYPATRIOTYZM, FROTKA, PÓŁROZKROK, CZUPRYNA, FUTURE SIMPLE, ZBAWCZYNI, ZAŚPIEW, PEPSI, ALKOWA, KULCZYBA, SYLWETA, LASERUNEK, KULCZYBA WRONIE OKO, STROIK, POKRYWA, REGUŁA ALLENA, PONCZ, MADZIARKA, CYNGIEL, SZTUCZNY SATELITA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, POTENCJAŁ ZETA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, MONOPARTYJNOŚĆ, PROM, EFEKT OWCZEGO PĘDU, ŚWIECA, DEMOKRACJA, STRATEGIA, RÓŻA, MUCHA MOKRA, KARAFKA, FAZA, TAJNE NAUCZANIE, START-UP, SZCZYT, WYCHODŹSTWO, RÓW MELIORACYJNY, STEREOTAKSJA, PRZYLŻEŃCE, WSZYSTKOŻERCA, BLOCZEK, OWADZIARKI, MAKINTOSZ, ZABAWKA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, ZNAKOMITOŚĆ, PSAMMOFITY, UKŁAD ADAPTACYJNY, AMERYKANIZM, EDAM, TURMA, HIGIENISTKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, PRZYBYTEK, PLOTER TNĄCY, HASŁO, SIEĆ KOLEJOWA, OKRĘT, MIZOPEDIA, BLOKADA, DOROSŁOŚĆ, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, KASKODA, SIEĆ NEURONOWA, PARÓWKA, MASER, STAŁOŚĆ, POKŁAD STATKU, CZĄSTECZKA, MRÓWKA FARAONA, STREFA EKONOMICZNA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ENUMERACJA, KANTATA, GLAESER, SZCZOTECZKA, KSYLOFON, BRAMSEL, TEST, UKRES, SMAKOWITOŚĆ, PLUJKA, MUGOL, PROCES BUDOWLANY, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, MASOŃSKOŚĆ, ŚWIADCZENIE, STYL KOLONIALNY, ELEMENT, BĄK AMERYKAŃSKI, KB, KASATA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, RZECZ PRZYSZŁA, PRZEWRÓT, OPINIA, SIŁA NOŚNA, GOTYK, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, DROGA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, TRIODA, WYRAZ SKRAJNY, SAMOOBRONA POWSZECHNA, TANK, INSOLACJA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, SEKSTANS, PASTORALE, PAS, CHIMICHANGA, HUMORESKA, CIAŁO, KĄPIEL OŁOWIANA, BALONET, ZAPYTANIE OFERTOWE, WAMS, TABLICA STEROWNICZA, KATAPULTOWANIE, FIRMA, SAKWA, DŹWIGAR, CANZONETTA, ODSTĘPSTWO, SZAFLIK, ŁUK TRIUMFALNY, GŁUPEK, KRUPON, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, INTERPRETATOR, PIEROGI, WALENCJA, LODOWNIA, PLECHA, PALUCH KOŚLAWY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, SHAPESHIFTER, DZIEWIĄTA, ODPRZĘG, MEKSYKANKA, EKONOMIA, MUTACJA PUNKTOWA, OBRONA WŁASNA, NORMALIZACJA, KRYPTONIM, MUCHINA, PYTANIE, IZOLAT, ŁAMANY DACH POLSKI, KRYSZTAŁEK, JEDYNKA, LURA, TECHNIKA OPERACYJNA, TECHNICZNY NOKAUT, MIKROKLIMAT, WYDAWNICTWO ZWARTE, SIŁA POCIĄGOWA, PŁACHETKA, DZIENNIK URZĘDOWY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, TECZKA, CZAS PÓŁTRWANIA, TEOGONIA, INWESTYCJA, JOGURT, SYNONIMIA, RECESJA LODOWCA, DZIWKARZ, POLEPA, GICZ, NIECHLUJ, GROSISTA, KAZACZOK, STONÓG MYSZATY, FORMANT, EPONIM, PRZETWÓRCZOŚĆ, HERB, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, OPASŁOŚĆ, CIECZ WYCZERPANA, LANDSAT, KASETOWIEC, PINASA, SEMINARIUM, ADIUSTACJA, SZMER, GALERIA, ŻYDOWIN, BIBLIA JAKUBA WUJKA, LICZBA MNOGA, BANDYCTWO, UKŁAD, SKALISKO, WYPRAWKA, GENIUSZEK, KOREK, POLIOL, ZGROMADZENIE CZYNNE, STRZĘPIEL, HIPSOMETRIA, PÓŁSTRUNOWCE, WIENIEC, CISZA PRZED BURZĄ, POJAZD SILNIKOWY, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, JAZDA, TEST PSYCHOLOGICZNY, DEKADA, URANOWIEC, FIRMÓWKA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, SOL, HASŁO, BUNKIERKA, DZIAŁANIE ARYTMETYCZNE, PREZENT, AEROCASCO, ZAĆMIENIE, GORĄCE KRZESŁA, BLISKOŚĆ, STRYJEŃSKI, KSIĘŻUNIO, PODWÓJNOŚĆ, KONDOMINIUM, GWIAZDKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, LASKA, CHAŁTURA, SZCZUR, DŁUGIE RĘCE, RAJOKSZTAŁTNE, ZESZYT, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, PAKIET, MAWSON, DINGI, WARIACJA, SYSTEMIK, PIERŚCIEŃ, KOŁEK, OBŁO, POETA LAUREATUS, SZARLOTKA, GEKONEK, POMOC DROGOWA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, DZIEWCZYNKA, BOJKA, NAŁÓG, KOGA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, AQUAFABA, RAJDER, SAMOAKTUALIZACJA, KIERZYNKA, BEZWŁADNOŚĆ, ATREZJA ODBYTU, KOŁO MŁYŃSKIE, LEJ, PEPICZEK, PSYCHUSZKA, ROGALIK, GRAMOFON CYFROWY, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, OSTROGI, LOGIKA NIEFREGOWSKA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ROZSZCZEPIENIE, INTERWAŁ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, GOTOWIEC, LISTA PROSKRYPCYJNA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, FARMAKOTERAPIA, PODMIOT GRAMATYCZNY, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, ŁOŻE TORTUR, KONCENTRAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.783 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezanmasztem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZANMASZTEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bezanmaszt, nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezanmasztem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZANMASZT
nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezanmasztem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x